Verzekeren

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vmbo | 1149 woorden
  • 3 juni 2002
  • 205 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
205 keer beoordeeld

Inleiding: Dit werkstuk gaat over verzekeringen. Omdat ik het onderwerp verzekeren interessant vind en erg leerzaam, heb ik voor dit onderwerp gekozen. Eerst vertel ik iets wat verzekeringen inhoud en welke verzekeringen er verplicht zijn en daarna vertel ik iets over een verzekering namelijk de ziektekostenverzekering. Hoofdstuk 1: wat houdt verzekeren in. Het woord verzekering betekend volgens het van Dale woordenboek een overeenkomst bij welke de ene partij, tegen een ontvangst van een vast bedrag (premie) zich jegens de andere partij verbindt haar schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, die zij door een onzeker voorval zou kunnen lijden, of aan haar of een derde een bepaald bedrag uit te keren op zeker tijdstip. Ieder mens kan iets overkomen, je kunt ziek worden, je huis kan afbranden je auto kan door een ander schade krijgen, bijvoorbeeld door een ongeluk of diefstal maar ook jij kan een ongeluk krijgen waarbij de ander door jouw schuld schade heeft. Soms is de schade zo groot dat je dat niet kan betalen. Nu kun je je voor al deze gebeurtenissen verzekeren. Hoe werkt dit? Mensen de zich verzekeren betalen elke maand of één keer per jaar premie aan een verzekeringsmaatschappij, het kan ook bij een bank. Dit is een percentage van het bedrag waarvoor je verzekerd bent. De verzekeringsmaatschappij ontvangt van al de mensen die bij hen verzekerd zijn het geld, dit is een groot bedrag. Als nu een klant bijvoorbeeld schade krijgt aan zijn auto waarvoor hij zich heeft verzekerd kan hij de schade geheel vergoed krijgen. Dus alle mensen die bijvoorbeeld bij een verzekeringsmaatschappij verzekerd zij betalen allemaal een klein bedrag en mocht het een klant nodig hebben bijvoorbeeld weer door schade aan huis of auto of ziekte betaald de verzekeringsmaatschappij je uit. Zo’n verzekeringsmaatschappij maakt wel winst, waardoor hij kan bestaan. Er zijn in ons land veel verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld: - Univé - Neerlandia - Centraal Beheer - Banken. Elke verzekeringsmaatschappij heeft weer andere voorwaarden en premies. De premies voor dezelfde verzekering kunnen per verzekeringsmaatschappij verschillen. Die verschillen kunnen soms erg groot zijn, doordat de verzekeringen niet helemaal gelijk zijn. Wat de ene verzekeringsmaatschappij wel verzekert, is bij de andere verzekeringsmaatschappij niet verzekerd. Maar het komt ook wel voor dat de premies verschillen bij een (vrijwel) gelijke dekking. Het is daarom belangrijk om niet alleen de premies, maar ook de verzekeringsvoorwaarden goed te vergelijken. Als men klachten over een verzekering heeft kunnen deze het beste in eerste instantie bij de verzekeringsmaatschappij waar men verzekerd is ingediend worden. De maatschappijen die lid van het Verbond van Verzekeraars zijn, hebben een interne klachtenprocedure. Wie niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, kan zich tot het onafhankelijke Klachteninstituut Verzekeringen richten.
Hoofdstuk 2: verzekeren wat wel en wat niet. Natuurlijk mag iedereen zelf weten waarvoor hij of zij zich verzekert. Elke verzekeringsmaatschappij hebben adviseurs die mensen helpen om een evenwichtig verzekeringspakket samen te stellen. Er zijn veel verzekeringen maar er is er één die verplicht is. Verzekeringen die bijvoorbeeld nuttig en noodzakelijk zijn: - Ziektekostenverzekering. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen die zelfstandig zijn bijvoorbeeld een eigen zaak hebben. - Inboedelverzekering. (brand) - Opstalverzekering voor eigen huis. - Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren voor huis en gezin. Wettelijk verplichte verzekeringen: -Een WA verzekering dit betekend Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering. Als je in het bezit bent van een auto, bromfiets, motor. - Ziektekostenverzekering als men een laag inkomen heeft zijn ze verplicht verzekert bij het ziekenfonds. Dan nog een paar voorbeelden waar men zich extra voor kan verzekeren: - Fietsverzekering. (als je een dure fiets bezit) - Vakantie: een reis en of annuleringsverzekering. - ALL Risk verzekering bijvoorbeeld voor een dure nieuwe auto. Waarbij je ook je eigen voertuig wanneer je zelf schade veroorzaakt ook vergoed krijgt. - Levensverzekering, Overlijdensrisicoverzekering. Ook al beperkt men zich tot het uiterste, een handvol verzekeringen hebt u zo. De auto, het huis, de vakantie en WA noem maar op. Nu kun je alles apart verzekeren maar ook alles in één Polis. De alles in één Polis omvat alle particuliere schadeverzekeringen. Handiger, overzichtelijk en goedkoper.
