Communistisch Rusland

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2295 woorden
  • 11 oktober 2001
  • 231 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
231 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Inleiding.

In dit verslag gaan we het hebben over het communisme in Rusland.
Het communisme is een politieke stroming.
We gaan het vooral hebben over hoe Stalin Rusland bestuurd heeft door middel van het communisme.
We hebben dit werkstuk gemaakt met 5 personen, ieder van ons heeft een deelvraag gemaakt en uitgewerkt. De hoofdvraag hebben we samen gemaakt.
De hoofdvraag is: hoe werd Rusland door Stalin bestuurd?
We hebben hierbij 5 deelvragen, namelijk:

Deelvraag 1: Russische machthebbers en Stalins plaats in de reeks.
Deelvraag 2: wat is de ideologie van het communisme?
Deelvraag 3: wat zijn de sociale groepen? En hoe zijn de verhoudingen tussen die groepen?
Deelvraag 4: wat houdt het 5-jarenplan in?
Deelvraag 5: is Rusland geworden zoals Stalin het wilde?

Lenin en Stalin

1 Russische machthebbers en Stalins plaats in de reeks

Vanaf de 16e eeuw waren in Rusland de tsaren aan de macht. Zij hadden absolute macht en hoefden aan niemand verantwoording af te leggen. Er was toen een geheime politie die politieke tegenstanders opspoorde. Die kwamen dan in werkkampen in Siberië. In 1917 begon er een revolutie, want het ging slecht met Rusland: er was honger en gebrek en de Russen waren de WO I aan het verliezen.
Door het groeiende verzet van verschillende tegenstanders moest de tsaar gedwongen aftreden. Rusland werd een republiek, maar er veranderde weinig.
De communisten beloofden als enigen brood en vrede, daardoor groeide in 1917 hun aanhang, maar niet genoeg om te kunnen regeren.
Leider Lenin en zijn partij besloten om een staatsgreep te plegen. Daarmee werd Rusland een eenpartijdictatuur.
Veel arbeiders waren voor de communisten want die zeiden dat de arbeiders de macht zouden krijgen. Veel arbeiders vormden sovjets; een soort bestuur over een bepaald gebied of een instelling.
Lenin vond dat maar niks en plaatste alles onder centrale leiding: men moest precies doen wat de partijleiding zei, verzet werd met geweld bestreden. Er kwamen wel verkiezingen maar de kandidaten stonden allemaal aan Lenin's kant.
Toen Lenin in 1924 overleed barstte er binnen de communistische partij een hevige strijd los over de opvolging van Lenin. Na een paar jaar strijd slaagde Stalin er in om de leiding over te nemen. Hij wilde er zeker van zijn dat hij nog wel even die positie zou houden. Daarom was het eerste dat hij deed toen hij aan de macht kwam was al zijn tegenstanders uit de weg ruimen. Stalin gebruikte de geheime politie ook, maar niet zoals Lenin tegen vijanden van de communisten. Hij gebruikte de politie ook om vijanden binnen de communistische partij uit de weg te ruimen. Stalin wantrouwde iedereen die ook maar de minste hoeveelheid macht had. Hij begon daarom een enorme terreur tegen de "tegenstanders". Elke keer maar weer werd zijn partij "gezuiverd" van "verraders"en volksvijanden. Zo werden miljoenen mensen in strafkampen in Siberië gestopt, of ze werden na een proces veroordeeld en doodgeschoten. Zo'n proces was alleen voor de show gehouden, de uitslag was allang van tevoren bekend. Daardoor konden ze waarschijnlijk zeggen dat alles eerlijk was verlopen.

