Whiplash

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas havo | 3708 woorden
  • 26 mei 2002
  • 33 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
33 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

1. Inleiding

Heeft u er ooit van gehoord? Uit de praktijkgegevens, blijkt dat menig mens deze term wel eens gehoord heeft, ooit iets over deze kwetsuur gelezen of opgevangen heeft. Daadwerkelijk op de hoogte zijn, van wat nou een “whiplash” inhoud, dat is er helaas, voor diegene die er wel “ervaring” mee hebben, niet bij. Een zeer complex en omstreden kwetsuur, waar nog steeds veel niet van en over duidelijk is. Hierop volgend zal dan ook dit onderwerp beter belicht worden. Om te beginnen zal ingegaan worden op de benaming “whiplash” zelf, vervolgens zal dieper in gegaan worden op; hoe een whiplash kan ontstaan, wat voor klachten er kunnen ontstaan, wat voor behandelingsvormen er zijn, wat voor gevolgen een whiplash voor “het dagelijks leven” kan hebben en tenslotte hoe een whiplash voorkomen zou kunnen worden.

2. De benaming whiplash

Synoniemen: Minder bekende benamingen voor de kwetsuur “whiplash” zijn: nekverrekking, nekverstuiking, nektrauma, schleuderverletzung, traffic light disease, overstrekking of overbuiging of whiplash-injury. Veelvuldig in de medische wereld gebruikte termen zijn: een whiplash-trauma, post whiplash klachten of het acceleratie-(voorovergeslagen hoofd) en deceleratiesyndroom(achterovergeslagen hoofd) van de halswervelkolom. Een acceleratietrauma van het cervicale segment(versnellingsletsel in nek- en ruggenwervelgebied), de late whiplash syndroom en whiplash assiociated disorders. Letterlijk vertaald: Vanuit het Engels vertaald, betekent de veel gebruikte verzamelnaam “whiplash” een zweepslag. Hoewel de term “whiplash” in de volksmond gebruikt wordt, voor nek-, rug- en schouderklachten vaak ontstaan door auto-ongevallen, is het eigenlijk hetzelfde als wat er met bijvoorbeeld de kuit kan gebeuren na een verrekking. Er kunnen gewrichten ontzet worden, banden overrekt en/of spiervezels beschadigd raken. Samengevat: In het kort kan dan ook gezegd worden, dat de benaming whiplash er een is die veelal gebruikt wordt voor: de klachten die kunnen ontstaan nadat het hoofd een plotselinge heftige beweging heeft gemaakt. Dit kan een beweging naar voren, naar achteren en/of naar opzij zijn geweest.

3. Hoe ontstaat whiplashletsel

Whiplashletsel kan optreden als het hoofd en de nek ten opzichte van het lichaam een heel plotselinge bewegingsverandering(versnelling) ondergaan. Dit hoeft zeker niet alleen het geval te zijn bij een auto-ongeval. Zo’n bewegingsverandering kan bijvoorbeeld ook ontstaan tijdens het uitglijden, een (vrije)val, sportbeoefening ofwel; alle van buiten het lichaam afkomende krachten, dus ook lichamelijkgeweld kan oorzaak zijn van whiplashletsel.

De rode pijlen tonen enkele plaatsen, waar bij overstrekken ernstige beschadigingen kunnen voorkomen. Tijdens een ongeval vindt een heftige, vrije zwiepbeweging, (whiplash = zweepslag) van het hoofd en de hals plaats. Eerst in een bepaalde richting, waarna beide; hoofd en hals, vervolgens in tegengestelde richting verplaatst worden. Tijdens een klassieke aanrijding, hierbij moet men dan denken aan een kop-staartbotsing, bewegen zowel het hoofd als de nek eerst naar achter en dan weer naar voren (zie beide afbeeldingen).

De rode pijlen tonen enkele plaatsen waar bij krachtige buiging ernstige beschadigingen kunnen voorkomen.

Deze vaak onverwachte bewegingen gaan met veel snelheid en kracht gepaard. Daardoor kunnen er onder meer door uitrekking, compressie en verschuiving plaatsvinden. Er kan dan ook (micro)letsels ontstaan van allerlei structuren zoals wervellichamen, wervelgewrichtjes, tussenwervelschijven, banden, spieren, pezen, ligamenten, bloedvaten, zenuwbanen en hersenweefsel. Als op het moment van een ongeval het hoofd gedraaid is, is de kans op letsel groter. Het mag duidelijk zijn, dat het hierbij dus niet direct om eventuele wervelfracturen gaat.

