Adolf Hitler

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vwo | 4526 woorden
  • 12 december 2002
  • 824 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.4
  • 824 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Inleiding:

Het lijkt me leuk om een werkstuk over Adolf Hitler te maken. Het is één van de bekenste/beruchtste zoniet de bekenste/beruchste man ter wereld. Het is ook de man, waarvan ik denk dat hij de meeste moorden op zijn geweten heeft. Om deze redenen heb ik als onderwerp Hitler gekozen.

Hitler maakte een moeilijke jeugd door, hij had allerlei conflicten met zij vader, en daarbij kwam nog dat zijn moeder stierf. Toch ging hij naar school in Wenen, maar werd daar afgewezen, wegens gebrek aan talent. Hij verhuisde naar München waar hij de Eerste Wereldoorlog meemaakte als soldaat van Duitsland. Hij kwam in aanraking met het nationalisme van Duitsland en zo kwam hij na de Eerste Wereldoorlog in de NSDAP. Dit was een klein nationalistisch politiek partijtje. Later werd hij leider van de partij, terwijl de partij steeds groter werd. Op een gegeven moment was het de op één nagrootste partij van Duitsland en omdat o.a president von Hindenburg stierf kwam hij aan de macht in Duitsland. Het werd al snel duidelijk dat hij anders ging regeren dan zijn voorgangers. Hij gaf Duitsland een groot leger waar hij grote successen mee behaalde. Hij veroverde grote delen van Europa. Maar toen hij ruzie kreeg met de Sovjet-Unie en de VS met de oorlog ging bemoeien verloor hij steeds meer. Hij pleegde zelfmoord in april 1945 nadat het Rode Leger Berlijn binnen kwam.

Deelvraag 1: Hoe was de jeugd van Adolf Hitler?


Hitler is op 20 April 1889 geboren in het Oostenrijkse Braunau-Am-Inn. Hij was de zoon van Alois Schicklgruber, een Oostenrijkse douaneambte. Zijn moeder was heette Hitler. Adolf Hitler was een buitenechtelijk kind, en zo kreeg hij de naam van zijn moeder, Hitler.

Adolf Hitler ging in zijn jeugd naar de Realschule in Linz. Maar hij maakte de school niet af. De band met zijn vader was slecht. Zijn vader wou dat hij beambt werd, maar hijzelf wou schilder worden. Hij wou studeren in Wenen, aan de Acedemie voor beeldende kunsten, maar hij werd tot 2 maal toe afgewezen wegens gebrek aan talent. In 1908 stierf zijn moeder en Hitler verhuisde naar Wenen waar hij een ongeregeld leven leidde. In 1913 verhuisde hij naar München. In 1914 brak daar de 1e Wereldoorlog uit en hij melde zich aan als vrijwilliger van het Duitse leger. Zo kwam hij voor het eerst in aanraking met het Duitse nationalisme. Hitler bracht het niet verder dan korporaal mede vanwege zijn onvolledige opleiding. In 1916 raakte Hitler ernsig gewond en in 1918 kreeg hij door zijn moedige gedrag de onderscheiding ‘Het Yzeren Kruis 1e Klasse’.

Deelvraag 2: Hoe kwam Hitler in Duitsland aan de macht?

Nadat Hitler in aanraking was gekomen met het Duitse nationalisme in het leger, kwam Hitler in aanraking met officierskringen. Duitsland had de 1e Wereldoorlog verloren. Hitler was teleurgesteld en werd ‘Politiek Instructeur’. Hij verzamelde gegevens over partijen voor officierskringen. Zo leerde hij de kleine partij ‘ Nationalistische Deutsche Arbeiterpartei’ kennen van Anton Drexler, een smid. Na enige tijd trad hij tot deze partij toe. Eerder had deze partij de naam ‘ National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei’ (NSDAP). Door publicist Gottfried Feder nam de partij in 1920 een nationalistisch bestempelde programma aan. Dit programma keerde zich tegen het Joods-internationalistische bestempelde grootkapitaal. Hitler kreeg een leidende functie in het bestuur van de partij. Hij richte samen met bepaalde Reichswehr kringen onder leiding van Ernst Röhm de SA op. Dit waren knokploegen, zo kon Hitler met geweld optreden tegen politieke tegenstanders. Door slechte omstandigheden in Duitsland (bezeting Ruhrgebied en sterke inflatie), kreeg de partij in 1923 meer betekenis in Beieren. Zo probeerde Hitler in het najaar van 1923 de macht (putsch) in Duitsland te grijpen. Dat deed hij samen met Erich Ludendorff en andere officieren. De zogenaamde putsch vond vervroegd plaats op 8 november, maar het mislukte. Hitler werd veroordeeld tot 5 jaar vestingstraf. Maar hij zat de staf maar 8 maanden uit van april tot december. In deze tijd schreef hij ‘Mein Kampf’. Na zijn vestingstraf nam hij de leiding in de partij weer over.