2 Wat is de ideologie van het communisme?

Het communisme is een politieke stroming.
Marx was degene die de stroming van het communisme bedacht heeft.
Volgens hem zou er een revolutie komen, waarna de arbeiders de macht in de handen namen. De dictatuur zou dan veranderen in het communisme.
In het communisme gaat het erom dat iedereen gelijk is.
Het privé-bezit werd afgeschaft, zodat iedereen het gelijke recht op alles heeft.
Een dokter hoeft bijvoorbeeld niet meer te verdienen dan een vuilnisman.
Doordat hij niet meer verdient dan iemand anders, kan hij ook niet meer privé bezittingen krijgen dan iemand anders (gewone arbeider).
Wanneer alles van iedereen is zou iedereen even goed zijn best moeten doen, dus zou het goed moeten gaan met de economie.
Iedereen doet even goed zijn best, zodat de waardering, dus betaling in geld (loon) gelijk moet zijn. De arbeiders krijgen zo niet het idee dat ze uit worden uitgebuit door de rijken. De achterliggende gedachte was ook dat wanneer de fabriek van iedereen is, de mensen automatisch hun best deden om tot een goed resultaat (eindproduct) te komen.
Hierbij zouden de arbeiders niet het idee hebben voor hun baas te moeten werken die veel meer verdiende dan zij, maar iedereen heeft even veel verantwoordelijkheid en krijgt een gelijke beloning.
Hierdoor ontstaat een klassenloze maatschappij.

3 Wat zijn de sociale groepen? En hoe zijn de verhoudingen tussen die groepen?

In rusland waren verschillende sociale groepen waarvan de groep van Stalin, de machtigste en rijkste waren. Dit waren de leden van de communistische partij. Zij hadden een dictatuur van Rusland gemaakt maar ze gaven de mensen het gevoel dat de arbeiders de macht hadden.
Stalin was de partijleider en als hij dacht dat iemand van zijn partij een gevaar begon te worden voor zijn positie, dan liet hij hem oppakken en doodschieten, of afvoeren naar werkkampen in Siberië. Daarvoor had hij de politie en de geheime dienst (KGB) voor. Er wordt beweerd dat er meer Russen zijn omgekomen door Stalin’s zuiveringen, dan in de 2e wereld oorlog tegen Duitsland.

Een andere groep die vooral in de tsarenregime veel invloed had, was de Russische Orthodoxe Kerk. Maar in de tijd van het communisme werd hun macht uitgedund door de communistische partij. De communisten wilden van de Kerk af, want de communisten waren atheïsten en geloofden dus niet in een god.
Zij dachten ook dat de vroegere tsaren de kerk gebruikte om de mensen in toon te houden en als soort “goede” reclame voor de tsaren gebruikte.
De communisten wilden de kerk helemaal vernietigen, maar dat ging niet door want het volk wilde nog wel ergens in geloven. De mensen wilden niet zomaar ergens vanaf stappen waar ze hun hele leven in hadden geloofd.
Op het begin wilden de communisten het geloof toch tegen de wil van het volk in vernietigen. Maar na vele kerken platgebrand te hebben, kwamen ze erachter dat ze beter de kerk konden sparen en het volk tevreden te houden.
De kerk was opgelucht en lieten tijdens de communistische machtsperiode geen woord meer vallen over het nieuwe regime.
Ze hielden zich nu haast alleen nog maar bezig met het volk en het geloof.

De arbeiders en de boeren hadden de minste macht. Dat is op zich vreemd want eigenlijk hadden de communisten beloofd dat de arbeiders en het gewone volk aan de macht kwamen. De arbeiders leefden in kleine huisjes en toen de industriële revolutie ook in Rusland doordrong leefden de arbeiders soms met meer dan 4 gezinnen in 1 huis. Want aan de omstandigheden van de arbeiders werd pas aan het laatst gedacht. Eerst kwamen de fabrieken, wegen en economie in aanmerken voor geld. Het volk werd langzamerhand ontevreden en ze hadden door dat zij helemaal niet aan de macht waren, maar dat Stalin hen had misleid.
Ze werden steeds armer, het enige lichtpuntje was dat ze de 2e wereld oorlog hadden gewonnen. Maar na deze triomf waren ze het zat, maar niemand durfde in opstand te komen tegen Stalin, want ze wisten dat Stalin al zijn tegenstanders liet afvoeren.

