De euro

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1738 woorden
  • 19 februari 2000
  • 211 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
211 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Hoofdstuk 1: Waarom de euro ?

1.1 Wat is de Euro ? De euro is sinds 1 januari 1999 de offieciele munt in elf landen die mee doen aan de EMU ; Belgie, Duitsland,Finland,Frankrijk, Ierland,Italie,Luxemburg,Nederland, Oostenrijk,Portugal en Spanje.Pas in 2002 kun je er pas echt mee betalen maar nu bestaat het alleen nog maar in girale vorm. Op 15 en 16 December 1995 besloten de Europese leiders dat `euro' de beste naam was voor de munt.

^ Dit is het herkeningsteken van de euro.Uit : euro info^

Op 12 december 1996 werd het teken door de Europese Commissie gepresenteerd.

1.2 Waarom is de euro ingevoerd ? De belangrijkste reden voor de invoering van een Europese munt is dat er een einde moet komen aan de schommelende wisselkoersen.Dat is nammelijk een probleem voor de internationale handel.Als een een wisselkoers plotseling daalt of stijgt kunnen transacties opeens een probleeem betekenen voor een bedrijf.Bedrijven kunnen zuch verzekeren tegen koersrisico`s,maar dat kost geld.Deze kosten moeten uiteindenlijk de consument betalen.Als de koersschommelingen verdwijnen scheelt dat dus zowel het bedrijfsleven als de consument geld en onzekerheid.Een tweede voordeel van de euro is dat de een gemeenschappelijke Europeese munt,door het het groote gebruiksgebied,een belangrijke valuta kan worden op de wereldmarkt. Net zoals de doller en de yen.Tenslotte kunnen consumenten dankzij de nieuwe munt sneller prijzen vergelijken in de andere europese landen.Ook hoeven zij in 2002 geen geld te betalen voor het wisselen van geld van de andere EMU landen.

1.3 Hoeveel is de euro waard? Per in januari 1999 is de waarde van de euro ten opzichte van de gulden en de tien andere EMU landen officiel vastgelegd.Deze waarde is definitief en veranderd niet meer.

^ uit: euro info^

1.4 Is de euro hetzelfde als de ecu ? Nee, De ECU, die sinds 1 januari 1999 niet meer bestaat,en de euro hebben wel iets met elkaar te maken,maar zijn niet hetzelfde.De ECU

(European Currency Unit) was geen munt,maar een Europese rekenenheid, samengesteld uit de gemiddelde waarde van een aantal Europese valuta`s.De ECU is gebruikt om de waarde van de euro te bepalen.Op 31 december 1998 is de waarde van berekend; die waarde is vastgested als blijvenden koers van de euro.Met ingang van 1 januari 1999 is de ecu verdwenen.De euro is nu de officiele munt van de eurolanden.

Hoofdstuk 2 Wanneer wordt de euro ingevoerd ?

2.1 Wanneer wordt de euro ingevoerd? De euro wordt op 1 januari 2002 in alle landen die meedoen aan de euro,eurobankbiljettten en euromunten in de omloop gebrachtt (E-Day)

Uiterlijk in julie 2002 verdwijnt de gulden en wordt vervangen door de euro.

^ uit : euro info^

2.2 Waarvoor wordt de euro niet sneller ingevoerd ? Het zou makkelijker zijn als de euro gelijk wordt ingevoerd met de girale vorm.Maar banken,het bedrijfsleven en de overheid hebben langer de tijd nodig om hun administratie en computerprogramma`s om te schakelen.Ook moet de bevolking wennen aan de nieuwe munt.De productie van de miljarden euromunten en biljetten kost ook veel tijd. Op 1 januari 1999 waren er nog te weinig euromunten en biljetten om in omloop te brengen.

2.3 Kost de invoering van de euro geld ? De invoering van de euro brengt op korte termijn extra kosten met zich mee maar, op lange termijn op lange termijn zal de euro bijdragen aan onze welvaart. Dit kost bijvoorbeeld geld het veranderen van adminitratie en computersystemen voor de ombouw van geldautomaten,parkeermeters en andere automaten. Kassasystemen moeten worden veranderd. Ook voorlichting kost geld. Dat zijn allemaal eenmalige kosten. Volgens een onderzoek van de Nederlandse schat het bedrijfsleven de kosten (zonder het bankwezen) op ongeveer 5 miljard gulden.

Dit wil je ook lezen:

2.4 Wanneer kan je pinnen en chippen in euro`s ? Als op 1 januari 2002 de euromunten en -bankbiljetten worden ingevoerd, worden in Nederland tegelijkertijd alle andere betalingssystemen omgezet van gulden naar euro.Automaten die contante munten of bankbiljetten accepteren en automaten die magneetkaarten accepteren (chipper,chipknip,pinpas,creditcard, telefoonkaarten en deregelijke) worden allemaal rond 1 januari 2002 omgebouwd.

Hoofdstuk 3 Kan je contant betalen met euro`s ?

