Mestoverschot

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vmbo | 843 woorden
  • 19 mei 2001
  • 143 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
143 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

INLEIDING:
mijn werkstuk gaat over mestoverschot.
Mest is goed voor de vruchtbaarheid van de grond. Maar het moet wel gelijkmatig verdeeld worden en ook (verplicht) in de grond worden geinjecteerd. Een koe produceerd per dag ongeveer 60 liter mest een fokzeug 16 liter en een mestvarken 4,5 liter. Op een bedrijf met veel vee is ook veel mest. Elke veehouderij mag per jaar een bepaalde hoeveelheid mest produceren, het mestquotem. Als er te veel mest word geproduceerd krijg je een mestoverschot.

- mest
- mest als plantenvoedsel
- dierlijke mest
- kunstmest
- overbemesting
- aanpak van mestoverschotten
- biologische landbouw
- boeren en milieu


Mest

Om landbouwgrond vruchtbaar te maken gebruikt men mest.
Mensen die met het milieu te maken hebben klagen steeds meer over de gevolgen daarvan voor de natuur en grond en het oppervlaktewater.

Wat is mest eigenlijk? Mest bestaat uit dierlijke uitwerpselen en word gebruikt om de grond vruchtbaarder te maken de stoffen en mineralen. Teveel mineralen is niet goed voor de bodem en tast de natuur en het grond en het oppervlaktewater in ons land aan. De overheid zoekt samen met de agragische sector naar oplossingen hiervoor. Als we het willen verbeteren is een schone landbouw noodzakelijk. De overheid helpt de landbouw sector over te gaan op milieu vriendelijke productiemethoden.

Mest als plantenvoedsel

Gewassen zoals mais, tarwe en gras groeien dankzij de voedingsstoffen in de bodem de voedingsstoffen voor die gewassen zijn mineralen o.a. stikstof, fosfaat, kalium en sporenelementen als koper, mangaan, zink en ijzer. Gewassen zijn afhankelijk van de grond waarin ze groeien. Want het ene gewas heeft meer voedingsstoffen nodig dan het andere.

Dierlijke mest

Als je koeien, varkens of kippen hebt, heb je ook mest. Er zijn heel veel dieren in Nederland. Op de agrarische bedrijven is in 1994 ruim 83 miljoen ton aan dierlijke mest geproduceerd.

Er is een mestoverschot van 16.8 miljoen ton dierlijke mest. Van de 83 miljoen ton mest is ongeveer 75% van rundvee en kalveren 22% van varkens en 3% van pluimvee. Een gedeelte van de mest komt, als het vee in de wei staat direct op het
land, de andere mest van vee, dat in de stallen staat word direct gedroogd, afgevoerd of een tijdje opgeslagen en een afgesloten mestopslagplaats waaruit geen ammoniak kan ontsnappen, het meest gedeelte is drijfmest. Drijfmest is mest en gier bij elkaar deze mest word verspreid over landbouwgronden met een injecteur, er zitten niet altijd genoeg voedingsstoffen in dierlijke mest. In kunstmest zitten meestal evenveel voedingsstoffen.

Kunstmest

Kunstmest is kunstmatig gemaakt. Planten halen er dezelfde voedingsstoffen uit als in dierlijke mest. Stikstof is een van de belangrijkste voedingsstoffen voor een plant. In nederland wordt veel kunstmest gebruikt in de landbouw. Samen met de dierlijke mest hoeveelheid is er snel overbemesting.

Overbemesting

De gevolgen van overbemesting merk je niet zo snel. De bodem veranderd heel langzaam. Je merkt het, het snelst in het milieu waar zandgronden zijn met weinig kalk. Deze zandgronden vind je het meest in het zuiden en oosten van nederland. Deze gronden houden weinig voedingsstoffen vast. Als deze stoffen in een natuurgebied zijn zullen de planten die weinig voedingsstoffen nodig hebben verdwijnen. In de plaats daarvan komen planten die juist veel voedingsstoffen nodig hebben. Door overbemesting veranderd dus de bodem waardoor er in deze gebieden allemaal dezelfde soorten planten groeien.
In dierlijke mest kunnen ook stoffen zitten die helemaal niet nodig zijn voor de groei van planten, b.v zware metalen deze komen via het voer in de mest. Als de mest meerdere keren op het land word verspreid, is dat slecht voor de kwaliteit van de bodem. Na een tijdje komen de metalen ook in het oppervlakte water terecht. Door het drinkwater kan de gezondheid van de mens in gevaar komen.

Aanpak van mestoverschotten

Een koe produceert per dag ongeveer 60 liter mest een fokzeug 16 liter en een mestvarken 4,5 liter. Op een bedrijf met veel vee, is elke dag veel mest. Elke veehouderij mag per jaar een bepaalde hoeveelheid mest hebben, het mestquotem. Tot halverwege jaren 90 ging de mest naar agrarische bedrijven die de mest wel konden gebruiken. Het mestoverschot van gebieden in het zuiden en oosten werd gebracht naar gebieden in het noorden en westen van Nederland. Deze oplossing was niet zo goed de regering vond dat een deel van de mest moest worden verwerkt en geëxporteerd. Dit werd gedaan in mestfabrieken, in deze fabrieken wordt het water uit de mest gehaald en word de mest verwerkt tot droge mestkkorrels. Deze mestkorrels kunnen worden gebruikt in plaats van kunstmest.

Biologische landbouw

Bij biologische landbouw word geen kunstmest gebruikt. Dit is goed voor het milieu. Maar biologisch werkende boeren moeten zich ook aan de mestwetgeving houden. Bij een biologische veehouderij heeft de verzorging van dieren ook voordelen, de dieren hebben groteren hokken en kunnen zich beter bewegen. Ze hebben meer vrijheid.

Mensen kunnen producten kopen met het EKO keurmerk. Deze producten zijn op een milieuvriendelijke manier gemaakt. Bij deze producten heeft de boer zo min mogelijk chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest gebruikt.

Boeren en milieu

Voedsel wordt nu nog een een minder milieuvriendelijke manier gemaakt. Belangrijk is een schone landbouw voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Door bijvoorbeeld milieuvriendelijkere producten te kopen kan het milieu beter worden!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.