4. Wat voor symptomen/klachten kunnen er ontstaan

Wanneer ontstaan de klachten: Bij de meeste mensen met whiplashletsel ontstaan binnen 24 uur na het ongeval de symptomen/klachten. Vooral in het begin kan het klachtenpatroon erg variëren; iedere dag kan anders zijn.

De te verwachten hersteltijd van een whiplash: De aard van de klachten, de ernst ervan en de duur van de genezing, hangen samen met factoren zoals de richting van de whiplash, de stand van hoofd en nek en de aanwezigheid van reeds bestaande afwijkingen zoals slijtage van nekwervels. Niemand kan echt een goede voorspelling maken over het beloop van een patiënts klachten. Redelijkerwijs kan gezegd worden, dat bij whiplashklachten na 3 tot 4 weken de meeste mensen hersteld zijn van een whiplash, bij een postwhiplash syndroom is een periode tot een jaar na het ongeval te verdedigen en bij een laat postwhiplash syndroom is de tijd langer dan een jaar, er zal in veel gevallen sprake zijn van chronische klachten.

De klachten/symptomen: Bij een whiplashtrauma hoort een heel scala van postwhiplash-klachten. De verschijnselen kunnen variëren van niet zo ernstig tot heel ernstig. Er is bijna altijd sprake van pijn in de nek, doordat de nekspieren hoog in de nek stijf zijn. De pijn straalt dan ook naar het hoofd uit. Deze klachten nemen toe bij fysieke inspanningen en spanningen in de vorm stress. Daarnaast zijn er nog veel diffuse verschijnselen, zoals pijn die uitstraalt naar de schouders, pijn in de armen, pijn in de hoge en middenrug, pijn tussen de schouderbladen, branderige sensaties in nek, hals, armen en handen, duizeligheid, draaierigheid, hoofdpijn, slikklachten, kauwklachten, woord-vind-problemen, concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, intense vermoeidheid en ga zo maar door:

algemene klachten • Karakter verandering • Vegetatieve stelsel ontregelt • Slaapritme stoornissen • Alcoholisme • Hormoonhuishouding ontregelt • Lichte epilepsie verschijnselen • (on) Regelmatig zweterig • (on) Regelmatig duizelig • (on) Regelmatig verkouden • (on) Regelmatig keelpijn • (on) Regelmatig grieperig • (on) Regelmatig flauwvallen • (on) Regelmatig hyperventilatie • (on) Regelmatig misselijk • Allergie reacties • Medicijnverslaving • Spontane ontstekingen • Ondefinieerbare pijnen • Sterke temperatuur schommelingen • Plotselinge (over)vermoeidheid

Hart • Hartritme stoornissen • Onregelmatige bloeddruk (per uur wisselend) • Plotseling verhoogde hartslag • Verschil in bloeddruk links en rechts • Geen reactie bij schrikken

Hoofd
Hoofdpijnen in diverse vormen; continue, ondefinieerbare, stekende boven de ogen, stekende in het achterhoofd, stekende in de schedelrand, stekende als een toupetje, stekende in het voorhoofd, migraine gevoel, onregelmatige hoofdpijn en stroomstootje.

Mond en kaak • Ondefinieerbare pijn in onderkaak • Ondefinieerbare pijn in bovenkaak • Tintelingen in de tong • Slik- en verslik problemen • Tandenknarsen in slaap

Oren • Oorsuizingen • Gehoorvermindering • Oorpijn • Evenwichtstoornissen • Overgevoelig voor hoge tonen • Overgevoelig voor geluiden door elkaar • Overgevoelig voor harde geluiden • Overgevoelig voor sterke volumeveranderingen

Ogen • Verwijde pupillen zonder reden • Verminderd vermogen tot accommoderen • Dubbel zien • Delen vallen weg • Trillende letters bij lezen • Irritatie achter computerscherm • Wazig zien • Ogen niet stil kunnen houden • Scheel kijken • Overgevoelig voor licht • Overgevoelig voor lichtflikkeringen

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Nek, rug en schouders • Brandend gevoel • Verkrampte spieren • Zenuwpijn • Gevoel een zware last te dragen • Niet kunnen tillen • Niet de nek kunnen draaien • Stramme nek naar voren gericht • Stijve nek • Krakende nek

