De invloed van muziek op reclame

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas vwo | 1768 woorden
  • 3 februari 2004
  • 78 keer beoordeeld
Cijfer 5.1
78 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Inleiding

Wij hebben voor levensbeschouwing een opdracht gekregen om reclamefilmpjes te analyseren. Er moest een hoofdvraag worden gesteld en daarbij een aantal deelvragen. We kregen in de klas 25 reclamefilmpjes te zien en moesten vervolgens de hoofdvraag uit gaan werken. Wij kozen ervoor om ons te verdiepen in de rol van de muziek in reclamefilmpjes. Er zijn deelvragen gemaakt die worden uitgewerkt. Aan het eind wordt een algemenen conclusie getrokken door het antwoord op de deelvragen te gebruiken kan er een antwoord op de onderzoeksvraag worden gegeven. Dit zijn onze gestelde onderzoeksvraag en deelvragen.

Onderzoeksvraag: Welke rol speelt muziek in reclamefilmpjes? Deelvragen: - Is muziek bepalend voor de sfeer van een reclamefilmpje? - Speelt de muziek op de voorgrond een belangrijkere rol dan de muziek op de achtergrond? - Als er filmpjes zijn zonder muziek, is de boodschap die overgebracht moet worden in het filmpje dan wel duidelijk genoeg?

Aanvalsplan
1 Onderzoeksvraag bedenken
2 Deelvragen verzinnen
3 Filmpjes verdelen en ieder zijn eigen filmpjes aandachtig bekijken en turven
4 Filmpjes sorteren en onderverdelen in drie groepen
5 Uitwerken onderzoeksgegevens
6 Deelvragen uitwerken en beantwoorden
7 Slot en onderzoeksvraag beantwoorden

Uitwerking van de aantekeningen

Naam Voor: Achter: Geen: Commentaar: 1 ING bank * Zakelijk karakter
2 Vitalinea * Vitalinea is energierijk en vrolijk
3 Amersfoortse * Zakelijk karakter
4a Centerparcs * Er is een dialoog, alle aandacht daarvoor
b * Er is nu geen dialoog maar een slagzin
5 SP * Er is een overheersende slagzin, en tekst op het liedje
6a Philips * Het hele filmpje draait om muziek: belangrijk omdat het product ook voor ‘sound’ staat
b * Er wordt dit keer wel gepraat
7 McDonalds * Het gaat om de dialoog, en dan gaat de concentratie daar naar toe
8a ADSL * Het draait hier om een dialoog
b * Er is nu een slagzin
9 Pim ’s LU * Het geeft een bepaalde sfeer aan de reclame, maar er is wel een dialoog
10 Siematic * Zakelijk maar geeft een vertrouwd, langzaam en rust gevend gevoel
11a Snickers * Overheersende muziek, populair, een jeugdproduct
b * Slagzin
12 Sanex * Geeft gevoel bij het product
13a Roosvicee * Gaat om het dialoog
b * Jingle
14 VVD * Geen tekst, zakelijk
15 Sportlife * De actie eist alle aandacht op

16a Advil * Geeft aan wat er gebeurd namelijk dansen
b * Dezelfde muziek
17 Creatief borduren * Zoetsappig, ze praat erg zoetsappig en de muziek
18 Frisia * Zakelijk
19 Honig * Er is een dialoog
20 Conimex * Sfeer aangevend, snelheid
21 Venco * Er is een dialoog
22 SNS bank * Het geeft een sfeer aan het verhaal
23 Mitsubishi * Snel = auto rijden = muziek past bij het product
24 Tempo team * Er is een verhaal , een dialoog. 25 Proefdiervrij * Sfeer aan het doel dat ze willen zien. Totaal 8 13 10

Deelvraag 1: Is muziek bepalend voor de sfeer van een reclamefilmpje?

Omdat er twee verschillende soorten muziek zijn, namelijk achtergrondmuziek en voorgrondmuziek, hebben we ervoor gekozen om dit als twee verschillende groepen te houden. Zo is het overzicht wat duidelijker en kunnen er beter conclusies worden getrokken.

Achtergrondmuziek Deze filmpjes hebben achtergrondmuziek: Vitalinea, Centerparcs b, ADSL b, Pim’s LU, Siematic, Snickers b, Roosvicee b, Advil b, Creatief Borduren, SNS Bank, Mitsubitshi, Tempo Team en Proefdiervrij.

Hier is te zien dat de meeste filmpjes met ‘b’ achtergrondmuziek hebben. Dit is waarschijnlijk zo omdat de ‘b’ filmpjes heel kort duren en nog even snel het merk laten zien. Bijvoorbeeld Snickers b, de muziek die je hier hoort is populair en druk. Dit is waarschijnlijk zo gekozen omdat het product voor de jeugd is bedoeld. Het ritme is ook heel snel want een Snicker eet je snel als tussendoortje. Het bepaald de sfeer dat bij het product hoort, namelijk populair en jeugdig.