4 Wat houdt het 5-jarenplan in?

Het plan zou lopen van eind 1928 tot eind 1933. Er moest in korte tijd en in hoog tempo een zware industrie worden opgebouwd. Hiervoor was veel geld nodig en dat geld moest verdiend worden door de export van voedsel. De landbouw moest dus veel meer gaan opbrengen omdat er anders geen winst op tafel kwam. Omdat de boeren meer moesten gaan produceren werden de kleine boerderijen samengevoegd (collectivisatie) tot grote bedrijven en werden er staatsboerderijen gebouwd. Boeren werkten dan ook voor de staat i.p.v voor zichzelf.

Het doel van het 5-jarenplan was om zoveel mogelijk producten te produceren in zo min mogelijk tijd, zodat Rusland niet meer achterbleef bij andere (Westerse) landen. Toen het plan op gang was besloot Stalin dat het 5-jarenplan in vier jaar voltooid zou moeten worden. Stalin verklaarde eind 1932 dat de doelen van het plan waren bereikt.

Waarom moest het 5-jarenplan in vier jaar worden voltooid? Stalin vond dat Rusland vroeger altijd achtergebleven was bij andere landen en dat ze daarom altijd verslagen werden. Daarom moest iedereen hard doorwerken zodat Rusland nu eens een keertje niet achterbleef.

Het eerste 5-jarenplan was een succes, maar ook een mislukking. Het was een succes omdat er veel geproduceerd werd, er kwamen banen en het plan werd in 4 jaar voltooid. De staat verdiende er veel geld aan. Rusland lag eindelijk niet meer achter en werd niet meer verslagen door andere landen. De mislukking kwam omdat de arbeiders en de boeren ontevreden waren. De boeren hadden geen privé-landgoed meer en de arbeiders moesten onder slechte omstandigheden hard werken voor minimumlonen. De situatie van de arbeiders was dus niet verbeterd, hoewel dat in eerste instantie het doel was van de hele revolutie en de invoering van het communisme.

5 Is Rusland zo geworden als Stalin het had bedoeld?

Stalin zou als communist de beloften van het communisme waar moeten maken. Het communisme moest ervoor zorgen dat alles eerlijk verdeeld werd en de arbeiders de macht zouden krijgen. Zo zou iedereen evenveel hebben, de winkels fabrieken en bedrijven zouden eigendom van de staat worden hierdoor zou er dan geen ongelijkheid meer zijn en iedere arbeider zou het goed hebben.

Maar je kunt niet honderdenduizenden aan de macht laten dan zullen er toch een of meerdere personen moet zijn die de massa vertegenwoordigen en die staan dan automatisch weer boven de rest. Dan zou je eigenlijk al niet meer van gelijkheid kunnen spreken.

Het communisme moest ook voor een goede economie zorgen en dus werden er in hoog tempo fabrieken gebouwd. Helaas voor de burgers in de snel groeiende steden ging de bouw hiervan voor de bouw van huizen en de kwaliteit van de huizen ging daardoor ook snel omlaag. Er moesten nu immers veel meer mensen in evenveel huizen als vroeger.

De arbeiders waren niet erg blij met de veranderingen in hun land. Ze moesten nu veel harder werken van de staat want harde werkers werden beloont met bijvoorbeeld een groter voedselrantsoen, een plek in de krant of een medaille. Waar vroeger met vier man gewerkt werd moest men het nu maar met ééntje doen.