Er zijn vijf onderdelen. 1. Verkeer: voor de auto of motor. 2. Wonen: huis en de inboedel, glas en kostbaarheden. 3. Aansprakelijkheid, want je kan ook onbedoeld schade aanrichten. 4. Rechtsbijstand voor jezelf en gezin, of als aanvulling op je auto- of motorverzekering. 5. Recreatie: caravan en boor, maar ook je doorlopende reisverzekering. Onderverzekeren en oververzekeren: Dit komt regelmatig voor bijvoorbeeld onderverzekeren van je huis omdat er na dat je je verzekerd hebt een verbouwing heeft plaats gehad en je huis meer waarde heeft. Of je bent bijvoorbeeld verhuisd van een groot huis naar een kleiner huis dan kun je oververzekerd zijn. Het is van belang dat je alles regelmatig bekijkt of je goed verzekerd bent. Hoofdsuk 3: Wat is een ziektekostenverzekering: Ziek zijn is erg genoeg en kost dikwijls veel geld. Hiervoor kun je je verzekeren. Maar dit is nog niet zo eenvoudig omdat er zoveel verschillende zijn. Hier vermeld ik een zorg Polis: De Zorgpolis biedt een compleet pakket. Alle Gebruikelijke basisvoorzieningen worden voor honderd procent vergoed. Inclusief: onderzoeken, verpleging en behandeling tijdens ziekenhuisopname, revalidatie, hulp van de huisarts en de specialist, geneesmiddelen noem maar op. De CZ Zorgpolis gaat verder en vergoedt ook: logopedie, audiologische hulp, tandarts voor kinderen tot 18 jaar en implantaten. Daarnaast omvat de polis een uitstekende buitenlandregeling, met bijvoorbeeld ziekenhuisopname en vervoer terug naar Nederland. Met de CZ Zorgpas haalt je je medicijnen zo bij de apotheek. Makkelijk en zonder ze eerst voor te schieten. Je kunt je zorgpolis zelfs nog uitbreiden. Zodat ook: alternatieve geneeswijzen, diverse medische hulpmiddelen, stottertherapie, podotherapie en opname in een herstellingsoord gedekt zijn. Ook kunt u de Zorgpolis nog completeren met een uitstekende dekking voor tandheelkundige behandeling. Deze aanvullende verzekeringen betekenen een bescheiden toeslag op de premie. Extra specifieke kosten zijn verzekerd via de AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dit is een verzekering die bij de ziektekostenverzekering in zit en veel gebruik van gemaakt wordt bijvoorbeeld als je ziek bent kun je Thuiszorg krijgen en wordt dit vergoed via de AWBZ.
Conclusie: Vragen die in het werkstuk behandeld zijn: 1. Wat is een verzekering precies: 2. Verzekeren wat wel wat niet. 3. Wat is een ziektekostenverzekering. Antwoorden vind je in mijn werkstuk terug. Conclusie: Ik weet nu wat verzekeren is en wat het allemaal te bieden heeft. Sommige verzekeringen zijn erg nuttig en nodig. Een WA motorvoertuigenverzekering is verplicht. Toch zijn er volgens mij verzekeringen die niet belangrijk zijn bijvoorbeeld: aanvullingsverzekering als de geplande vakantie niet doorgaat dat je dan het geld terug krijgt. Eigen mening: Dat er verzekeringen zijn vind ik belangrijk, zeer zeker de ziektekostenverzekering. Toch vind ik dat je goed moet afwegen wat en hoe je je verzekert. Sommige mensen zijn vanwege hun geloofsovertuiging tegen verzekeren. Ze willen in alles afhankelijk zijn van de Heere. Ze hebben dan ook geen ziektekostenverzekering, ze betalen alles uit eigen portemonnee. Bronvermelding: - Folder verzekeren Rabobank. - Folder van Onderlinge s’ Gravenhage. - Folder Neerlandia.

REACTIES

S.

S.

Ey bart je hebt een flex werkstuk maar mn leraar is er achter gekomen dat het van internet komt dus kan je voor mij effe die naam van jou in de van mij veranderen ik het erg vet van je vinden please als je het doet moet je deze naam doen

Sandertje en Domi R

20 jaar geleden

M.

M.

je had geschreven, dat je de informite , uite die folder had.. waar kan ik die folders vinden, kan je die sites sturen/? ik vond het een goed werkstuk

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.