De rest van de achtergrondmuziekfilmpjes is ook deels zo opgebouwd. Want als je kijkt naar Mitsubitshi, dit is een reclamefilmpje om een auto te promoten. Een auto is altijd snel en dat spreekt mannen aan. Door hier een snel achtergrondmuziekje bij te plaatsen is het dus logisch dat je de aandacht van mannen trekt. Als je er een sloom muziekje achter had gezet zou de sfeer heel anders zijn. De muziek past dus weer bij het product, zoals ook het geval was bij Snickers b, snel.

Dit wil je ook lezen:

Voorgrondmuziek Filmpjes met voorgrondmuziek zijn: SP, Philips a, Philips b, Snickers a, Sanex, VVD, Advil a, Conimex.

Zowel bij Philips a als Philips b is er muziek op de voorgrond. Het is namelijk heel belangrijk om veel ‘sound’ in het filmpje te hebben. Het product dat wordt aangeboden heeft veel te maken met muziek. Als je een TV gaat kopen is het belangrijk dat er goed geluid bij zit en als je in het reclamefilmpje mooi geluid hebt zitten zal de kijker er dus vanuit gaan dat dit bij de TV die wordt gepromoot ook het geval is. Door de muziek in combinatie met het beeld wordt een soort van technische sfeer gecreëerd dat bij het Hifi product past.

Deelvraag 2: Speelt de muziek op de voorgrond een belangrijkere rol dan de muziek op de achtergrond?

Om wat dieper in te gaan op de rol van de muziek zullen we nogmaals de categorieën verdelen en apart kijken wat de rol is, afgezien van de sfeer. Omdat we dat deel al hebben besproken in de eerste deelvraag.

Achtergrondmuziek Filmpjes met achtergrondmuziek: Vitalinea, Centerparcs b, ADSL b, Pim’s LU, Siematic, Snickers b, Roosvicee b, Advil b, Creatief Borduren, SNS Bank, Mitsubitshi, Tempo Team en Proefdiervrij.

Als voorbeeld nemen we hier weer een ‘b’ filmpje, namelijk Centerparcs b. Bij dit filmpje heb je een slogan met achtergrondmuziek (jingle) zodat je nog even snel nadenkt over het product dat werd getoond bij het ‘a’ filmpje. Je onthoudt nu makkelijk het merk van het product en als je dit bijvoorbeeld nog een keer op de radio zal horen weet je gelijk dat het bij Centerparcs hoort.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Als voorbeeld nemen we hier weer een ‘b’ filmpje, namelijk Centerparcs b. Bij dit filmpje heb je een slogan met achtergrondmuziek (jingle) zodat je nog even snel nadenkt over het product dat werd getoond bij het ‘a’ filmpje. Je onthoudt nu makkelijk het merk van het product en als je dit bijvoorbeeld nog een keer op de radio zal horen weet je gelijk dat het bij Centerparcs hoort.

Herkenning is belangrijk voor de makers van een product, als een persoon in de supermarkt staat en voor 20 soorten snoepgoed staat en hij ziet bijvoorbeeld Snickers liggen dan weet hij welke jingle daarbij hoort en herkent hij het product van de reclame. Als dit een leuke reclame was zal hij dit sneller kopen dan bijvoorbeeld een huismerk dat geen jingle heeft.

Nog een andere functie van achtergrondmuziek is het ondersteunen van hetgeen wat verteld wordt. Bijvoorbeeld Creatief Borduren, de vrouw die vertelt over het product heeft een rustgevende stem en daar hoort dus een rustig, zoetsappig muziekje bij.

Voorgrondmuziek Filmpjes met voorgrondmuziek zijn: SP, Philips a, Philips b, Snickers a, Sanex, VVD, Advil a, Conimex.

Hier nemen we de reclame van Conimex. Het gaat hier om een Oosters product. De reclame met de Oosterse muziek bouwen samen een spanning op, je ziet een man op een trein wachten, maar stapt vervolgens niet in. Je gaat dan nadenken over het feit waarom hij niet gewoon in stapt, een minuut later komt er een volgende trein met dezelfde bestemming, daar stapt hij wel in want de trein is helemaal leeg. Daarna wordt het duidelijk waarom, want in Oosterse landen houden ze niet van haasten en drukte. Als er een stem gebruikt zou worden zal de kijker de aandacht verliezen en zal de latere herkenning van de reclame niet zo groot zijn.