Door de economische crisis van 1929 werd de NSDAP bij de verkiezingen van 1930 de op één na grootste partij. Het ging slecht met Duitsland, zo kreeg Hitlers partij steeds meer macht. De NSDAP was in 1932 de grootste fractie, maar Hitler verloor de presidenst verkiezingen wel van Von Hindenburg.

In 1933 benoemde Von Hindenburg Hitler tot rijkskanselier. De president kwam onder druk te staan om een noodtoestand uit te roepen toen het parlmentsgebouw afbrandde. De nationalisten gaven de communisten de schuld. De noodtoestand betekende dat de grondwetten tijdelijk werden afgeschaft. Zo gooide Hitler de communisten uit het parlement en gebruikte steeds meer tereur tegen zijn politieke tegenstanders. Zo nam het parlement een wet aan dat Hitler onbeperkte macht gaf. Hiermee schakelde het parlement zichzelf uit. Hitler kwam aan de macht (al helemaal toen Von Hindenburg in 1934 stierf), dit was het begin van de nazi-dictatuur in Duitsland.

Hitler moedigde in massabijeenkomsten het Duitse volk aan om hem te ondersteunen.


Deelvraag 3: Wie waren de handlangers van Hitler?

Zonder handlangers had Hitler nooit zover kunnen komen, ik omschrijf een aantal handlangers/nazi-kopstukken van Hitler en hun functie/betekenis.

Joseph Goebbels (1897-1945):

Joseph Goebbels was de minister van propoganda. Hij was het grote brein achter de propoganda die de nazi’s vele jaren in Duitsland en de veroverde gebieden heeft gevoerd. Het was Goebbels die de zenuwoorlog uitvond. Ook was hij de man die Duitsland een ‘duizendjarig rijk’ beloofde. Waarin de übermenschen over minderwaardige volken heersten. Hij zorgde er voor dat het Duitse volk tot het einde van de oorlog Adolf Hitler steunde, maar toen de man die hij vergoddelijkte, Adolf Hitler, zelfmoord pleegde was er voor hem geen leven mogelijk.

Hermann Göring (1893-1946):


Hermann Göring was minister van Luchtvaart, rijkmaarschalk, bouwer en opperbevelhebber van de Luchtwaffe, rijksjachtmeester, president van de Rijksdag, gevolmachtigde voor het Tweede Vierjarenplan, voorzitter van de ministerrraad voor de rijksverdediging, lid van de geheime kabinetsraad, chef van de Pruissische politie, oprichter van de Geheime Staatspolizei (Gestapo), Pruisisch minister van Binnenlandse Zaken, oprichter van vele en vele concentratiekampen en ontwerper van het onderdrukkingsprogramma tegen de joden en andere rassen!!!!!! Hij maakte van de provincie Pruisen een nationaal-socialistische provincie. Ook hij maakte in Pruisen de SA en de SS officeel hulppolitie. Zijn belangrijkste functie was die van minister van Luchtvaart. Hij gaf Duitsland een sterke luchtmacht. Hij was tegen de oorlog tegen de Sovjets, omdat hij geloofde dat Duitsland nooit op 2 fronten kon vechten (hier had hij uiteindelijk gelijk in). Göring werd in 1945 in opdracht van Hitler gearresteerd wegens hoogveraad, omdat Hitler hem verdacht van een staatsgreep. Hij werd door de SS opgesloten in een Oostenrijks kasteel. Maar daar wordt hij door een eenheid van zijn luchtwaffe bevrijd. Enkele dagen later wordt hij door de Amerikanen gevangen genomen. In beklaagdenbank te Neurenberg wordt hij tot dood veroordeeld aan de strop, maar daar wist hij aan te ontkomen. Hij pleegde zelfmoord. Hij had in zijn rijlaarzen cyaankalicapsule verstopt.

Rudolf Hess (1894-1987):

