Inleiding

LenenIedereen staat wel eens voor hoge of verwachte uitgaven.

Er moet nieuwe vloerbedekking komen, de auto moet vervangen worden, noem maar op. Soms moet je geld lenen om een noodzakelijke aankoop te kunnen doen. Een paar dingen moet je daarbij in de gaten houden. Als geld wilt lenen, bereken dan precies welk maandelijks bedrag je voor aflossing kunt missen. Veel mensen begaan de fout meer te lenen dan ze kunnen afbetalen. Sommigen sluiten een verkeerd soort lening af met veel te hoge rente en andere ongunstige voorwaarden. Een lening kiezen in een secuur karwij. In dit werkstuk staan wij daarom stil bij de belangrijkste leenvormen met alle voor- en nadelen, en nog veel meer ander dingen.Sparen

Wij Nederlanders zijn een spaarzaam volkje. Bij elkaar staat er bij de banken zo’n 80 Miljard Euro aan spaargeld op de rekeningen. We geven het dus niet allemaal uit, maar leggen we vaak ook wat opzij voor later. Als appeltje voor de dorst, of om iets duurs, b.v. een wasmachine of auto te kunnen kopen.Geld kun je op verschillende manieren opzij leggen. Sparen via een spaarrekening bijvoorbeeld. De banken bieden je veel manieren om je spaardrift uit te leven. Geld zomaar ergens op een willekeurige rekening van een bank te zetten is sterk af te raden. Goed kans dat je dan word afgescheept met een veel te lage rente.

In dit werkstuk geef ik een overzicht van de verschillende manieren van sparen. Daarbij ga ik ook in de op de voor- en nadelen. Sommige spaarvormen en beleggingen kun je beter links laten liggen, omdat de opbrengst klein of onzeker is, of omdat de voorwaarden ongunstig zijn.Lenen of sparen?Wat is nu beter, lenen of sparen? Dat hangt er vanaf. Wanneer je spaargeld hebt, dat je zonder al te hoge kosten kunt opnemen, dan kun je het beste daarmee uw aankoop financieren. Maar als je geen, of te weinig spaargeld hebt, en je voor een keuze komt te staan om geld te lenen of nog een tijdje door te sparen, is het antwoord simpel. Wat het verstandigst is hangt af van de omstandigheden. Ben je b.v. dringend toe aan een nieuwe wasmachine, dan ligt een lening voor de hand. Je ‘’was’’ een tijdje de deur uit doen, zal meestal duurder uitpakken dan een lening. Dat geldt ook voor andere aankopen waar je echt niet buiten kunt. Gaat het om een uitgaven, die nog een tijdje kan worden uitgesteld, dan kun je overwegen om nog ff door te sparen. Dat is de goedkoopste manier en je loopt er de minste risico’s mee.Bron:Bieb: -‘’Thuis in geldzaken’’

- over lenen, sparen, hypotheken en verzekeringen

InternetSparen en Lenen* Sparen *- Wat is sparen?

Sparen is een soort reservering voor meestal incidentele uitgaven. De meeste mensen verdelen hun inkomen in twee delen:

- Het bestedingsdeel (uitgaven)

- Het spaardeel (reservering)

Bij jongeren is het bestedingsdeel 70% en het spaardeel 20% van hun inkomen. Je kunt verschillende spaarmotieven hebben. Dat kan faan van een huis tot een auto.

Een spaarmotief is een rede van sparen

De meeste mensen sparen voor de rente- Sparen voor Rente?

Bij sparen voor rente ga je het liefst naar een bank met hoge rente. Het is net lenen aan de bank voor rente en de bank gebruikt je spaargeld voor het lenen maar zij maken daar meer winst bij dan jijzelf. Om ervoor te zorgen dat je niet al te snel je geld weer opneemt stelt de bank een opnamelimiet op. Een opnamelimiet is het bedrag dat je maximaal op mag nemen van de bank. Als je over dat limiet heen gaat dan rekent de bank een soort boeterente dat bedrag wordt gerekend over het aan te veel opgenomen bedrag.

Je hebt ook een soort renterekening waarbij je spaarbedrag voor een bepaalde periode wordt vastgezet. Je krijgt dan een vast rente bedrag en die is meestal hoger dan een normale spaarrekening. Het verschil tussen de beide rekeningen is dat je bij een normale rekening het spaarbedrag kan opnemen en dat mag bij een depositorekening niet. Maar het voordeel van een depositorekening (dat is de rekening waarbij je je spaarbedrag moet vastzetten) is dat je spaarbedrag vast word gezet en het niet kan opnemen.- Wat gebeurt er met het spaargeld op de bank?

