Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Cubacrisis

Beoordeling 2.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 871 woorden
  • 24 mei 2007
  • 17 keer beoordeeld
Cijfer 2.7
17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

1. Waarom wilde de Amerikaanse President de Cubaanse President Fidel Castro niet ontmoeten? In 1959 wilde Castro van Cuba een Socialistische staat maken. Hij benoemde zichzelf en zijn broer tot minister van defensie. Fidel Castro is dus de leider van de opstandelingen. Het contact van Amerika met Cuba verslechterde omdat enkele Amerikaanse investeringen in Cuba daardoor betrokken zouden worden. Duizenden Cubanen vluchten voor Fidel Castro naar de Verenigde Staten. Fidel Castro nationaliseerde de grond en gaf die aan Cubaanse boeren. De Amerikaanse president wil geen contact meer met Fidel Castro. De Sovjetunie biedt Fidel Castro economische hulp aan. En Fidel Castro accepteert het aanbod van de Sovjetunie. Het gevolg daarvan was dat de Cubaanse militairen de Amerikaanse olieraffinaderijen bezetten. 2. Hoe reageerde Fidel Castro vervolgens? Doordat de Amerikaanse president Fidel Castro niet meer wilde ontmoeten was het gevolg daarvan dat de Cubaanse militairen de Amerikaanse olieraffinaderijen bezetten.
3. Wat gebeurde er 15/16 april 1961? Op 16 april 1961 vallen zes vliegtuigen van Amerika Cuba aan. Na de aanval bekeert Fidel Castro tot het communisme. 1500 ballingen landen in de Varkensbaai die waren door de Amerikaanse CIA gestuurd. Cubanen dachten dat Amerikanen hen aanvielen. Cuba won de strijd. Een invasie werd uitgeoefend en liep uit op een totale mislukking door militaire fouten en door overschatting van de steun van Fidel Castro aan de bevolking. Kennedey was kapot van deze mislukking. Amerika blijft druk uitoefenen op Cuba. 4. Waarom was Cuba van strategisch belang voor de Sovjetunie. De Sovjetunie hoopt dat door het communistische Cuba ook andere Latijns-Amerikanen landen communistisch worden. Door de mislukte aanval in de varkensbaai, weet de Sovjet unie bijna zeker dat de Verenigde Staten een nieuwe poging zullen doen om Cuba te veroveren. Daarom kwam Nikita Chroesjtsjov op het idee om kernraketten in Cuba te plaatsen. Dit was de oorzaak van de Cubacrisis. 5. Wat was het probleem waarvoor Kennedy zich geplaatst zag? John F. Kennedy voelde zich aansprakelijk voor de mislukking van de invasie dus hij had andere plannen. Op de vroege avond van de 22e hield Kennedy een toespraak op televisie. Hiervoor waren verschillende bondgenoten ingelicht over wat in de toespraak gezegd zou worden. Kennedy vertelde toen de rest van de wereld dat de lanceerinrichtingen ontdekt waren en dat dit onacceptabel was. Daarna gaf hij aan welke eerste stappen door de VS ondernomen zouden worden: 1. Een maritieme blokkade van offensieve wapens
2. Toename van surveillance vluchten en de bereidheid om actie te ondernemen als de SU zou doorgaan. 3. De waarschuwing dat raketten gelanceerd vanaf Cuba beschouwd zou worden als een aanval door de SU op de VS die door een tegenaanval beantwoord zou worden. 4. Versterking van de Amerikaanse basis Guantanamo op Cuba en de evacuatie van niet militair personeel. 5. Een steun verzoek aan de staten van de Organisatie van Amerikaanse staten (OAS). 6. Het met spoed bijeen roepen van de VN Veiligheidsraad
7. Een oproep aan Chroestsjov om geen verdere bedreigingen voor de wereldvrede te ondernemen. De dag daarna stemde de OAS unaniem voor de blokkade. 6. Welke mogelijkheden voor een oplossing werden door de Verenigde Staten overwogen? 1. Een luchtaanval. 2. Invasie van Cuba, waarvan de rechts een voorstander van was. 3. Diplomatiek offensief; via de VN of directe onderhandelingen met de Sovjet-Unie. 4. Een blokkade om Cuba (quarantaine). Hij roept een staf van adviseurs bijeen, waaronder zijn broer Robert. Deze groep (Executive Commitee) bestudeerde een reeks van mogelijke oplossingen van het gooien van een atoombom op Cuba tot een blokkade van Cuba. Het leger wordt in hoge staat van paraatheid gebracht. Robert Kennedey weet echter een directe aanval op Cuba nog tegen te houden. Hij over tuigt het ExComm er van, dat een blokkade met marineschepen een beter begin was om druk op de SU uit te oefenen. Conclusie Was de afloop van de crisis een overwinning voor Kennedy, voor Chroesjtsjov, voor beiden of voor geen van beide? Door middel van de deelvragen te beantwoorden zijn we tot een conclusie gekomen en uit onze conclusie blijkt dat we allebei vinden dat de VS goed met het probleem is omgegaan omdat ze met de zeeblokkade minder mensen in gevaar brachten dan met een bombardement op de raketbasissen. Maar ze hebben ook niet alles super geweldig gedaan zoals de invasie in de Varkensbaai die mislukt was. Dat kwam door militaire fouten en door overschatting van de steun van Fidel Castro aan de bevolking. Kennedey was daardoor kapot van deze mislukking. Maar aan de andere kant vinden wij dat Chroesjtsjov ook goed het probleem heeft opgelost. Hij heeft goed met Kennedy gepraat over de raketten en oplossingen. Hij heeft ook geprobeerd om weinig mensen (burgers) bij de strijd te betrekken. Maar Chroesjtsjov heeft ook mensen in gevaar gebracht doordat hij raketten op Cuba had geplaatst en die stonden gericht op de grote steden in de VS. Cuba was zeg maar een “Speelbal” van de VS en van de Sovjetunie. Maar Fidel Castro heeft helemaal niet goed gehandeld volgens ons. Hij wilde gewoon alles in zijn eentje doen en zijn land was volgens hem het beste land van allemaal. Hij heeft niet eens geholpen met het oplossen van het conflict, wat alleen tussen Kennedy en Chroesjtsjov gebeurde. Dus we vinden dat het in het een begin een overwinning was voor Chroesjtsjov en dat het later een overwinning voor hen allebei was omdat er toch geen oorlog was gekomen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.