Crisis in VS en NL

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 607 woorden
  • 20 februari 2006
  • 19 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
19 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

De crisis in de VS en Nederland

Op welke manier verschilde Roosevelt met zijn New Deal van zijn republikeinse voorganger?

Hoover was de voorganger van Roosevelt. Roosevelt verschilde van Hoover op de manier dat Hoover zijn plannen niet uitvoerde maar Roosevelt wel. Hoover had ook plannen gemaakt om de crisis weer te herstellen, maar hij voerde ze dus niet uit. Hij dacht namelijk dat de crisisjaren vanzelf wel weer over zouden gaan en dat er weer een economische bloeiperiode zou komen. Roosevelt was het hier helemaal niet mee eens. Hij wou de problemen juist grondig aanpakken. Hij was van mening dat het alleen maar erger zou worden als ze helemaal niets zouden doen. Maar Roosevelt vond niet alles wat Hoover dacht slecht. Hij nam zelf hele delen van het plan van Hoover over.

Wat was de kritiek van veel Amerikanen op de New Deal?

Niet alle Amerikanen waren voor de New Deal. De Republikeinen waren conservatief en waren dus tegen grote veranderingen en bemoeienis van de overheid op de economie, het meeste kritiek op de New Deal kwam van hen. Want dee New Deal hield juist in dat de regering zich veel meer met de economie zou gaan bemoeien en dat er grote veranderingen zouden komen. Er werd vooral veel kritiek geleverd op de National Recovery Act (NRA). Het project was opgezet om de industrie van de Amerikanen te helpen. De conservatieven gebruikt NRA dan ook voor: “Never Roosevelt Again”.

Hoe bestreed Colijn de crisis in Nederland?

In Nederland bestreed men de crisis anders dan in Amerika. In het begin werd er niet veel gedaan aan de crisis door Colijn en zijn Kabinet maar later begreep men dat de crisis niet vanzelf over zou gaan. In 1933 voerde het kabinet Colijn naar aanleiding van de crisis een noodwet in: de Landbouwcrisiswet. De overheid stelde een quota in om overmatige invoer te voorkomen zo zouden er minder buitenlandse producten het land binnen komen. Om de prijsniveaus te stabiliseren zorgde Colijn er in 1936 voor dat de gulden in waarde daalde.

Op welke manier wilde de SDAP (de voorloper van de PvdA) de crisis oplossen?

De meningen over de oplossingen voor de crisis waren verdeeld in de SDAP. De leiding dacht dat de crisis vanzelf opgelost zou worden en dus weer evenwichtig zou worden, terwijl de linkse kant van de SDAP vond dat het een ‘crisis-in-permanentie’ was waar je alleen iets tegen kon doen door radiaal op te treden in de Kamer. In Maart 1933 kwam het tot een breuk. De SDAP kwam in 1935 met een serieuze oplossing voor de crisis doordat de media er op aandrong. Namelijk: ‘Het Plan van de Arbeid.’

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de VS en Nederland?

Een overeenkomst tussen de twee landen is dat beide landen dachten dat de crisis vanzelf weer goed zou komen dus deden ze niks aan de crisis. Een verschil tussen de twee landen is dat in Nederland de samenleving in de tijd van het interbellum hevig verzuild was en dat was niet zo in de VS.

Hoofdvraag: In hoeverre verschilde de manier waarop de economische crisis van de jaren ’30 in de Verenigde Staten en Nederland werden bestreden?

De aanpak van de crisis in de VS kwam sneller op gang dan in Nederland, in Nederland kwam de bestrijding tegen de crisis langzaam op gang. Toen Roosevelt president werd startte hij met zijn New Deal. In Nederland duurde het een lange tijd voordat het kabinet Colijn actie ging voeren. Ook was het zo dat Roosevelt met een geheel nieuwe aanpak kwam genaamd de 'New Deal' maar Nederland gebruikte een aantal gelijksoortige maatregelen zoals de Landbouwcrisiswet, Deflatie en Plan van de Arbeid.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.