Ben jij weleens opgelicht?

Wij doen onderzoek naar online oplichting onder jongeren. Vul de vragenlijst in (ca 5 min) en maak kans op een Bol.com bon van 25 euro (echt waar!)

Antisemitisme en jodenvervolging

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 1825 woorden
  • 7 mei 2002
  • 233 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
233 keer beoordeeld

Deelvraag 1

Wat is antisemitisme en wat heeft het met jodenvervolging te maken?

Antisemitisme

Antisemitisme voor de Tweede Wereldoorlog
Antisemitisme heeft heel veel met de jodenvervolging te maken. Antisemitisme is een verschijnsel uit alle tijden het bestond al in de middeleeuwen en tegenwoordig bestaat het nog.
Het antisemitisme heeft veel verschillende verschijningsvormen gehad, het varieerde van vage gevoelens van afkeer tot gedachten die de jood zagen als het gezicht van kwaad, van discriminatie tot het plotselinge optredenvan vervolgingen en volkenmoord. In de middeleeuwen werd er vanuit de kerk propaganda gevoerd tegen de joden. Het ging hier om de religieuze kwestie. Ze vonden dat de joden Christus hadden vermoord. Ook werden de Joden vervolgd doordat de christenen dachten dat ze een gewoonte hadden met het plegen van rituele moorden.

Antisemitisme in de Tweede Wereldoorlog

Ook heb je nog een andere vorm en dat was de vorm die Hilter naar buiten bracht waardoor de joden zich minderwaardig gingen voelen. Deze rassentheorie leidde tot de grote massamoorden die zijn gepleegd op de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse nazi regime. Na 1945 is het antisemitisme vooral gebleven in het voormalig Oostblok en in de Arabische landen. Het antisemitisme is eigenlijk de haat tegen joden maar dat is erg simpel gezegd. Die haat is er in verschillende vormen en kwam in bepaalde periodes naar voren. In de Tweede Wereldoorlog kwam het naar voren om dat het slecht ging met Duitsland. Hitler was bijvoorbeeld totaal tegen de Vrede van Versailles waarin Duitsland zijn verlies had moeten toegeven en een republiek moest worden zonder leger. Iemand moest toch de schuld krijgen waarom het niet goed ging met Duitsland en dat waren de Joden. Zij waren namelijk makkelijk te pakken omdat ze verspreidt wonen over de gehele wereld, geen eigen land hebben en ook nog eens makkelijk herkenbaar aan hun zwarte haar.

Antisemitisme

Antisemitisme heeft dus alles met de Jodenvervolging te maken. Antisemitisme is een ander woord voor jodenhaat wat in de negentiende eeuw is ontstaan. De mensen moesten iemand de schuld kunnen geven en dat waren de Joden want zij waren anders en hadden een ander geloof en waren met niet zoveel als de Christenen. Maar daarover verder in het werkstuk.

>1 Het allereerste plan

Hitler had eerst een heel ander plan met de Joden. Volgens een verdrag moest Frankrijk nog altijd Madagaskar afstaan aan Duitsland. Hitler had het idee om eerst Engeland te verslaan en dan wanneer de zee open was Madagaskar in te nemen.
Op Madagaskar wilde ze dan een hele grote Jodengetto maken en alle Europese Joden daar naar toe transporteren. De SS zou daar dan de macht krijgen. Maar dat plan ging niet door omdat Engeland te sterk was voor de Duitse zeemacht. Dus konden de Duitsers ook niet naar Madagaskar om hun Joodse getto op te bouwen. Toen kwamen ze met een ander plan de „Endlösung”.

De Wannsee conferentie.

