Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

What's E-commerce

Beoordeling 7.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1767 woorden
  • 11 oktober 2007
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 7.4
9 keer beoordeeld

What’s E-Commerce
Bijna iedereen brengt met regelmaat een aantal keer per dag een bezoek aan het internet. Niet onopgemerkt komen wij voortdurend in contact met E-commerciële sites, pop-ups en andere zenuwachtige banners die het hedendaagse internet domineren. Met de tijd is de markt van E-commerce abstracter geworden. Winkelen kan vanuit de luie stoel gedaan worden. Veel mensen hebben wel eens iets gekocht via het internet. Echter hebben de meeste internet gebruikers weinig idee van wat E-commerce precies inhoud en wat voor consequenties het heeft. Dit artikel zal voor de lezer orde scheppen in de chaos van interpretaties over dit onderwerp.

WAT IS E-COMMERCE EN WELKE VORMEN ZIJN ER?
Electronic commerce is het kopen en verkopen van producten en diensten via elektronische media, waardoor er niet alleen een grotere efficiency en effectiviteit van markt- en bedrijfsprocessen ontstaat, maar ook ruimte om nieuwe business te creëren.


E-Commerce en E-Business worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. Toch is er een wezenlijk verschil tussen beiden. E-commerce beperkt zich feitelijk tot het plaats- en tijdonafhankelijk elektronisch zaken doen via het internet. E-Business is breder en heeft ook betrekking op de totale organisatie. E-commerce is het bestanddeel van E-business dat de aspecten omvat die betrekking hebben op de operationele handel via internet. Het omvat hoofdzakelijk de elektronische transacties die plaatsvinden via een internet site. Een succesvolle invoering van een e-concept vraagt wel om afstemming tussen beide.
Er zijn vijf vormen van e-commerce te onderscheiden, te weten:

Particulieren en particulieren (C-to-C)
C-to-C staat voor consumer to consumer. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de diverse nieuwsgroepen en websites waarin particulieren iets te koop aanbieden aan andere particulieren. Dit kan gaan van het (ver)kopen van tweedehands spullen tot het verhandelen van onroerend goed zoals huizen en bedrijfspanden. Een andere vorm van E-commerce tussen particulieren onderling zijn de zogenaamde veilingsites waarbij producten en soms ook diensten worden verhandeld per opbod.

Bedrijven en particulieren (B-to-C)
Deze vorm wordt ook wel business to consumer genoemd. Dit is de meest bekende vorm van E-commerce, hoewel het niet zeker is of het ook de meest gebruikte vorm is. Als er aan mensen gevraagd wordt wat E-commerce is, geven zij meestal de uitleg van B-to-C. Hieronder is de omzetontwikkeling te zien van de online consumentenbestedingen in miljoenen euro’s per jaar.

1998 € 41
1999 € 47
2000 € 312
2001 € 527
2002 € 937
2003 € 1.237
2004 € 1.678
2005 € 2.210
2006 € 2.820
2007 1e helft € 1.839
Bron: Thuiswinkel Markt Monitor 2007-1, Blauw Research/Thuiswinkel.org

De stijging van de omzet door consumentenbestedingen, komt onder meer doordat Nederland een steeds grotere online populatie telt. In 2006 ging het om 64% van de bevolking, tegenover 61,4 % in 2005. Online kopers gaan bovendien steeds vaker online bestellen. Dat kan ook teruggezien worden in het gemiddelde bestede bedrag per online koper. In 2006 is dit verder gestegen van € 433 naar € 441 per online koper.
Bron: CBS


Business to Business (B-to-B)
Dit kan worden uitgelegd als handel via internet tussen bedrijven onderling. Deze vorm van E-commerce is niet zo bekend bij het algemene publiek. Om het begrip te verduidelijken, kan onder deze vorm van E-commerce verstaan worden dat bedrijven aan elkaar goederen en diensten (ver)kopen. Een voorbeeld van deze relatie is het gebruik van een netwerk door een bedrijf om te kunnen bestellen bij de leveranciers, of om afnemende bedrijven de gelegenheid te geven hun bestellingen elektronisch te plaatsen. Op deze manier is er een betere afstemming tussen vraag en aanbod

Business to Gouvernement (B-to-G):
Elektronische handel tussen een bedrijf en een overheid. De E-commerce tussen een bedrijf en de overheid omvat vaak grote informatie met de daarbij behorende transacties. Hierbij kan gedacht worden aan belastingbetalingen, subsidieverstrekkingen, subsidie-informatie, enzovoort.