Armen en benen • Tennisarm • Tintelingen • Krachteloos • Zenuwpijn • Slapend gevoel • Uitval • Pijnlijke plekken • Spiertrekkingen • Ongecoördineerde spieraansturing • Niet lang kunnen lopen • Niet lang kunnen staan • Waggelend lopen • Slepend been • Mank lopen • Moeite met trap af lopen

Handen en voeten • Koude handen/voeten • Pijnlijke handen/voeten • Spiertrekkingen in vingers • Krachteloos • Zenuwpijn naar vingers

Geheugen • Lange termijn geheugenverlies • Korte termijn geheugenverlies

Karakterwijzigingen • Snel in paniek • Overgevoelig voor negatieve aspecten • Snel geïrriteerd • Snel somber gestemd • Depressief • Verward • Wantrouwig • Oppervlakkig • Conflicten ontlopen • Makkelijk opgeven • Afstandelijk • Veranderd van extrovert naar introvert en vv. • Minder daadkracht • Verminderde seksuele behoefte • Verminderd incasseringsvermogen • Onverdraagzaam • Passief • Onzeker • Angstig • Afstotend • Mist ijkpunten/houvast • Indruk alsof je naar foto op z'n kop kijkt • Onrustig gevoel in hoofd • Kan niet meer twee dingen tegelijk doen

Lezen en schrijven • Niet meer kunnen lezen/schrijven • Handtekening klopt niet meer • Stotteren • Woorden vergeten • Woorden omdraaien • Uitdrukkingen verhaspelen • Verkeerde woorden gebruiken • Woorden niet kunnen vinden • Zinsopbouw klopt niet • Begin van gesprek vergeten • Dyslexie reactie

Disfunctioneren • Niet meer op de rug kunnen liggen • Niet meer haren kunnen wassen • Niet meer kunnen uitrekken • Niet meer tegelijk kunnen: - Lopen & praten - Autorijden & praten - Lezen & ademhalen - Zingen & lezen van bladmuziek

Menstruatie • Veranderde cyclus • Bloedingen heviger • Overgeïrriteerd • Sidderingen • Verhevigde menstruatiepijn

Autorijden en fietsen • Oriëntatie problemen • Betekenis verkeerslichtkleuren vergeten • Verkeerde richting inslaan • Traag reageren • Verminderd verkeersoverzicht • Coördinatie stoornissen

Van de hierboven vermelde klachten is bekend, dat ze veelvuldig ofwel bij regelmaat geconstateerd zijn bij het onderzoeken van een patiënt. Duidelijk moet echter wel zijn: niet alle klachten komen altijd voor!

5. De gevolgen voor het dagelijksleven Het is een feit, dat alle aanwezige klachten een factor spelen in het dagelijks leven van een whiplashpatiënt. Voor dit moment zal alleen ingegaan worden op de twee bekendste gevolgen. Levenspatroon: Vooral de chronische klachten, hiervan zal vermoeidheid de grootste invloed hebben op het levenspatroon van een betrokkene en van diens gezinsleden. Bij schoolgaande kinderen en studenten gaan de studieresultaten achteruit en zij kunnen niet aan dezelfde activiteiten deelnemen als hun klas- en studiegenoten. Uiteraard kan het ook een bestaand arbeidsproces bemoeilijken. Sociaal isolement: Deze chronische klachten tasten dan ook de “kwaliteit” van het leven dusdanig aan, zodat een betrokkene in een sociaal isolement terechtkan komen. Mede omdat er door de personen uit de directe omgeving van een slachtoffer, weinig of geen begrip bestaat. Dit meestal ten gevolge van onbekendheid met de symptomen en de daarbij horende gevolgen voor een persoon die de whiplashverschijnselen heeft.