Rudolf Hess werd als de plaatsvervanger van Hitler gezien. Hij had een zeer nauwe relatie met Hitler, deze dateerd van hun gemeenschappelijke gevangenschap in de vesting Landsberg, waar zij samen gevangen zaten na de mislukte ‘putsch’. Tot 1932 had hij de functie als Hitlers persoonlijke secretaris. Hess was één van de weinige die Hitler aan mocht spreken met ‘du’. Ook zou Hess de gene zijn geweest die Hitler het eerste als ‘Führer’ betitelde. Hitler bereidde zijn toespraken altijd voor met Hess. In 1941 reisde hij naar Engeland af om de vrede te herstellen tussen Engeland en Duitsland. Maar hij werd door de Engelse premier Churchill beschouwd als een krijgsgevangenen. Want men geloofde niet dat hij Rudolf Hess was. Later werd Ivon Kirkpatrick naar Engeland gehaald, hij was tussen 1935 en 1938 lid van de Britse ambassade te Berlijn. Kirkpatrick zocht Hess op en stelde was dat het inderdaad Hess was. Hess was in deze tijd onder begeleiding van een psychiater. Hij leed o.a aan gevangenispsychose en de vervolgingswaanzin die daarmee gepaard gaat. Ook leed hij aan geheugenverlies, aan zwaarmoedigheid en aan achtervolgingswaanzin. Dit leidde er toe dat hij in zijn verblijf in Engeland 2 zelfmoordpogingen deed. In 1945 verdween zijn geheugenverlies. Toen melde hij de wereld een belangrijke mededeling: Hij beweerde dat de joden een geheime kracht bezaten, ze konden mensen hypnotiseren. Onder de gehypnotiseerden hoorde o.a Churchill en de koning van Italië. In Neurenberg werd hij veroordeeld tot levenslang. Hij zat t/m augustus 1987 in de gevangenis Spandau in West-Berlijn, toen stief hij. Hij was het laatste symbool van de nazi-partij.

Martin Bormann (1900-1945):

Martin Bormann had de bijnamen ‘schaduw van Hitler’ en ‘bruine eminetie’. Hij werd na de ‘vlucht’ van Rudolf Hess in 1941 chef vande Rijkskansalerij. Toen Bormann in hoog aanzien van Hitler stond, mocht hij zulke hoge posities bekleden. Hij zorgde ervoor dat niemand Hitler kon bereiken die niet in zijn gunst stond. Na het ineenstorten van het ‘derde rijk’ was hij spoorloos verdwenen. Maar in 1954 werd hij officeel ter dood verklaart met als overlijdensdatum 2 mei 1945.

Heinrich Himmler (1900-1945):

Heinrich Himmler was de leider van de SS. Hij geloofde in een Groot-Germaans rijk. Waarin Duisland gedient werd door minderwaardig geachte volken. Waarin zijn SS als elite de toon aan zou geven. In 1934 werd hij chef van de Gestapo en in 1936 van de gehele Duitse politie. Sindsdien luidde zijn titel: Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei. Door de combinatie van de leiding over de politie, waarvan de spionnen in het gehele Duitse leven doordrongen, en over de SS, waaraan hij een uit honderdduizenden manschappen bestaande en met de modernste wapens uitgeruste legermacht, de Waffen-SS, verbond, werd Himmler na Adolf Hitler ten slotte de machtigste man van het Derde Rijk. Hij draagde de grootste verantwoordelijkheid voor de gruwelen van de concentratiekampen, jodenvervolging en het doden van geesteszieken. In augustus 1943 voegde Himmler aan zijn functies nog die van rijksminister van Binnenlandse Zaken toe. Na de aanslag op Hitler van 20 juli 1944 werd hij bovendien benoemd tot chef van het binnenlandse leger. Toen hij het onvermijdelijke van de nederlaag inzag, begon hij te onderhandelen met de geallieerden. Hij wou de geallieerden uitspelen tegen de Sovjets. Op grond van deze actie werd hij door Hitler uit de partij gestoten. Hij werd na de capitulatie van Duitsland bij Bremen gearesteerd, maar hij nam vergif in………

Albert Speer (1905-1981):


Albert Speer was de toonaangevende architect van Hitler en de drijvende kracht achter de oorlogseconomie van nazi-Duitsland. Hij organiseerde de entourage vande massabijeenkomsten van de NSDAP met o.a lichtbeelden. Ook ontworp hij een nieuwe bebouwing van het congresterrein van Neurenberg. In 1941 kreeg Speer een belangrijke taak op het gebied van het oorlogstransportwezen. En in 1942 volgde hij de overleden Fritz Todt op als rijksminister voor Bewapening en Munitie en als inspecteur-generaal voor het wegennet en voor water en energie; voorts was hij leider van de Organisation Todt en sedert 1943 rijksminister voor bewapening en oorlogsproductie, en als zodanig verantwoordelijk voor de overschakeling op de totale oorlogseconomie. Maar begin februari 1945 verzette hij zich tegen Hitler, toen hij de verkeerde tactieken koos. Tijdens de Neurenbergerprocessen werd hij tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor zijn slavenarbeidssysteem. Speer overleed in 1981 in Londen aan een hartaanval. Na Hitler rekent men samen met Goebbels en Himmler Speer als hoofdschuldige van miljoenen slachtoffers.

Baldur von Schirach (1907-1974):

Baldur van Schirach was het hoofd van de jeugdbeweging van het Derde Rijk en sinds 1936 minister van Jeugdzaken. Hij werd op 7 augustus 1940 benoemd tot Rijksstadhouder en gouwleider van de rijksgouw Wenen. Hij heeft de Duitse jeugd militair opgevoed en was het hoofd van de Hitlerjugend. Bij de Neurenbergerprocessen is hij tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. In 1966 kwam hij vrij uit de Spandau gevangenis. In Kröv aan de Moezel is hij blind overleden aan een oogziekte.

