Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Misdaad

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 6317 woorden
  • 10 februari 2005
  • 32 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.3
  • 32 keer beoordeeld

Taal
Engels
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Inhoudsopgave

1. Voorwoord
2. Scarface
2.1 Samenvatting
2.2 Uitspraken
2.3 Meningen
3. Straffen
3.1 Oude Straffen
3.2 Songtekst
4. Criminelen
4.1 Al Capone
4.2 Bin Laden
5. Woordenlijst
6. Conclusie

1. Voorwoord

Ik denk dat het wel leuk gaat worden om dit Multimedia Dossier te maken, want het bestaat uit verschillende onderwerpen en het ene onderwerp gaat mij meer boeien als het ander denk ik.
Ik ga in mijn Multimedia Dossier de volgende onderwerpen gebruiken:

-Scarface
-Straffen
-Criminelen

Dit zullen dus mijn onderwerpen zijn voor mijn Multimedia Dossier en natuurlijk het woordenlijst die uit heel veel woorden bestaat,maar ik denk niet dat ik echt precies op 200 uitkom omdat mijn engels best wel goed is.
En ik denk niet dat de meeste woorden een vertaling hebben,omdat in ‘gangstertaal’woorden worden verdraaid of deels niet uitgesproken.

Scarface heb ik op dvd en ik heb die film al zo vaak gezien,want ik vind het de beste film ooit gemaakt
Ik heb ‘m al 9 keer gezien, en die film verveeld me nog steeds niet , want ik blijf ‘m goed en spannend vinden.

Straffen van vroeger zijn ook interessant omdat er vroeger hele erge dingen waar nu de term mishandeling voor gebruikt wordt.

Nou ik hoop dat ik mijn voor mijn werkstuk een goede cijfer krijg…..


2. Scarface

2.1 Samenvatting

Duizenden Cubanen worden door Fidel Castro, de legendarische communistische leider van Cuba, per boot naar Miami, Amerika gestuurd. Hij meent dat al deze mensen familie hebben in Amerika en hij ze een kans geeft om ze te bezoeken. Maar zo onschuldig is het natuurlijk allemaal niet, 80% van de mensen die op weg zijn naar Miami zijn gevangenen uit de gevangenissen van Cuba, waar moordenaars, verkrachters, dieven en drugshandelaren bij zitten. Een van die gevangenen is de jonge anti-communistische Cubaan Antonio Montana (Al Pacino), hij en zijn vriend Manolo Ray (Steven Bauer) worden naar een beruchte gevangenen kamp gestuurd in Miami. Na een tijdje krijgen ze de kans om uit het kamp te komen, het enige wat ze moeten doen is een voormalige aanhanger van Fidel Casto, de communist Rebenga, te vermoorden. De opdrachtgever is Frank Lopez, een schatrijke gangster. Tony steekt Rebenga dood en hij en een paar andere vrienden komen vrij. Maar nu ze vrij zijn begint het echte leven pas. Tony wordt geconfronteerd met de harde waarheid als in Miami blijkt dat vluchtelingen zich enkel staande kunnen houden met misdaad. Hij maakt kennis met de wereld van de cocaïne smokkel en weet zich met het witte poeder omhoog te werken tot de baas van het drugssmokkel. Eerst vermoord hij Lopez en neemt zijn handel over en pakt zelfs zijn prachtige vrouw Elvira (Michelle Pfeiffer) van hem af. Later vermoord Tony zijn vriend Manolo, en aan het einde van de film sterft hij onder invloed van cocaïne een pijnlijke dood.Hij wordt doorzeefd door honderden kogels lijkt het wel.

2.2 Uitspraken

* Tony Montana: I always tell the truth. Even when I lie.
* Tony Montana: Is this it? That's what it's all about, Manny? Eating, drinking, f-cking, s-cking? Snorting? Then what? You're 50. You got a bag for a belly. You got tits, you need a bra. They got hair on them. You got a liver, they got spots on it, and you're eating this f-ckin' shit, looking like these rich fucking mummies in here... Look at that. A junkie. I got a f-ckin' junkie for a wife. She don't eat nothing. Sleeps all day with them black shades on. Wakes up with a Quaalude, and who won't f-ck me 'cause she's in a coma. I can't even have a kid with her, Manny. Her womb is so polluted, I can't even have a f-ckin' little baby with her!
* Tony Montana: What you lookin' at? You all a bunch of f-ckin' assholes. You know why? You don't have the guts to be what you wanna be? You need people like me. You need people like me so you can point your f-ckin' fingers and say, "That's the bad guy." So... what that make you? Good? You're not good. You just know how to hide, how to lie. Me, I don't have that problem. Me, I always tell the truth. Even when I lie. So say good night to the bad guy! Come on. The last time you gonna see a bad guy like this again, let me tell you. Come on. Make way for the bad guy. There's a bad guy comin' through! Better get outta his way!
* Tony Montana: I never f-cked anybody over in my life didn't have it coming to them. You got that? All I have in this world is my balls and my word and I don't break them for no one. Do you understand? That piece of shit up there, I never liked him, I never trusted him. For all I know he had me set up and had my friend Angel Fernandez killed. But that's history. I'm here, he's not. Do you wanna go on with me, you say it. You don't, then you make a move.
* Tony Montana: In this country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the women.
* Tony Montana: You wanna waste my time? Okay. I call my lawyer. He's the best lawyer in Miami. He's such a good lawyer, that by tomorrow morning, you gonna be working in Alaska. So dress warm.
* Frank Lopez: Rule number one: don't underestimate the other guy's greed. Rule number two: don't get high on your own supply.