6. Wat voor behandelingsvormen worden er toegepast

Onduidelijkheid: Zoals in de inleiding al aangegeven werd, zijn er naar verluidt geen specifieke richtlijnen voor het behandelen van een persoon, die door een ongeval een whiplash, een postwhiplash syndroom of een laat postwhiplash syndroom, heeft opgelopen. Een pasklare behandelingsvorm is er dan ook niet. Door de vele onderzoeken, komt er wel steeds meer inzicht in wat veel voorkomende en bijkomende klachten zijn. Vanuit die gegevens, wordt er dan getracht een behandelingsmethode voor een patiënt te vinden. In het algemeen zijn artsen en therapeuten het over een ding eens, de eerste 48 uur na een ongeval is het noodzakelijk een nekkraag te dragen. Die 48 uur is de tijd dat een ontstekingsreactie duurt en in die tijd moet de nek rust hebben. Daarna kan de nek met een gekneusde enkel vergeleken worden. Wordt er veel mee gedaan, dan doe je de kraag om, is het rustig, dan doet men hem af. De tijd dat een patiënt zonder kraag door het leven gaat, dient steeds langer te worden. De kraag neemt namelijk de functies van de spieren over, waardoor deze verslappen. De huisarts
De huisarts krijgt in de praktijk regelmatig te maken met whiplash. Vaak komen slachtoffers direct na het ongeval of na een reeds plaatsgevonden EHBO-bezoek bij een huisarts terecht. Er worden in ieder geval röntgenfoto’s gemaakt, dit in verband met eventuele breuken. Van de ontstane klachten ten gevolge van whiplashletsel, zal er naar zeggen niets zichtbaar zijn op deze foto’s. Gesteld kan worden, dat de huisarts een belangrijke en vertrouwelijke rol speelt in zowel het uitkiezen van de juiste therapie, als het inzichtelijk maken van de klacht. Tevens zal een huisarts laten zien, wat een patiënt kan/moet verwachten. De Neuroloog
Na een bezoek aan huisarts en/of EHBO, wordt een patiënt vaak doorverwezen naar een neuroloog. Een specialist op het gebied van het menselijk zenuwstelsel en hersenen. Ook deze persoon zal trachten om een whiplash begrijpelijk te maken voor de patiënt, maar zeker ook voor zichzelf. Hij zal dan ook na gaan in hoeverre bepaalde klachten bij een bekende neurologische en /of orthopedische afwijking passen.

Orthopedische klachten. Onder orthopedische klachten die bij een whiplash horen, verstaat men spierklachten, ligamentaire overbelasting, wervels die soms gebroken zijn, etc. Eigenlijk klachten die door een orthopeed, fysiotherapeut of manueel therapeut onderzocht worden en indien mogelijk ook behandeld. Neurologische klachten. Daarnaast zijn er neurologische klachten. Daartoe behoren afknellingen van zenuwen in de nek die tot prikkeling, pijn en verminderde spierkracht in de arm kunnen leiden. De spieren zijn soms zo stijf dat er een dwangstand ontstaat. Er zijn tevens klachten die meestal als 'vaag' omschreven worden, zogezegd de chronische klachten zoals vermoeidheid, niet tegen licht en geluid kunnen, hormonale storingen, geprikkeld reageren, en nog een aantal symptomen. De verklaring voor die klachten is waarschijnlijk een zogenaamde functionele ontregeling van hersenstam. Wat kan er zichtbaar gemaakt worden van whiplashletsel. Bij een whiplash is er geen grote anatomische afwijking vast te stellen. In het ziekenhuis beschikt men niet over de apparatuur waarmee eventuele kleine anatomische afwijkingen zichtbaar te maken zijn. Het gaat bij een whiplash om de functionele afwijking van bepaalde gedeeltes van de hersenen. Gezegd kan worden: er is niets kapot in de hersenen, maar ontregeld; De samenwerking tussen de verschillende hersenengedeeltes is ontregeld. Hoe kan eventuele ontregelde samenwerking tussen verschillende hersengedeeltes zichtbaar gemaakt worden. Met verschillende methodes kunnen stoornissen van de hersenen worden vastgesteld. Bijvoorbeeld met behulp van een EEG (Elektro-EncefaloGram), ENG (ElektroNystagmoGram) of met 'evoked potentials'. Dit zijn hersenonderzoeken waarbij een goed beeld ontstaat van de samenwerking van de hersenen. Als er een functionele ontregeling aanwezig is, dat wil zeggen: loopt de samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de hersenen niet optimaal, dan is dat onder andere terug te vinden in een EEG.