Alle saldo’s van de spaarders worden opgeslagen in de computer van de bank. Dan gebruikt de bank het geld om er b.v. huizen of aandelen van te kopen. De bank w8 tot de waarde van de investering hoog is en dan verkoopt de bank de investering, zo maakt de bank winst. En als spaarder krijg je ook een beetje van die winst en dan is namelijk de rente. Dus het spaargeld word uiteindelijk gewoon verhandeld en zo wordt er winst mee gemaakt.- Aandeelkoers rekeningen?

Als je zo’n rekening wilt openen dan noemen we dat beleggen. Je kunt in verschillende aandelen gaan beleggen b.v. DSM, Coca Cola, Ajax enz Zo zijn er beleggingsrekeningen zoals spaarbeleg of het OSF (Oranje Spaar Fonds)

Bij zo’n rekening word je spaargeld geïnvesteerd in aandelen die volgens hen de beste lijken. Maar een rede om niet zo’n rekening te openen is dat het nogal riskant is, want als de koers van de aandelen waarin je je spaargeld hebt laten investeren daalt, dan daalt ook je spaargeld.- Premiespaarregeling?

Een Premiespaarregeling is bestemd voor werknemers bij een particulier bedrijf. De spaarder wil bij de bank sparen voor een vast spaarbedrag en de premie wordt door de spaarder zelf bepaald. Daarop zet de werkgever van de spaarder een belastingvrije premie van maximaal Fl750,- Per jaar. Maar dat bedrag ontvang je niet als je het bedrag zomaar opneemt, het moet echt een zeer belangrijke reden zijn, b.v een huis kopen, trouwen of een levensverzekering afsluiten. De rente is laag maar belastingvrij en wel opneembaar. Deze manier van sparen is zeer geliefd en zeer goed als je je geld niet meteen op wilt nemen.- Wat is spaarloonregeling?

Een spaarloonregeling is een regeling die verplicht is voor iedereen die deze regeling in de arbeidsvoorwaarden van het bedrijf waar die werkt heeft staan. De wekgever houdt een bepaald deel van het brutoloon in en zet dit op een belastingvrije rekening. Als de rente op die rekening moet de werkgever een tarief van 15% over het spaarbedrag betalen. Over de opname gelden dezelfde regels als de premiespaarregeling en dat is dat de rente vrij opneembaar is, maar de rest van het spaarbedrag mag je alleen bij het kopen van een huis of als de weknemer ouder is dan 60 jaar, of als je voor meer dan 45% arbeidsongeschikt ben geraakt. En dan is er nog een regeling die men de winstdelingsspaarregeling noemt. De winstdelingsspaarregeling is bedoeld voor werknemers die vrijwillig hun winstuitkering of een deel hiervan vast willen zetten, als er geen winst is komt er geen geld op de rekening. Het is belastingvrije regeling waarmee je maximaal Fl750,-

Per jaar kan gaan sparen. En er mag net als de spaarloonregeling pas na 7 jaar het spaargeld worden opgenomen.- Wat is obligatie?

Een obligatie is een lening aan de staat of een grote instelling. De lening heeft een bepaalde looptijd en de rente is ook vast. Het is een soort belegging waarbij je minder snel risico loopt. Bij beleggen in aandelen loop je namelijk risico dat de koers van de aandelen gaan dalen en dan daalt ook de waarde van het beleggingsaandeel.

Een obligatie kan je ook wel zien als een aandeel want het kan in de looptijd ook verhandeld worden. Alleen de rente kan worden gezien als inkomen en daar moet dan belasting over betaald worden. Hiervoor moet men naar de fiscus (De belastingsagent) om een rentevrijstelling aan te vragen.

