De rol van Kenau tijdens het beleg van Haarlem

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vwo | 491 woorden
  • 18 maart 2000
  • 51 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
51 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

De rol van Kenau tijdens het beleg van Haarlem. Inleiding: In dit onderzoek ga ik het hebben over Kenau tijdens het beleg van Haarlem. Of men Kenau in haar eigen tijd iets bijzonders vond en of ze ook wat deed tijdens het beleg van Haarlem. Op deze twee vragen ga ik antwoord geven. Deel 1: voorbereiding
Hoofdvraag: Hoe belangrijk was de rol van Kenau tijdens het beleg van Haarlem? Deelvragen: - Vond men Kenau in haar eigen tijd iets bijzonders? - Wat deed zij tijdens het beleg van Haarlem tegen de Spaanse vijand? Deel 11: uitvoering
Deelvraag 1: vond men Kenau in haar eigen tijd iets bijzonders? A

De volgende bronnen geven daarover informatie: - bron 1: ze vonden haar een dappere mannin - bron 2: ze stond altijd aan de kant van de vechtende mannen. - Bron 3: ze durfde in vrouwenkleren de vijand terug te drijven
B Antwoord op deelvraag: - bron 1: dagboek - bron 2: herinneringen aan 1573 - bron 3: de geschiedenisschrijver Hoofd
Conclusie over deelvraag 1: Men vond Kenau in haar eigen tijd wel iets bijzonders, omdat men vond dat ze een vrouw was die met het hard van een man vocht. Ook vonden ze haar bijzonder omdat ze als vrouw de vijand terug dreef. Deelvraag 2: wat deed zij tijdens het beleg van Haarlem tegen de Spaanse vijand? A
De volgende bronnen geven daarover informatie: - bron 1: zij heeft met veel geld arbeid, wapens en verdediging de goede zaak gesteund. - bron2: ze vuurde de verdedigers aan en droeg kogels aan. Ook bracht zij mannen bier te drinken en zelfs bij de zwaarste aanvallen ging ze mee om de mannen te verdedigen. - Bron 3: ze dreef de vijand terug
B Antwoord op deelvraag: - bron 1: dagboek - bron 2: herinneringen aan 1573 - bron 3: de geschiedenisschrijver Hoofd
C Zijn er verschillen gevonden? Zo ja, welke? Er zijn geen verschillen tussen de 3 bronnen. Ze vinden alledrie dat Kenau heel dapper is en dat ze goed was bij de hulp in de Spaanse oorlog
D - Bron 1: wel geloofwaardig, want het is geschreven door een burger uit Haarlem. Deze burger is er dan zelf bij geweest en kan meepraten over wat er gebeurd is. - Bron 2: meest geloofwaardig, want het is geschreven door een soldaat en hij hielp mee met de verdediging van Haarlem en dan heeft de gene die dit geschreven heeft er zelf aan mee gedaan, dus is dit wel het meest geloofwaardig. - Bron 3: niet echt geloofwaardig, want het is een verhaal van iemand die waarschijnlijk zijn informatie uit bronnen heeft gehaald. Hij heeft het niet echt zelf meegemaakt en dus staan er altijd wel wat dingen in die niet kloppen. Het is dus de minst geloofwaardige bron. Conclusie over deelvraag 2: Ze deed heel veel tijdens het beleg van Haarlem. Hoewel ze zelf niet vocht moedigde ze de mannen aan. Ze gaf geweren en wapens. Dit kon door haar vel geld. Ook vuurde ze de verdedigers aan. Ze hielp dus eigenlijk mee om de vijand te verslaan.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.