Advies. Vaak kan er alleen maar advies gegeven worden in de zin van: zorg ervoor dat er geen ontregeling kan plaatsvinden. • Vermijdt onnodige drukte: doe één ding tegelijk, dit geldt overigens ook voor de vorm van behandeling die gekozen kan worden, loop niet van de een naar de ander. • Neem regelmatig even rust en luister vooral naar het lichaam. • Met medicijnen valt te proberen of men het hoofd beter bij een zaak kan houden, let hierbij wel op dat medicijnverslaving niet een bijkomend probleem wordt. • Een wiphlashpatiënt moet zich realiseren dat hij/zij een herstelproces doormaakt. • Het is een sport voor de betrokkene om zich zo goed en snel mogelijk aan te passen zowel in privé- als tijdens werksituaties.

De manueel therapeut
Wat kan een manueel therapeut doen: Door de nek, maar ook de rest van het lichaam te testen op alle bewegingsuitslagen kan de manueel therapeut vaststellen waar eventuele blokkades zitten die ervoor zorgen dat iemand bijvoorbeeld niet goed achterom kan kijken. Door de behandeling, die in de volksmond vaak kraken wordt genoemd, kan de therapeut verlichting geven van pijn en er voor zorgen dat het bewegen eenvoudiger gaat. Wanneer kan er tot behandeling overgegaan worden: Gedurende de eerste twee tot zes weken, wordt er niet behandeld. Dat is de tijd die nodig is voor het herstel van banden en van wervels die door het ongeluk verrekt zijn. Na die tijd kan een manueel therapeut op een veilige manier zijn werk doen. Ter ondersteuning: Om onder andere de nek goed sterk te maken is ook spierversterking nodig. Er worden dan ook vaak oefeningen gegeven, maar daarvoor zou een patiënt ook bij een fysiotherapeut terechtkunnen. Het is altijd goed om spierkracht op peil te houden. Hoe sterker de spieren, hoe minder de belasting op de nek en andere delen van het lichaam. Staan de wervels eenmaal goed boven elkaar en is de spierkracht goed, dan kan het lange tijd goed gaan.

De fysiotherapeut

Wat kan een fysiotherapeut voor een whiplashpatiënt doen: Aandachtspunten: a. pijn
b. conditie
c. houding
d. ontspanning
Inventarisatie: Bij het eerste bezoek wordt er geïnventariseerd wat voor klachten de patiënt heeft. Er wordt naar de wervels gekeken, of er geen blokkades zijn. Dat probleem moet eerst opgelost worden, zodat de spieren echt tot ontspanning kunnen komen. Dit wordt dan ook in overleg met de manuele therapeut gedaan. Staan de wervels goed, dan begint de therapie. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. Aan de voor de patiënt belangrijkste klacht, pijn bijvoorbeeld, wordt als eerste aandacht geschonken. Het verleggen van grenzen daarbij, dat is belangrijk, letwel forceren heeft geen enkele zin. Wanneer het met de pijn beter gaat, wordt het accent naar de andere items verlegd. Alles in goed overleg met de patiënt. Pijn: Massage is de bekendste vorm. Maar ook zwakstroom zoals TENS is een goede pijndemper. Conditie: Vaak wordt via een speciale test de conditie van hart en longen vastgesteld van een betrokkene. Aan de hand van die gegevens wordt dan een programma opgezet, dat specifiek voor die patiënt is. Tijdens het trainen kan met behulp van hartslagmeters vastgesteld worden of de patiënt optimaal traint. Dus niet te zwaar en niet te licht. Ook hiervoor geldt weer, dat men ook thuis moet oefenen. Hoe serieuzer iemand bij het proces betrokken is, des te sneller is de kans op herstel.

Houding: In een aantal gevallen komt het door pijn, dat de nek van een patiënt in een dwangstand staat. Dan moet er uiteraard iets aan die pijn gedaan worden. Zoals al eerder gezegd, kan manuele therapie hierbij een belangrijke rol spelen. Echter in de meeste gevallen, heeft een slechte houding met spierzwakte van het bovenste gedeelte van de rug te maken. Hoe sterker de rug, hoe groter de ondersteuning van de nek. Die rugspieren worden dan ook specifiek getraind. Ontspanning: Vaak is er spanning te vinden in de spieren. De oorzaak van die spanning kan, zoals eerder vermeld, door wervels veroorzaakt worden. Maar de spanning in de spieren kan ook een psychische oorzaak hebben. De klacht vertaalt zich in de spieren, terwijl de oorzaak tussen de oren zit. Is dat het geval, dan kan de patiënt beter door een psychotherapeut behandeld worden.