Een rentevrijstelling is de rente die je bij belastbare rekeningen kunt aanvragen. Dan mag je FL1000,- Maximaal per jaar belastingvrij rente opnemen.- Bijzondere spaarvormen

Bepaalde groepen consumenten krijgen als ze sparen een steuntje in de rug van de overheid, soms ook van de bank zelf. Zo zijn er speciale spaarregelingen voor de jeugd, maar ook voor de werknemers in bedrijven. We bespreken de belangrijkste van deze regeling hieronder.- Jeugdsparen

De banken doen alle mogelijke moeite om jeugdige spaarders binnen te halen. Met cadeautjes zoals opbergmappen, speelgoeddieren en CD’s worden ze aangespoord een jeugdspaarrekening te openen. Er zijn rekeningen met en zonder premie. De rekeningen met premie pinnen de jonge spaarders behoorlijk vast, want hij moet vaak de hele looptijd wachten om die premie in de wacht te slepen. De rekeningen zonder premie hebben als nadeel dat ze een onaantrekkelijke rente aanbieden.- Premiespaarregeling

Deze regeling is voor werknemers in een particulier bedrijf. Bedrijven mogen zelf bepalen of ze zo’n regeling invoeren. ‘Bedrijfssparen’ is zeer populair en gaat als volgt.De deelnemer spaart bij een bank op een speciale spaarrekening een vast bedrag. Het gaat daarbij om een maandelijks zelf te bepalen bedrag. De werkgever draagt op het gespaarde bedrag een-belastingvrije-premie bij van maximaal FL.750,- per jaar. Hoe hoog de premie is in verhouding tot het spaardeel hangt af van de looptijd van de regeling (vier, zeven of tien jaar), en varieert van 50% tot 200%. Over de gespaarde bedragen wordt ook rente vergoed, al is die niet zo hoog. De rente is vrij opneembaar en in principe ook belastbaar. Het spaargeld kan gedurende looptijd worden opgenomen. Je verspeeld dan wel volledig de premie, behalve als u een huis koopt, de hypotheek aflost, aandelen koopt, een levensverzekering afsluit, trouwt of ontslag neemt. Het is met al een zeer aantrekkelijke spaarvorm, tenminste als u het geld niet meteen nodig heeft.- Premiespaarregelingen voor rijksambtenaren

Dit is een ongeveer vergelijkbare regeling, maar dan voor ambtenaren. Het maximale bedrag dat je mag sparen en die je aan premie ontvangt, zijn een stuk lager dan bij bedrijfssparen. De premie is hier 25% van het gespaarde bedrag, dat maximaal FL.504,- per jaar mag zijn. De premie is dus niet meer dan FL.126,- per jaar. Ook hier moet het spaarbedrag vier jaar vaststaan, voordat je recht op premie krijgt. Over het spaargeld ontvang je rente. In enkele gevallen mag je het spaargeld eerder opnemen zonder de premie te verspellen, b.v. bij overlijden of voor de betaling van de premies van levensverzekering of spaarkascontacten. Het spaargeld gebruiken voor een aflossing op de hypotheek is niet toegestaan. Het is met al een minder riante regeling dan bedrijfssparen.* Lenen *

- Wat is lenen?

B.v. Je vraagt voor geld dat je later terug geeft

Bij de bank geld lenen (alleen moet je hier rente voor betalen)- Lenen bij de bank

Je leent geld bij de bank alleen bij grote bedragen.

Dit keer spaart de bank en jij bent de rekening en jij moet de rente betalen.

Maar dit keer is de rente hoger die de bank krijgt.- Waarom lenen?

Je leent geld bij de bank omdat je het bedrag dat je nodig hebt niet in een keer bij elkaar kunt krijgen. Je kunt b.v. lenen om een auto, boot of huis te kopen, meestal word er geleend voor een huis.- Aflossing

Het terugbetalen van een lening noemen we aflossing. Voor de aflossing moet je eerst kunnen weten hoeveel je per maand zou kunnen missen aan leengeld en de rente. Voor de zekerheid zal de uitlener (meestal de bank) eerst uitzoeken of je de aflossing echt terug kan betalen. Hiervoor zal worden gekeken naar de inkomsten en de gemiddelde maandelijkse uitgaven.- Termijn en termijnbedrag

De termijn is de periode waarin je telkens een deel rente en aflossing moet betalen. Meestal gaat dat per maand. Het termijnbedrag is het bedrag van je eigen schuld (met rente) Dat je per maand aflost. B.v. Je spreekt af dat je de lening in drie jaar terugbetaald, dan betaal je FL.10 000,- + FL.2479,53 aan rente over de hele periode terug. Het totale bedrag van bijna FL.12 500,- word dan in 36 maanden verdeeld, zodat het termijnbedrag FL.346,65 bedraagt.Wanneer je geld wil gaan lenen, moet je eerst een aantal dingen op een rijtje zetten:

- Is je salaris toereikend voor het aangaan van een lening?

