Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Afghanistan - Het land van terrorisme?

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 3679 woorden
  • 29 november 2001
  • 772 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
772 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

[plaatje1]
Met als Hoofdvraag: Taliban in Afghanistan; hoe kwam het zover en wat     zijn de gevolgen ervan?

Om het beantwoorden van deze vraag makkelijker te maken, horen hier natuurlijk een aantal deelvragen bij.

Wie riep in Afghanistan de Islamitische Staat van Afghanistan uit, en hoe kwam deze tot stand?;
Wie zijn de Taliban?;
Wie is Osama bin-Laden?;
Afghanistan. Het land van Terrorisme?                 
Welke reactie volgde er op Zondag 7 oktober 2001, op de vliegtuig-aanslagen op de WTC-twintowers in Amerika?;

Valt Terrorisme preventief te bestrijden?

[plaatje2]
Afghanistan, gelegen in Azië, is een land dat iets groter is dan Frankrijk. De hoofdstad is Kabul. Het land heeft 26 miljoen inwoners. Het was eens een land waar je als toerist prima terecht kon. Een mooi ruig land met prachtige bergen en valleien. Een land met zeer gastvrije mensen, mensen met veel humor. En met leuke kinderen. Alles veranderde toen de Sovjet Unie Afghanistan de oorlog verklaarde in 1979. In dit werkstuk ga ik dieper op het hoe en waarom in. Wat zijn de gevolgen van alles wat zich in, om en met Afghanistan afgespeeld heeft?


· Wie riep in Afghanistan de Islamitische Staat van Afghanistan uit, en hoe kwam deze tot stand?
Afghanistan had in het jaar 1991 ± 18 miljoen inwoners. Ongeveer 85% van de bevolking is werkzaam in de landbouw. Zowat de gehéle bevolking (meer dan 98%) is Moslim. Van die 98% is de meerderheid (ongeveer 75%) soenniet1; de rest is grotendeels Sji'iet2. Afghanistan kent een islamitische jaartelling; op 21 maart 1997 is het jaar 1376 begonnen.
In Afghanistan zijn er verschillende Etnische groeperingen, zoals de Pashtoens (50%) en de Tadzjieken (35%). De Oezbeken en Turkmenen zijn de grootste Turkstalige bevolkingsgroepen in Afghanistan. Een ándere etnische groepering, de Hazaras (7%) woont hoofdzakelijk in het ontoegankelijke binnenland.

Er zijn twéé officiële talen: Pashtu en Dari (Afghaans Farsi). Ongeveer 80% van de bevolking spreekt één van deze talen. Verder zijn er nog zo'n dértig andere talen en dialecten. In het onderwijs wordt meestal lesgegeven in het Pashtu of Dari. Sinds 1978 worden de schoolboeken ook opgesteld in het Oezbeeks, Turkmeens en Baluchi. In Afghanistan is het percentage analfabeten hoog. De UNESCO schat het percentage analfabeten (van de bevolking van vijftien jaar en ouder) in 1995 in op 68,5%.

De geschiedenis van Afghanistan wordt gekenmerkt door buitenlandse bezettingen en burgeroorlogen. Afghanistan is nooit écht een kolonie geweest, maar is wél gebruikt door Engeland tegen Rusland als bufferstaat. In de negentiende eeuw had Engeland twéé invasies nodig om de Afghaanse machthebbers tot medewerking te dwingen. In 1919 werd Afghanistan onafhankelijk, na de dérde Brits-Afghaanse oorlog. In 1931 werd de constitutionele monarchie ingevoerd doe zou gaan duren tot 1973.


In juli van 1973 kwam Mohammed Daud aan de macht en vormde het land om tot een republiek. In april 1978 pleegden communisten een "coup d'état3" en werd de Democratische republiek van Afghanistan uitgeroepen. Er werden landhervormingen en nationalisaties tot stand gebracht. De banden met communistische landen werden aangehaald, die met de westerse landen afgezwakt of helemaal afgebroken. Er kwam echter verzet. Moslim rebellen kwamen in maart 1979 in opstand. Dit leidde tot een invasie van de Sovjet-Unie in december van 1979.

Sinds 1978/1979 verkeert Afghanistan in een voortdurende oorlogssituatie. Na de gebeurtenissen
in 1978 vluchtte een grote groep Afghanen het land uit. Ze werden voorál in Iran en
Pakistan opgevangen. In februari 1989, na bijna tien jaar, trok het leger van de Sovjet-Unie zich terug, Afghanistan achterlatend als 'a world leader in misery and deprivation'. Tien jaar bezetting heeft geleid tot 6,5 miljoen vluchtelingen en een aantal miljoen doden! De burgeroorlog zette zich  daarna voort tussen het door de Sovjet-Unie gesteunde regime van Najibullah en de Mudjahedin. De rebellen veroverden grote delen van Afghanistan, terwijl de regering nog drie jaar stand wist te houden in Kabul. In april 1992 stortte het bewind van Najibullah in elkaar. De islamitische regering riep de Islamitische Staat van Afghanistan uit. Deze regering slaagde er net zo min in de controle te verkrijgen over het hele land; de coalitie van de partijen bleek "broos" te zijn. Er vormde zich een nieuwe strijd tussen de gematigde moslims (onder leiding van de Tadzjiek Massoud) en de fundamentalistische moslims (onder leiding van Hekmatyar). President Rabbani steunde Massoud en de Oezbeekse generaal Dostum steunde Hekmatyar. Afghanistan vormde alwéér een strijdtoneel, waar meerdere partijen in wisselende coalities streden om de macht.

