De effecten van de val van de Berlijnse Muur

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 1643 woorden
  • 20 februari 2000
  • 166 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
166 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Inleiding
Mijn onderwerpkeuze is:” wat zijn de effecten voor Duitsland na de val van de Berlijnse Muur”. Ik heb hiervoor gekozen omdat het de laatste tijd erg veel in het nieuws is geweest ( omdat de Muur tien jaar geleden is gevallen). Doordat het veel in het nieuws is geweest ging ik mij er meer in verdiepen. Ik heb er verder nog voor gekozen omdat het toch wel een heel belangrijke gebeurtenis is geweest in de geschiedenis met betrekking tot het eind van de koude oorlog. Mijn hoofdvraag is: Wat zijn de effecten voor Duitsland na de val van de Muur? Mijn deelvragen zijn: * Wat zijn de veranderingen op politiek gebied na “de val”? * Wat zijn de veranderingen op sociaal gebied na “de val”? Hoofdstuk I: De voorgeschiedenis van de Muur. Door de jaren heen is de Berlijnse Muur een symbool geworden van de Koude Oorlog. De val van de Berlijnse muur lijkt nu, tien jaar na dato onvermijdelijk te zijn geweest. Maar op 9 november 1989 voltrok alles zich totaal onverwacht. Van een goede voorbereiding op de opening van de grens tussen Oost- en West- Duitsland was totaal geen sprake. De in het nauw gedreven DDR- leiding verloor de greep op de gebeurtenissen en zo kon een klungelig misverstand ertoe leiden dat de grenssoldaten met kikkende knieën de grens open deden. Na de capitulatie van Duitsland in mei 1945 werd het land in vier bezettingsgebieden verdeeld. Waaruit in 1949 twee zelfstandige staten voortkwamen: de Bondsrepubliek Duitsland(BRD) en de Duitse Democratische Republiek(DDR). Amerika had grote invloeden op het westelijk deel van Duitsland en de Russen hadden ontzettend grote invloeden op het oostelijk deel van Duitsland. Berlijn heeft een aparte status gekregen, omdat Berlijn in Oost- Duitsland lag. Berlijn wordt tevens het middelpunt van conflicten tussen Oost en West tijdens de Koude oorlog. In 1948-1949 heeft een tweedeling van de stad plaats, de Amerikanen krijgen het westelijk deel van Berlijn en de Russen krijgen het oostelijk deel van Berlijn. In 1961 werden het oostelijk deel en westelijk deel van Berlijn van elkaar gescheiden door middel van een muur. De West- Duitse economie groeit zo snel na de oorlog als nooit tevoren, dit komt o.a. door de hulp van de Amerikanen. Tot de val van de muur waren er meer dan 2,5 miljoen Oost- Duitsers meestal via West- Duitsland de DDR ontvlucht, dit betekende een zware belasting op de Oost- Duitse economie, omdat er een chronisch tekort aan arbeidskrachten kwam. De Muur, met een totale lengt van 45 kilometer, werd zwaar bewaakt door de Oost- Duitse politie en was ook nog eens van prikkeldraad voorzien en als extra slot op de deur lagen er ook nog eens allemaal mijnenvelden rond de Muur. Dus het was bijna onmogelijk om te ontsnappen. Er waren wel mensen bij die het probeerden maar lang niet iedereen haalde het. Er zijn ook mensen doodgeschoten die probeerden te vluchten. In totaal zijn er 76 mensen gedood. Hoofdstuk II: De veranderingen op politiek gebied na de val. Oost- Duitsland was communistisch en West- Duitsland was democratisch. Op 9 november wordt op bevel van de toenmalige Oost- Duitse premier de Berlijnse Muur geopend. Tienduizenden mensen staken de grens van Oost naar West- Berlijn over. Een dag later begint een uitzinnige menigte aan de sloop van de zo gehate Muur, die hen jarenlang gescheiden hield. Na de val van het communistische regime is er de volgende vraag: hoe moet het verder met Oost- Duitsland? Moet het een zelfstandige staat worden of moet het weer bij West- Duitsland gevoegd worden zodat er weer één onafhankelijk Duitsland ontstaat. Met name Frankrijk en Engeland waren bang voor hereniging. Ze waren bang voor een herhaling van de verschrikkelijke geschiedenis (n.l. de 2e Wereld Oorlog). Maar aangezien heel Oost- Duitsland zat te schreeuwen om hereniging konden ze moeilijk hun bezwaren openbaar maken. Het grootste formele probleem was eigenlijk de Sovjet- Unie, omdat zij de hereniging van Duitsland als een militaire bedreiging zouden kunnen zien. Maar Helmuth Kohl, de toenmalige bondskanselier van West- Duitsland, zorgde ervoor dat Gorbatsjov geen veto zou uitspreken tegen de hereniging van Oost- en West- Duitsland. In het voorjaar van 1990 vinden dan ook de eerste vrije verkiezingen in de DDR plaats. De weg naar een verenigd Duitsland ligt dan ook vrij op dat moment. Die verkiezingen worden gewonnen door een combinatie van partijen waarvan de CDU met als leider Helmuth Kohl de grootse partij was. Zo werd heel Duitsland