De Psychotherapeut: Door het lichamelijke ongerief dat een whiplashpatiënt ervaart, wordt deze voortdurend herinnerd aan het ongeval waardoor het nekletsel ontstaan is. Dat kan allerlei emoties oproepen, zoals verdriet, woede en schuldgevoelens. Het vooruitzicht blijvend geïnvalideerd te zijn, kan tot depressieve klachten leiden. En vergeet niet het onbegrip dat men vaak in de omgeving aantreft. De omgeving beseft vaak onvoldoende hoe naar en moeilijk het leven met een whiplash is en heeft de neiging de klachten van de whiplashpatiënt te ignoreren of te bagatelliseren. Medicatie: Natuurlijk kan een antidepressivum wel eens helpen als men zich maar moeilijk over het verdriet heen kan zetten. Maar men moet vooral oppassen voor een chronisch gebruik van dit soort middelen. Laat een betrokkene dan liever hulp bij een psycholoog, psychiater of psychotherapeut zoeken.

Het nut: De psychologische behandeling zal met name gericht zijn op het (beter) accepteren van de whiplash dan handicap: hoe kun je er beter mee omgaan, hoe kun je er beter met je omgeving over praten, enzovoorts. De ene mens kan nu eenmaal gemakkelijker met een bepaalde situatie omgaan dan een ander. Mensen verschillen in hun copingstijl (de wijze van omgaan met moeilijkheden en tegenslagen in het leven). Dat heeft met allerlei factoren te maken: hoe iemand is opgevoed, de mensen in zijn/haar omgeving, niet te vergeten hoe iemand zelf van nature in zijn/haar vel zit, enzovoorts. Advies: Vind jezelf geen aansteller. Whiplash is een serieuze handicap, waar je in het dagelijks leven voortdurend mee geconfronteerd wordt. Hoe moeilijk dat ook is, probeer niettemin het leven liefst zo ‘normaal’ mogelijk tegemoet te treden.

Ooracupunctuur: Inventarisatie: In een vraaggesprek wordt geïnformeerd naar het ontstaan van de whiplash, het verloop, het onderzoek en de behandeling tot dusver. Vervolgens wordt een aantal vragen gesteld die bij ieder nieuw bezoek worden herhaald om te horen hoe de vorderingen zijn. Besproken de volgende onderwerpen: - slapen - humeur - hoofdpijn - fysieke belasting - nekpijn - licht- en geluidsgevoeligheid - rugpijn - libido/cyclusstoring - energie - kwaadheid - concentratie - toekomstverwachtingen - duizeligheid - vermoeidheid

Ooracupunctuur: Inventarisatie: In een vraaggesprek wordt geïnformeerd naar het ontstaan van de whiplash, het verloop, het onderzoek en de behandeling tot dusver. Vervolgens wordt een aantal vragen gesteld die bij ieder nieuw bezoek worden herhaald om te horen hoe de vorderingen zijn. Besproken de volgende onderwerpen: - slapen - humeur - hoofdpijn - fysieke belasting - nekpijn - licht- en geluidsgevoeligheid - rugpijn - libido/cyclusstoring - energie - kwaadheid - concentratie - toekomstverwachtingen - duizeligheid - vermoeidheid

De patiënt geeft bij elk nieuw bezoek een cijfer aan de verschillende onderwerpen, zodat in korte tijd de relatie een beeld gevormd kan worden tussen de therapie en de resultaten. Met die gegevens kan de behandeling eventueel bijgestuurd worden.

De behandeling: Volgens een vast protocol wordt het oor onderzocht waarbij de gevonden punten genoteerd worden. Op de te behandelen punten worden verblijfsnaalden geplaatst. De naalden zijn heel klein, gesteriliseerd en worden na gebruik weggegooid. Na de eerste behandeling blijven ze twee dagen zitten, na een vervolgbehandelingen is het de bedoeling, dat ze zo lang mogelijk blijven zitten. De therapie gaat door, zolang de verblijfsnaalden in het oor zitten. Het nut: Door de whiplash zijn de nek, rug en in ernstige gevallen bepaalde gedeeltes van de hersenen overprikkeld. Auriculotherapie probeert de irritatie in die gebieden te normaliseren. Met name vage klachten als slapeloosheid, gebrek aan energie, vermoeidheid en depressie reageren goed. Maar ook kunnen nekklachten, cyclusstoringen en libidoverlies positief beïnvloed worden.