Eind 1994 verschenen de Taliban op het politieke toneel. De Taliban (leerlingen van de koranschool) behoren tot de soennitische moslims en staan voor een fundamentalistisch-islamitische ideologie. Hun opkomst vanuit het zuiden verliep succesvol. In het voorjaar van 1997 viel Kabul in handen van de Taliban en bleef er nog één gebied (ten noorden en noordwesten van Kabul) achter, dat niet in handen was van de Taliban. Maar de strijd om de macht in Afghanistan gaat tot op heden onverminderd door. De al bijna twintig jaar durende staat van oorlog heeft het land in puin gelegd. Na de luchtaanvallen van Amerika en de sterke opmars van de Noordelijke Alliantie is er nog ámper iets over van het land waar heel, héél lang geleden, nog mensen rondliepen met een lach op hun gezicht. Zonder angst om doodgeschoten te worden.


· Wie zijn de Taliban?
De Talibanbeweging is opgericht door een groep studenten onder aanvoering van mullah Mohammed Omar in Afghanistan. Die oprichting was in de oorlog met de Sovjet Unie van 1979 tot 1988
De Mujahedin zetten hun strijd verder in totdat in 1992 het bewind van Mohammed Najibullah in elkaar stortte, en zodoende uit Kabul verdreven was. Daarna stortten krijgsheren het land opnieuw in wanorde en terreur. Eind 1994 verschenen plots duizenden Taliban (leerlingen van de koranschool, die behoren tot de soennitische moslims en voor een fundamentalistisch-islamitische ideologie staan), op het toneel vanuit het Zuiden. Dit verliep zéér succesvol. Ze waren bijna allemaal leden van het zuidelijke Pasjtoenen-volk en waren in Pakistaanse koranscholen doordrongen van de wahhabitische versie van de islam.

De wahhabbieten, een ultraorthodoxe sekte die in de 18de eeuw ontstond, keren zich fel tegen heiligenverering en afleiding als roken, muziek maken, dansen en... het drinken van koffie! Sinds de jaren '30 zijn zij aan de macht in Saoedi-Arabië. Geen wonder dat de Taliban, met Pakistaanse steun in de logistiek en door de Saoedi's betaalde wapens, over hun tegenstanders heen walsten. In 1996 namen ze Kabul in en sindsdien beheersen ze het grootste deel van het land; de Taliban onder leiding van Mullah Mohammed Omar.

Waar maakt de Taliban zich schuldig aan?
De Taliban maken zich schuldig aan moorden, mishandeling van niet-gelovigen, slavenarbeid voor burgers en gevangenen, executies en de onderdrukking van vrouwen. Veel voormalige regeringsmensen zijn het land ontvlucht en journalisten die voor de internationale media werken willen ze vermoorden.

De Afghaanse Talibanregering heeft volgens het Londense militaire onderzoeksinstituut een leger van ongeveer 45.000 man. Verder beschikt het bewind over tanks, vliegtuigen en andere zware wapens.

· Wie is Osama bin-Laden?

[plaatje3]

Osama bin-Laden's volledige naam luidt: Osama Bin Mohammad bin-Laden. Hij werd in 1957 geboren in Ryad, Saoedi-Arabië. Hij is een schatrijke Arabier en Amerika-hater nummer één. Een lange man ook: tussen de 1.94 en 1.98 meter.
De Amerikanen zijn er bijna zeker van. De terroristen die de vliegtuigen hebben gekaapt en de mensen die inmiddels zijn gearresteerd zijn aanhangers van Osama bin-Laden. Bin-Laden zou achter de aanslagen in New York en Washington zitten.

Met al het geld dat hij heeft verdiend, koopt hij wapens. Ook richt hij gevaarlijke scholen op waar mensen worden getraind. Getraind om Amerikanen te doden. Om aanslagen te plegen. Die scholen zijn in Afghanistan. Ook Osama bin-Laden houdt zich daar schuil. En dat is nou precies de reden waarom de Verenigde Staten Afghanistan aanvallen. President Bush heeft gezegd: "We willen Osama bin-Laden aanpakken, maar ook het land dat deze moordenaar verstopt." Om de stemmen van de bevolking te winnen droppen de Verenigde Staten voedselpakketten met daarbij een groot aantal pamfletten waarin de bevolking de situatie uitgelegd wordt. Osama bin-Laden is leider en oprichter van Al-Qaeda, zijn militaire netwerk met gigantisch veel volgelingen.

Bij welke aanslagen zou Osama bin-Laden betrokken zijn?

WTC 1993: zes doden
Ook in 1993 werd het WTC (World Trade Centre) aangevallen, hetzelfde gebouw dat nu is verwoest, in New York. Toen kwamen maar zes mensen om.

Tanzania en Kenia in 1998: meer dan 200 doden
In deze twee Afrikaanse landen ontploften er bommen bij regeringsgebouwen van Amerika. Meer dan 200 doden vielen er te betreuren.