Joachim von Ribbentrop (1893-1946):


Joachom von Ribbentrop was nazi-ambassadeur aan het Engelse hof en later minister van Buitenlandse zaken van nazi-Duitsland. Hij zorgde voor de bondgenootschap van Duitsland-Italië-Japan. Ook zorgde hij voor het non-agressiepact met de Sovjet-Unie. Hij stond bekend om zijn arrogantie. Von Ribbentrop begroette de Engelse koning met ‘heil Hitler’, wat de Engelse zagen als een belediging. Dit zorgde voor een haatgevoel tussen Engeland en von Ribbentrop. Dit speelde mee in de ontwikkelingen die voorafgingen aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (hij was immers minister van Buitenlandse zaken) . Het was von Ribbentrop die Hitler overhaalde om keer op keer een oorlog te riskeren. Bij Göring (en enkele andere collega’s) was hij niet geliefd, ze vonden hem arrogant en een egocentrisch mens. Omdat hij minister van Buitenlandse zaken was bekleedde hij een belangrijke rol bij vele oorlogen. Hij had ook een belangrijk aandeel in Hitlers ‘Endlösing’ voor het jodenvraagstuk. Bij de Neurenbergerprocessen werd hij tot dood veroordeeld. Precies om 4 uur in de ochtend op 16 oktober 1946 werd hij opgehangen in een gymnastiekzaal.

Alfred Rosenberg (1893-1946):


Alfred Rodenberg was sinds 1941 rijksminister voor de bezette gebieden in het oosten. Hij was de belangrijkste partijfilosoof van de nazi’s. Hij schreef o.a het boek Der Mythus des 20. Jahrhunderts (1930) na Hitlers Mein Kampf het 2e grote naziboek. Hitler bekrietiseerde het boek, hij vond een rommelig boek die niemand begrijpen kon. Maar er werden honderduizenden verkocht. Zijn rivaal was von Ribbentrob, die hem passeerde op gebied van Buitenlandse zaken. Hij zorgde ervoor dat aan miljarden rijksmarken aan kunstschatten uit de bezette gebieden naar Duitsland werd gehaald, b.v schilderijen en oude boeken. Hij was degene die de taak had het lebensraum voor de Duitsers in het oosten (de Sovjet-Unie) te vergroten. Hij wou de reusachtige gebieden in verdelen in 4 rijkscommissariaten: Oostland, Oekraïne, Moskowië en Kaukasië.

Eva Braun/Hitler (1912-1945):

Eva Braun was de minares van Hitler, ondanks Hitler 23 jaar ouder was. Zij ontmoette Hitler voor het eerst op haar werk, in een fotozaak. Na deze ontmoeting zouden deze twee elkaar steeds veelvuldiger ontmoeten. Nadat Hitler weinig tijd in haar stak, omdat hij zich meer op de politiek moest richten besloot Eva Braun zelfmoord te plegen. Toen niemand thuis was richte ze een pistool op haar hoofd. Maar de kogel kwam naast haar slagader. De dokter kon de kogel makkelijk weghalen. Hitler voelde zich gevlijd door dit duidelijke bewijs van Eva’s liefde voor hem. Eva Braun was de enige behalve ‘mein Führer’, Rudolf Hess, die Hitler aan mocht spreken met ‘du’. Eva Braun pleegde nadat zij enkele uren geleden met Hitler was getrouwd samen met Hitler zelfmoord. Eva Braun had een cyaankalicapsule doorgebeten.

Deelvraag 4: Wat deed Hitler in de 2e Wereldoorlog?