Op 20 januari 1942 vindt de Wannsee conferentie plaats in een hele grote villa aan de Wannsee.
Op die Wannsee conferentie werd besproken wat ze zouden gaan doen met de Joden in Europa. Hitler kwam met het voorstel en de mensen mogen alleen adviseren of ze nog iets anders weten. De mensen die daar aanwezig waren konden niet zeggen dat ze het plan niets vinden dat gaat namelijk tegen alles in wat Hitler wilde. Hij is de leider en hem moet je gehoorzamen doe je dat niet dan werd je net zo behandeld als een Jood.
Op deze conferentie waren vijftien mannen aanwezig zij waren van de Veiligheidspolitie, SD, Rijksveiligheid, hoofdbureau voor Rassen en Vestiging, Rijkskanselarij, Partijkanselarij van de NSDAP, Buitenlandse Zaken, Bureau van de gouverneur van Polen in Krakau, Rijksministerie van Justitie, Bureau van de commissaris voor het vierjarenplan, Rijksministerie van Binnenlandse Zaken en Rijksministerie voor de bezette Oostelijke Gebieden. De bekendste mensen daar waren Reinhard Heydrich en hij was de Chef van de Veiligheidspolitie en de SD en Adolf Eichmann die werkte bij het Hoofdbureau voor Rijksveiligheid.
Op deze conferentie legden ze vast wat er moest gebeuren met de Joden in Europa. Zo besloten ze dat ze eerst alle Joden uit het westen naar het oosten moesten vervoeren. Maar om daar te komen moesten ze wel zelf wegen aanleggen. De mogelijke overlevenden zullen, omdat het hier om de allersterkste Joden gaat, hetzelfde worden behandeld. Zij zijn namelijk bij vrijlating de mensen die een nieuwe generatie Joden kunnen verwekken.
Ze doen het expres van het westen naar het oosten. Ze vonden dat praktisch. Ze maakten wel een uitzondering voor het rijksgebied en het protectoraat Bohemen en Moravië omdat er in die gebieden een tekort aan woningen was en als dan alle Joden weggevoerd waren zou dat probleem zijn opgelost.
Een ander punt was dat de Joden eerst in een zogenaamde transitgetto kwamen en van uit daar werden vervoerd naar het oosten.
Enkele dagen na de Wannsee conferentie deelde Adolf Eichmann aan alle bevoegde instanties van de Gestapo mee dat de „Endlösung” was begonnen. Hij wilde binnen een week een lijst van alle Joden die nog in Duitsland wonen. Hij deelde de groepen in die voorlopig nog niet op transport mogen worden gezet. Die criteria waren ook op de Wannsee conferentie vastgelegd. In mei 1942 zijn ze klaar en beginnen ze met het transporteren van de Joden.
In de dagen daarna werden die lijsten opgehangen en er stond bij wanneer je je moest melden en wanneer je op transport zou gaan.

>2 Deportaties

Het begon met het maken van de lijsten waar alle joden op kwamen te staan. Daarna was het verplicht voor de Joden om een Jodenster te dragen. Die moest op je jas genaaid worden. Deze ster moest je vanaf je zesde levensjaar dragen. Daarmee werden ook de rechten van de Joden steeds minder. Ze mochten niet meer in bepaalde winkels komen, de kinderen mochten niet meer naar een gemengde school en je had bepaalde buurten waar de meeste Joden woonden. Uiteindelijk eindigt het met de deportaties naar de vernietigingskampen.
De deportaties beginnen eind mei 1941 in Duitsland en Polen en in de zomer verspreidt het zich verder door heel Europa.
Alles wordt door de Duitsers geregeld men krijgt een brief thuis waarop staat wat men allemaal mee mag nemen en dat is: een rugzak, proviand voor een paar dagen, kommetjes en een lepel. Messen en scharen waren verboden. Je moest ook nog twee dekens, bedlinnen, warme kleding en stevige schoenen meenemen. Dat alles mocht bij elkaar maar 25 KG wegen. Waardevolle spullen moest je afgeven. Als je werd opgeroepen moest je met een vrachtwagen mee en die bracht je naar het station of bracht je naar een doorgangskamp.
De trein bestond uit 22 wagons. Er waren 20 goederenwagons waarvan de luiken dichtgetimmerd waren en ook nog eens prikkeldraad om heen zat. Deze wagons waren voor de Joden. De andere twee wagons waren personenwagons voor de bewakers. In de 20 goederenwagons gingen ongeveer duizend mensen. Deze treinen gingen een paar keer per week vanuit heel Europa. De mensen kwamen vuil, doodmoe en dorstig aan.
Eerst werd de mensen verteld dat ze mee moesten gaan om te gaan werken in Polen. Zodat niet alle Joden zouden onderduiken en of wegvluchten. Maar uiteindelijk hoorden ze toch die geruchten over de kampen en vooral de jongeren besloten onder te duiken en onder de ouderen en de zieke mensen steeg het aantal zelfmoorden. Als je niet kwam op dagen dan kwam de politie je op halen. Ook hielden ze Razzia’s om te zorgen dat de treinen vol zaten. Een Razzia was het uikammen van een buurt en daar alle Joden weg halen die er nog zitten. Als je dan was ondergedoken dan moesten vaak ook de mensen waarbij je zat meekomen en die werden dan ook op de trein gezet.
Door de Duitsers was alles geregeld en vastgelegd op papier. Alleen de plaats en het tijdstip van je executie stond niet vast.
Alle waardenvolle spullen die moesten worden ingeleverd. De Duitsers gingen die bezittingen dan weer veilen waar ze weer veel geld mee verdienden.