- Hoe hoog zijn de vaste lasten en de andere uitgaven die je maandelijks hebt?

- Is daar nog wat op te bezuinigen?- Looptijd

De tijdsduur dat men de aflossing zou moeten betalen noemen we de looptijd. De looptijd hangt af van het geleend bedrag en het geld dat men over heeft voor de aflossing. Er zal ook worden gekeken naar de reden van de lening. B.v. voor een tweede hands auto krijg je een kortere looptijd dan dat je het geld voor een duurdere villa wilt gaan lenen. Ook moet je eerst gaan kijken naar de levensduur van de reden van de lening. Dan kun je een goede afspraak maken met de uitlener over de looptijd en de rente.- Rente

Het maakt niet uit welke lening ja dan ook maar afsluit, je moet altijd rente betalen. Rente is een vergoeding die iemand betaald om het geld te mogen lenen. Het is net als bij sparen. Ook daar speelt rente een belangrijke rol: Het verschil is alleen dat je bij sparen rente rijft, terwijl je bij lenen rente moet betalen. De rente word altijd weergegeven in een percentage. Stel je leent FL.10 000,- en de bank berekend daarvoor een percentage van 15% dan moet je aan het eind van het jaar FL.1500,- aan rente betalen.- Wat voor een krediet?

Voor je naar een bank stapt voor een lening of iets op afbetaling koopt, kun je nagaan of de mogelijkheid bestaat bij je werkgever te lenen. Sommige bedrijven lenen geld uit aan personeelsleden. Vaak alleen als het gaat om de aankoop van een woning of van een auto, maar dat scheelt per bedrijf. De rente ligt meestal veel lager dan bij andere kredietvormen. Een andere mogelijkheid is om bij familie of een goede relatie een lening af te sluiten. Dat kan soms aantrekkelijk zijn. Nadeel is als er problemen met zo’n onderhandse lening komen, de goede verstandhouding flink op de proef gesteld kan worden. Doe deze mogelijkheid alleen als je zeker bent van je kredietwaardigheid. En zet de onderlinge afspraken over het bedrag van de lening, het percentage, de looptijd en aflossingstermijn duidelijk op papier.

Wat voor een krediet moet je nemen staat op blz 10

Daar staat een schema, voor als je wilt gaan lenen.- Consumptief krediet?

Consumptief krediet is een particulieren lening. Dat houdt in dat het bedrag door particulieren word geleend voor aanschaf van duurzame dingen zoals b.v. auto of caravan.- Productief krediet?

Productief krediet is een zakelijke lening. Dat houdt in dat het door een bedrijf of instelling word geleend door aanschaf van duurzame productiemiddelen zoals b.v fabricage, machines of bedrijfsauto’s- Wat is BKR?

De BKR, f wel ‘stichting Bureau Kredietregistratie’ is een instelling waar alle leningen worden geregistreerd. De BKR ligt in Tiel. Je kunt daar leningen van heel Nederland zien. De registratie wordt door de banken en andere krediet instellingen gemaakt. De banken e.d doen ook wel eens navraag hierover. Niet alleen de lening word geregistreerd, ook het leenbedrag van de lener.- De vormen van een consumptief krediet

Je hebt veel soorten vormen van consumptief krediet, de belangrijkste zijn:

- Persoonlijke lening

- Doorlopend krediet

- Leasen

- Koop op afbetaling, oftewel huurkoop- Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening houdt in dat je een bepaald bedrag leent met van te voren afgesproken rente. De rente blijft de hele looptijd van de lening gelijk. De Bank die de persoonlijke lening uitleent telt vooraf alle rente bij elkaar en rekent hierbij ook de eventuele schuld erbij. Bij dat bedrag wordt ook de aflossing geteld. Dat bedrag dat je per maand moet betalen. Het aflossingsbedrag blijft gelijk. Maar hoe langer je over het aflossen van het geleend bedrag wilt doen hoe meer rente je moet betalen. De aflossing blijft in verhouding met de looptijd gelijk maar de rente niet. Een persoonlijke lening is een voorbeeld van een consumptief krediet. Bij deze lening krijg je het totale leenbedrag meteen en kun je het vrij besteden. Hier zijn geen voorwaarden aan verbonden over het besteden van het geleend geld.- Doorlopend krediet