• Tony Montana:Ik vertel altijd de waarheid,zelfs wanneer ik lieg
• Tony Montana: Is dit het? Gaat het hier allemaal over, Manny? Eten, drinken, geslachtsgemeenschap, zuigen? snuiven? En dan? Je bent 50. Je hebt een tas als buik. Je hebt borsten, je hebt een bh nodig. Je hebt haar op je borsten. Je hebt een lever, waar puisten op zit, en jij eet dit smerig ding, je ziet eruit als die rijke mummies hierzo... kijk naar dat. Een junkie. Ik heb een junkie als vrouw. Ze eet niets. Slaapt elke dag met zwarte schaduwen aan.Ze wordt wakker met een Quaalude,en ze heeft geen sex met me omdat ze in coma is.Ik kan nog geen eens een kind met haar krijgen,Manny.Haar baarmoeder is zo verrot ,Ik kan nog geen eens een kleine baby krijgen van haar!
• Tony Montana: Waar kijk je naar? Jullie stelletje kontgaten. Weten jullie waarom? Jullie niet de ballen hebben om te zijn wat je wilt zijn? Jullie hebben mensen zoals mij nodig. Jullie hebben mensen zoals mij nodig zodat jullie je vingers kunnen wijzen en zeggen, "Dat is de crimineel." Dus... wat maakt dat van jou? Goed? Jij bent niet goed. Jij weet alleen hoe je moet verstoppen, hoe je moet liegen. Ik, Ik heb dat probleem niet. Ik, Ik vertel altijd de waarheid. Zelfs als ik lieg. Dus zeg goedenavond tegen de crimineel ! Kom maar op. De laatste keer dat jullie weer een crimineel als deze zullen tegenkomen, laat me je vertellen. Kom maar op. Maak plek voor de crimineel. Er komt een crimineel aan!Ga maar beter uit zijn weg!
• Tony Montana: Ik heb nooit iemand in mijn leven geflasht als het niet onterecht was. Heb je dat gehoord? Alles wat ik in deze wereld heb zijn miijn ballen en mijn woord en ik breek ze voor niemand. Begrijp je dat? Dat stuk stront daarzo, ik heb hem nooit gemogen, ik heb hem nooit vertrouwd. Voor hetzelfde geld had hij mij belazerd en had hij mijn vriend Angel Fernandez vermoord. Maar dat is verleden tijd. Ik sta hier, hij niet. Wil je met mij doorgaan, jij mag het zeggen. Wil je niet, dan mag je opsodemieteren.
• Tony Montana: In deze land, moet je het geld eerst maken. En dan wanneer je het geld hebt, krijg je de macht. En wanneer je de macht hebt, dan krijg je de vrouwen.
• Tony Montana: Wil jij mijn tijd verspillen? Oke. Ik zal mijn advocaat bellen. Hij is de beste advocaat in Miami. Hij is zo een geode advocaat, dat morgenochtend , Jij zal werken in Alaska.Dus kleed je warm.

2.3 Meningen

''SCARFACE, although incredibly violent, is one of the best crime films of its time and stands out as another great performance for Al Pacino. Although he did not receive any recognition from the Academy for his performance, it truly is a very good one. In fact, his accent and facial movements alone are enough in my mind to win at least a nomination.'' - David Landers

“SCARFACE,ook al was het enorm gewelddadig,toch is het een van de beste misdaad film van zijn tijd en weer een geweldige optreden van Al Pacino.Ookal heeft hij geen erkenning gekregen van de Acedemy voor zijn optreden,is het zeker wel een goede.In feite,is zijn accenten zijn gezichtsbewegingen alleen al in mijn opzicht genoeg om op zijn minst een nominatie te winnen.” – David Landers

''Writer Oliver Stone and director Brian De Palma make an explosive combination here. Stone's script offers solid storytelling and some fine character development. Montana is fascinating; uneducated but calculating, a straight shooter who speaks from the heart; an ambitious, violent man yet one with a conscience. A man fiercely protective of his beautiful 20 year old sister, not wanting her to be sucked into the glitzy, dangerous world which he inhabits. Pacino is dynamite, taking to the role with a brooding, bristling energy which in his more recent films has often degenerated into just simple overracting.'' - Mike Watson