WTC: Donderdag 11 september 2001: vele duizenden doden
[plaatje4]
De World Trade Center -twintowers zijn, samen met nog enkele andere gebouwen in de nabije buurt, totaal verwoest. Twee vliegtuigen waren gekaapt en neergestort in de twintowers. Een gróót aantal mensen zijn er bij deze aanslag om het leven gekomen.


Osama bin-Laden vindt dat Amerika te machtig is in de wereld en een bedreiging voor mensen die het Islamitische geloof hebben. Volgens Bin-Laden zijn de Verenigde Staten te bemoeizuchtig in het Midden-Oosten. "Amerika moet weg hier, vindt hij, weg van de heilige plaatsen voor Moslims."


"De VS wordt spoedig verwoest"
Vandaag [15 november] werd bekend dat Mohammad Omar, volgens de BBC gewaarschuwd heeft dat er een plan is de VS te verwoesten. Het plan zou spoedig kunnen worden uitgevoerd, zei hij.
"Het gaat erom dat de VS uitsterven. God geve dat de VS ten val komen. Maar het gebeurt met Gods hulp binnen afzienbare tijd. Herinnert u mijn voorspelling", zei hij tegen de BBC.

Eerder vandaag werd ook bekend dat de terreurorganisatie Al-Qaeda instructies had voor het maken van chemische en nucleaire wapens. Of de organisatie daar ook werkelijk over beschikt, is (nog?) niet bekend..

· Afghanistan. Het land van Terrorisme?
De afgelopen weken, of liever gezegd máánden, is duidelijk gebleken dat dit een juiste stelling. Afghanistan biedt al een lange tijd onderdak aan de meest terroristische organisatie die wij hier kennen op deze aardbol, zover bekend. Al vele duizenden doden hebben de Taliban en daarmee Osama bin-Laden op hun naam staan. Hun thuisbasis is in Kabul, en Afghanistan weigert Osama bin-Laden uit te leveren. Daarmee maken ze zich niet bepaald populair bij de Verenigde Staten. En om de quote van president Bush nogmaals te herhalen; "We willen Osama bin-Laden aanpakken, maar ook
het land dat deze moordenaar verstopt."


· Welke reactie volgde er op Zondag 7 oktober 2001, op de vliegtuig-aanslagen op de WTC-twintowers in Amerika?
[plaatje5]
Dat heeft Afghanistan geweten ook. Op zondag 7 oktober, omstreeks 19.00 uur Nederlandse tijd was Amerika begonnen met aanvallen op Afghanistan en daarmee de Taliban. Als wraak voor wat er op 11 september door terroristen plaatsgevonden heeft. "We beginnen op een andere manier, in de strijd tegen het terrorisme," vertelde een vertegenwoordiger van het Witte Huis toen. De aanval was toen begonnen met het aanvallen van verschillende luchtafweer installaties rond de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Snel volgde er een reactie van de Taliban. Een vertegenwoordiger liet weten het een "terroristische daad" te vinden. De Taliban onderstreepten dat zij Osama bin-Laden niet gingen leveren aan de Amerikanen. De Taliban riep eerder die avond de Heilige Oorlog (Jihad) uit tegen Amerika, Bush benadrukte dat het zeker geen oorlog tegen de Islam is. "De Islam is onze vriend en de mensen die dit geloof aanhangen, zijn ook onze vrienden", zei Bush op de televisie.
Natuurlijk wil de Taliban het graag als een oorlog tegen de Islam over laten komen. Ze zijn per slot van rekening tégen Amerika en kunnen op die manier mooi stemmen winnen. Maar de aanvallen gingen door

Tweede reeks aanvallen
Op diezelfde dag, laat in de avond om ongeveer half 12 Nederlandse tijd, begon een tweede reeks aanvallen op Afghanistan. Ditmaal in samenwerking met Groot-Brittannië. Vooral het vliegveld van Kabul, toen nog in handen van de Taliban, zou doelwit zijn van deze reeks militaire acties.

De volgende dag
Terwijl in Afghanistan langzaam de schade werd opgemaakt van een woelige nacht, kwamen er in de rest van de wereld reacties los. Vooral vanuit Indonesië, waar het radicale Verdedigingsfront (FPI) had gedreigd om buitenlanders op te jagen en buitenlandse bezittingen te vernielen als Jakarta niet zijn diplomatieke betrekkingen verbreekt met de VS. Ook in Pakistan werd gedemonstreerd tegen de aanvallen op Afghanistan.


Bij het aanbreken van de dag werd duidelijk dat er minimaal 25 doden waren gevallen bij de aanvallen. Dit meldde het Afghaanse persbureau "AIP" (die overigens opereert vanuit Pakistan). Volgens een lid van de Afghaanse oppositie was grote schade aangericht aan versterkingen, vliegvelden en installaties. De Talibanregering meldde toen dat de schade wel meeviel.

In een interview van een collega van mij voor Media-wereld.nl vertelde woordvoerder A. Tonca van de Samenwerkende Moskee-Organisaties Nederland (SMO) dat de meeste moslims in Nederland achter de aanvallen op Afghanistan staan. Voorwaarde is wel dat deze erop gericht moesten zijn om Osama bin-Laden en Al-Qaeda terug te pakken.

