Het kopen van een huis

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vmbo | 2907 woorden
  • 18 maart 2000
  • 100 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
100 keer beoordeeld

1. HOE KOMT IEMAND ERTOE OM EEN HUIS TE KOPEN
Er zijn verschillende redenen waarom iemand een eigen huis zou willen kopen zoals: - Een spaarpot voor de toekomst omdat u door het maandelijks aflossen van de hypotheek een eigen vermogen opbouwd, dit heb je bij een huurhuis niet. - U kunt een huis naar uw eigen wensen laten bouwen of verbouwen. - U kunt een eigen huis op een later tijdstip altijd weer naar uw eigen wensen weer verbouwen. - Zolang als de waarde van de huizen markt stijgd bouwt u een extra vermogen op. - Omdat iemand iets op wil bouwen voor zijn nabestaande zodat deze later ook over een eigen huis beschikken. Op latere termijn wordt dit huis dan overgedragen aan de nabestaanden b.v. de kinderen. Op dit plaatje is makelaar geen zien die het huis wil verkopen, maar ik vond het er toch wel bijpassen omdat het wel een voorbeeld is dat je goed op moet letten voor je een huis koopt. Na de beslissing te hebben genomen om een huis te kopen komt u voor de keuze van wat voor een huis en op welke locatie. Belangrijk is hier dat u over de volgende zaken goed nadenkt: - Hoeveel geld u te besteden heeft (eigen geld plus de hypotheek). - In welke omgeving wilt u wonen. Bijvoorbeeld in een dorp of stad. - Wilt u een oud of nieuw huis. - Wat voor indeling wilt u, met bijvoorbeeld hoeveel slaapkamers - Ook dient men rekening te houden met de ligging te opzichte van uw werk. - Met voorzieningen zoals winkels, scholen en uitgaansmogelijkheden. - En hoe zit het met openbaar vervoer en bereikbaarheid. Nadat u al dit soort zaken goed hebt overwogen komt u tot de beslissing wat voor huis en waar u gaat kopen. 2. BOUWPROJECTEN Bij nieuwbouwprojecten wordt er een koop gesloten tussen de koper en de aannemer. Normaal laat de bouwer het juridische deel van heel het project over aan de notaris, deze beschikt dan over het bouwplan, het bestek en de voorwaarden van de bouwer. De koper van het huis uit het bouwcomplex kan ook zelf een (andere) notaris voor advies inschakelen
Zet nooit te snel uw handtekening onder de aankoopovereenkomst als nog niet zeker is of u de hypotheek rond krijgt. Als u getekend heeft zonder de financiering als ontbindende voorwaarden te laten vermelden in de aankoopovereenkomst en uw financiering wordt niet goed gekeurd, dan betaalt u een boete van meestal 10% van de koopsom van het huis. In samenwerking met o.a. de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt een model koop-/aannemingsovereenkomst met algemene voorwaarden op gesteld. In dit model zijn de rechten en plichten van de koper en de aannemer zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Er zijn regels in opgenomen die betrekking hebben op de volgende dingen: - Tijdstip van eigendomsoverdracht van huis en de grond. - Verrekening in de verschillen tussen opgegeven en werkelijke maten. - Wijze van betaling. - Grootte waarborgsom. - Moment van oplevering. Bij een koop-/aannemingsovereenkomst horen ook de algemene voorwaarden. Daarin worden de onderwerpen geregeld die op elk nieuwbouwproject van toepassing zijn zoals: - Aanleg van leidingen. - Controle op de uitvoering van de bouw. - Aansprakelijkheid van de aannemer. - Onderhoudstermijn. - Garantieregeling. - Ontbindende voorwaarden. Op deze foto is duidelijk te zien dat ze met de bouw van een bouwcomplex bezig zijn. 4. DE HYPOTHEEKAKTE