“schrijver Oliver Stone en directeur Brian De Palma maken een explosieve combinatie hier.Stone’s script bied een stevige verhaalvertelling en een paar fijne karakter ontwikkelingen.Montana is boeiend;niet opgeleid maar berekend,een rechtspreker die recht vanuit het hart praat;een ambitieus, gewelddadige man maar wel eentje met een geweten.Een man die zijn mooie twintig jarige zus heel erg beschermt,omdat hij niet wil dat zij opgeslokt wordt in de glibberige, gevaarlijke waar hij in zit.Pacino speelt heel energiek, hij speelt met een broederig, stekelig energie waarbij het in de meeste films juist averechts werkt.”-Mike Watson

''It is the best film about the American Dream ever made. Tony Montana wanted the world, and when he finally got what he wanted, he realized that even the world was not enough. Perhaps the best and most important scene in "Scarface" is the subtlest one--when Tony is sitting at his desk after he has killed Manny. He has everything he ever dreamed about and wanted in front of him--drugs, drinks, a luxurious mansion, a beautiful wife. Yet it isn't enough for him. And the reason he sits there in silence for so long is because it is then that he realizes happiness does not come from material wealth, but from the inside. And, to be honest, Tony Montana doesn't really have much of a soul inside. And he knows it.'' - John Ulmer

''Het is de beste film over de Amerikaanse Droom die er ooit gemaakt is.Tony Montana wou de wereld,en wanneer hij eindelijk kreeg wat hij wou,realiseerde hij dat zelfs de wereld niet genoeg was.Waarschijnlijk de beste en belangrijkste scene in ''SCARFACE''is die intieme-- wanneer Tony aan zijn bureau zit nadat hij Manny vermoord heeft.Hij heeft alles waar die ooit van gedroomd heeft en hij wou in zijn bezit hebben--drugs,drank,een luxe huis,een mooie vrouw.Maar tog is het niet genoeg voor hem.En de reden dat hij daar zit in stilte voor zo een lange tijd is omdat hij dan realiseerd dat geluk niet komt door materialen, maar van binnen.En,om eerlijk te zijn,Tony Montana heeft niet veel ziel van binnen.En hij weet het. ''-John Ulmer

3. Straffen

3.1 Oude Straffen

Thousand years ago our society followed the old rituals of ancient German laws. Punishment was based on the right of revenge of the victims. In the 9th century the Frisian Justice system is being adopted all along our coastline and is documented in the ‘Lex Frisionum’. These documents were upgraded in the 11th century by adopting local laws and regulations. Punishment was mostly expressed in compensation in money and kind, which should, in combination with reconciliation, put an end to any enmity. Reconciliation meant that the offender would, dressed in a penitential garment, ask his victim for forgiveness and compensate him for damage and loss. Compensation for manslaughter was called ’weergeld’ and compensation for material damages etc was named ‘boete’ (fine). The amount of ‘weergeld’ depended on the social status or trade of the victim. Harpists, goldsmiths and weavers for instance were especially protected. Damage to their hand carried a much higher penalty then on members of other trades. In the Frisian law revenge, equality and mirroring are of importance in setting the penalty. Equality meaning: a hand for a hand. Mirroring meaning: the penalty is directly related to the crime; a spy will lose an eye, a coin cutter will lose a thumb. We will see these principles regain value in later times.
People in the Middle Ages thought independence and honour two very important qualities in life. If somebody were to steal that away the penalty would be severe. A secretive act like theft was punished more severely than robbery: the secrecy of it did not carry any honour. The expression ‘he will end on the gallows’ meant that a person lived without any moral and would most probably get into serious trouble!
The executioner was considered a person without any honour, actually. He did not seem to have a lot of work. The financial reports of the major towns show only a few payments to the executioner. That caused the man to work for several Courts at the same time, The Hague often called on the executioner of Haarlem.

In the late Middle Ages Roman Justice was rediscovered. At the basis of this lays the concept that there is one sovereign above all others. A lot of European royalty, who were until that time equal to all noblemen, were very pleased about this idea, as was the church. Honour and independence lost their value and growing dependency shifted the accents to fear and guilt

As the powers concentrated in the governments and the church more and more activities were considered a threat. Threat and treason required severe punishment! Homosexuality for instance carried the death penalty. Society had become scared by the Bible story about Sodom and Gomorra and feared Godly punishment for the total community if somebody lived a what was named ‘perverse life’ at the time. Penalties worked as a warning. Laying down punishment in writing was the first warning: you knew what you were in for. Building a scaffold in a very public place was the second and actual executions proved that the penalties were not just a threat.