Al gauw werd duidelijk dat Hitler anders ging regeren dan zijn voorgangers. Op 14 oktober 1933 kondigde Hitler aan dat Duitsland uit de volkenbond trad. Ook voerde hij het algemene dienstplicht in. Zo begon Hitler aan de bewapening van Duitsland. In massabijeenkomsten moedigde hij het volk aan hem te steunen en het volk kwam achter hem te staan. In 1934 vermoorden nationaal-socialisten in Oostenrijk kanselier Dolfuss. En probeerde gelijk de macht te grijpen. Maar onderleiding van minister Schuschnigg en met behulp van het Oostenrijkse leger lukte dit niet. Maar in 1938 sprak Hitler met de toen kanselier geworden Schuschnigg en kort daarop werd Oostenrijk ingelijfd bij Duitsland. Frankrijk en Engeland deden niets, wat Hitler al dacht, want die wouden niet weer zo’n oorlog als de 1e Wereldoorlog. Na Oostenrijk wou Hitler Tjechië-Slowakije inlijven, waar veel Sudeten-Duitsers wonen. Deze wonen op de grens van Duitsland en Tjechië-Slowakije. In overleg met de Engelse premier Chamerlain en de Franse premier Dadelier in september 1938 werd Sudetenland bij Duitsland gevoegd. Maar Hitler wou ook de rest van Tjechië-Slowakije. En in maart 1939 bezette hij Praag. Sinds het verdrag van Versailles had Polen de doorgang naar zee gekregen. Hitler eisde de havenstad Danzig terug. Maar Polen ging niet op de eis in. Engeland en Frankrijk hadden immers beloofd Polen te helpen. Maar Hitler had met de president van de Sovjet-Unie een verdrag ondertekend: Ze mochten elkaar niet aanvallen en verdeelden Polen. Hitler ging in actie over en veroverde samen met Stalin Polen. Zo brak de 2e Wereldoorlog uit, want Frankrijk en Engeland verklaarde op 3 september 1939 de oorlog aan Duitsland. Het verdrag met stalin was belangrijk voor Hitler, want zo had hij geen last van het oosten en kon hij zich focussen op het westen. Hitler had van 1939 t/m 1941 geweldige successen. Hij veroverde het grootste deel van Europa samen met bondgenoot Italië. Hij veroverde grote stukken van Oost-Europa, Nederland, België, Noord Frankrijk en een groot stuk van Scandinavië. Hitler kreeg ruzie met de Sovjet-Unie en bovendien gingen de Verenigde Staten en Canada met de 2e Wereldoorlog bemoeien. Eerst viel Hitler de Sovjets aan, met succes. In het noorden werd hij gesteund door Finland en in het zuiden door Roemenië. Na enkele maanden was hij op de linie van Moskou en Stalingrad. Hij dacht dat hij de veldtocht voor de winter beëindigd had, maar dat lukte hem niet! Hier had hij niet op gerekend, want zijn leger had niet de uitrusting voor de Russische winter. Hij kon weer verder in de zomer. Maar dit liep uit op een drama. Hitler verloor de slag om Stalingrad en toen lag het initiatief bij de Sovjets. Dit was het keerpunt in de oorlog. Groot-Brittanië en de VS versloegen de Italianen en Duitsers in Afrika terwijl het Rode leger begin mei 1945 Berlijn binnen viel en Hitler had de 2e Wereldoorlog verloren.

Duits-Russische non-agressiepact:

Op 23 augustus 1939 ondertekenden de ministers van
buitenlandse zaken van het Duitse Rijk, Joachim von
Ribbentrop (midden), en de Sovjet-Unie, Vjatsjeslav
M. Molotov (links; rechts naast hem Josif V. Stalin),
in Moskou het Duits-Russische non-agressiepact.
In het aanvullende protocol werden beide partijen
het eens over hoe zij Oost- en Zuidoost-Europa
zouden verdelen wanneer Europa politiek opnieuw
ingedeeld zou worden.

Deelvraag 5: Mein Kampf.


Hitler schreef zijn ideeën op in een boek; ‘Mein Kampf’. Na de mislukte ‘putsch’ werd hij gevangen gezet. In deze tijd schreef hij ‘Mein Kampf’. Hitler schreef ondermeer in het boek op dat hij het Verdrag van Versailles wou opheffen, de communisten en de socialisten wou verlaan en dat hij van Duitsland een grote natie wou maken. Maar dit was slechts een voorbode van een grotere, onheilspellende visie, geinspireerd op Hitlers bizarre radicale politiek. Hij dacht dat het leven draaide om een strijd tussen verschillende rassen op leven en dood. Alle bedrog en terreur werd in deze strijd rechtvaardigd. Hij dacht dat het Duitse volk de grootste groep zuivere afstammelingen van het Arische opperras was. Het Arische volk had echter vijanden in hun midden, de ‘gevaarlijke’ joden, die erop uit waren de Ariërs te corrumperen en te overheersen. Ook schreef hij in zijn boek over het totale heerschappij over ‘minderwaardige’ rassen. Deze rassen vormden de meerderheid in Oost-Europa. De joden moesten worden vernietigd en de graangebieden in de Sovjet-Unie worden veroverd, zo had het Duitse volk genoeg voedsel. ‘Mein Kampf’ is het boegbeeld voor de later gekomen nazi’s, die het boek vergoddelijk(t)en.


Deelvraag 6: Waarom hielden de Duitse burgers Hitler niet tegen?