democratisch. Duitsland krijgt op deze manier tachtig miljoen inwoners. De economische sterkte en de centrale ligging geven Duitsland weer een overheersende positie in Europa. Deze positie is vergelijkbaar met die uit het begin van de 20e eeuw. Het grote verschil is echter dat Duitsland verankerd is in de westerse bondgenootschappen zoals de NAVO en de Europese- Unie. Daardoor neemt Duitsland geen alleenstaande machtspositie meer in. Hoofdstuk III: De veranderingen op sociaal gebied na de val. Het is erg opvallend dat de West- Duitse bevolking weinig enthousiasme toont voor de hereniging tussen Oost- en West- Duitsland. De culturele kloof tussen de “Ossi’s” en de “Wessi’s” (dit zijn de bijnamen van de Oost- en de West- Duitsers) is groot. Van de oorspronkelijke vreugde bij de Oost- Duitsers is nog weinig over. De hereniging die in 1988 nog ondenkbaar was, was binnen twee jaar voltrokken (hoe snel kan het gaan!).Deze hereniging blijkt meer tijd nodig te hebben om voor iedereen acceptabel te zijn. In Dresden en Leipzig ( voormalig Oost- Duitsland ) hangen er talloze spandoeken vóór een herenigd Duitsland, maar dat is niet overal zo. In het oostelijk deel van Berlijn staan de mensen er minder om te springen dan de bevolking op het platteland. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat de mensen in de stad het nou eenmaal beter hebben dan de mensen op het platteland. Je zou kunnen denken dat de relatie tussen de “ Ossi’s” en de”Wessi’s” beter is dan vroeger. Maar dat is niet zo. De relatie van de jeugd( de”Ossi’s” en de”Wessi’s”) ten opzichte van elkaar is ook nog niet zo goed, terwijl de Muur al tien jaar geleden is gevallen. Je zou denken dat ze inmiddels een echt volk zijn. Ik zal een voorbeeld geven van een vooroordeel dat nog steeds bestaat “de ”Wessi’s” vinden dat de”Ossi’s”geen kapsel hebben, ze hebben vaak kale koppen en de “Wessi’s” dragen alleen maar merkkleding. De “Ossi’s” vinden de “Wessi’s eigenlijk maar een stelletje indringers en een stelletje arrogante kinderen omdat ze alleen maar dure kleding en andere dingen kopen”. Ik geef nu twee citaten over hoe de mensen reageerden op elkaar direct na de val van de Muur. Waaruit ik ook twee conclusies trek. CITAAT: 1 “ Net die dag zei een vader bij de doop van zijn kind nog tegen me: ‘Als die Muur er nou niet stond kon mijn zus hier ook bij zijn.’ Ik zat ’s avonds in bad, toen ik op de Tagesthemen hoorde, dat de Muur open was. Ik kon het eerst niet geloven. Ik zei tegen mijn man: ‘We moeten meteen gaan’. Dus wij in de Trabi naar West- Berlijn. Het was ongelofelijk emotioneel. Ik heb nog nooit zoveel vreemde mensen omhelsd. Het leek wel of iedereen elkaar kende. We hebben meteen oude vrienden opgezocht. Na een tijdje dachten we plotseling: ‘ Ojee, de kinderen liggen thuis nog in bed.’ Mijn dochters zeggen nu: ‘Hou toch eens op over je Oost- en West- Berlijn mama, dat bestaat niet meer.’ Maar ik ben nog altijd verbaasd als ik in de metro naar Kreuzenberg ga. ‘Heb ik wel het juiste geld bij me’, denk ik soms verschrikt. (Ds. Elisabeth Escher, 61 jaar) CITAAT: 2 “We waren met de metro helemaal naar Weissenseen gereden. Kennissen van ons zouden de DDR met toestemming verlaten. Wij konden daarom wat spullen van hun overnemen. Ik kreeg een naaimachine. We hadden de koop net gesloten en zaten net lekker koffie te drinken, toen de buurman in zijn pyjama net binnenstormde: ‘Stop stop!. Jullie hoeven niet meer weg. Iedereen kan nu vrij op en neer reizen!’ Het enige wat ik dacht was: ‘Verdorie daar gaat mijn naaimachine.’ De volgende avond kwam ik voor het eerst in mijn leven in het westen. Een paar aardige studenten uit West- Berlijn leidden ons toen rond. Toen we met de metro naar de Kurfürstendam reden zagen we twee zwervers graaien in vuilnisbakken kijk eens zei ik tegen mijn vriend:’er zijn hier echt daklozen’. Zoals ze ook op de televisie zeggen de hele tijd. ( Ines Rösler, 32 jaar) Conclusie citaat 1:Hieruit kan je afleiden hoe moeilijk de mensen het emotioneel hebben gehad, omdat ze elkaar zolang niet meer gezien hebben. Hier kan je verder uit afleiden dat de jeugd van tegenwoordig niet weet hoe het is om elkaar maanden of jaren niet te zien. Conclusie citaat 2: Uit dit citaat kan je afleiden dat de mensen in Oost- Duitsland
voortdurend te maken hebben gehad met propaganda. Want het communistische regime van Oost- Duitsland hield in dat iedereen altijd werk en eten zou hebben. West- Duitse daklozen lieten ze zien om aan te tonen dat het kapitalistische systeem armoede zorgde. In werkelijkheid bleken de Oost- Duitsers veel armer te zijn dan de mensen uit West- Duitsland. Slotconclusie. Je kan concluderen dat de Muur op politiek gebied helemaal weg is, maar dat de Muur op

