Afval

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vmbo | 835 woorden
  • 7 juni 2004
  • 47 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
47 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
inleiding · Soorten afval
1. brandbaar afval
2. c3-afval
3. c2-afval 4. composteerbaar afval
5.GFT-afval 6.KGA- klein gevaarlijk afval 7.stortafval 8.wit- en bruingoed · Bronvermelding · Slot Inleiding Ik doe mijn werkstuk over afval, omdat het belangrijk is dat al het afval niet zomaar wordt gestort. Daarom is het van belang dat alle soorten afval apart worden ingezameld of gesorteerd voor hergebruik. brandbaar afval Twence beschikt over één van de modernste afvalverbrandingsinstallatie (avi)ter wereld. Vierentwintig uur per dag wordt brandbaar afval verwerkt met behulp van uiterst luxe, beproefde technologieën. De installatie heeft een vermogen van circa 290.0000 ton per jaar. In de afvalbunker worden verschillende stromen huishoudelijk en bedrijfsafval tot een gelijkmatig massa gemengd. De verbranding vindt vervolgens plaats in twee roosterovens. Met de verbrandingswarmte van de ovens (850 tot 1.200 graden Celsius) wordt energie opgewekt, voldoende om een middelgrote stad dag en nacht te voorzien van stroom. Na een verbrandingsproces blijven er harde, onbrandbare (rest-)fracties over. Deze worden geschikt gemaakt als (gecertificeerd) ondergrond voor de wegenbouw. Daarnaast worden metalen uit de reststoffen teruggevonden. Al deze processen samen maken dat de avi van twence méer is dan een afvalverbrandingsinstallatie. We spreken zelf ook wel van hergebruik. Van het totaal aangevoerde afvalvolume blijft, na verwerking en bewerking, een nog te storten resudi over van slecht 3 tot 5 procent.
c-3 Er is een speciale c3-deponie voor het storten van matig uitloopbare, vaste niet tot het planten- of dierenrijk horend gevaarlijke afvalstoffen. Een aantal categorieën afvalstromen komt voor deze definitieve vorm van eindverwerking in aanmerking, zoals bijvoorbeeld: · Galvano-filterkoek; · Straalstof; · Specifieke grondstromen; · Stuifgevoelig asbest; · Zouten
Gevaarlijk afval voor deze stortlocatie moet aan specifieke acceptatievoorwaarden voldoen. Hierover dient altijd vooraf overleg tussen u, als aanbieder, en onze acceptanten plaats te vinden. [plaatje0] c-2 Er is een speciale stortlocatie ofwel deponie voor gevaarlijk afval, zoals rookgasreinigingresiduen. Daaronder vallen bijvoorbeeld vlieggassen, ketelassen en zwavelresiduen uit verbrandingsinstallatie. Gevaarlijk afval voor deze stortlocatie moet aan specifieke acceptatievoorwaarden voldoen. Hierover dient altijd overleg tussen u, als aanbieder, en onze acceptanten plaats te vinden. composteerbaar afval De composteerinstallatie verwerkt groente-, fruit-en tuinafval (gft-afval)van bedrijven en huishoudens. Ook andere organische bedrijfsafvalstromen kunnen we verwerken. De GFT-installatie heeft een vermogen van 75.000 ton per jaar. Na een grove verkleining gaat materiaal voor vijf dagen de composteertunnels in. Hier vindt, bij een temperatuur van 60ºC, de voorcompostering plaats. Daarna gaat het materiaal naar de nacompostering, waar het in ongeveer drie weken compost wordt. Aan het eind van het proces haalt magneet het ijzer uit het materiaal. Met een ketsplaat worden steentjes en glas er uitgehaald, plastic wordt er met een door ons ontwikkelde windshifter uitgeblazen. Vervolgens wordt het materiaal gezeefd, zodat er compost overblijft van 0 tot 12mm. Dit is mooie, fijne recro-compost. De rest van de compost wordt afgezeefd tot 25mm en is zeer geschikt als bodemverbeteraar in de landbouw. gft afval Van gft-afval wordt compost gemaakt maar nu even iets van wat wel bij gft-afval hoort en wat niet. Wel in de gft-bak: Niet in de gft-bak: Groent-en fruitafval kattenbakkorrels zonder milieukeur Aardappelschillen melk- en vruchtensappakken

Gekookte etensresten hout en dikke takken
Gestold vet vogelkooizand
Theezakjes, filterzakjes honde- en katteharen
Keukenpapier luiers
Onkruid zand kga Voor verantwoorde afvoer van klein gevaarlijk afval kunt u terecht bij het KGA-depot. De medewerkers sorteren het afval en maken het geschikt voorverwerking. Zo zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk gevaarlijk afval kan worden hergebruikt. Het KGA-depot heeft een eigen inzamelauto. Bedrijven, die zelf niet de mogelijkheid hebben het KGA naar het depot te vervoeren, kunnen hier gebruik van maken. Ook kunt u bij het KGA-depot verpakking huren of kopen. Met deze verpakking wordt voldaan aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan het verpakken van KGA. Een paar voorbeelden van KGA zijn: 1. Lege plastic flessen. 2. Lege Batterijen. 3. TL-lampen
4. Verfblikken. 5. Giftige stoffen. [plaatje1] [plaatje2] [plaatje3]
stortafval Afval dat niet geschikt is voor hergebruik, niet verbrand kan worden en ook niet valt onder een stortverbod wordt uiteindelijk gestort op één van onze stortlocaties. Dit storten gebeurt onder zeer streng voorwaarden, de zogenaamde IBC-criteria staat voor Isoleren, Beheersen en Controleren. Afvalstromen die op dit moment gestort worden zijn · Bepaalde soorten bedrijfsafval; · Bouw-en sloopafval; · Afval van aanemers; · Asbestplaten; · Asbesthoudend sloopafval; · Niet-reinigbare grond; · Asbesthoudende grond; · Afval uit putten, kolken, rioleringen, vijvers, waterlopen en sedimentatie. wit en bruingoed Er is een Regionaal Overslag Station (ROS) voor wit- en bruingoed op de locatie Boeldershoek in Hengelo. Het ROS accepteert alle vormen van wit- en bruingoed afkomstig van huishoudens. Ook apparaten, die op vergelijkbare wijze zijn ingezet bij bedrijven, kunnen worden aangeleverd. [plaatje4] Daarnaast accepteren we automatiseringsapparatuur zoals computers, printers en faxen. Als u deze goederen volgens de geldende acceptatievoorwaarden doen, zijn er geen verwerkingskosten aan verbonden. Voor grote koel-en vriesapparatuur, zoals koelvitrines en diepvrieseilanden, kunt u ook bij het ROS terecht. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. [plaatje5] [plaatje6] bronvermelding · Twence = een afvalverwerkingsinstallatie in Hengelo www.twence.nl slot Dit was mijn werkstuk over afval ik vond het een heel interessant onderwerp en heb er veel geleerd omdat men toch nog veel met afval kan doen in plaats van storten.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.