Voor de koop van een huis heeft men in de meeste gevallen een geldlening nodig, een hypotheek genaamd. De koop van een huis hangt in veel gevallen af van de financiering ervan. Voor de financiering gaat de koper meestal naar een bank. Ook is het mogelijk om naar een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds te gaan. Degene of de instantie die het geld leent voor een huis, verleent zo gezegd de hypotheek. Dat wil zeggen dat het huis onderpand wordt van de geldschieter en dat hij zo de zekerheid krijgt dat hij het door hem geleende geld weer terug kan krijgen. Volgens de wet is de hypotheek verstrekker bij, bij het niet betalen van de hypotheek, de 1e die het geld zal ontvangen bij openbare verkoop van het huis. Dit heet het recht van hypotheek en wordt verleend door de eigenaar. Het huis is hier het onderpand. Er zijn verschillende vormen van een hypotheeklening. De 3 meest belangrijke vormen van hypotheken zijn: - Lineaire hypotheek. Bij een lineaire hypotheek betaalt u jaarlijks steeds hetzelfde bedrag (aflossing) terug. De jaarlijks te betalen rente neemt telkens af omdat de hoofdsom ieder jaar minder wordt. Dit plaatje geeft mooi weer hoe de maandlast daalt bij deze vorm van hypotheek. - Annuïteiten hypotheek. Bij een annuïteiten hypotheek betaalt u jaarlijks hetzelfde bedrag aan rente plus aflossing gedurende de gehele looptijd van de hypotheek. In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing, aan het einde betaalt u veel aflossing en weinig rente. Dit plaatje geeft de maandlast van deze hypotheek vorm weer. - Hypotheek met levensverzekering. Bij een hypotheek met levensverzekering betaalt u de normale rente maar lost niet af. In plaats van de aflossing betaalt u een premie voor een levensverzekering. De uitkering van de levensverzekering wordt later gebruikt om de lening af te lossen (een variant hiervan is de spaarhypotheek). Dit plaatje geeft de verhoudingen van deze vorm van hypotheek weer. 6. DE ROL VAN DE NOTARIS
De eigendom van een huis kan niet zonder tussenkomst van een notaris worden overgedragen. De notaris maakt de leveringakte en eventuele hypotheekakte en laat deze in zijn aanwezigheid ondertekenen. Daarna zorgt hij voor inschrijving van deze akten in de openbare registers, bijvoorbeeld kadaster. Hij mag zonder extra kosten zijn eigen notaris ook als adviseur inschakelen als de aannemer van een nieuwbouwproject of de gemeente met een vaste notaris werkt. De notaris is een jurist met veel ervaring op het gebied van onroerend goed, hij kan u van de nodige informatie voorzien. De notaris wikkelt ook het financiële deel van de aankoop af. De koper en of zijn hypotheek verstrekker dient het te betalen bedrag tijdig voor het tekenen van de leveringsakte over te maken op de rekening van de notaris. De notaris zorgt ervoor dat heel de transactie goed verloopt. 3. DE KOOPOVEREENKOMST EN DE LEVERINGSAKTE
De koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de aannemer en de koper van een huis. Hierin staat vermeld dat een huis onder bepaalde voorwaarden tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper. Een koopakte is een overeenkomst die u bindt, u kunt er onder bepaalde voorwaarden vanaf zonder verdere kosten, b.v. Als u de financiering niet rond krijgt. De leveringsovereenkomst wordt opgemaakt door een notaris in deze leveringsovereenkomst moet hetzelfde staan als in de eerder gesloten koopovereenkomst. De notaris zal hier proberen eventuele problemen in de koopovereenkomst op te lossen. Hij nodigt daarvoor de koper en aannemer uit op zijn kantoor. De eigendomsoverdracht is pas kompleet als de notaris een afschrift van de leveringsovereenkomst heeft ingeschreven in de openbare registers en bij het kadaster. Bij het kadaster worden alle onroerende goederen, in dit geval dus het nieuwbouwhuis geregistreerd. Met een nauwkeurige plaataanduiding. Het kadaster is voor iedereen toegankelijk. In de openbare registers staat wie eigenaar is van welk huis, ook wordt hier een een afschrift van de hypotheekovereenkomst ingeschreven. Ook de openbare registers zijn voor iedereen toegankelijk, zoals b.v. Informeren op wiens naam een bepaald huis staat. 5. KOSTEN