Donderdag 11 oktober; grondtroepen paraat voor jacht op Osama bin-Laden
Al snel werd duidelijk dat door het uitvoeren van luchtaanvallen niét genoeg bereikt kon worden. De Verenigde Staten wist héél snel een aantal militaire eenheden samen te stellen die te voet Afghanistan in zouden gaan. Een erg moeilijke klus, aangezien Afghanistan zo goed als ondoordringbaar is voor mensen die niet gewend zijn in gebieden als Afghanistan hun dag door te brengen. Gelukkig hielp het ook enorm door de Noordelijke Alliantie; de verzetsgroepen in Afghanistan, te steunen door wapens en geld te leveren.

Wat is Miltvuur? (antrax)
[plaatje6]

Miltvuur (ook wel Antrax genoemd), is een acute infectieziekte die wordt veroorzaakt door de Bacillus anthracis. Het komt meestal voor bij dieren, maar ook mensen kunnen een miltvuurbesmetting oplopen, wanneer je in aanraking komt met besmette dieren, of door het inademen van miltvuur-sporen in besmette producten. Miltvuur komt het meest voor in Zuid- en Midden Amerika, Azië, Afrika, Oost-Europa, het Midden-Oosten en het Caraïbisch gebied.

De eerste symptomen van een miltvuurbesmetting zijn vergelijkbaar met die van een flinke verkoudheid. Na enkele dagen treden er echter ademhalingsproblemen op en is er kans op een shock.

Miltvuur is de afgelopen weken massaal gebruikt, zij het nou "miltvuur" zélf, of iets wat op miltvuur líjkt (denk aan waspoeder, poedersuiker, zout), om biologische aanvallen te plegen, of in het tweede geval; om een héle zieke grap uit te halen. Ik las ergens dat iemand in Italië een boete van (omgerekend) ƒ100.000,- gekregen had omdat hij naar zijn buurman een zakje poedersuiker per post opgestuurd had. Deze man, zijn kinderen en vrouw en de mensen die in zijn buurt geweest waren moesten naar het ziekenhuis om onderzocht te worden, wat hoge kosten met zich meebrengt.

Twee werknemers van UPC zijn afgelopen week ontslagen en aangeklaagd omdat ze bij hun collega's iets hadden geflikt wat lijkt op de grap zoals hierboven beschreven.


· Valt Terrorisme preventief te bestrijden?
Nee. Zelfs ná de dood van Osama bin-Laden zal het zijn netwerk al-Qaeda er niet van weerhouden nieuwe terroristische aanslagen te gaan plegen in de toekomst. Sterker nog; het kan alleen nog een éxtra "shot", een extra motivatie geven voor de mensen van zijn terroristische organisatie om aanslagen tegen of in Amerika te gaan plegen.

Dan maar géén jacht op Osama bin-Laden?
Nee. Die man moet zo snel mogelijk van deze aardbol verdwijnen. Hij heeft ons allen al té véél aangedaan om het maar te laten rusten. Ook al houdt de terreur niet op met zijn dood, ook al wordt het wellicht alleen maar erger, deze man heeft géén recht van leven. Killen die hap!

Atoombom op Afghanistan?
Mja.. Je zou dit wel een preventieve maatregel kunnen noemen. Alleen, vergeten we al die duizenden ónschuldige mensen dan niet? Vergeet niet dat lang niet álle Afghanen er voor kiezen om een terroristische organisatie aan het hoofd van hun land te hebben staan!
Daarnaast zou het niet raar zijn om te denken dat onze grote vriend Osama bin-Laden al láng Afghanistan uitgetrokken is. Wanneer het slecht weer is, is het goed mogelijk om met een helikopter vanuit Afghanistan te reizen naar een buurtland, waar een vliegtuig klaarstaat om onze grote terrorist dan weer verder te vervoeren. Driekwart van de helikopters van de Taliban zijn vernield, er zijn er dus nog genóeg over om Osama bin-Laden mee te vervoeren.

Laten we daarnaast niet vergeten dat de aanhangers van Osama bin-Laden niet alleen in Afghanistan te vinden zijn, maar dat hij ook een grote aanhang heeft in Amerika, Europese landen, en ga zo maar door.

Plan voor verwoesting van de VS
En ze lijken maar van geen ophouden te weten, die Taliban. Vandaag heeft Mohammed Omar gewaarschuwd in een interview dat er een plan klaarligt om de VS te kunnen verwoesten, die ook nog eens spoedig uitgevoerd zou kunnen worden.


· Conclusie Deelvragen


Wie riep in Afghanistan de Islamitische Staat van Afghanistan uit, en hoe kwam deze tot stand?;
Nadat in april 1992 het bewind van Najibullah in elkaar stortte riep de islamitische regering de Islamitische Staat van Afghanistan uit.

