Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Vroege Renaissance in Italie - kunst

Beoordeling 4.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 277 woorden
  • 1 mei 2003
  • 59 keer beoordeeld
Cijfer 4.3
59 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
CKV
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
De verwereldlijking leidde uiteindelijk tot het ontstaan van de Renaissance in Italië. Renaissance betekent letterlijk ‘wedergeboorte’, waarmee wordt gedoeld op de heropbloei van de kunst uit de Oudheid. Net als in de Oudheid werden mens en natuur steeds meer op de voorgrond geplaats, tot deze centraal stonden. Zowel in de kunst als in de wetenschap werd het accent gelegd op nauwkeurige waarneming, wat in de wetenschap tot uitdrukking kwam door het bestuderen van de natuurwetten, en in de kunst door het precies weergeven van deze natuur. Ook de uitdrukking van de menselijke gevoelens werd belangrijk, en dankzij een betere anatomische kennis werden de figuren levendiger en natuurlijker voorgesteld. In de schilderkunst werden religieuze taferelen gesitueerd op aarde en heiligen werden voorgesteld als mensen van vlees en bloed. In de beeldouwkunst werd de verheerlijking van de mens toonaangevend, waar het in de middeleeuwen om de verheerlijking van het goddelijke ging. De verruimde belangstelling voor de mens bleek ook uit een sterk groeiend individualisme: voor het eerst traden kunstenaars met hun naam naar buiten, waardoor hun kunst los kwam uit de anonimiteit van de middeleeuwen. Orde Wetenschap uitoefenen is een manier van de wereld ordenen, theoretiseren. De wetenschap bloeide sterk op in de Renaissance, en onderzocht natuur en mens. De theorie voor het perspectief werd ontwikkeld en de menselijke anatomie werd duidelijk in beeld gebracht. Deze verworvenheden werden in de kunst toegepast, voor het eerst in de geschiedenis werd er perfect perspectief weergegeven.
Lichaam De mens stond weer centraal, en daarmee ook het menselijk lichaam. Er werden uitgebreide studies gedaan naar de menselijke anatomie, en in navolging van de Oudheid werden weer afbeeldingen en sculpturen van naakte mensen vervaardigd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.