>3 Doorgangskampen

Doorgangskampen zijn kampen waar de joodse mensen een korte of lange tijd werden vast gehouden. en daarna werden getransporteerd naar de vernietigings- of anders gezegd concentratiekampen . In West-Europa waren geen bewaakte getto’s waar de Joden bij elkaar woonden daarom werden ze in West-Europa eerst in een doorgangskamp geplaatst. Deze kampen waren in Nederland, Frankrijk, Hongarije en Roemenië. Deze waren gebouwd voor de oorlog uitbrak. Ze waren bedoeld om de Joodse vluchtelingen op te vangen die vanuit Duitsland deze kant op kwamen. Toen Duitsland binnenviel kregen ze dat ook in handen. In België, Italië en Joegoslavië kwamen deze kampen later. De meeste kampen waren er in Frankrijk. In Nederland waren dat Westerbork en ’s-Hertogenbosch. Nadat de mensen in deze kampen waren geweest werden ze op de volgende trein gezet en dat waren de treinen naar de vernietigingskampen.

>4 Vernietigingskampen

Op Pools landgebied worden de vernietigingskampen gebouwd. Niet alleen Poolse Joden worden hier vermoord, er worden hier ook West Europese Joden vermoord. In Chelmno begint het met de massamoorden in 1941 met drie mobiele gaswagens. Halverwege 1942 worden er in Belzec, Sobibor en Treblinka nog meer vernietigingskampen gebouwd. Deze kampen zijn er voor de actie Reinhard. Dit was een van de mannen die het verzonnen had maar hiij kwam om bij eenn aanslag. Obilo Globocnik wordt belast met de uitvoer van het plan. hij moet er voor zorgen dat alles goed gaat. Hij heeft een hele grote groep mensen onder zich en die voeren ook experimenten uit. Zo hebben ze ook de eerste euthanasie actie gedaan. Bij die massamoord zijn er 70.000 zieke en gehandicapten mensen omgekomen.
De gaskamers moesten ook schoongemaakt worden maar dat deden de Duitsers niet maar dat deed een groepje Joden. Die mensen moesten alle lijken uit de kamers halen, uitkleden en daarna begraven en na enkele weken werden ze zelf vergast en werd hun taak overgenomen door een stal nieuwelingen.
In het oosten had je ook nog de getto’s die heel erg hardhandig werden leeggehaald. De oude en te zieke mensen werden voor de ogen van de anderen neergeschoten. Deze actie’s kwamen onverwachts en konden wel twee dagen duren. In de grotere getto’s duurde het soms wel meerdere weken.
De treinen die naar de vernietigingskampen gaan waren vaak overvol en duurde soms wel drie dagen waardoor er mensen al in de treinen stieven. Alle mensen die dan aankomen sterven meteen na aankomst. Hun spullen worden ingenomen en ze mogen onder de douche. Waardoor ze dus meteen sterven.

>5 Auschwitz

In de zomer van 1941 maakt Himmler van Auschwitz het centrale vernietigings- en concentratiekamp van het Derde Rijk.
Alle mensen met een bril, vrouw en kinderen, ouderen en gehandicapten worden meteen na aankomst vergast. De door de SS arts goedgekeurde sterke jonge mannen en vrouwen worden gedwongen tot arbeid. Maar door het harde werken werd je vanzelf wel ziek of zwak en werd je dus alsnog vergast. Het aantal doden in Auschwitz wordt geschat op 1,5 miljoen mensen.

REACTIES

W.

W.

Bedankt he!we hebben er heel veel aan gehad

21 jaar geleden

G.

G.

leg is wat beter uit

11 jaar geleden

J.

J.

ja ik vond het hoofdstuk voor de 2e ww erg onduidelijk

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.