Hitler intimideerde de burgers. Al zijn tegenstanders liet hij vermoorden. Ook hield hij massabijeenkomsten waarbij hij het volk aanmoedigde hem te steunen. En hij richte de Hitlerjugend op. Hier leerde de jeugd stoeien en oorlogje spelen. De anti-Duitse schoolboeken werden verbrand, die verving hij voor nieuwe. In bijvoorbeeld het geschiedenisboek werden alleen maar overwinningen van Duitsland en de oude Germanen geschreven. En in het wiskundeboek werden vragen gesteld als: Als Duitsland 1 ha veroverd in 1 minuut hoelang doet Duitsland er dan over om heel Europa te veroveren, als Europa 1 miljoen ha is. Hij probeerde het Duitse volk ervan te overtuigen dat het ‘übermenschen’ zijn. En dat Joden, zwarten mensen etc. uit een andere generatie mensen komen, een slechtere. De radio em kranten speelde ook een belangrijke rol, nazistische boodschappen herhaald. Hoe goed de Duitsers wel niet waren en hoe slecht de joden wel niet waren. Als symbool van zij aanhangers gebruikte hij het hakenkruis (ook wel Sanskriet of Swaskita) . Bij de oude Germanen komt het voor als de hamer van dondergod Thor. Maar het komt ook voor als een agrarisch symbool.

Anti-Duitse boeken worden verbrand:

Hakenkruis:

Deelvraag 7: Hoe waren de nadagen van Hitler?

Op maandag 16 april 1945 begint de massale aanval van het Rode Leger op Berlijn. Hitler probeert met wanhopige bevelen het front te veranderen. Hij is zich op 22 april ervan bewust dat zijn dagen geteld zijn bij een situatiebespreking, die maar steeds slechter wordt. Het Rode Leger kwam steeds dichterbij Berlijn, ze waren al over de oevers van Oder terwijl de geallieerden voor de oevers van de Elbe stonden. Hitler zat in zijn nadagen verschuild in zijn bunker, de zogenaamde Führersbunker, onder het Rijkskanselerij. Hij zat daar samen met Eva Braun, de familie Goebbels, en nog enkele nazi-kopstukken en natuurlijk zijn personeel. Op 30 april om 6 uur ’s ochtends kreeg hij van generaal-majoor Mohnke tehoren dat het Rode Leger 300 meter van hem verwijderd was. De Führer geeft nog het commando alle veraders o.a Himmler, die op eigen houtje vredesonderhandelingen met de geallieerden besprak. Om 10 uur begon het Rode Leger met zware artilleriebeschietingen. Hitler kreeg nog sombere berichten over het front. Straat voor Straat veroverde het Rode Leger. In de Führersbunker wordt Eva Braun vrouw van Hitler, maar dit is ze maar een paar uur. Eva Braun/Hitler had al maanden gelden van Hitler een cyaankalicapsule gekregen. Even na 3 uur neemt hij afscheid van de medebewoners van de bunker samen met zijn vrouw. De vrouw van Goebbels spoorde Hitler nog aan om Berlijn te ontvluchten, dit kon immers nog, maar hij bleef in de bunker. Hitler gaf het bevel om niemand meer tot hem toe te laten. Wat zich een paar minuten voor vier heeft afgespeeld in Hitlers zitkamer heeft geen derde meegemaakt. Er zou een pistoolschot gehoord zijn. Twaalf uur eerder had Hitler een gesprek gehad met professor Schenck, waarin Hitler had gevraagd wat de snelste en zekerste manier was om zelfmoord te plegen! Adolf Hitler en Eva Hitler hebben zich vergiftigd met een cyaankalicapsule. Hitler schoot zich op het zelfde moment als hij de capsule doorbeet door zijn slaap, zijn vrouw wou dit waarschijnlijk ook doen, maar had hier geen wilskracht meer voor. De bunker werd later volgestort met beton om een herdenkingsplaats voor de nazi’s te verkomen. Dit was het einde van één zoniet de bekenste/beruchtste man uit de geschiedenis………………..


Hoofdvraag: Hoe kon Hitler zo ver komen en waar ging het fout?

De Duitsers waren een en al trots. Hitler had hen gered uit een economische crisis en maakte de oorzaak (het verdrag van Versailles) ook stap voor stap ongedaan. Daarbij heerste er in het land weer rust en vrede, en iedereen had te eten en een baan. Ze waren Hitler er dankbaar voor en daarom wilden ze hem niet tegenspreken.

Daarbij kon Hitler, met de wetten die hij had ingesteld, ervoor zorgen dat de Duitsers hem niet konden tegenspreken, omdat ze anders opgepakt en naar een 'heropvoedingskamp' gestuurd werden of zelfs afgemaakt. Van het volk had Hitler dus geen tegenspraak. Alleen het verzet, maar dat was zo relatief klein dat hij daar geen vrees van hoefde te hebben.

Met al zijn nieuwe wetten en regels probeerde Hitler van het volk een raszuiver, sterk volk te maken zonder 'zwakke schakels' (zo noemde hij de joden, homoseksuelen, geestelijk
gehandicapten en lichamelijk gehandicapten).

