Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Surrealisme

Beoordeling 3.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 739 woorden
  • 26 oktober 2000
  • 71 keer beoordeeld
Cijfer 3.8
71 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina
Surrealisme
In dit werkstuk gaan wij een paar vragen beantwoorden m.b.t het Surrealisme, een kunststroming (vanaf 1924). Ook gebruiken wij deze informatie weer bij de excursie in Keulen voor onze spreekbeurt. ? ?Welke materialen en technieken zijn van belang? Als ik alle schilderijen zo eens bekeken heb op het internet en in het kunstboek, zie ik dat er bijna alleen maar gebruik wordt gemaakt van olieverf op doek, en een enkele pentekening. Met deze olieverf kon je heel gedetailleerd schilderen en dat was van belang. André Breton, de woordvoerder van de surrealistische beweging, was al een hele tijd bezig met het z.g.n. ‘automatisch schrijven. Dat is een proces waarbij de kunstenaar zijn pen of penseel beweegt, zonder er bewust richting aan te geven. Ook werd er door de kunstenaars verschillende woordspelen gedaan. De bekendste hiervan is “Le Cadavre Exquis”, Een methode waarbij ieder een vel papier krijgt waarop hij een zelfstandig naamwoord schrijft. Vervolgens wordt het papier zo omgevouwen, dat het geschrevene niet meer zichtbaar is. De buurman schrijft het volgende woord of zinsdeel op , vouwt het papier weer om en gaf het door. De eerste zin die men via dit spelletje verkreeg, gaf er de naam aan: "Le cadavre exquis boira le vin nouveau" (het kostelijke kadaver zal de nieuwe wijn drinken). De meest vreemdsoortige combinaties kunnen op deze wijze ontstaan en dat was nu precies de bedoeling van de schrijvers. Zij wilden hun fantasie laten prikkelen door zaken die buiten de realiteit lagen. Hierdoor kreeg je zinnen als : "Le sexe sans fin couche avec la langue orthodoxe" "Het Eindeloze geslacht deelt het bed met de rechtzinnige tong" "les femmes blessées faussent la guillotine aux cheveux blonds" "De gewonde vrouwen ontkrachten de valbijl met hun blonde haar" ? ?Wat is er te zien en wat voor onderwerpen koos men? Letterlijk betekent Surrealisme: ‘boven de werkelijkheid.’ De wereld van de droom en de fantasie vormde het onderwerp van het werk. Seksualiteit was ook een belangrijk surrealistisch thema; het was omgeven met sociale taboes. “ Het surrealisme is gebaseerd op het geloof in het bestaan van bepaalde associatievormen, die tot nu toe verontachtzaamd zijn, in de almacht van de dromen, in het indirecte spel van gedachten.” (André Breton, Manifest de grondslagen Surrealisme) Het irrationele, de geheimzinnigheid van de droom, oefende een sterke aantrekkingskracht uit op sommige schilders. Zij werden de surrealisten. De wereld van de fantasie is in haar ideeën onuitputtelijk. De surrealist stuit steeds op ‘nieuwe’ situaties. In de schilderijen proeven we de bovenwerkelijke sfeer. We herkennen alle onderdelen duidelijk; het totaal is echter als in een droom. Het gebruik van verdovende middelen is vrijwel zeker van invloed geweest om zo’n wereld van bewustzijnsverruiming op te roepen. In de 19e eeuw was het gebruik van opium wijdverbreid in kringen van kunstenaars en schrijvers. ? ?Wat was de bedoeling van de kunstenaar/kunststroming? Het Surrealisme ontstond omstreeks 1921 in Parijs en omvatte zowel schilder- en beeldhouwkunst als literatuur. Het doel van de surrealisten was het verkennen van de psyche. Ze wilden de werelden van droom en werkelijkheid samensmeden tot één realiteit, een surrealiteit. Daartoe beeldden zij onbestaande situaties met mensen en voorwerpen in absurde samenhangen uit. Deze onwezenlijke werelden werden realistisch geschilderd, met grote zorg voor detail. Breton en de surrealisten streefden ernaar díe vrijheid te bereiken die gegeven is aan kleine kinderen en krankzinnigen. Aan hun creatieve uitingen werd door de surrealisten dan ook veel belang gehecht. Aan het begin van het eerste manifest schreef Breton: "Het enige wat me nog in vervoering kan brengen is het woord vrijheid." Het is duidelijk dat hij die vrijheid meende te zullen vinden in een gebied waar de fantasie niet wordt ingeperkt. Wat de volwassenen ten slotte overblijft om die vrijheid tóch terug te vinden en te genieten is de krankzinnigheid, concludeerde hij. ? ?In wat voor tijd werd het gemaakt (culturele klimaat)? Het Surrealisme ontstond omstreeks 1921 zoals je net al gelezen hebt. Vlak na de WO I. Het Dadaïsme ging aan het Surrealisme vooraf. André Breton (1896-1966) was zeg maar de woordvoerder van deze stroming/beweging. Hij legde zijn ideeën vast in een aantal manifesten (boeken) die hij schreef. Zijn eerste manifest verscheen in 1924. ? ?Wat voor functie had deze kunst van deze kunstenaar / stroming? (decoratie, religieus, etc.) Ik denk dat de schilderijen voornamelijk, decoratief als functie hadden. wij konden hier bijna geen informatie over vinden. De schilderijen waren zeer kleurrijk met een porie zwarte humor en waanzin.

REACTIES

E.

E.

Hallo, ik zougraag je werkstuk gebruiken voor mijn taak, maar ik moet de gebruikte boeken noteren... Als je die nog weet, wil je ze me dan mailen? xxellen

21 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.