Wie zijn de Taliban?;
De Talibanbeweging is opgericht door een groep studenten onder aanvoering van mullah Mohammed Omar in Afghanistan. Die oprichting was in de oorlog met de Sovjet Unie van 1979 tot 1988. In het Afghaans worden 'studenten' "Talib" genoemd. Ze studeren om Mullah te worden. De Taliban willen Afghanistan besturen volgens zeer strenge islamitische regels. De Taliban maken zich schuldig aan moorden, mishandeling van niet-gelovigen, slavenarbeid voor burgers en gevangenen, executies (mensen voor straf doodmaken) en de onderdrukking van vrouwen. Veel voormalige regeringsmensen zijn het land ontvlucht en journalisten die voor de internationale media werken willen ze vermoorden.
Wie is Osama bin-Laden?;
Zijn volledige naam luidt: Osama Bin Mohammad bin-Laden. Hij werd in 1957 geboren in Ryad, Saoedi Arabië. Hij is een schatrijke Arabier en Amerika-hater nummer één. Een lange man ook: tussen de 1.94 en 1.98 meter.
Afghanistan. Het land van Terrorisme?
Ja. Zeker weten. Afghanistan neemt Osama bin-Laden, de man verantwoordelijk voor vele honderden doden, in bescherming. "We willen Osama bin-Laden aanpakken, maar ook het land dat deze moordenaar verstopt," Afghanistan dus.
Welke reactie volgde er op Donderdag 11 september 2001, op de vliegtuig-aanslagen op de WTC-twintowers in Amerika?;
Na de terreuraanslagen in Amerika op diezelfde dag, voerde Amerika een tweetal luchtaanvallen uit op Afghanistan. Kort ná deze luchtaanvallen stonden er al grondtroepen gereed om Afghanistan binnen te vallen, te voet.
Valt Terrorisme preventief te bestrijden?
Nee. Vooralsnog lijkt er geen oplossing te zijn voor de terroristen die hier op deze aardkloot rondlopen. Alhoewel Als ze nou eens zouden beseffen waar het leven om draait Oorlog? Geweld? Terreur? Is dát wat er in de Koran staat? Dan mag die van mij snel, massaal en overal en negens verbrand gaan worden.

· Beantwoording Hoofdvraag ·
Ik zal eerlijk zijn en zeggen dat het maken van dit werkstuk niét veel tijd in beslag genomen heeft. Ik hoefde weinig informatie op te zoeken, veel dingen wist ik al. De plaatjes had ik al op mijn computer staan, omdat deze ook gebruikt worden op de website Media-wereld.nl die o.a. in het beheer staat van mij. Dit is de nummer één website voor Nederlandstalige informatie over hetgeen wat er zich allemaal in en om Amerika afgespeeld heeft.


Taliban in Afghanistan; hoe kwam het zover en wat zijn de gevolgen ervan?

Sinds 1978/1979 verkeert Afghanistan in een voortdurende oorlogssituatie. Na de gebeurtenissen
in 1978 vluchtte een grote groep Afghanen het land uit. Ze werden voorál in Iran en
Pakistan opgevangen. In februari 1989, na bijna tien jaar, trok het leger van de Sovjet-Unie zich terug. Tien jaar bezetting heeft geleid tot 6,5 miljoen vluchtelingen en een groot aantal doden. In april 1992 stortte het bewind van Najibullah in elkaar. De islamitische regering riep de Islamitische Staat van Afghanistan uit. Deze regering slaagde er net zo min in de controle te verkrijgen over het hele land. Er vormde zich een nieuwe strijd tussen de gematigde moslims en de fundamentalistische moslims. Eind 1994 verschenen de Taliban op het politieke toneel. Het was een unieke kans voor hun om in de tijden van voortdurende oorlog de macht over te nemen. Hun opkomst vanuit het zuiden verliep succesvol. In het voorjaar van 1997 viel Kabul in handen van de Taliban en bleef er nog één gebied (ten noorden en noordwesten van Kabul) achter, dat niet in handen was van de Taliban. Osama bin-Laden.

Osama bin-Laden, Amerika-hater nummero uno, wordt vandaag de dag beschuldigd voor vele aanslagen op Amerikaanse doelwitten. De bekendste daarvan voor ons mag wel de aanslagen van afgelopen september zijn op de Twintowers van het WTC in Amerika. Er stortten twéé vliegtuigen in de torens, en vele duizenden mensen kwamen hierbij om het leven.

Gevolg; Afghanistan wordt gebombardeerd. Afghanistan is het land dat Osama bin-Laden onderdak biedt, en hem niet uitlevert. De Taliban heeft er één grote zooi van gemaakt in dit land. Duizenden mensen zijn vermoord, mensen die niet in "hun" geloof geloven. Mensen die in opstand kwamen tegen het regime dat de Taliban in Afghanistan hield.

Twee maanden later. Door de Noordelijke verzetsstrijders is de hoofdstad overgenomen. Er vluchten nog steeds duizenden mensen per dag, en het leed in het land is er niet minder op geworden. We leven in een wereld van oorlog, pijn, vijanden en de Taliban zal ons nog lang blijven achtervolgen.

De Taliban kwam in Afghanistan, niet omdat ze het er zo goed mee voor hadden, maar omdat ze een basis nodig hadden. Een basis waarvanuit ze hun "hobby", het terroriseren van mensen, onschúldige mensen, samen met het toefje van de taart; Osama bin-Laden, uit kunnen oefenen.