Most crimes lead to the death penalty or a corporal punishment for the minor irregularities there was a dishonouring penalty. The only infringements that were not regulated were acts of indecent behaviour. These cases were usually left to the local sense of moral and decent behaviour, or to the opinion of the Church. Often the sentence was not executed. The malefactor could, even after the verdict, buy his way out and be completely free or do less of his time in exchange for money. This had everybody’s preference because it was a source of income for the authorities. Alternatives for corporal and death penalties were deprivation of certain civil rights, exile and fines. Obligatory pilgrimage was regularly seen as well. It all seemed very strict and strong but the practical side was much milder: the archives of the 14th and 15th century show that these penalties were less than 2.5% of all registered sentences.

Duizend jaar geleden bestonden er in onze samenleving manieren naar oud Germaans recht, waarin recht op wraak de grondslag vormde van een straf. In de 9de eeuw werd het Friese recht, dat langs onze hele kust werd ingevoerd, vastgelegd in de Lex Frisionum, in de 11de eeuw aangevuld met lokale wetten. De straffen bestonden voornamelijk uit schadevergoedingen in natura of geld, die in combinatie met verzoening de vete beëindigden. Verzoening betekende dat de dader, in zijn hemd (boetekleed!), vergiffenis vroeg aan het slachtoffer en het onrecht compenseerde. Compensatie voor doodslag werd weergeld genoemd, vergoedingen voor materiële schades boetes. Het weergeld werd bepaald aan de hand van de sociale status. Harpspelers, goudsmeden en weefsters bijvoorbeeld hadden extra bescherming: op verwonding van hun handen stonden hogere boetes dan bij andere beroepen. In de Friese wet zijn wraak, gelijkheid en spiegeling belangrijk bij de strafmaat. Gelijkheid betekent een hand voor een hand. Spiegeling houdt in dat de straf samenhangt met het vergrijp: spionnen raken een oog kwijt en muntsnijders een duim. Deze principes zullen ook later terugkomen.
Een belangrijk gegeven was het belang dat men in de Middeleeuwen hechtte aan zelfstandigheid en eer. Sommige bezittingen waren letterlijk van levensbelang voor de mensen; als iemand dat probeerde af te nemen, werd dat flink bestraft. Maar heimelijke daden zoals diefstal werden strenger bestraft dan bijvoorbeeld roof omdat het stiekeme karakter ervan eerloos was. Iemand die voor galg en rad opgroeit, is iemand die eerloos is en grote kans maakt aan de galg of op het rad te eindigen. Ook de beul vond men eigenlijk een eerloos mens. Een beul had trouwens niet veel werk aan executies of pijniging. Dat blijkt uit de financiële administraties van de steden, waarin slechts enkele betalingen aan beulen zijn opgenomen. Vaak werkte een beul daarom voor meerdere rechtbanken. In Den Haag was dat meestal de ‘meyster van den zwaerde’ uit Haarlem.
In de late Middeleeuwen wordt het Romeinse recht opnieuw ontdekt. Hierin wordt uitgegaan van één machthebber die boven alle anderen staat. Dit kwam een heleboel Europese koningen, die tot die tijd gelijk waren aan de andere edelen, goed uit.
Ook de kerk stelde zich boven het volk. Eer en zelfstandigheid verloren aan waarde en met de groeiende afhankelijkheid kwam de nadruk te liggen op angst en schuld. Door het ontstaan van machtscentra bij de overheid en de kerk, werden sommige handelingen natuurlijk gezien als een bedreiging. Dat vereiste strenge straffen! Op homofilie bijvoorbeeld, kwam de doodstraf te staan. Men was door het bijbelverhaal over Sodom en Gomorra bang geworden voor een goddelijke straf voor de hele gemeenschap als iemand zo ‘verdorven’ leefde.Straffen gingen dienen als een waarschuwing. Het vastleggen van de strafmaat was de eerste waarschuwing: men kon weten wat men op de hals haalde. Het bouwen van het schavot of het opstellen van de galg was een tweede teken, met als ‘hoogtepunt’ de openbare uitvoering van de straf. Op de meeste misdrijven stond de doodstraf of een lijfstraf. Voor lichte vergrijpen was er een schandstraf. Alleen voor zedendelicten lag eigenlijk niets vast. De straf hiervoor werd bepaald aan de hand van de plaatselijk geldende normen of die van de kerk. Vaak werd de voorgeschreven straf echter niet toegepast. De dader kon - zelfs na het vonnis, gratie of strafvermindering krijgen of zijn straf afkopen. Dat laatste had de voorkeur omdat het geld opleverde voor de stad. Het ontnemen van rechten, verbanning en boetes waren alternatieven voor lijf- en doodstraffen. Ook kwamen verplichte pelgrimages regelmatig voor. Dat de soep inderdaad niet zo heet werd gegeten als hij werd opgediend, blijkt uit de archieven: in de 14de en 15de eeuw maken dood- en lijfstraffen nog geen 2,5% uit van alle geregistreerde straffen.