Deelvraag 3: Zijn de filmpjes zonder muziek ook duidelijk genoeg?

Er zijn in totaal 10 reclamefilmpjes die helemaal geen muziek hebben: ING Bank, Amersfoortse, Centerparcs a, McDonalds, ADSL a, Roosvicee a, Sportlife, Frisia, Honig, Venco. We nemen hier om af te wisselen weer een ‘a’ filmpje en een ander filmpje.

Als ‘a’ filmpje hebben we gekozen voor ADSL a. Hier is sprake van een dialoog waarbij veel aandacht wordt gevraagd. Je moet je aandacht heel erg vestigen op wat er gebeurd en wat er wordt gezegd. Als er muziek bij zou zitten zou het effect van de dialoog vervagen. Er is dus geen muziek nodig, dit is totaal overbodig.

Als je kijkt naar de reclame van Frisia zie je dat dit te maken heeft met verzekeringen. Er is iemand aan het woord die uitlegt wat de bedoeling is van het bedrijf. Het reclamefilmpje is formeel bedoeld omdat het product ook voor een serieus doel is. Als je gaat nadenken over de muziek die erbij zou passen, kom je uit op niets. Want er past bijvoorbeeld geen klassieke muziek bij, omdat het voor jongere mensen niet aantrekkelijk is. Ook kan er geen rockmuziek bij omdat dit voor oudere mensen weer niet aantrekkelijk is. De doelgroep van dit product is heel groot en er past geen bepaalde muziek bij.

Conclusie

Onderzoeksvraag: Welke rol speelt muziek in reclamefilmpjes?

Om antwoord te geven op de hoofdvraag moeten we eerst kijken naar alle deelvragen. Uit de deelvragen trekken we de volgende conclusies:

- Is muziek bepalend voor de sfeer van een reclamefilmpje? - Speelt de muziek op de voorgrond een belangrijkere rol dan de muziek op de achtergrond? - Als er filmpjes zijn zonder muziek, is de boodschap die overgebracht moet worden in het filmpje dan wel duidelijk genoeg?

Als eerste hebben we als conclusie dat de muziek een sfeer geeft aan de muziek. Als het product dat wordt aangeboden op het filmpje populair is en voor een jeugdig publiek is, zal de muziek hierbij moeten worden gezocht zodat de sfeer bij het product past. Ook voor herkenning is de muziek noodzakelijk want het muziekje en de jingle blijven hangen in je hoofd en bij het zien van het product zal er herkenning zijn. Waardoor de mensen het sneller kopen. En dit is per slot van rekening het doel van een reclame, de omzet moet verhoogd worden. De filmpjes zonder muziek zijn toch ook wel duidelijk genoeg want dan gaat het meestal óf om een dialoog waarbij veel aandacht is vereist óf om een formeel product. Soms kan je er dan geen muziek bij doen.

Kortom de muziek speelt best wel een belangrijke rol voor herkenning en sfeer maar is niet in alle gevallen nodig.

Mening

Toen wij hoorden dat we het werkstuk voor een groot deel moesten verbeteren, waren wij wel teleurgesteld en vonden het wel een beetje onrechtvaardig. Maar nadat er uitleg was gegeven wat er fout was zijn we er wel anders tegenaan gaan kijken en snapten we wat we fout hadden gedaan. Het was ook wel moeilijk om het werkstuk op een heel andere manier te maken dan dat we normaal gewend zijn. We kregen de video weer mee en na het terugspoelen kwamen we erachter dat deze was beschadigd door de videorecorder. We hebben dus geen kans gehad om de filmpjes nog een keer te zien, maar toen we er samen over gingen denken, kwamen we er wel uit over hoe de filmpjes gingen. Zo hebben we het werkstuk dus voor ons gevoel wel goed kunnen maken dit keer. We hebben alle aanwijzingen opgevolgd en hopen dat het resultaat nu wel goed zal zijn.

REACTIES

D.

D.

Goed geschreven!

Op mijn school moeten we ook reclame 'ads analyseren en ik kan je zeker zeggen, je bent er behoorlijk goed in!

Succes!
Peace,

18 jaar geleden

C.

C.

hoi!
ik las je werkstuk en ben erg onder de indruk.
ik en een vriendin moeten een profielwerkstuk maken voor 5 havo over reclamemuziek en dit is erg moeilijk omdat er totaal niks op internet of in de bibliotheek te vinden is. behalve dan je werkstuk hier.
hoe ben jij aan je informatie gekomen? want misschien kan ik dan eindelijk verder met mijn profielwerkstuk, ben sowieso al erg blij met jou werkstuk wat ons al een stuk op weg helpt.
mvg, celine

16 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.