Consumer to Gouvernement (C-to-G):
Elektronische handel tussen een consument en een overheid. De consument doet hier zaken met de overheid. Daarbij kan gedacht worden aan belastingopgave en belastingbetalingen, maar ook aan aanvragen en uitbetalen van uitkeringen.

DE ONLINE-CONSUMENT
E-commerce blijft zich nog steeds ontwikkelen, er komen steeds meer consumenten bij en consumenten krijgen steeds meer vertrouwen in de E-commerce.
Op te merken valt dat de inwoners van Nederland steeds meer achter het internet zitten. Er mag vanuit gegaan worden dat hoe meer men achter het internet zit, hoe meer men dus vertrouwd raakt met het internet en des te meer ze zullen kopen via het internet.
Echter bestaat er nog altijd een grote groep mensen dat bang is voor het digitaal betalen. In de kranten staat met regelmaat dat er mensen de dupe zijn van hackers of oplichter. Daarentegen wordt de meeste angst toch veroorzaakt doordat mensen niet goed voorgelicht zijn over de echte voor- en nadelen van E-commerce. Uiteraard is er daarbij een redelijk groot percentage van de Nederlandse bevolking dat dermate onervaren met de computer en het internet is, waardoor er bij deze groep nog niet genoeg vertrouw is gewekt om goederen of diensten via dit medium te bestellen. Veiligheid en vertrouwen is nog altijd een aanwezig obstakel voor de E-commerce en met name bij de oudere generatiegroep van de bevolking.


VOORDELEN CONSUMENT
• Producten zijn wereldwijd beschikbaar. Het is mogelijk om via sites producten te kopen die rechtstreeks uit het land komen waar deze worden gefabriceerd. Dit is vaak veel goedkoper omdat invoerrechten en tussenhandelaren hiermee omzeilt worden.
• Producten kopen vanachter elke pc met internetaansluiting. Het is niet meer nodig de deur uit te gaan om iets te kopen. Zelfs de dagelijkse boodschappen kunnen via internet worden gedaan.
• Het opzoeken van de laagste prijs en het maken van prijsvergelijkingen is erg eenvoudig. Er zijn via internet gemakkelijk vele aanbieders te vinden en er zijn zelfs speciale internetsites die de verschillende aanbieders voor de consument al hebben vergeleken.
• Producten zijn vaak goedkoper, omdat de aanbieder geen winkel nodig heeft en dus ook geen verkopers. De aanbieder heeft dus weinig kosten. De tussenpersoon is verdwenen.

NADELEN CONSUMENT
• Een van de grootste problemen is dat vele winkels het vaak niet zo nauw nemen met de privacy van klanten, bij aankoop van producten moeten vaak vele gegevens worden ingevuld en winkels kunnen dit aan derden verkopen zonder dat de consument hierom gevraagd heeft. De consument kan dan ongewenste reclame krijgen.
• Consumenten kunnen geen tastbaar product zien of vasthouden. Het is dus maar de vraag of het afgebeelde product geen vertekend beeld schets van de werkelijkheid.
• De prijs van goedkope producten is op internet vaak hoger dan dat je het product in een winkel koopt, dit komt door de hoge verzendkosten.
• Er kunnen veel dingen mislopen, bijvoorbeeld door: menselijke vergissingen, technologische problemen, verlies van gegevens, oplichters en computerinbraken. De kans hierop is klein maar bestaat wel. De kans hierop kan verkleind worden door voorzorgsmaatregelen te nemen.

TIPS VOOR HET ONLINE KOPEN
Enkele tips om het kopen via internet veiliger te maken zijn:

• Het is handig altijd een afdruk van alle schermen (webpagina’s) van de bestelling te maken, en bewaar altijd de E-mails ter bevestiging van een bestelling.
• Bestel bij voorkeur alleen van websites waar een keurmerk op staat, of bedrijven waarvan de naam bekend in de oren klinkt.
• Geef creditcard- en persoonlijke informatie alleen door wanneer het absoluut noodzakelijk is.
• Lees alle voorwaarden en met name de kleine lettertjes zorgvuldig door.
• Zorg dat alles afspraken duidelijk zijn (over verzendkosten, prijs, etc.).