Bij de aankoop van een nieuw huis komen in het algemeen veel kosten kijken. Dit is bij aankoop van een nieuwbouw huis ook het gaval. Deze kosten zoals b.v. notariskosten, kosten voor het kadaster of overdrachtsbelasting komen in dit geval op rekening van de aannemer of de verkoper. Dit heet dan de prijs van het huis is vrij op naam. Dus zonder extra kosten. 7. DE OPLEVERING
Enkele weken voor dat de officiële oplevering plaats vindt ontvangt u een brief van de aannemer met de exacte datum van wanneer dit gebeuren gaat plaatsvinden. Nu is de oplevering voor u van groot belang en wanneer u zelf niet voldoende bouwtechnische kennis heeft is het verstandig om hier hulp van buiten af bij in te schakelen. Een goede hulp die u hierbij kunt gebruiken is de Vereniging Eigen huis. Voor een klein bedrag per jaar kunt u lid worden van deze vereniging en u kunt dan, voor nu en in de toekomst, op verschillende vlakken hulp en ondersteuning verwachten voor o.a. de volgende zaken: - Maandelijks ontvangt u het blad de Woon consument, hier in vindt u informatie die belangrijk zijn wanneer u een eigen huis heeft. - Financieel en fiscaal advies, voor een beoordeling van offertes voor een nieuwe hypotheek. Ook kunnen zij voor u de maximale hypotheek berekenen en kunnen zij voor u de goedkoopste hypotheek verstrekker zoeken. - Juridisch advies, voor het laten controleren van contracten en belangrijke correspondentie. - CV-onderhoud, onderhoudsabbonnement en All-in servicecontract. - Verzekeringsservice, u kunt met leden korting verschillende verzekeringen afsluiten zoals b.v. inboedelverzekering, opstalverzekering en rechtshulpverzekering. - Bouwtechnisch, controle tijdens de bouw en opleveringskeuring. De bouwkundig adviseur van de vereniging eigenhuis verzorgt samen met u en een vertegenwoordiger van de aannemer de oplevering. De oplevering is een belangrijk moment. Meestal moet de laatste termijn van de aankoopsom op dat moment al helemaal of voor de helft zijn betaald. Het is echter nog maar de vraag of de aannemer dan ook aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Onder andere daarvoor dient de opleveringskeuring. De bouwkundig adviseur controleert de woning van binnen en buiten en de eventuele fouten of tekortkomingen worden genoteerd op het "proces-verbaal" van oplevering. Dat is het ‘opleveringsrapport’ van de aannemer. De aannemer is immers de verkoper van het huis en hij zal er voor moeten zorgen dat alles wordt verholpen. De bouwkundig adviseur van de vereniging eigen huis zal er op toezien dat alles goed gebeurt. De aannemer krijgt hiervoor in de meeste gevallen maximaal drie maanden de tijd. Na de oplevering gaan alle risico’s op u over, dus het is zeker wel belangrijk om dit alles goed te controleren. De bouwkundig adviseur is bezig met de opleveringscontrole. 8. DE VERHUIZING
U heeft een nieuw huis gekocht. Zakelijk is alles geregeld en de datum van de verhuizing nadert sneller dan u denkt. Hieronder volgen een aantal tips om u te helpen bij de verhuizing. 2 maanden voor de verhuizing: - Huur van het oude huis opzeggen. - Uw vrije dagen regelen. - Informeren of dat u recht heeft op een verhuisbijdrage van uw werkgever. - Telefoon laten overschrijven. - Verhuisauto of verhuizer regelen. - Scholen informeren over het vertrek. - Informatie over scholen in de nieuwe woonplaats aanvragen. - Nieuwe woning opmeten. - Vloerbedekking, gordijnen en vitrage uitzoeken en bestellen. - Oude dozen sparen. 1 maand voor de verhuizing: - Adreswijzigingen schrijven en versturen. - Ziekenfonds en bankinstellingen inlichten. - Eventueel tandarts, huisarts en verenigingen opzeggen. - Gas, water en elektra laten overschrijven. - Verzekeringen doornemen en aanpassen. - Eventueel verhuisdozen bestellen. 2 weken voor de verhuizing: - Beginnen met spullen inpakken. - Overbodige spullen wegdoen of verkopen. - Gereedschap apart leggen dat je op de verhuisdag nodig hebt. - Afspraak sleuteloverdracht maken. - Verhuisverzekering afsluiten. 