3.1 Krijgen alle landen de zelfde euromunten- bankbiljetten ? Alle landen die de euro invoeren hebben sraks euromunten en bankbiljetten van dezelfde waarde. Elk land heeft dan 7 bankbiljetten van 5,10,20,50,100,200 en 500 euro. en scht munten 1 en 2 euro en 1,2,5,10,20 en 50 eurocent. De bankbiljetten zien er overal het zelfde uit.Maar de munten hebben steeds een nationalezijde met een nationaal kenmerk;de andere zijde is in alle landen het zelfde.Je kan dus ook een ''buitenlandse" euro krijgen,Daar kan je ook mee in Nederland betalen.

3.2 Hoe zien de eurobankbiljetten eruit ? De euro bankbiljetten bevatten geen nationale kenmerken maar zijn ontworpen door de Oostenrijker Robert Kalina.Het thema van zijn ontwerp is 'Tijdperken en stijlen van europa'.De biljetten bevatten drie architectonische elementen: ramen,poorten en bruggen.

^Uit: euro info^

3.3 Hoe zien de euromunten er uit ? De Belg Luc Luycx ontwierp de europese zijde van de munt.De nationale zijde van de munt verschilt per land.Er komen dus van elke euromunt elf soorten,die in het gehele eurogebied geldig zijn.Bruno Ninaber van Eyben ontwierp de nationale zijde van de Nederlandse euro,waar Koningin Beatrix op staat.

^Uit : euro info^

3.4 Hoeveel munten en bankbiljetten moeten er worden vervangen ? In Nederland zijn er nu 380 miljoen bankbiljetten in omloop.Die moeten allemaal worden vervangen.Er zijn 3 miljard euromunten nodig.In totaal moeten er meer dan 60 miljard munten en 9 miljard bankbiljetten vervangen worden in heel Europa.Het slaan van munten en drukken van biljetten duurt ongeveer 3 jaar.De meeste landen zijn begonnen met slaan of drukken,aan het eind van 1998 of aan het begin van 1999.Ze zullen dus ongeveer in 2001 klaar zijn.Men zal dan beginnen met het voorbereiden van de distributie.Omdat daar veel veiligheidsmaatregelen nodig zijn wordt de euro pas in 2002 ingevoerd.

3.5 Wie drukt of slaat de biljetten of munten ? De drukkerijen die nu de nationale bankbiljetten produceren,doen ook de productie van de euro.In Nederland is dat Johan Enschede in Haarlem.De productie van de nationale munten gebeurt door de munthuizen in de EU-landen. Daar zullen ze ook de euromunten produceren.In Nederland wordt dat De Nederlandse Munt in Utrecht geslagen.Ze worden vanaf 1999 door de Nederlandse Bank opgeslagen in Lelystad.De eurobankbiljetten worden opgesalgen in kluizen van de Nederlands Bank in Amsterdam.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

3.5 Wie drukt of slaat de biljetten of munten ? De drukkerijen die nu de nationale bankbiljetten produceren,doen ook de productie van de euro.In Nederland is dat Johan Enschede in Haarlem.De productie van de nationale munten gebeurt door de munthuizen in de EU-landen. Daar zullen ze ook de euromunten produceren.In Nederland wordt dat De Nederlandse Munt in Utrecht geslagen.Ze worden vanaf 1999 door de Nederlandse Bank opgeslagen in Lelystad.De eurobankbiljetten worden opgesalgen in kluizen van de Nederlands Bank in Amsterdam.

3.6 Zijn guldens na juli 2002 nog iets waard? Ja, maar van af 28 januari 2002 is de gulden geen wettig betaalmiddel meer.Dan kan je er niet meer meebetalen in winkels ,resturants enz.Maar je kan je gulden munten en biljetten tot 1januari 2003 bij een bank inwisselen voor euro`s.Tot 1 januari 2007 kan je guldenmunten kosteloos inwisselen voor euro`s bij kantoren van de Nederlandse Bank.Tot 1 januari 2032 kan je guldenbiljetten inwisselen bij de Nederlandse Bank.

Hoofdstuk 4 Wat is de EMU ?

4.1 Wat houdt de Economische en Monetaire Unie (EMU)in? Sinds 1 januari 1999 vormen elf lidstaten van de Europese Unie samen de Economische en Monetaire Unie.De landen zijn : Belgie,Duitsland,Finland, Frankrijk,Ierland,Italie,Luxemburg,Nederland,Oostenrijk,Portugal en Spanje.

Zij hebben een munt ingevoerd de euro.De Europese Centrale Bank voert sinds 1 januari 1999 het centrale monetaire beleid in de EMU.De EMU landen voeren een nationaal economisch beleid.