3.2 Songtekst

[AKON]
Im steady tryna find a motive,
Why do what i do?,
Freedom aint gettin no closer,
No matter how far i go,
My car is stolen, no registration,
Cops patrolin, and now they done stop me,
And i get locked up,

[Chorus]
They won't let me out, they won't let me out, (im locked up)
They won't let me out no, they wont let me out, (im locked up)
They won't let me out, they won't let me out, (im locked up)
They won't let me out no, they won't let me out

[Akon]
Headin up town to ria,
Back with a couple peeps,
Caught a blocks on fire,
Under covers dressed as fiends,
Makin so much money,
Ride up smooth and fast,
Put away the stash,
And as i sold the last bag fucked around and got locked up

[CHORUS]
They won't let me out, they won't let me out, (my nigga im locked up)
They won't let me out no, they wont let me out, (i got locked up)
They won't let me out, they won't let me out, (baby girl im locked up)
They won't let me out no, they won't let me out

Cuz visitation no longer comes by,
Seems like they forgot about me,
Commissary is getting empty,
My cell mates getting food without me,
Can't wait to get out and move forward with my life,
Got a family that loves me and wants me to do right
But instead Im here locked up

[CHORUS]
They won't let me out, they won't let me out,
(ohhh im locked up)
They won't let me out no, they wont let me out,
(my nigga im locked up)
They won't let me out, they won't let me out, (im locked up)
They won't let me out no, they won't let me out

Maybe a visit (they won't let me out)
Send me some magazines (they won't let me out)
Send me some money orders (they won't let me out, no)
Maybe a visit baby (they won't let me out)
Cuz im locked up, they won't let me out.
Wheres my lawyer? (they won't let me out)
Im locked up, they won't let me out, no.
Get me outta here (they won't let me out)
Im locked up, they won't let me out, they won't let me out.
Baby Im locked up they won't let me out, no
Where's my niggaz?
On the lock-down.
Damn, im locked up, they won't let me out.
Im locked up, they won't let me out.
Ohhh... they won't let me out.
Can you please accept my phone calls?
Cuz Im locked up, locked up, locked up.

[AKON]
Ik ben nog steeds bezig een motief te vinden,
Waarom doe ik wat ik heb gedaan,
Vrijheid komt niet dichterbij,
Maakt niet uit hoe ver ik ga,
Mijn auto is gestolen,niet geregistreerd,
Politie patrouilleert,ze zijn nu klaar met mij te stoppen,
En ik wordt opgesloten,

[CHORUS]
Ze willen mij niet naar buiten laten,ze willen mij niet naar buiten laten,(ik ben opgesloten)
Nee,ze willen mij niet naar buiten laten,ze willen mij niet naar buiten laten,(ik ben opgesloten)
Ze willen mij niet naar buiten laten,ze willen mij niet naar buiten laten,(ik ben opgesloten)
Nee,ze willen mij niet naar buiten laten,ze willen mij niet naar buiten laten,(ik ben opgesloten)

[AKON]
Ik ga richting het noorden van de stad naar ria,
Terug met een paar mensen,
Ik pakte een hoek die in vuur stond,
Vrienden zijn incognito gekleed,
Ze maken veel geld,
Ik rij soepel en snel,
Doe die rotzooi weg,
En wanneer ik de laatste zakje verkocht heb en ik om me heen s*x wordt ik opgesloten,

[CHORUS]
Ze willen mij niet naar buiten laten,ze willen mij niet naar buiten laten,(mijn neger ik ben opgesloten)
Nee,ze willen mij niet naar buiten laten,ze willen mij niet naar buiten laten,(ik ben opgesloten)
Ze willen mij niet naar buiten laten,ze willen mij niet naar buiten laten,(baby meisje ik ben opgesloten)
Nee,ze willen mij niet naar buiten laten,ze willen mij niet naar buiten laten

Omdat er geen visite meer langs komt,
Lijkt het net of ze mij vergeten zijn,
De magazijn wordt leger,
Mijn celmaten krijgen te eten zonder mij,
Ik kan niet wachten om weg te gaan en doorgaan met mijn leven,
Ik heb een familie die van mijn houd en ze willen alleen het goede voor mij
Maar in plaats daarvan zit ik hier opgesloten

[CHORUS]
Ze willen mij niet naar buiten laten,ze willen mij niet naar buiten laten,(ohhh ik ben opgesloten)
Nee ze willen mij niet naar buiten laten,ze willen mij niet naar buiten laten,(mijn neger ik ben opgesloten)
Ze willen mij niet naar buiten laten,ze willen mij niet naar buiten laten,(ik ben opgesloten)
Nee ze willen mij niet naar buiten laten,ze willen mij niet naar buiten laten

Misschien is het visite(ze laten me niet gaan)
Stuur me wat tijdschriften(nee,ze laten me niet gaan)
Stuur me een paar cheques(nee,ze laten me niet gaan)
Misschien is het visite baby(ze laten me niet gaan)
Omdat ik opgesloten ben,ze laten me niet gaan.
Waar is mijn advocaat?(ze laten me niet gaan)
Ik ben opgesloten,ze laten me niet gaan,nee
Haal me hier uit(ze laten me niet gaan)
Ik ben opgesloten,ze laten me niet gaan,ze laten me niet gaan.
Baby ik ben opgesloten ze laten me niet gaan,nee

Waar zijn mijn negers?
Die ook opgesloten zijn.
Damn,ik ben opgesloten,ze laten me niet gaan.
Ohhh…ze laten me niet gaan.Kan je a.u.b mijn telefoontjes accepteren?
Want ik ben opgesloten,opgesloten,opgesloten.