Dit is de meest geliefde krediet. Hierbij kies je vooraf welk bedrag je maximaal wilt lenen. Dit noemen we kredietlimiet. Dat bedrag hoef je niet in een keer op te nemen. Als je alleen meteen een aankoop wilt doen en het bedrag in onder de kredietlimiet dan neem je gewoon het bedrag dan je nodig hebt op de bank berekent automatisch de rente alleen over dat bedrag. De betalingstermijnen zijn net als bij een persoonlijke lening maandelijkse aflossing met rente. Bij een doorlopend krediet is de rente variabel. Het kan altijd veranderen maar hierdoor veranderd niet het maandelijkse bedrag. De looptijd kan hierdoor wel veranderen: het kan langer korter worden. Hoelang de looptijd is, is afhankelijk van de hoogte van het termijn bedrag. De rentestand is nooit zeker te bepalen, dat hangt gewoon af van de bank of die de rente wil laten stijgen of niet. Je kunt het afgeloste bedrag wel weer opnemen maar het is aan te raden om dat juist niet te doen want anders blijf je heel lang met een schuld zitten. Je moet jezelf weten te beheerden om niet steeds het krediet limiet op te nemen.- Leasen

Je kunt tegenwoordig ook producten leasen. Dat is in feite een huurovereenkomst met soms het recht het product op een bepaald moment te kopen. Leasen is vooral populair bij auto’s en audio- en videoapparatuur. Er zijn zelfs speciale winkels voor jongeren, waar je zo een walkman kan leasen. Als particulier kun je de koste die je maakt voor het leasen niet aftrekken van de belasting. Voor bedrijven kan leasen wel erg aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld omdat je met leasen het risico op onvoorziene kosten uitsluit, maar ook omdat je de BTW kunt terugvorderen. Dat laatste is weer niet mogelijk als particulier. Daarom is leasen voor particulieren een dure aangelegenheid. Ook hier geld: Wil je iets kopen en je hebt er niet direct geld voor, kies dan een persoonlijke lening of een doorlopend krediet bij de bank.- Koop op afbetaling

Wat is koop op afbetaling?

Dat je iets koopt en de prijs niet ineens, maar in termijnen betaald. Je word eigenaar van het product en voldoet pas later aan je verplichting: de koopprijs betalen. Bij deze vorm van geld lenen doe je geen zaken met de bank, maar rechtstreeks met de leverancier.- Huurkoop

Huurkoop is een bijzondere vorm van kopen op afbetaling. Je krijgt wel het genot van het product, maar word pas eigenaar nadat de laatste termijn is betaald. Ook met huurkoop maak je met de winkellier of leverancier een afspraak over de betaling. De verkoper ‘’regelt’’ de betaling. Vooral bij het kopen van een auto komt het veel voor.- Rood staan

Je kunt je dure spullen ook kopen door rood te gaan staan op je bankrekening. Dat kan op twee manieren. De eerste manier is dat je een afspraak maakt met de bank over rood staan. Soms is dat aan te raden; daarover zo meteen. Een andere aanpak is dat je rood gaat staan zonder afspraak met de bank. Je kent het wel. Even een paar betaalcheques uitschrijven voor een veel hoger bedrag dan op de rekening staat. Op deze manier rood staan is een dure liefhebberij. Er zijn wel banken die wel 20% rente eraf trekken voor rood staan zonder afspraak. Bovendien is het ook riskant om zo geld te lenen. Je moet zeker weten dat je het saldo op korte termijn kunt aanvullen. Zo niet, dan stopt de bank met het uitgeven van contante en betaalkaarten. Maak je over rood staan een afspraak met de bank dan komen die zaken anders te liggen. De rente komt dan zelf in de buurt van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Hoe kun je dit regelen? Neem contact op met uw bank. Zij sturen een formulier, dat je invult en terug stuurt. ze sturen dan na een tijdje een bericht of je wel of niet in de aanmelding komt voor zo’n regeling en hoeveel je maximaal rood mag staan Voordelen van rood staan op basis van een afspraak is dat het een gemakkelijke vorm is van geld lenen als je b.v heel veel rekeningen tegelijk moet betalen. Rood staan zonder afspraak heeft alleen maar nadelen. De rente is te hoog en bij regelmatig rood staan verlies je het recht op contanten en betaalkaarten.- Goedkoop lenen