^ Landen in het rood doen mee aan de EMU. uit: euro info^

4.2 Wat is de Europese Centrale Bank (ECB) ? De ECB,die in Frankfurt is gevestigd,is vanaf 1 januari verantwoordelijk voor het monetaire beleid in de EMU en voor de uitgifte van euro bankbiljetten.Vanaf 1 januari 1999 regelt en bepaalt de ECB de rente op de geldmarkt in alle eurolanden.Samen met de nationale centrale banken vormt de ECB het Europese Stelsel van Centrale Banken (ESCB).

De ESCB moet er voor zorgen dat b.v. de Nederlandse Bank zich aan het monotaire beleid houd

Hoofdstuk 5 De Overheid en de euro.

5.1 Waarom voert Nederland de euro. Nederland heeft er baat ,bij alles wat de internationale handel bevordert.De oprichting van de EMU en de euro zullen als alles goed gaat gunstige effecten hebben op de Nederlandse economie.Als de Nederlandse economie groeit krijg je meer welvaart en werkgelegenheid.

5.2 Wat vindt de "gewone" Nederlander van de euro ? Uit een opiniepeiling in september\oktober 1998, gehouden in opdracht van de Nederlandse Bank vonden 78% de euro aanvaardbaar.In het bedrijfsleven vonden 94% de euro aanvaardbaar.

5.3 Wat doet de Nederlandse overheid aan de invoering van de euro ? Het kost veel tijd om de gulden omteschakelen naar de euro.Daarom heeft de overheid in Februari 1996 breed overlegorgaan opgericht (Het Nationaal Forum voor de introductie van de euro).Het ministerie van financien is voorzitter van dit Forum en voert het secreaat.Op verschillende manieren heeft de komst van de euro gevolgen voor de overheid en mede-overheden (gemeenten en provincies)B.v. via de belastingheffing ,uitkeringen en wetten.De overheid is ook verantwoordelijk voor de voorlichting van het grote publiek en de bijzondere doolgroepen(Bedrijfsleven,onderwijs,allochtonen, ouderen ,gehandicapten).Om dit goed te regelen is het, het Nationaal Forum voor de intoductie van de euro opgericht.

5.3 Hoe voert de overheid de euro in ? De overheid werkt tot 2002 zoveel mogelijk in guldens.Maar in 2002 werkt de overheid alleen nog maar met euro`s.Wel heeft de overheid manieren om aan de euro te wennen b.v. eindbedragen worden in guldens en euro`s gegeven.De belastingdienst heeft al een mogelijkheid belasting te betalen in euro`s.In 2002 is dit verplicht.

5.4 Wordt de euro alleen door de overheid ingevoerd ? Nee,In 1996 heeft de regering het Natinaal Forum voor de intoductie van de euro opgericht.Daarin zitten vertegenwoordigers uit de financiele wereld,het bedrijfsleven, maatschapelijke organisaties en overheidsinstanties.Zij zoeken naar problemen met de invoering van de euro en lossen ze op.Een belangrijke taak is de voorlichting aan de burgers en aan bedrijven.Ook hebben zij eigen voorlichtingsmatriaal.

Hoofdstuk 6 De euro en beleggingen.

6.1 Wat betekent de de euro op de Amsterdamse beurs. Omdat de beurzen in de elf eurolanden per 1 januari 1999 zijn overgegaan op de euro.Is het beleggen makkelijker geworden om ook buiten Nederland te beleggen.Ook za de concurentie van de beurzen in europa stijgen.

6.2 Zijn alle beuren in januari 1999 veranderd naar de euro ? Ja,alle beurzen in de elf eurolanden zijn overgestapt naar de
euro. ( Big Bang).Dat geldt voor : de handel,de notering ,de administratie ,de systemen en alles wat met de beurs te maken heeft.De beurezen die niet in bij de elf landen horen hebben activiteiten deels in de ero en deels in hun eigen valuta.

6.3 Worden de beurzen samengevoegd? Nu werken de beurzen op veel gebieden samen.In de toekomst zal de smenwerking beter worden.Maar een fusie tussen de beurzen is geen spraken.

REACTIES

A.

A.

is wel goed want nou hoef ik het niet meer te maken thank you

22 jaar geleden

F.

F.

dank je!

22 jaar geleden

R.

R.

De meeste dingen in dat verslag zijn alweer achterhaald

22 jaar geleden

R.

R.

He die sander,
echt een kei goed werkstuk man!! Echt top dat je hem hebt ingezonden.Kan ikke ook eens een goed cijfer halen.best wel flex zo hier!!Nou k ga weer nokke mzzl en bedankt

kussies Ruthline avn Dijk

21 jaar geleden

B.

B.

Ik vind het een keimooi werkstuk!!

21 jaar geleden

A.

A.

Hallo Sander,

ik moest onlangs van aardrijkskunde een werkstuk over de euro maken. Heelaas had ik toen het werkstuk van jou nog niet gezien, dat had me dan heel wat moeite gespaard.

21 jaar geleden

L.

L.

Hoi Sander
Heel erg bedankt voor je werkstuk!
We zijn er heel blij mee!
-X:)X-

21 jaar geleden

I.

I.

bedankt voor de hulp.

21 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.