Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

De Volkenbond

Beoordeling 4.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vwo | 515 woorden
  • 27 februari 2000
  • 145 keer beoordeeld
Cijfer 4.6
145 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Nieuw seizoen Studententijd de podcast!

Studenten Joes, Tess en Annemoon zijn terug en bespreken alles wat jij wilt weten over het studentenleven. Ze hebben het onder andere over lentekriebels, studeren, backpacken, porno kijken, datediners, overthinken, break-ups en nog veel meer. Vanaf nu te luisteren via Spotify en andere podcast-apps! 

Luister nu
Volkenbond (Fr.: Société des Nations; Eng.: League of Nations), op 10 jan. 1920 opgerichte internationale organisatie ter bevordering van de internationale samenwerking en ter verzekering van vrede en veiligheid onder de volken. Het eerste ontwerp voor de Volkenbond werd door de Amerikaanse president Woodrow Wilson ter tafel gebracht op de vredesconferenties na de Eerste Wereldoorlog (zie Verdrag van Versailles). De Verenigde Staten werden uiteindelijk geen lid van de organisatie. Behalve de geallieerde overwinnaars traden dertien neutrale staten toe tot de Volkenbond. Later traden nog andere staten toe, zoals Duitsland (1926) en de Sovjet-Unie (1934). In totaal zijn 62 staten lid geweest. Vóór het definitieve fiasco van de Tweede Wereldoorlog waren reeds tal van mogendheden uitgetreden, waaronder Duitsland, Italië en Japan. De Sovjet-Unie werd uitgestoten in verband met de oorlog tegen Finland. Het Handvest van de Volkenbond bestond uit 26 artikelen, waarvan de meeste de handhaving van de vrede door maatregelen tegen de oorlog betroffen. Het bevorderen van toestanden waarin de vrede zou kunnen heersen, kwam in de tweede plaats. De vreedzame herziening van verdragen bleef vrijwel een dode letter. In art. 14 werd voorzien in de oprichting van een Permanent Hof van Internationale Justitie. De groeiende antikoloniale gedachte vond slechts haar neerslag ten aanzien van de koloniën van de verslagenen in de Eerste Wereldoorlog, die tot mandaatgebieden werden. In de artt. 23–25 lag het begin van welvaartsbemoeiingen. De voornaamste organen van de te Genève zetelende organisatie waren: a. de Algemene Vergadering, waarin alle leden vertegenwoordigd waren, in beginsel beslissend met algemene stemmen; b. de Raad, waarin Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Japan, Duitsland (sedert 1926) en de Sovjet-Unie (sedert 1934) een permanente zetel hadden (in het algemeen moest eenstemmig worden besloten); c. een Permanent Secretariaat. Daarnaast bestonden tal van neven- en hulporganisaties, waaronder het Internationaal Arbeidsbureau, de Wereldgezondheidsorganisatie en het Internationale Landbouw Instituut te Rome. De bepalingen om de oorlog door collectief optreden te voorkomen, waren effectief in een Zweeds-Fins dispuut (1920), een Duits-Pools geschil (1921) en een Grieks-Bulgaars geschil (1925). Ze faalden ten aanzien van de agressie van Japan tegen Mantsjoerije (1931), van Italië tegen Ethiopië (1934), van de Sovjet-Unie tegen Finland (1939) en van Duitsland tegen Polen (1939). Officieel hield de Volkenbond op te bestaan op 19 april 1946. De organisatie van de Verenigde Naties nam zijn taak over. Woodrow Wilson
Woodrow Wilson was de 28ste president van de Verenigde Staten. Wilson wordt beschouwd als een van de opmerkelijkste figuren uit de Amerikaanse geschiedenis. Voordat hij president werd, was hij president van Princeton University en later gouverneur van de staat New Jersey. Voor de wereldpolitiek is hij vooral van belang wegens zijn initiatief de Verenigde Staten aan de Eerste Wereldoorlog te laten deelnemen. Hij was de drijvende kracht achter de Volkenbond en had vergaande invloed op de vredesonderhandelingen na de Eerste Wereldoorlog. De eerder genoemde mandaatgebieden zijn de (vnl. Duitse en Turkse) gebieden die door de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog onder internationaal beheer werden gesteld. Zij werden toegewezen aan administrerende mogendheden, uit de overwinnaars gekozen, onder controle van de Volkenbond. Mandaatgebieden waren o.a. Irak, Palestina en Transjordanië van Groot-Brittannië, Libanon en Syrië van Frankrijk, Rwanda-Oeroendi van België; Zuidwest-Afrika (vroeger Duitse kolonie) werd toen ter beheer aan Zuid-Afrika toegewezen.

REACTIES

A.

A.

je hebt dit gewoon van encarta geplukt!!!

20 jaar geleden

E.

E.

ja,sorry dat ik het zeg,maar voor een werkstuk over de volkenbond heb ik niet veel informatie erover gevonden,ik had verwacht meer te vinden over de werking en de betekenis ervan

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.