Opsluiten die gekken.

Danny
3a2peace.


Notes:

1 Soennieten laten zich vooral inspireren door het leven en de uitspraken van Mohammed, zoals die in de Soenna staan. De iman is voor hun een voorganger in het gebed, maar géén echte geestelijk leider. Ook de meeste moslims in Nederland zijn Soenniet.


2 Voor de Sji'ieten is de iman wél een echte geestelijk leider. De Sji'ieten vinden dat de leider van de islamitische gemeenschap moet behoren tot de familie van Mohammed (om precies te zijn: afstammelingen van de schoonzoon van Mohammed, Ali ibn Abi Talib.), maar sinds 873 is niet meer bekend wie die afstammelingen zijn. Hun plaats wordt ingenomen door een groep hoge geestelijken: de ayatollah's. Voor de Sji'ieten staat het lijden omwille van het geloof centraal. Ze zijn er zelfs toe bereid hun leven voor het geloof te "offeren".3 Frans woord voor een staatsgreep; het plotseling en gewelddadig ingrijpen in de politieke toestand om de macht over te nemen.


De copyrights over dit werkstuk blijven eigendom van Danny. De copyrights van Scholieren.com zijn niet van kracht op dit werkstuk.

REACTIES

W.

W.

woon je in oost nederland?

21 jaar geleden

A.

A.

Ik vind dit een heel goed werkstuk. Maar ik vind dat je teveel je mening geeft, waardoor het lijkt op propaganda.

21 jaar geleden

L.

L.

Hoi danny,
Ik ben echt heel erg getroffen door je werkstuk. Ik denk dat het veel moeite gekost heeft om het te maken. I wil je graag vragen of je er problemen mee zou hebben als ik het op mijn site zou plaatsen. Met copyright van jou, dat spreekt voor zich. Wat je beslissing ook is, het is jouw bslissing.
Groetjes Laura
ps: ik hoop van je te horen

21 jaar geleden

P.

P.

hoi heel mooi en heel lang echt pefekt de groete

21 jaar geleden

C.

C.

hoi Danny

Hoe gaat het met jou? Ik heb genoten van jou verslag over Osama Bin Laden. ik vond het heel leerzaam om je site of wat dan ook , te lezen!!!!!! ik ben hierdoor veel meer over het leven gaan nadenken en mijn karakter is ook veranderd door jou inspirerende woorden !!!!!! er is een nieuwe draai aan mijn leven gegeven veel dank hiervoor
hoogachtend en veel liefs
lotje

21 jaar geleden

Z.

Z.

IK VOND JE WERKSTUK HEEL MOOI, IK WOU HET EVEN KWIJT

21 jaar geleden

R.

R.

Ik vind het een coole werkstuk.

Groetjes Rik Brink uit Hardenberg.

21 jaar geleden

V.

V.

Ik zou graag willen weten waar je deze informatie vandaan hebt als je dit leest zou je me dan een mailtje willen sturen? alvast bedankt

21 jaar geleden

Y.

Y.

het is echt een goeie werkstuk danny

21 jaar geleden

R.

R.

hoi jong vet gemaakt!!!! kan je me alle namen van de boeken en dite die je voor dit werkstuk hebt gebruikt?mail me dat aub dank je greetz Rick

21 jaar geleden

K.

K.

Hey Danny,
Heel interesant......

21 jaar geleden

B.

B.

Hallo,
ik ben Baldish
ik vind je werkstuk heel erg goed

21 jaar geleden

F.

F.

Hoi Danny..
Ik vindt echt geweldig je werkstuk over Afghanistan. Ik zal ook eerlijk tegen je zijn ik ben zelf ook een Afghaanse!!
Ik woon nu al 8-jaar in Nederland.
en ja ,Afghanistan is geen land van terrorisme. Het land wordt door terrorisme gebruikt omdat er geen regering was en bewind.
Afghanistan is een geweldig en heel mmoi land voor de oorlog. Je zult het niet geloven maar het is ook zo geweest dat er Europese toeristen naar Afghanistan gingen voor vakantie!!!


Waar ik nou benieuwd naar ben is het feit of je zelf voor de onderwerp hebt gekozen of moest je het van een lelaar???


In ieder geval een mooie werkstuk....Liefs Farkhunda Imani

21 jaar geleden

M.

M.

Ej Danny!!!