Rood staan zonder afspraak, huurkoop en koop op afbetaling zijn dure vormen van lenen. Hoe gemakkelijk het ook gaat, je kunt er aardig mee in de problemen mee komen. Deze vormen van geld lenen kun je dan ook beter niet doen. Ook als je naar een bank stapt voor een lening, moet je goed opletten. Uit onderzoek blijkt telkens weer dat krediet niet overal evenveel kost. Om erachter te komen welke de goedkoopste lening is in jouw situatie, ben je aangewezen op de informatiefolders van banken en spaarbanken. Beperk je niet tot de grote banken waarvan je het kantoor direct om de hoek hebt, maar informeer ook eens bij de kleinere banken.Wanneer je dan gaat lenen, is het goed om vooraf eens te kijken naar het ‘effectieve’ rentepercentage (de werkelijke rente) Dat gevraagd wordt. Alle aanbieders van leningen moeten dat rentepercentage in hun folders en advertenties vermelden. Banken en andere geldschieters berekenen soms heel verschillende rentepercentages voor hetzelfde product. Een goede vergelijking kan dus wat koste besparen.Samenvatting:Sparen is een soort reservering voor meestal incidentele uitgaven. Je kunt verschillende spaarmotieven hebben. De meeste sparen voor rente. Als je spaargeld op de bank zet, dan wordt dat opgeslagen in de computer van de bank. De bank wacht tot de waarde van de investering hoog is en dan verkoopt de bank de investering, zo maakt de bank winst. Bij sparen horen ook de begrippen:

- Premiespaarregeling

- Spaarloonregeling

- Obligatie

- Verschillende soorten spaarvormen

Enz. Dit staat allemaal uitgebreid in ons werkstuk beschreven.Lenen is vraag voor geld dat je later terug gaat geven. Je leent geld hoofdzakelijk bij de bank, maar je kunt geld ook bij familie of misschien wel je baas lenen. Het terug betalen van de lening noemen we aflossing. De aflossing gebeurt in termijnen. Termijn is de periode waarin je telkens een deel rente en aflossing moet betalen. Bij sparen krijg je juist meer rente, en dat is ook het grootste verschil. Als je naar een bank stapt voor een lening of iets op afbetaling koopt, kun je nagaan of de mogelijkheid bestaat om bij je werkgever geld te lenen. Consumptief en productief krediet zijn twee vormen van lenen. Consumptief is een particulieren lening, voor aanschaf van duurzame dingen b.v een auto of caravan. Productief is een zakelijke lening, hierbij word het bedrag door een bedrijf of instelling geleend, voor aanschaf van duurzame productiemiddelen zoals b.v fabricage of een bedrijfsauto.

De vormen van consumptief krediet zijn: - Persoonlijke lening

- Doorlopend krediet

- Leasen

- Koop op afbetaling, of wel huurkoop

Deze vormen staan uitgebreid in ons verslag verwerkt.

Rood staan is als je geld afschrijft dat je helemaal niet meer hebt, en dat is niet altijd toegestaan door de bank. Tenslotte heb ik ook beschreven wat je het beste kan doen als je gaat lenen in ‘goedkoop lenen’Eigen mening + conclusie

Ik vind dat een mooi overzichtelijk werkstuk is geworden, ik heb ongeveer 6 tot 7 uur aan dit verslag gewerkt. Ik dacht in het begin dat het me nooit zou lukken maar toen ik eenmaal bezig was toen vond ik het wel gaan. Tijdens het typen heb ik veel geleerd, nu snap ik weer hoe het allemaal werk met dat sparen en lenen, ik kon me nog een beetje herinneren van wat ik ooit geleerd heb en met dat samen is het gelukt. Ik hoop dat u het een interessant verslag vond en geef het met een tevreden gevoel aan u.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

D.

D.

Hi am Dobson, private lender. As a loan lender, we offer loans at an interest rate of 2% per annum and between $ 10,000.00 and $ 500,000.00 and € 10,000.00 to € 500,000.00. 100% guaranteed and unsecured loans are available. We have guaranteed financial services to our numerous customers all over the world. With our flexible loan packages, loans can be processed and money transferred to the borrower within 2 days. We work clearly and understandably and offer all kinds of loans to interested customers, businesses, individuals and real estate investors. Contact us by email: dobsonquickloan@gmail.com

2 jaar geleden