Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Sacre Coeur

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 667 woorden
  • 2 april 2002
  • 58 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
58 keer beoordeeld

Na de Frans-Pruisische oorlog van 1870, werd er voorgesteld om een kerk te bouwen in het heilige hart op de heuvel Montmartre, die moest gaan dienen als teken der verzoening. Tot de bouw van kerk werd besloten in 1873. Aanvankelijk werden de kosten van bouw gedekt door de giften van de bevolking, maar later verklaarde het Nationale Parlement het tot een staatsaangelegenheid. Er was 7 miljoen voor de bouw van de kerk uitgetrokken, maar zoals bij veel bouwwerken werd ook de Sacré Coeur iets duurder. De uiteindelijke kosten werd geraamd op 40 miljoen. De architect was Abadie. Hij had ook de restauratie gedaan van de St-Front Cathedral in Périgueux. De plannen voor een nieuwe basiliek riepen om een kasteel in Romaans -Byzantaanse stijl. De eerste steen werd gelegd in 1875. Abadie stierf in 1884, en toen was alleen de fundatie afgerond. De kerk werd in 1913 opgeleverd. Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog werd de kerk pas in 1919 ingewijd. Echte kenners zullen zien dat de architecten verschillende bouwstijlen hebben toegepast, waaronder de Romaanse en de Byzantijnse bouwstijl. Om boven aan te komen, moet men eerste de 237 treden nemen. Hierna heeft men een schitterend uitzicht. Van binnen is de kerk rijkelijk versierd met schilderijen en beeldhouwwerken. Men kan ook afdalen naar de crypte. Sinds 1885 vindt er eeuwigdurende aanbidding plaats. Het interieur van de kerk bevat een van 's werelds grootste mozaïeken, en stelt Jezus voor met gestrekte armen. De naburige klokkentoren bevat de "Savoyarde". Deze is in 1895 gegoten in Annency en weegt 19 ton, en is daarmee een van de zwaarste van de wereld. De kerk is in twee stijlen gebouwd; · Romaanse stijl · Byzantijnse stijl Romaanse kunst Dit is de benaming voor de Europese kust tussen ca 1000 en 1200. Kenmerkend voor deze Romaanse architectuur is het gebruik van ronde bogen. Het gehele bouwwerk maakt een horizontale indruk. De muren zijn dik en zwaar en de vensters klein. De kerken hebben meestal een basilicaal grondplan met transept. Het beeldhouwwerk staat in dienst van de architectuur. Dit geldt ook voor de monumentale schilderkunst die in de vorm van fresco’s op de muren waren aangebracht. De Romaanse kunst heeft een sterk religieus karakter waardoor er in die tijd weinig profane werken vervaardigd. Het begrip Romaans is ontstaan door het gebruik van dit woord door twee franse archeologen Charles de Gerville (1820) en Arcisse de Caumont (1830). Zij noemen de bouwkunst uit de 11de en 12de eeuw Romaans, omdat zij vinden dat deze architectuur voortkomt uit de Romeinse bouwwijze. U kunt dit vergelijken met de Romaanse talen die uit het Latijn voortkomen. Al is dit een eenvoudige voorstelling van zaken, deze term wordt algemeen gebruikt. Onder Romaanse stijl verstaat men de kunst in geheel west europa van Ca 1000 tot in het begin van de 13de eeuw. Vanuit Noord Frankrijk komt rond 1150 echter reeds de gotische kunst in opmars. Bron:
Kunstkennis Byzantijnse kunst Dit is de kunst uit het Oost-Romeinse rijk. Het Oost-Romeinse rijk dateert van 330 tot 1453 en strekte zich uit van Italië tot diep in Klein-Azie en van de Zwarte Zee tot Egypte. De Byzantijnse kunst beïnvloed de kunst van o.a. de Europese middeleeuwen. In Rusland en de Balkan bleef er zelfs lang na de val van Byzantijnse rijk sprake van invloed van de Byzantijnse kunst. Byzantijnse kunst ontstond in de hoofdstad Byzantium en breidde zich pas in de zesde eeuw over het gehele rijk uit (onder keizer Justinianus). De belangrijkste monumenten zijn de Aya Sophia (Istanbul) en de San Vitale (Ravenna). De kerken maken een langgerekte en horizontale indruk. Meestal is er sprake van centraal bouw. De plattegrond heeft vaak de vorm van een Grieks kruis (een kruis met armen van dezelfde lengte).Op de kruising is er in dat geval een koepel geplaatst en soms ook op de armen. Byzantijnse mozaïekschilderkunst is o.a. te zien in de kerken van Ravennen in de San Marco te Venetië. De Byzantijnse kunst oogt statisch en verstard. Dat is te verklaren a.d.h.v. het feit dat de uitbeelding van religieuze onderwerpen gebonden was aan vaste voorschriften.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.