4. Criminelen

4.1 Al Capone

The most notorious gangster in the history of the nation, Alphonse Capone, better known to most as Al Capone or Scarface, ran Chicago with blood and guns.
Capone was born in Brooklyn in 1899 to two Italian immigrants. From the beginning, he never responded well to authority.He beat a female teacher while in his sixth grade year and left after the principal verbally chastised him for the incident.Facing a life of low paying jobs, he joined the street gang led by Johny Torrio and Lucky Luciano.Late in December 1918, Capone killed a man in an argument.Rather than face the charges, he called his old friend Torrio, who was now in Chicago. Capone moved to Chicago on the invitation of Torrio.
He carried his rough style of dealing with people to Chicago.As the bartender at Torrio's club, he broke the bones the arms and legs, of those he evicted from the establishment.

However, Torrio did not bring Capone to Chicago to beat up drunkards. As Torrio's right hand man, he received the job killing off "Big Jim" Colosimo, who ran Chicago's underground. Torrio was constantly harrasing the boss to establish underground drinking esablishments. Tired of hearing "NO" from Colosimo, Torrio had him killed by Capone on May 11, 1920. Torrio became boss of Chicago, and Capone became the manager of alcohol for the city.
Al Capone became head of the Chicago mafia after Torrio was seriously wounded in an assassination attempt and stepped down from the head spot in 1925. Throughout his reign he ran the streets of Chicago with his mob. When his mob with at its prime, Capone had city aldermen, mayors, legislators, governors, congressmen, and over half the Chicago police force on his payroll.
He was released in 1939, after serving seven years and paying all of his back taxes . His mental and physical condition had severely deteriorated and he entered Baltimore hospital for brain treatment immediately after his release. He died of a stroke and pneumonia on January 25, 1947, having killed Eddie O'Hare before he died.
De meest beruchte gangster in de geschiedenis,Alphonse Capone,beter bekend als Al Capone of Scarface,Terroriseerde Chicago met bloed en pistolen. Capone was geboren in Brooklyn in 1899.Capone was geboren in Brooklyn in 1899.Al vanaf het begin kon hij niet overweg met het gezag.Hij sloeg een vrouwelijke lerares in de zesde klas en hij vluchtte nadat de directeur achter hem aan rende.Omdat hij een leven had met lag betaalde baantjes, voegde hij zich toe aan de straatbende van Johny Torrio en Lucky Luciano.Laat in december 1918, vermoorde Capone een man in een discussie.Op verzoek van Torrio verhuisde hij naar Chicago.Hij nam zijn ruige stijl van dealen met mensen mee naar Chicago.Bij de barkeeper van Torrio’sclub,brak hij de armen en benen van diegene die hem beschuldigde van zijn ‘’ ‘onderneming’.Hoe dan ook,Torrio bracht Al Capone niet om zijn dronkaards in elkaar te slaan.Capone gaf Torrio, als zijn rechterhand de opdracht om”Big Jim”Colosimo te vermoorden, hij beheerde Chicago’s ondergrond.Torrio was constant bezig met slijmen bij de baas om zich zo te vestigen in het ondergrondse drankhandel.Hij had genoeg ervan om elke keer”nee”te horen van Colosimo,Torrio liet hem vermoorden door Capone op May 11,1920.Torrio werd toen ‘baas’ van Chicago en Capone werd manager van de alcohol handel in Chicago.Al Capone werd hoofd van maffia van Chicago nadat Torrio serieus gewond was geraakt door aanslag en hij stapte af van de hoofdplaats in 1925.
In 1929 maakte hij zijn grootste blunder om opdracht te geven op Bugs Moran te schieten,deel van een ander Chicago ondergrondse factor,op 14 februari.Het staat beter bekend als St.Valentine’s Day Massacre,Capone’s mannen een groep van zeven man, maar Moran was niet in de groep.Al hoewel,de gedachten van de inwoners veranderden over het georganiseerde criminaliteit.

Hij was overleden in 1939,nadat hij zeven jaar had vatgezeten en alle belastingen had betaald.Hij overleed aan zijn fysieke conditie was heel snel verslechterd en hij ging het Baltimore hospital in voor een hersenbehandeling onmiddellijk na zijn vrijlating.Hij overleed aan een slag en longontsteking op 25 Januari1947, hij vermoorde Eddie O’Hare voordat hij dood ging.