Ook van omringende landen kreeg hij niet veel commentaar. In sommige landen heerste een gedachte van 'laat hem maar z'n gang gaan, dan stopt hij vanzelf', en in andere landen heerste de gedachte dat Versailles inderdaad veel te streng was geweest.

De enige manier om iets tegen Hitler te kunnen doen was nog een Brits-Frans-Russische coalitie, en dat was waar Hitler bang voor was. Stalin pleitte herhaaldelijk voor zo'n verbond, maar het wantrouwen tussen de Russische communisten en het kapitalistische westen stond dat in de weg. In die wetenschap ging Hitler verder.

De omringende landen keken met een schuin oog toe hoe Hitler probeerde zijn doelen te bereiken (een raszuivere Arische bevolking en verovering van minstens heel Europa en het
liefst meer). Toen Hitler echt invallen ging doen om de joden uit de landen te vernietigen ging
het fout.

Hitler had zeer agressieve plannen wat betreft de uitbreiding van Duitsland en het (wereldwijd) uitroeien van ‘Untermenschen’. Toen Hitler het rijk van Duitsland uit wilde breiden ten kostte van Rusland ging het fout. Hitler zag in dat dit een tweefrontenoorlog zou kunnen ontketenen, namelijk met de West-Europese landen en met Rusland. Daarom sloot Hitler in augustus 1939 een niet-aanvalsverdrag met Stalin. Zo was Duitsland in geval van een oorlog in West-Europa van rugdekking in het oosten verzekerd.

Hitlers oog viel nu op Polen, maar dat lag gecompliceerd. Als de Wehrmacht Polen zou binnenvallen drong Duitsland daarmee op naar de Russische grens. Dat zou Op 1 september 1939 gaf Hitler het sein tot inval van Polen en ontketende daarmee de Tweede
Wereldoorlog.

We kunnen dus zeggen dat het vooral Hitlers waanideeën waren om de joden uit te roeien, die ervoor zorgden dat de Tweede Wereldoorlog werd ontketend. Hitler wilde de Ubermensch (Duitse term, afkomstig uit de rassenleer van de nationaal-socialisten, waarmee een persoon van 'hoger' ras of volk werd aangeduid, het Arische ras) geestelijk en lichamelijk onderscheiden van de Untermensch (Duitse term, afkomstig uit de rassenleer van
de nationaal-socialististen, waarmee een persoon van 'minderwaardig' ras of volk werd aangeduid). Hierdoor kwam hij in feite in oorlog.

De landen waar Hitler mee in oorlog was, waren het tevens niet eens met zijn totalitaire staat. Zijn staat was een politiek stelsel waarin de staat in beginsel het gehele leven van zijn
individuele onderdanen in elk opzicht beheerst en waarin in tegenstelling tot andere vormen van dictatuur passieve onderwerping niet wordt geduld.

In het Tweede Duitse Keizerrijk was de economische en politieke macht in handen van een relatief kleine elite, die niets moest hebben van democratie. De afwezigheid van een democratische traditie verminderde de weerbaarheid tegen extreme ideologien. Dat verklaart wellicht waarom Hitler in zo'n korte tijd zo'n onaantastbare machtspositie kon bereiken. Aan Hitlers rijk kwam een eind in 1945, toen troepen van het democratische
westen en van Stalins Rusland hem eindelijk op de knieën kregen. Voor Duitsland brak een periode aan van scheiding tussen een communistisch en een democratisch deel. Duitsland
was nog 'ziek' van het nazisme. Het land moest beginnen aan denazificatie, het bevrijden van een land van nationaal-socialistische denkbeelden. Deze denazificatie werd dus vooral gebruikt met betrekking tot het naoorlogse Duitsland, waar de denazificatiepoging van de geallieerde autoriteiten door politieke zuivering, het aan de kaak stellen van wat de nazi's misdaan hadden en door heropvoeding van de jeugd, zekere zin heeft gehad, maar het nazisme toch niet volledig heeft kunnen uitroeien.

Conclusie:

Ik vond het niet zo moeilijk om dit werkstuk te maken, want ik had een groot deel al in de les af, terwijl je bij andere werkstukken alles thuis moet doen. Ik vond het ook leuk om te doen, want ik heb veel bij geleerd over één van de belangrijkste, beruchtste, bekenste en meest bloederige oorlog uit de geschiedenis.

Bronvermelding:

Encarta’99: trefwoorden: Hitler, Tweede Wereldoorlog.

Het boek ‘ Hitlers handlangers’ van Dr. Henk van Capelle en Dr. Peter van de Bovenkamp uit 1990.

De film ‘Adolf Hitler’ uit de serie ‘the occult history of the Third Reich’.

Het geschiedenisboek ‘bronnen’.

Het boek ‘De Führerbunker’ over de nadagen van Hitler. Het boek is geschreven door Bahnsen/James P. O’Donnel uit 1975 en in 1984 in het Nederlands vertaalt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

K.