De whiplash stichting Nederland: Deze stichting zet zich ten eerste in voor voorlichting aan patiënten, hulpverleners en het grote publiek. Dit alles door het organiseren van lezingen, congressen en symposia. Tijdens deze voorlichtingen, probeert de stichting vooral de vooroordelen uit te bannen, tevens zal er meer begrip voor de mensen met een whiplash gevraagd worden. Ten tweede wordt er met behulp van verkregen financiëlebijdrage, wetenschappelijk onderzoek verricht; naar de oorzaken en de mogelijkheden om een whiplash te voorkomen en genezen. Op deze wijze, hoopt men deze kwetsuur op een maatschappelijk geaccepteerd niveau te verkrijgen.

7. Hoe zou een whiplash voorkomen kunnen worden: Zoals gezegd, ontstaat een whiplash doordat het lichaam een plotselinge versnelling ondervindt. Dat betekende dat een whiplash niet alleen voorkomt bij verkeersongevallen, maar een simpele glij-/valpartij kan al een whiplash veroorzaken. In dit laatste geval valt te zeggen, dat er eigenlijk geen manier is, om het oplopen van een whiplash te voorkomen. De enige tip is dan ook: Let op! Echter in het geval van verkeersongevallen, zijn er verschillende manieren, om een whiplash te voorkomen. Er zal dan ook vanuit een aantal standpunten bekeken worden wat een slachtoffer, een veroorzaker en een fabrikant van een bepaald vervoersmiddel kan doen, om de kans op letsel te verkleinen. Het slachtoffer: - Bij aanschaf van een “nieuwe” voertuig letten op bepaalde veiligheidsvoorzieningen. - Zorg ervoor alvorens het voertuig te starten, dat alle voorzieningen op de juiste manier zijn ingesteld, let hierbij vooral op de hoofdsteun. De veroorzaker: - Houdt afstand ten opzichte van je voorligger
De fabrikant: - Besteedt bij de vervaardiging van een nieuw voertuig aandacht aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veiligheidsvoorzieningen. Neem bijvoorbeeld het whips-systeem van Volvo: WHIPS (Whiplash Protection System) is Volvo S-80's own system for reducing the stresses on the spine and neck in rear-end collisions. An entirely new seat concept has been developed: When the car is hit from behind the entire backrest moves backwards together with the occupant. Then it tilts backwards to reduce the forces which tend to throw the body forwards.

Eigen bronnen: - Huisarts - Neuroloog - Manueel therapeut

Externe bronnen
Whiplash Stichting Nederland
http://www.whiplashinformatie.nl
http://www.whiplash.nl
http://www.dsdelft.nl/~prs/index_nl.html
http://www.1e-weg.nl
http://www.hulp2000.nl/opening.htm
http://www.acupunctuur.4t.com
http://www.dokterdokter.nl
http://home.wanadoo.nl/masaris/homep5.htm
http://www.pels.nl
http://www.pijn.com/patienten/nek_schouder.htm
http://www.universal.nl/users/veldhuis/WHIPLASH.HTM

REACTIES

E.

E.

dank u! werkelijk tres interresant! a bientot! auf wiedersehen! see you later. aligater. en de groeten van egbert

19 jaar geleden

P.

P.

Super wat je allemaal hebt vertelt.
Dit zijn de dagelijkse dingen waar een patient mee te maken heeft.
Sinds 1998 ben ikzelf ook whiplashpatient.
Ik heb zelf alles al door lopen en zit nog met dezelfde klachten als 5 jaar geleden.
Maar ik vond het fijn om jou werkstuk te lezen.

19 jaar geleden

A.

A.

En zo'n 10 jaar later lees ik dit stuk. Met tranen in mijn ogen, want 4 weken geleden is er iemand achterop gebotst bij mij.
Ik heb heel veel van de symptomen, en kwam hier terecht omdat ik bij Google zocht naar tintelingen in de tong. Want die heb ik, en zijn heel irritant. Hoort dus ook bij de whiplash klachten.
Tegenwoordig noemen artsen het ook wel een 'nekschudding', omdat het woord 'whiplash' niet echt zou kloppen bij het letsel. De beweging wel natuurlijk.

Wat ben je uiteindelijk gaan doen na de havo?

Groeten,
Arja

9 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.