Ik ben het helemaal niet met jou stelling eens. Je laat heel veel gegevens weg. Vergeet niet de golfoorlog waar zoveel onschuldige mensen door het toedoen van de amerikaanse regering zijn omgekomen, Hiroshima en Nagasaki, Vietnam en Israel en Palestina. De amerikaanse regering leverde wapens aan isreal en kwam dan nog praten over vrede met palestina. Dat is toch verreweg van eerlijk.
Al die jaren zijn zoveel mensen omgekomen door terroristische aanslagen maar er is nooit echt iets tegen gedaan. Maar opeens word Amerika getroffen door een terroristische aanslag en dan wordt er wereldwijd campagne gevoerd. Hieruit blijkt dus dat de Amerikaanse regering amerikaanse burgerlevens belangrijker vind dan andere. En nog wat de Amerikaanse regering had beloofd dat er geen onschuldige burgerslachtoffers in afghanistan zouden vallen, maar voor zover ik weet zijn er heel doden gevallen. En nog wat al die mensen die hun huizen verloren hebben en de koude winter op straat zonder eten moesten doorbrengen, dat is toch ook verschrikkelijk.
Weer een punt; je kan een heel land niet afrekenen op een terroristische aanslag.
En je brengt ook een aantal punten van de Islam naar voren die helemaal niet kloppen. Als ik jou was zou ik voordat jij over de islam komt praten de koran even doorlezen. In de koran staat; men mag niet moorden, men moet zijn naasten liefhebben. Deze aanslag word dus ook niet rechtvaardigd door de koran maar jij suggereert van wel. En dat vind ik echt een belediging.
Maar ja ik moet wel eerlijk toegeven dat sommige punten in je werkstuk zeer goed zijn. En dat je veel informatie in je werkstuk verwerkt hebt. Mijn complimenten.

Groetjes
Maya

21 jaar geleden

A.

A.

Als je Bin Laden een terrorist vind. Wat vind je dan van Bush, en van Sahron???

21 jaar geleden

S.

S.

heey ik vind het wel handis dat je het gemaakt.
want het is moeilijk om er invoormatie te vinden en het goeie er aan is dat het nog allemaaldeze jaren is gebeurd.


bedankt hé steve splinter

21 jaar geleden

E.

E.

Hoi Danny.
ik vind dat je niet moet dat zeggen:
Het land van terrorisme. afghanistan is geen land van terrorisme .
dag

stuur je commentaar terug naar mijn @

21 jaar geleden

J.

J.

geachte danny!!!

het is niet bedoeling dat je Afghanstan land van trorisom noem, het is onmenselijk en on acceptabel, jij heb niet zo veel informatie over afghanistan, dan moet je ook niet op deze manier beoordelen, afghanen zijn geen trorisom, ik hoop dat jij kan goed mij begrijpen, en niet zo vaak zulke dom dingen over andere schrijven, dat is kopt dat osama bib laden warre toen in afghanistan, en ook de taliban, maar moet je hun trorisom noemen, maar niet afghanistan. Ik vind dat dom van je!!!!!!!

20 jaar geleden

N.

N.

misschien moet jij is leren spellen vriend

8 jaar geleden

M.

M.

he goeie tekst

20 jaar geleden

P.

P.

Danke u voor dit fantastische werk!!!


hemelse zoentjes

Peter

19 jaar geleden

N.

N.

Beste Danny,
ik was even surfen en toen kwam ik jou verslag tegen. Of AFghanistan het land van terrisme is? nou jonge man ik zou me als ik jou was, eerst goed in politiek verdiepen en dan pas zo´n vraag met "Ja" beantwoorden. Ja Taliban waren slecht en ze hadden Osama Onderdak gegeven, maar wie heeft Osama & Taliban gecreeerd? En dacht je dat de Afghaanse volk op die 2 zat te wachten? Jaren lang hebben de Hoge Pieten met het lot van Afghaanse volk gespeeld. En nu kom jij met je verhaal dat Afghanistan een land van terrorisme is? Je weet niks over politiek dus moet je ook niet zulke onzinnige en voorbarige uitspraken maken.

mvg
Nila

19 jaar geleden

A.

A.

mooi werjstuk
maar 1 ding. je zegt dat afghanistan osama bin laden niet wil uitlevenren. De regering van nu wil dat wel!!!!! alleen mullah omar en de taliban wil dat niet. dus je je formuleert het verkeerd. afghanistan is geen terroristische land.
het zijn die arabieren (meeste van taliban) en natuurlijk afghanen. die hem niet willen aangeven. maar het is niet afghanistan!!!!! bekijk het zo. 'extremistische groeperingen' in nederland willen bijvoorbeeld mohammed b niet aangeven. niet de schuld van nederland, maar van die extremiesten. Dus is het geen land van terrorisme, maar misbruikte land van terrorisme. BIG DIFFERENCE
succes

18 jaar geleden

A.

A.

Ik heb je werkstuk gelezen. De titel was : Afghanistan het land van terrorisme. Ik vind het belachelijk en vreemd. Terrorisme begint van Europa en Amerika vooral U.S. Ik weet niet waarom je Afghanistan het land van terrorisme noemt.26 jaar geleden was er geen terrorisme in Afghanistan. Na aanval van Sovjet Unie in Afghanistan, Amerikanse oorlog tegen Sovjet Unie begon terrorisme in Afghanistan. Jullie hebben samen met Osama Bin Laden tegen Sovjet Unie gevochten. Niet alleen jullie maar de hele wereld samen met islamitische landen hebben tegen Sovjet Unie gevochten.Wij, Afghanen werden slachtoffers van dit oorlog.Ik vind het vreemd dat jij Afghanistan hetland van terrorisme noemt. Wat gebeurt in Irak is Amerikaanse terrorisme.Ik vind het jammer dat jij zo naief bent gebleven.

18 jaar geleden

R.

R.

bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!

18 jaar geleden

M.

M.

hoi
Als je over een onderwerp niet veel weet, moet je dan geen verkeerd infromatie geven.
En hou je meningen voor je.

adios

17 jaar geleden

N.