DE ONLINE-WINKELIER
Hoewel de omzet van de internetbestedingen fors groeit, van 41 miljoen euro in 1998 naar meer dan 2,8 miljard in 2006, worden de omzetten van de fysieke winkels bij lange na nog niet gehaald. Winkeliers in Nederland zetten gemiddeld een kleine 80 miljard euro per jaar om. Toch moet de detailhandel op zijn hoede zijn om niet achter de feiten aan te lopen.
Voor de online-winkelier zijn de voordelen van E-commerce veel groter dan de nadelen.Vooral de kosten zijn veel lager bij het gebruik van E-commerce doordat de verkoop met behulp van panden wegvalt. Veel winkeliers maken nu naast de traditionele manier van verkoop ook gebruik van E-commerce vanwege de vele voordelen en lage kosten.

VOORDELEN WINKELIER
• Ze hebben een wereldwijde afzetmarkt, consumenten over de hele wereld kunnen via de website van het bedrijf producten kopen Het enige nadeel hierbij is de taalbarrière, maar veel bedrijven hebben hun websites in meerdere talen op het internet staan.
• Lage kosten, omdat er geen winkelpand nodig is en er maar weinig werknemers nodig zijn. Dit scheelt zowel in onderhoud- als in schoonmaakkosten.

• Producenten kunnen hun producten rechtstreeks verkopen aan de consument zonder tussenkomst van tussenhandelaren. Dit betekent meer winst voor de producent maar is daarbij ook voordelig voor de consument.
• De producent kan een database met klanteninformatie opbouwen. De producent kan hiermee precies zien wat de doelgroep is en daar zijn producten nog beter op afstemmen. Ook kan de producent de klanten op de hoogte houden van aanbiedingen, nieuwe producten, etc. Te denken valt aan nieuwsbrieven, en andere soorten mailings.

NADELEN WINKELIER:
• Als er technische problemen zijn kunnen ze veel klanten verliezen, doordat bestellingen niet doorkomen, of consumenten niet kunnen bestellen en ergens anders het product kopen.
• Klanten kunnen weigeren te betalen. Als het bedrijf het product terug wil vorderen kunnen hier hoge kosten aan verbonden zitten.
• Er kunnen valse bestellingen gedaan worden. Indien een bedrijf de order niet goed controleert moeten de verzendkosten door het bedrijf worden betaald, plus de kosten om het product terug te zenden. Omdat het product meestal aangetekend verzonden wordt zijn de verzendkosten meestal hoog.

TOT SLOT
E-commerce groeit erg hard, klanten krijgen steeds meer vertrouwen dus uiteindelijk zal E-commerce de concrete markt gaan overheersen. Want wat is er nu fijner dan lekker vanuit je eigen huis de boodschappen bestellen of altijd de goedkoopste producten kunnen uitzoeken zonder de hele dag in de stad rond te lopen om prijzen te vergelijken. Ook kun je producten van over de hele wereld bestellen, zonder één voet buiten de deur te zetten. Internet zal geen directe bedreiging zijn voor echte winkels. Eerder zal er een wisselwerking tussen beide platforms ontstaan, want sommige producten, zoals bijvoorbeeld kleding, kun je beter in een winkel kopen omdat je dan een tastbaar product in handen hebt. Daarbij zal E-commerce nooit de gezelligheid van het “shoppen” kunnen verdringen.
Bepaalde dingen kunnen gewoon nooit concreet worden vervangen door de abstracte markt.

Maar als de abstracte markt dan toch gaat overheersen, dan is het van levensbelang voor die markt dat het veilig is en dat het vertrouwen bij de consument zal standhouden om het te blijven gebruiken. Vertrouwen en veiligheid, 2 woorden die het leven van de E-commerce zullen gaan bepalen.

BRONNEN

Internet:
o http://www.cbs.nl/nl/publicaties/artikelen/algemeen/webmagazine/artikelen/2003/1258k.htm
o www.dedigitaledelta.nl
o www.e-commerce.nl
o http://www.cbs.nl/nl/publicaties/artikelen/algemeen/webmagazine/artikelen/2006/1258k.htm
o www.ecp.nl
o http://www.heo-ict.nl/eb/kenniscafe/405
o http://watdoetinternet.web-log.nl/watdoetinternet/01_onderzoek_cijfers/index.html
o Thuiswinkel Markt Monitor 2007-1, Blauw Research/Thuiswinkel.org

Literatuur:
o Dave Chaffey, E-business en E-commerce / ISBN10: 9043008303

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.