Dan was er ook nog de oorlog met de Duitsers deze zorgde ervoor dat het met het land helemaal slecht ging, de Russen hadden een aanval van de Duitsers niet verwacht omdat ze daarmee een verdrag hadden gesloten. De Duitsers trokken vrij snel op en stonden al redelijk snel bij Moskou. Toen viel de winter in en daar hadden de Duitsers geen rekening mee gehouden de Russen wisten de Duitsers weer helemaal naar Duitsland terug te drijven maar wel voor een hoge prijs: miljoenen vonden de dood in deze veldslagen en een groot deel van het eten en andere levensmiddelen was nodig voor de oorlog tegen Duitsland.

Dit alles zorgde ervoor dat er weer ongelijkheid was in Rusland en ook de economie kreeg zware klappen. Stalin had dan wel heel veel macht over Rusland maar daar ging het helemaal niet goed mee. De rijkdom en het einde aan alle ellende was niet bewaarheid door Stalin en de arbeiders die aan de macht zouden komen waren juist onderdrukt door de regering

Conclusie: Hoe bestuurde Stalin de Sovjet-Unie?

In 1924 overleed Lenin, toen ontstond er een grote strijd over wie Lenin’s opvolger werd. Die strijd duurde enkele jaren en Stalin wist de macht over te nemen door zijn grootste concurrent en vijand, Trotski*, buitenspel te zetten.
Toen Stalin aan de macht kwam, zorgde hij eerst voor een “zuivering” in de regering. Daarmee bedoelen dat hij al zijn tegenstanders, binnen en buiten zijn partij, uit de weg ruimde.
Elk persoon met maar een beetje macht stuurde hij naar werkkampen of hij vermoordde ze. Stalin was een communist, het belangrijkste argument van de communisten, om aan de macht te komen, was dat ze voor vrede zouden zorgen.
Het communisme houdt in dat de mensen van het gewone volk aan de macht kwamen. Stalin beloofde dat als de mensen hem steunden, dat hij zou regeren via hen.
Rond 1925 woonde en werkte ongeveer 75% van de bevolking in de Sovjet-Unie op het platteland. Rond 1950 werkte tweederde deel (66%) van de bevolking in de industrie in de steden.
In 25 jaar tijd is het middel van bestaan dus heel erg veranderd. Hier had Stalin in die zeer korte tijd voor gezorgd. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
Stalin had een groot plan bedacht, waarmee hij van de Sovjet-Unie de op een na belangrijkste industriële mogendheid van de wereld maakte. Dat grote plan was het vijfjaren plan. Dat was een grote onderneming die in vijf jaar in de Sovjet-Unie een zware industrie moest opbouwen: elektriciteitscentrales, hoogovens en machinebouw. Dat plan had bekostigd door het exporteren van voedsel. Maar natuurlijk hadden de mensen in de steden ook voedsel nodig. De landbouw moest dus ineens veel meer opleveren. Dat werd mogelijk gemaakt door heel veel boerenbedrijfjes bij elkaar te voegen tot een groot bedrijf: een Kolchoz.
Toen het plan eenmaal liep, zei Stalin dat ze het vijfjarenplan in vier jaar gingen voltooien.
Eind 1932 zei Stalin dat alle doelen van het vijfjarenplan waren bereikt.
Aan de ene kant was dat ook wel zo, want er kwamen er meer banen bij en in die periode was er meer geproduceerd dan in voorgaande jaren, maar de geplande productie was niet gehaald.
Stalin zei in 1932 wel dat alle doelen van het vijfjarenplan waren bereikt, maar dat was helemaal niet zo. Want de productie van veeteelt en landbouw was zelf achteruitgegaan, terwijl de boeren en de arbeiders veel harder moesten werken onder slechte omstandigheden tegen minimumlonen.
De boeren hadden ook nog eens hun privé-landgoed verloren.
De situatie van de arbeiders en de boeren was dus niet verbeterd, hoewel dat in eerste instantie het doel was van de hele revolutie en de invoering van het communisme.

REACTIES

M.

M.

ik vind het een goed verslag maar er ontbreken een belangrijke onderdelen

21 jaar geleden

J.

J.

Wat zijn die belangrijke dingen dan??

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.