4.2 Bin Laden

You have been described as the world's most wanted man, and there is word that the American government intends to put a price on your head - in the millions - when you are captured. Do you think they will do that? And does it bother you?
We do not care what the Americans believe. What we care for is to please Allah. Americans heap accusations on whoever stands for his religion or his rights or his wealth. ... It does not scare us that they have put a price on my head. We as Muslims believe that our years on this earth are finite and predetermined. If the whole world gets together to kill us before it is our time to go, they will not succeed. We also believe that livelihoods are preordained. So no matter how much pressure American puts on the regime in Riyadh to freeze our assets and to forbid people from contributing to this great cause, we shall still have Allah to take care of us; livelihood is sent by Allah; we shall not want. ...

Mr. bin Laden, you have issued a fatwah calling on Muslims to kill Americans where they can, when they can. Is that directed at all Americans, just the American military, just the Americans in Saudi Arabia?
Allah has ordered us to glorify the truth and to defend Muslim land, especially the Arab peninsula ... against the unbelievers. After World War II, the Americans grew more unfair and more oppressive towards people in general and Muslims in particular. ... The Americans started it and retaliation and punishment should be carried out following the principle of reciprocity, especially when women and children are involved. Through history, American has not been known to differentiate between the military and the civilians or between men and women or adults and children. Those who threw atomic bombs and used the weapons of mass destruction against Nagasaki and Hiroshima were the Americans. Can the bombs differentiate between military and women and infants and children? America has no religion that can deter her from exterminating whole peoples. Your position against Muslims in Palestine is despicable and disgraceful. America has no shame. ... We believe that the worst thieves in the world today and the worst terrorists are the Americans. Nothing could stop you except perhaps retaliation in kind. We do not have to differentiate between military or civilian. As far as we are concerned, they are all targets, and this is what the fatwah says ... . The fatwah is general (comprehensive) and it includes all those who participate in, or help the Jewish occupiers in killing Muslims.

Ramzi Yousef was a follower of yours. Do you remember him and did you know him?
After the explosion that took place in the World Trade Center, Ramzi Yousef became a well known Muslim figure. Muslims have come to know him. Unfortunately, I did not know him before this incident. I of course remember who he is. He is a Muslim who wanted to protect his religion jealously from the oppression practiced by America against Islam. He acted with zeal to make the Americans understand that their government was attacking Muslims in order to safeguard the American-Jewish interests. ...

U wordt beschreven als de werelds meest gewilde man,en er wordt verteld dat de Amerikaanse overheid een prijs op uw hoofd wil zetten -in de miljoenen -als je gepakt wordt.Denk je dat ze dat doen?En zit je ermee?

Het kan ons niet schelen wat de Amerikanen geloven.Wat mij kan schelen is dat ik Allah aanbid.Amerikanen beschuldigen iedereen die staat voor zijn geloof of zijn rechten of zijn gezondheid. …Het maakt ons niet bang dat ze een prijs op mijn hoofd gezet hebben.Wij moslims geloven dat onze jaren op deze aardbol begrensd is en voorspeld.Ook al komt de hele wereld samen om ons te vermoorden voordat het ons tijd is om te gaan,zal het ze niet lukken.We geloven er ook in dat het levensloop vooraf bepaald is.Dus het maakt niet uit hoeveel druk de Amerikanen zetten op de regime in Riyadh om zo onze activiteiten te stoppen en de mensen verbieden een bijdrage te bieden aan deze geweldige reden,we hebben nog steeds Allah die over ons heerst;de levensloop wordt verstuurd door Allah;we zullen niet willen. …

Mnr.bin Laden,u hebt een fatwah uitgebracht die Moslims oproept om Amerikanen te vermoorden waar ze het kunnen,wanneer ze dat kunnen.Is dat bedoeld tegen alle Amerikanen,alleen de Amerikaanse soldaten,alleen de Amerikanen in Saudi-Arabie?