1 week voor de verhuizing: - Waardevolle bezittingen in de kluis leggen. - Terugbetaling borgsom oude huis (bij huur) regelen - Opvangadres voor kinderen en eventuele huisdieren regelen. - Nieuwe huis schoonmaken en voorbereiden om in gebruik te nemen. Hier zijn enkele bijzondere zaken waar we mee te maken kunnen krijgen. - Bouwvocht. Tijdens de bouw komt het water met emmers tegelijk in het huis, denk maar eens aan de beton, het metselwerk, het stucwerk enz. Per huis kan zich wel zo’n 3000 tot 4000 liter vocht verzamelen. Om het bouwvocht kwijt te raken, adviseert men het volgende; laat de verwarming zoveel mogelijk branden maar niet hoger dan 18 graden. Open alle ventilatie openingen, vooral op de slaapkamers en de zolder. Laat de binnen deuren zoveel mogelijk open. Condensatie van op de ruiten met een doek of zeem verwijderen. Zet kasten of grote meubels nog niet tegen de muur. - Schoonmaken. Spatten op de ruiten verwijderen met behulp van een scheermesje en wat water en wees voorzichtig zodat er geen krassen komen. Wastafels en niet geglazuurde tegels munt u het beste schoonmaken met een niet krassend middel of een sopje groene zeep. Gebruik voor uw aanrechtkastjes nooit geen schuurmiddel maar een warm sopje. Gebruik voor uw kozijnen en deuren een vochtige doek en voor de kunstof deurtjes evt. terpentine of spiritus. Een voorbeeld van hoe u de ramen beter niet kunt wassen tijdens de verhuizing. - Boren in wanden en plafonds. Wilt u iets bevestigen in steen of beton, gebruik dan een goede elektrische klopboor. Voor het boren in gipsblokken kunt u gebruik maken van een lichte elektrische boor. - Cementdekvloer. Vloeren zijn meestal afgewerkt met een 2 à 3 cm dikke cementen dekvloer. De vloer moet voldoende vlak zijn om deze te kunnen bekleden. Boor er daarom geen gaten in en sla geen spijkers in de vloer, maar gebruik lijm. - Plavuizen. In deze vloerplaten kunnen krimp scheurtjes ontstaan. Hierdoor kunnen vloertegels en plavuizen scheuren. Gebruik daarom een flexibele lijm. - Vloerbedekking. Voordat u vloerbedekking gaat leggen, moet het vochtpercentage van de cementen dekvoer worden gecontroleerd. Bij een te hoog vochtgehalte kan de vloerbedekking los komen te liggen. - Parket en kurk. Let hierbij op met evt. CV-leidingen die in de vloer kunnen liggen. Informeer van tevoren of de vloer droog genoeg is om parket te leggen. Als dat niet het geval is moet u wachten tot de ondervloer droog is. 1dag voor de verhuizing: - Kinderen en huisdieren naar opvangadres brengen. - Koelkast oude woning schoonmaken en ontdooien. - Vrieskast op koudste stand zette. - Water aftappen uit wasmachine. - Geld opnemen voor verhuisdag. - Vloerbedekking die u mee wilt nemen, losmaken. - Meubelen demonteren. - Alles zoveel mogelijk inpakken en opruimen. - Gereedschap klaarleggen. Tijdens de verhuizing: - Meterstanden op nemen. - Zekeringen meenemen. - Naambordje demonteren. - Geld en of bankpasjes op zak houden. - Verhuizer begeleiden in nieuw huis. - Fornuis, geiser of boiler en wasmachine laten installeren. Na de verhuizing: - verhuisschade opnemen. - Lege dozen en kisten laten ophalen. - Oude huis schoonmaken. - Sleutels van het oude huis inleveren. - Nieuwe dokter, tandarts en apotheek zoeken. 9. ONDERHUID - Tuinaanleg. Wanneer u uw tuin gaat inrichten, denk er dan om dat ventilatieroosters in voor en achter gevels altijd vrij moeten blijven van grond of bestrating. - Krimpnaden. Het komt nog al eens voor dat de lichten scheidingswanden los krimpen. Is de woning zorgvuldig gebouwd, dan zullen die nauwelijks zichtbaar zijn. Smeer de naden dan dicht met een vulmiddel plafonds en wanden met spuitpleister. Vaak is op plafonds en wanden een spuitpleister aangebracht. Dit hecht goed op beton en heeft een enigszins vochtregulerende functie. Belangrijk voor het onderhoud van plafonds en wanden is dat u goed ventileert, speciaal in de badkamer. - Kitwerk van dubbelglas. Kitafdichtingen moet u na het eerste jaar van bewoning op dichtheid controleren en zonodig bijwerken. - Strenge vorst. Wordt strenge vorst verwacht, dan is het raadzaam de kranen van alle radiatoren te openen en de kamerthermostaat ‘s nachts niet te laag in te stellen. Dit met het oog op bevriezingsgevaar van met name waterleidingen. Heel belangrijk is het om uw huis goed te onderhouden, ook de ventilatie. NAWOORD

