Ben jij weleens opgelicht?

Wij doen onderzoek naar online oplichting onder jongeren. Vul de vragenlijst in (ca 5 min) en maak kans op een Bol.com bon van 25 euro (echt waar!)

Verkeer en waterstaat

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vmbo | 745 woorden
  • 25 oktober 2003
  • 29 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
29 keer beoordeeld

Werkstuk verkeer en waterstaat
Wat houdt Ministerie van Verkeer en Waterstaat in?
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) is er om Nederland te beschermen tegen het water en zorgt voor veilige verbindingen van Internationale kwaliteit. De uitgangspunten van V&W zijn de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van weg- en watervervoer. Daarvoor maken ze een vernieuwend beleid en zorgen voor de uitvoering en aanpak. Ook hebben ze oog op eigen verantwoordelijkheden van bedrijven, burgers en andere overheden. Verder biedt Verkeer en Waterstaat de medewerkers de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. De organisatie Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bestaat uit 7 delen. Deze delen worden directoraten-generaal genoemd. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bestaat uit de directoraten-generaal; Rijkswaterstaat, luchtvaart, goederenvervoer, water en personenvervoer, de inspectie Verkeer en Waterstaat en het KNMI (Koninklijk Nederlands Metreologisch Instituut). Deze onderdelen samen maken het beleid op het gebied van vervoer, water en luchtvaart. De verschillende directoraten-generaal

worden nu behandeld. Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat is de organisatie van het uitvoeren van plannen op het gebied van waterbeheer en infrastructuur. De hoofdtaken zijn: het land droog te houden, schoon en voldoende water. Verder zorgt Rijkswaterstaat voor vlotte en veilige verbindingen, zoals: 1. Vaarwegen aan leggen beheren en onderhouden; 2. Het regisseren van het nationale waterbeleid en waterkeringen aanleggen en in stand houden; 3. Beheren van het water voor de natuur, drinkwater, de landbouw, de visserij, de scheepvaart en de industrie; 4. Het aanleggen, beheren en onderhouden van rijkswegen. Verder is het een belangrijke taak van Rijkswaterstaat in het voorbereiden en het regisseren van grootschalige infrastructurele projecten. Coördinatie, samenwerking, kennis, ervaring en innovatie zijn daarbij belangrijk. Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) De IVW bewaakt en bevordert sinds 1 juli 2001 de veiligheid van het transport op de weg, in de lucht, op het water en op het spoor. Ook houdt de IVW toezicht op de natte waterstaatswetten. De IWV zorgt voor een leefbaar, bereikbaar Nederland, met zo weinig mogelijk incidenten, ongelukken en milieuvervuiling. Bovendien geeft de IVW vergunningen af en kijkt toe of de mensen zich aan de wetten houden. Goederenvervoer Het Directoraat-generaal Goederenvervoer bestaat uit meerdere onderdelen. Een belangrijke doelstelling daarvan is het bevorderen van veiligheid van goederen. Verder werken ze aan: versterking netwerk goederenvervoer, efficiënt goederenvervoer en duurzaam goederenvervoer. Personenvervoer Het Directoraat-generaal Personenvervoer (DGP) bestaat uit: 1. Het ontwikkelen van beleid voor verkeer en vervoer; 2. Het zorgdragen dat dit beleid wordt uitgevoerd; 3. Het richten op bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving; 4. Het rekening houden met eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en andere overheden; 5. Biedt medewerkers de ruimte hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Verder vind DGP dat een snel vervoer mag, maar dat de gebruiker centraal staat, maar wel op een zakelijke wijze en met evenwicht in veiligheid en leefbaarheid. Luchtvaart Het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGL) zorgt voor de ontwikkeling van luchtvaartbeleid. De DGL is op 1 juli 2003 gevormd door de Ontwikkeling Nationale Luchthaven (ONL) en de directie luchtvaartbeleid (DLB). De hoofddoelen van de DGL zijn: 1. Het bevorderen van de veiligheid van verkeer en vervoer in de luchtvaart; 2. Het bijdragen aan de instandhouding en ontwikkeling van een op de vraag aangepast, efficiënt luchtvaartnetwerk, bestaande uit de nationale luchthaven en het luchtruim; 3. Het voorzien van een efficiënte luchtvaartorganisatie door bij te dragen aan de ontwikkeling en bestendigheid van een goed functionerende luchtvaartmarkt; 4. Het werken en instandhouden van een duurzame ontwikkeling van de luchtvaart.
Het KNMI En tenslotte hebben we het KNMI ( Koninklijk Nederlands Metrologisch instituut ) Dit instituut voorspelt het weer. Niet alleen voor ons maar ook de wegenbouw, de waterwerken en de luchtvaart. Het KNMI is het nationale data- en kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie. Het zorgt verder voor infrastructuur, techniek, wetenschap, en dienstverlening. Het instituut neemt deel uit het Europees voor Weersverwachtingen op de Middellange termijn (ECMWF) in Engeland en vertegenwoordigt in tal van andere internationale organisaties. De ministers en de staatssecretarissen De Minister van Verkeer en Waterstaat Sinds 27 mei 2003 is Karla Peijs minister van Verkeer en Waterstaat. (Voorheen was dit Tineke Netelenbos.) Zei heeft hier het hoogste beleid in. Zij is verantwoordelijk voor personen vervoer (met uitzondering van personenvervoer per spoor, goederenvervoer, infrastructuur en veiligheid. Je kunt haar zelfs een mailtje sturen. De staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen werd 22 juli staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Zij is verantwoordelijk voor luchtvaart, water –inclusief milieuaspecten van de scheepvaart en de milieuwetgeving van de scheepvaart. Verder is zij verantwoordelijk voor personenvervoer per spoor en het KNMI. Er kunnen onderwerpen zijn die van geval tot geval afgewezen worden door de minister.

REACTIES

S.

S.

bij het werkstuk van verkeer en waterstaat het srukje
van de ministers staat twee keer het zelfde. die zin klopt niet

16 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.