N.

je mag je mening ook in een werkstuk verwerken, dat staat er ook bij, dus ga jij eerst maar is leren hoe jij een werkstuk in elkaar zet in plaats van dat je dom loopt te praten.

8 jaar geleden

M.

M.

hoi

De titel van je onderwerp kan erg kwetsend zijn voor sommige mensen.

adios

17 jaar geleden

N.

N.

het was leuk dat je jou werkstuk over afghanistan hebt gedaan

15 jaar geleden

W.

W.

Wat minder bekend is, is dat de VS al vóór de invasie van de Russen in 1979 geld heeft gestopt in het betalen van de tegenstanders van de pro-sovjet-regering destijds in Kabul. Lees er meer over op: http://boekengedachten.yolasite.com/artikelen/hebben-de-amerikanen-destijds-in-1979-de-russen-afghanistan-ingelokt-

12 jaar geleden

T.

T.

Ik vind het heel erg leuk dat je een werkstuk over Afghanistan doet, maar je vertelt ook best wel veel ''onzin''. Veel dingen die je vertelt zijn maar voor de helft waar, je moet niet denken dat je gewoon alles kan zeggen wat je wilt omdat dit onderwerp niet veel voorkomt. Ik weet zelf best wel veel over Afghanistan (niet egoïstisch bedoelt) maar ik ben zelf afghaaans en woonde daar tot mijn derde, daarnaast ben ik ook al drie keer naar Afghanistan geweest. Ik vind zelf ook dat je titel een beetje beledigent is. Als iedereen daar nou een terrorist zou zijn was ik nu wel dood geweest. Over de taliban is ook een heleboel niet waar eigenlijk is het gewoon een groep extreem gelovige mensen die willen dat iedereen in Afghanistan ook extreem gelovig zijn. In 2004 was ik alleen met mijn vader daar naartoe geweest (ik was toen 6) we zaten in de taxi toen we opeens moesten stoppen en de taliban stond ineens voor ons het enige wat ze wilden was dat ze mijn wilden zien bidden (ook al werd ie onder schot gehouden).

12 jaar geleden

T.

T.

oja dan nog iets je vertelt niet wat de amerikanen deden in Afghanistan, ze kwamen daar om te vechten en ondertussen verkrachten ze ook allemaal vrouwen. Dat doen ze zeker omdat ze in amerika geen vrouw kunnen krijgen zo lelijk zijn ze!

12 jaar geleden

A.

A.

Hmm Afghanistan land van het Terrorisme?
Osama bin Laden verstopt zich in Saudi-Arabië, De leden van de Taliban zijn meestal Afrikanen/Pakistanen.
En BTW, Osama Bin Laden ( Bij de CIA Tim Osman ) Werkte in de jaren '90 bij de CIA als undercover agent ;]
Afghanen zelf?
De Afghanen zelf hebben drie belangrijke doelen:
1- Geloven in de Islam
2- Voor hun Familie zorgen
3- Kinderen voortbrengen
Trouwens, Vroeger had Afghanistan een erg goede president, maar nadat hij wegging kwam Karzai met z'n mooie praatjes iedereen omkopen : /
Ik ken iemand die geld kreeg om z'n hele dorp op Karzai te laten stemmen : /

Maar genoeg over Afghanistan :p

12 jaar geleden

K.

K.

Er zitheel veel eigen mening in het verhaal dus veel klopt er daardoor ook niet !!

11 jaar geleden

A.

A.

deze spreekbeurt slaat nergens op je verzint er een groot deel bij afghanistan heeft niks met die oorlog te maken amerikanen komen het land binnen en maken daar alles kapot en dan zeggen ze dat afghanistan het land van terroristen is maar er zou nooit oorlog zijn geweest als amerika en rusland geen oorlog hadden

10 jaar geleden

H.

H.

Beste Danny,
Bestudeer heel goed wie heeft de oorlog in jaar 1979 verklaard. Was de oorlog een gevolg van de revolutie? En heeft Sovjet Unie zo maar in Afghanistan gekomen of de regering van Afghanistan heeft een hulp aangevraagd? En was dat oorlog met Sovjet Unie of Sovjet Unie een tussenpersoon was?

9 jaar geleden

M.

M.

Geweldig! Heeft geholpen bij presentatie conflicten voor AK

6 jaar geleden

G.

G.

''Alles veranderde toen de Sovjet Unie Afghanistan de oorlog verklaarde in 1979''???
De Sovjet Unie kwam de Afghaanse regering te hulp op verzoek van de regering. En dat tegen de Islamterroristen die door de VS waren opgericht, bewapend en gefinancierd.
Gewoon even naar de feiten zoeken en je schrijft geen onzin meer.
Of is het bewuste hersenspoeling voor kideren?

6 jaar geleden

G.

G.

''Alles veranderde toen de Sovjet Unie Afghanistan de oorlog verklaarde in 1979''???
De Sovjet Unie kwam de Afghaanse regering te hulp op verzoek van de regering. En dat tegen de Islamterroristen die door de VS waren opgericht, bewapend en gefinancierd.
Gewoon even naar de feiten zoeken en je schrijft geen onzin meer.
Of is het bewuste hersenspoeling voor kideren?

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.