Ik heb met veel plezier aan dit werkstuk gewerkt, ik ben wel enkele problemen tegen gekomen deze zal ik hier onder nader toelichten. Het eerste probleem dat ik tegen kwam was de titel, maar dit heb ik al toegelicht in het voorwoord dus daar ga ik nu niet op in. Het tweede probleem dat ik tegen kwam waren de boeken die ik had. Ik had boekjes gekregen van de notaris en daarin werd dus vooral in gegaan op de notaris en wat zijn functie precies met zich meebrengt. Ik heb geprobeerd om daar toch niet te diep op in te gaan en ik vond zelf dat me dit aardig gelukt was. Het derde probleem dat ik tegen kwam waren weer de boeken en de tekst maar nu dat deze in vooral notariële taal geschreven was. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk in mijn eigen woorden te schrijven. Sommige zinnen of woorden zijn nog moeilijk, maar ik heb niks geschreven dat ik niet begrepen heb. De woorden die toch om toelichting vroegen heb ik onderstreept en samengevat in de woordenlijst. De woordenlijst heb ik voorin gedaan omdat ik dit beter vond. Een woordenlijst wordt altijd achterin gedaan, terwijl de meeste moeilijke woorden aan het begin van de tekst staan. Het laatste probleem dat ik tegen kwam waren de plaatjes. Ik had niet veel plaatjes, terwijl dat ik het toch belangrijk vond. Een werkstuk zonder plaatjes is een heel stuk saaier. Ik heb geprobeerd om een aantal toch passende plaatjes aan de tekst toe te voegen. LITERATUURLIJST
Ik heb mijn werkstuk gemaakt met de volgende informatie (boeken): 1. Het boekje huis te koop van de notaris. Ik heb eigenlijk al mijn informatie uit dit boekje. 2. vt wonen
Ik heb verschillende plaatjes uit deze boeken. 3. De rest heb ik van mijn vader, moeder of haar vriend. WOORDENLIJST
Bestek: Nauwkeurige omschrijving van uit te voeren werk. Bouwcomplex: Een groot bouwterrein waar meerdere huizen tegelijkertijd gebouw worden. Ontbindende voorwaarden: Voorwaarden waardoor je iets ongedaan kunt maken of laten verklaren. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie: Een organisatie waaronder andere veel notarissen bij aangeschreven zijn. Aankoopsom: De aankoopwaarde of het aankoop bedrag waarvoor je iets koopt.

REACTIES

E.

E.

Hallo,,,
Ik wou ff zeggen dat het een leuke werkstuk is.

alvast bedankt!


16 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.