K.

in deze tekst staan dingen die niet waar zijn en misleidend zijn ook staan er voor joden schokkende teksten in

14 jaar geleden

L.

L.

er zitten een paar spellingsfouten ingroetjes, Larissa

15 jaar geleden

R.

R.

zijn vader was ook overleden en zijn moeder pas later


16 jaar geleden

J.

J.

hallo, dit werkstuk klopt niet echt helemaal goed gr jessica

16 jaar geleden

D.

D.

eeeeeeeeeey wouter leuk werkstuk
ik ga er denk ik wel wat stukjus uit halen als ik met mijn werkstuk bezig ga doeg

kusssssssss ....... Debbie heuvelman

19 jaar geleden

B.

B.

Hoi,

ik vind je werkstuk heel goed, weet je toevallig ook op welke sites er plaatjes staan van hitler?

alvast bedankt

19 jaar geleden

-.

-.

Mooi Gast >> Bravvvvo

18 jaar geleden

A.

A.

hoi wouter je werkstuk was
leuk en een vrag waarom heb je een 7.5 gekregen
ik zou je een 8.5 geven

18 jaar geleden

N.

N.

saai moeten plaatje bij

18 jaar geleden

R.

R.

je hebt een heel mooi werkstuk gemaakt!! dank je liefurd!! :P kiss r00sje

18 jaar geleden

K.

K.

joa kzag juist uw werkje en ik vind het formidabel ik ga het ook gebruiken als ik nog een werkstug heb merci

18 jaar geleden

N.

N.

Geen commentaar, maar heb een vraag. Ik moet ongeveer 5 boekverslagen maken over Hitler heb jij wat verslagen voor mij?????????


Alvast Bedankt,

Gr. Nabilla

18 jaar geleden

M.

M.

Eej bedankt voor het werkstuk ik had nog maar een dag om iets te maken maar toen keek ik naar jou werkstuk en had er een paar dingen uit gehaald dankjuh he

17 jaar geleden

R.

R.

baah gatver nix aan gehad

17 jaar geleden

B.

B.

haay wouter
ik ben beau en ik zit op de groenstrook in aalsmeer in de 2e, ik moest een werkstuk maken over iemand in de WO 2 en ik heb ondzetend veel aan jouw werkstuk gehad daarom wil ik je hiervoor heel erg meej bedanken (K) thxx
doeiii....beau

17 jaar geleden

M.

M.

Ik kreeg een negen voor ik had plaatjes.

17 jaar geleden

S.

S.

goed verslag hoor :) en bedankt , ik heb het kunnen gebruiken voor mijn school :)

xxxx doeiiii !!!!! ps: echt super bedankt !!!!

17 jaar geleden

R.

R.

goed werkstuk, heel goed zelfs maar waarom vermelde je niet duidelijker waarom Hitler in de bak kwam?


groeten Rogier

17 jaar geleden

R.

R.

heej wouter die ik niet ken je welstuk was gewweldig ik ben een mijsie van 10 jaar en heb hwt gelezen omdat ik ook een werkstuk moet make n nou doe rommie

17 jaar geleden

D.

D.

gevaarlijk werkstuk

17 jaar geleden

R.

R.

ik vind het egt een vet werkstuk man
hoe heb je dat voor elkaar gekrege
en dan maar een 7.5
ik zou je egt wel een 9 of 10 gegeven hebben
groetjes-xxxx-

Ryanne

17 jaar geleden

L.

L.

ik vond het een heel leerzaam werkstuk. ik heb vandaag toevallig naar een powerpoint presentatie geluisterd over Adolf Hitler en ik wou er meer over weten en wat ik nu zie is precies hetzelfd als wat hij heeft verteld, maar ik vond het wel heel goed.
Ik ben 11 jaar oud en ik zit in groep 8 (6de klas)

17 jaar geleden

M.

M.

ik zit op de basis school en heb jouw informatie gebruit alleen dan anders gescheven en ik kreeg er een 9 voor dank je wel en weel geluk op de vwo

17 jaar geleden

B.

B.

GOED VERSLAG ZEG !!!!!!!!!!

17 jaar geleden

L.

L.

goed werkstuk ik heb hem ook ingeleverd en heb dr een 10 voor gehaald :D

dankzij jou:P

groetjes larissa

15 jaar geleden

B.

B.

zegh vanwaar heb je al die info gevonduh???

goed gemaakt joh kep veel geleerd hoor

13 jaar geleden

K.

K.

ja het mag dan wel schokkend voor de joden zijn maar dat is nou eenmaal zo

11 jaar geleden

R.

R.

Thnxx ik heb er veel aan gehad!

Lfs<3

11 jaar geleden

C.

C.

hoii ik gaf het werkstuk een 10 goed hé

8 jaar geleden