sociaal gebied nog lang niet is verdwenen. Dat komt omdat de mensen uit Oost en West
elkaar nog niet goed kunnen waarderen of dit ooit nog goed komt is nog maar zeer de
vraag…… . Hoofdstuk V: Bronvermelding. 1. Encarta Encyclopedie2000 – Winkler Prins ( Microsoft + Elsevier ) 2. Volkskrant Magazine. Nummer 10 Datum: 6-11-’99 Pagina: 29 t/m 33
3. Artikel uit zwarte map: “Rond drie miljoen Oostduitsers voor even de gres over” Uit: het NRC Datum: 13-11-’89
4. Artikel uit zwarte map: “Oostberlijners staan niet te trappelen voor hereniging” Uit: het NRC Datum: 6-1-’90 5. de Volkskrant dinsdag 9 november 1999 jaargang: 78e

REACTIES

R.

R.

Hoi Bas,
Niet echt normaal om iemand een mailtje te sturen die je niet kent, maarja.
Ik wilde ff zeggen dat je werkstuk echt heel erg goed overkomt en mooi geschreven is. Waar heb je die citaten vandaan? Goed van je, dat je je werkstuk naar scholieren.com hebt gestuurd. dat zouden veel mensen (eeh, ik ook) niet snel doen. Thanks! Roos.

20 jaar geleden

W.

W.

Is een beetje oud

9 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.