Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Samenstelling beroepsbevolking van Nederland

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas havo | 574 woorden
  • 30 mei 2001
  • 83 keer beoordeeld
Cijfer 5
83 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
Inleiding In dit werkstuk zult u informatie vinden over de samenstelling van de beroepsbevolking in Nederland. De cijfers in dit werkstuk zijn gebaseerd op de cijfers uit 1998. Ik ben aan deze cijfers gekomen via internet. Hoofdvraag: Hoe is de beroepsbevolking in Nederland samengesteld? Deelvragen: a) Hoe groot is de beroepsbevolking in Nederland? b) Wat kun je zeggen over de opleiding van de beroepsbevolking? c) Hoe groot is het aantal werklozen in Nederland? d) Wat kun je zeggen over de opleiding van de werklozen? e) Welke conclusie kun je trekken uit b en d? f) wat kun je zeggen over: - De leeftijd? - Het geslacht? - Het land van herkomst? Hoe groot is de beroepsbevolking van Nederland? In 1998 telde de beroepsbevolking 6.957.000 mensen. Dit was

63% van de beroepsgeschikte bevolking ( alle mensen tussen de 15 en de 65 jaar). Wat kun je zeggen over de opleiding van de werkende beroepsbevolking? Het aantal mensen dat aan werk kwam nadat ze met een bepaalde opleiding stopten, in procenten: - Na het basisonderwijs 88% - Na het VBO 94% - Na de MAVO 92% - Na de HAVO of het VWO 92% - Na het MBO 96% - Na het WO 97% Hoe groot is het aantal werklozen in Nederland? In 1998 telde de werkloze beroepsbevolking 348.000 mensen. Dit was 5% van de beroepsbevolking. In 1995 was dit nog 8.1% dus het aantal werklozen is afgenomen. Wat kun je zeggen over de opleiding van de werklozen beroepsbevolking? Het aantal mensen dat werkloos raakte of bleef na een bepaalde opleiding in procenten: - Na het basisonderwijs 12% - Na het VBO 6% - Na de MAVO 8% - Na de HAVO of het VWO 8% - Na de MBO 4% - Na de HBO 3% - Na het WO 3% Wat kun je opmaken uit de cijfers bij de vragen over de opleidingen? Je kunt uit deze cijfers aflezen dat hoe hoger de mensen geschoold zijn hoe meer mensen een baan hebben. Dat is overal zo behalve bij het VBO omdat dat al een voorbereidend beroepsonderwijs is (en dan kun je je beroep al
uitoefenen). De beroepsbevolking ingedeeld naar leeftijd De werkende beroepsbevolking: Leeftijd Aantal Aantal in % van iedereen in die leeftijdscategorie
15-24 jaar 843.000 45% 25-34 jaar 2.139.000 84% 35-44 jaar 1.929.000 79% 45-54 jaar 1.589.000 72% 55-64 jaar 456.000 30% De geregistreerde werklozen: Leeftijd Aantal Aantal in % van iedereen in die leeftijdscategorie

15-24 jaar 40.000 5% 25-34 jaar 86.000 4% 35-44 jaar 79.000 4% 45-54 jaar 69.000 4% 55-64 jaar 12.000 3% Conclusie die je kan trekken als je tot en met 34 jaar vergelijkt met de rest van de beroepsbevolking Als je de mensen tussen de 15-24 (=19 jaar) neemt dat zijn er 2.982.000, en dat vergelijkt met de mensen tussen de 35-64 (29 jaar) dat zijn er 2.974.000 dan zie je dat de mensen tussen de 15-24 procentueel gezien het grootste deel is van de
beroepsbevolking. Wat kun je zeggen over het geslacht van de verdeling tussen de werkzame en de werkloze beroepsbevolking? Werkzame beroepsbevolking: Geslacht Aantal Aantal in % Manelijk 4.047.000 96% Vrouwelijk 2.562.000 93% Geregistreerde werkloze beroepsbevolking: Geslacht Aantal Aantal in % Manelijk 149.000 4% Vrouwelijk 19.000 7% Welke conclusie kun je hieruit trekken?/i> Procentueel gezien werken er meer mannen als vrouwen. Dat komt waarschijnlijk omdat vrouwen nog meer doen aan het huishouden en de kinderen dan de mannen. i>Wat kun je zeggen over het land van herkomst van de beroepsbevolking? Werkzame beroepsbevolking: Land van herkomst Aantal Aantal % van de werkzame/ werkloze beroepsbevolking
Autochtonen 6.029.000 96% Allochtonen 84.000 87% Geregistreerde werkloze beroepsbevolking: Land van herkomst Aantal Aantal % van de werkzame/ werkloze beroepsbevolking
Autochtonen 265.000 4% Allochtonen 84.000 13% Welke conclusie kun je hieruit trekken? Procentueel gezien werken er meer autochtonen dan allochtonen. Dit komt waarschijnlijk doordat allochtonen moeilijker aan werk komen door bijvoorbeeld een taalprobleem.

REACTIES

R.

R.

Ik moet ook zo'n werkstuk hierover maken,kan hier veel info vandaan halen,thankx

maar hoe kom je aan die cijfers
op welke site stonden die

21 jaar geleden

A.

A.

goed gedaan, ik heb hier heel wat aan gehad

21 jaar geleden

N.

N.

hoi, wij maken een werkstuk ook over de beroepsbevolking en blijkbaar hebben wij hetzelfde boek als jullie en dat vinden wij heel fijn, maar toch snappen wij het niet helemaal. Hoe je die procenten hebt berekend enzo. en we vroegen ons af wat voor punt je er voor hebt gehad. Wij zouden het erg op prijs stellen als je ons een mailtje terug zou sturen. alvast bedankt,
met vriendelijke groet,
Nolleke Kluifjes

19 jaar geleden

J.

J.

hoi annemarie.

ik moet nu dezelfde opdracht doen maar wat had jij vor dit werkstuk??

groetjes jamie

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.