Allah heeft ons beveelt de waarheid te laten schijnen en de moslim land verdedigen,vooral de Arabische peninsula….tegen ongelovigen.Na de 3de wereld oorlog,groeiden de Amerikanen in ongelijkheid en werden ze meer oppressief naar de mensen toe vooral naar de moslims in het algemeen. …De Amerikanen begonnen ermee en de vergeldingen en straffen zouden vervolgd worden door de directeur van de wederkerigheid,vooral wanneer vrouwen en kinderen erbij betrokken waren.Door de geschiedenis heen,is Amerika niet bekend om zijn onderscheid tussen soldaten en inwoners of tussen mannen en vrouwen volwassenen en kinderen.Diegene die atoombommen gooiden en massavernietigingswapens gebruikten tegen Nagasaki en Hiroshima waren de Amerikanen.Kunnen bommen onderscheid maken tussen soldaten en vrouwen en jongeren en kinderen?Amerika heeft geen religie dat haar kan beletten van het uitroeien van een hele volk.Jou positie tegen de moslims in Palestina is gruwelijk en schandelijk.Amerika schaamt zich niet. …Wij geloven dat de ergste dieven in de wereld van vandaag en de ergste terroristen de Amerikanen zijn.
Niets kan je stoppen behalve misschien de vergelding van een kind.Wij hebben maken geen onderscheid tussen soldaten en burgers.Zo ver dat wij bezorgt zijin,zijn het allemaal doelen,en dit is wat de fatwah zegt. …..De fatwah is het belangrijkste(veel omvattend)en het houdt in dat iedereen die er deel aan neemt,of de joden helpt in het vermoorden van moslims.

Ramzi Yousef was een volgeling van jou.Herinner jij hem en kende jij hem?

Na de explosie die plaats vond in de World Trade Center,veranderde Ramzi Youssef in een bekende moslim figuur.Moslims zijn erachter gekomen wie hij was.Jammer genoeg,kende ik hem niet voor het ongeval.Ik zal natuurlijk herinneren wie hij was.Hij was een moslim die zijn geloof beschermde tegen de jaloersheid van de amerikanen die druk uitoefenen op de islam.Hij was ijverig om de amerikanen duidelijk te maken dat hun regering moslims aanviel om zo de Amerikaans-Joods rentes veilig te stellen.

5. Woordenlijst

Subsided = (be)zinken
Slumped = plotselinge sterke daling
Forward = voorwaarts
Mat = mat, dof
Scramble = klauteren
Impression = indrukken, afdrukken
Linger = talmen, dralen
Instant = dringend
Considering = in aanmerking nemend
Resumption = hervatting
Convicts = dwangarbeiders
Maintained = handhaven
Averse = afkerig
Implemented = gereedschap, werktuig
Affirmed = bevestigen, verzekeren
Government = bestuur, regering
Heightened = verhogen, versterken
Kidnapping = ontvoering
Victimizing = tot slachtoffer maken
Community = gemeenschap
Criminality = criminaliteit
Fickle = wispelturig, grillig
Minded = binnenste
Resume = hervatten
Exception = uitzondering
Extending = uitstrekken
Reprieves = uitstel doodstraf
Rehabilitation = herstel
Retribution = vergelding, vergoeding
Statement = vermelding, verklaring
Press = pers
Offenders = overtreders
Definitely = duidelijk, zeker
Profile = profiel
Spokesman = woordvoerder
Cases = geval, zaak
Repeatedly = herhaaldelijk
Lifting = lichten, tillen
Covers = bedekken
Political = politiek
Affairs = zaak, aangelegenheid
Decision = beslissing, besluit
Moratorium = een gebouw met allemaal vermoorde mensen
Height = hoogte
Opted = kiezen, opteren
Several = verscheiden
Accommodating = inschikkelijk
Wittness = getuige
Rape = verkrachten
Avoid = (ver)mijden
Embolden = aanmoedigen
Rapists = verkrachters
Testify = getuigen
Clemency = clementie
Foreign = vreemd
Awaiting = wachten
Overseas = overzees
Condemned = veroordelen
Abroad = in het buitenland zijn
Blamed = berispen
Rejected = verwerpen
Death = dood
Regret = betreuren
Obviously = het is duidelijk dat
Counsel = raad(geving)
Aides = helpen
Moral = moreel
Legalized = wettigen
Cultivate = verbouwen
Violence = geweld
Society = maatschappij
Encourage = aanmoedigen
Crimes = misdaad
Citing = aanhaling
Figures = figuren
Lethal = dodelijk
Protect = beschermen
Heinous = afschuwelijk
Strengthen = sterkte, kracht
Enforcement = het afdwingen
Prosecution = vervolging
Trafficking = handelaar
Priority = prioriteit
Chairman = voorzitter
Committee = commissie
Author = schepper
Dealers = dealers
Afflict = bedroeven
Populace = gepeupel
Trigger = trekker
Crimes = misdaad
Resort = zijn toevlucht nemen tot
Embolden = aanmoedigen
Underneath = onder, beneden
Seized = (aan)grijpen
Prosecution = vervolging
Competence = bekwaamheid
Settlement=nederzetting
Summons=oproepen
Court=rechtbank
Sanctions=sancties

6. Conclusie

Ik vond dit een hele leuke opdracht om te maken,mede doordat de onderwerpen mij interesseerden.Alleen jammer dat deze Multi Media Dossier meetelt voor de derde omdat ik heel hard aan deze heb gewerkt.Ik heb er in totaal 48 uur over gedaan.
Ik hoop dat het leuk was voor u om mijn Media Dossier gelezen te hebben en dat ik er een hoog cijfer voor krijg.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.