Homoseksualiteit

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas havo | 3064 woorden
  • 10 april 2004
  • 100 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
100 keer beoordeeld

Wat is homoseksualiteit? Homo betekend gelijk, hetero betekend verschillend. Iemand die homoseksueel is valt op mensen van hetzelfde geslacht, een mannelijke homoseksueel noemen we ook wel homo. Een vrouwelijke homoseksueel noemen we een lesbie of lesbienne. Dan zijn er ook nog de biseksuele, deze mensen vallen zowel op mensen van hetzelfde geslacht als op mensen van het andere geslacht. Ongeveer 10 procent van de mannelijke bevolking is homoseksueel, bij de vrouwen is dat maar 2 tot 6 procent. Waarom iemand homoseksueel is, is nog onbekend, er zijn wel aanwijzingen die er op wijzen dat homoseksualiteit aangeboren is en via de x- chromosoom, van de moeder aan de zoon/dochter door wordt gegeven. Veder spelen er nog meer factoren mee zoals; biologische, psychologische, maatschappelijke en ethische raakpunten. Vanaf het eind van de 19e eeuw werd homoseksualiteit als een ziekte gezien, mensen konden hiervoor opgenomen worden in een psychiatrische inrichting en medicatie en therapie krijgen. Aan het einde van de 20e eeuw veranderde de meningen over Ellis Havelock en Sigmund Freud hadden vernieuwende ideeën over homoseksualiteit. Freud dacht dat iedereen bij de geboorte biseksueel was maar dat de opvoeding en de contacten bepaalde of iemand hetero- of homoseksueel zou worden. Havelock dacht dat iemand al homo- of heteroseksueel was bij de geboorte. Havelock schreef in 1901 dat homoseksualiteit niet zondig en geen ziekte was. Sandor Rado echter, dacht dat homoseksualiteit niet aangeboren was maar dat heteroseksualiteit juist aangeboren was. Homoseksualiteit zou een fobie zijn richting mensen van het andere geslacht. Jaren lang hebben psychologen en analisten geprobeerd onderzoeken en testen samen te stellen die konden aantonen of iemand homoseksueel is en hoe dat dan komt. Er waren verschillende theorieën die we even op een rijtje gaan zetten; De eerste theorie was dat homoseksualiteit een zonde en een ziekte was. De tweede theorie was dat homoseksualiteit aangeboren was. De derde theorie was dat homoseksualiteit al voor het 4e levensjaar vast lag. De vierde theorie was dat homoseksualiteit rond je 4e of 5e levensjaar ontstond ten gevolge van ziekelijke relaties binnen de familie. De vijfde theorie was dat je biseksueel geboren word en hetero- of homoseksualiteit ontwikkelt. De zesde theorie was dat een homoseksueel dat alleen was omdat hij fobisch was voor hetero’s.homoseksualiteit, Homoseksualiteit komt overal ter wereld voor, daaruit kunnen we concluderen dat het niet iets maatschappelijks is. Wel kunnen we stellen dat er meer mensen zullen zijn die toegeven homoseksueel te zijn in een maatschappij waarin dat geaccepteerd wordt. In 1983 werd er een vergelijkend onderzoek gedaan tussen de homoseksuele culturen in Amerika, de Filippijnen, Guatemala en Brazilië hieruit bleek dat; 1. Homoseksualiteit in alle vier de culturen voor komt. 2. Het percentage homoseksuelen overal ongeveer gelijkligt en niet veranderd in de loop van de tijd. 3. De sociale normen geen invloed hebben op de neiging tot homoseksualiteit. 4. Homoseksuele culturen in elke cultuur voorkomen. 5. Homoseksuelen bejegenen elkaar in verschillende culturen met respect. 6. In alle culturen is er een gelijke verdeling over het continuüm van zeer mannelijke tot zeer vrouwelijke homoseksuelen. Ook in het dierenrijk komt homoseksualiteit voor, zowel in gevangenschap als in het wild. Eind jaren 70 werd er aan de kust van Californië een kolonie zeemeeuwen ontdekt met meer dan de drie gebruikelijke eieren, het ouder paar van eieren bleek te bestaan uit enkel vrouwelijke zeemeeuwen. De eieren waren bevrucht door ‘zaaddonoren’. Volgens een aantal schattingen vormt een op de vijf zilvermeeuwvrouwtjes ten minste eenmaal in haar leven een broedpaar met een ander vrouwtje en is tien procent haar hele leven lang homoseksueel. Zwarte zwanen doen het andersom; de mannetjes wachten tot het vrouwtje een ei heeft gelegd en verjagen haar vervolgens, zelf nemen ze de ouder taak op zich. Het zwarte zwanen homo paar blijkt zeer succesvol gemiddeld 80 procent van hun jongen overleeft tegenover gemiddeld 30 procent van de jongen bij en hetero-echtpaar. Homoseksualiteit komt vooral veelvuldig voor bij vogel soorten maar ook zoogdieren vertonen veelvuldig homoseksueel gedrag. Zijn er organisaties of evenementen speciaal voor homoseksuelen? Er zijn verschillende organisaties die zich inzetten voor de homoseksuelen, de bekendste in Nederland is waarschijnlijk het COC. Het COC is te vinden op
www.coc.nl, het COC houdt zich bezig met de bevordering van de houding tegenover homoseksualiteit. Ze proberen de discussie gaande te houden, iets tegen homohaat te doen, jongeren voor te lichten over AIDS en homoseksualiteit, verder geeft het COC het laatste nieuws over de ontwikkelingen op het gebied van homoseksualiteit, voornamelijk binnen Nederland. ‘Zo pluriform als de samenleving in zijn geheel is, zo pluriform is ook de homo/lesbo-gemeenschap. Het COC wil een brede organisatie zijn waar mensen zich thuis voelen. Ongeacht iemands culturele achtergrond, afkomst, leeftijd, sekse, politieke gezindheid, levensbeschouwing of persoonlijke voorkeuren.’ (citaat; www.coc.nl). Verder is er ook nog de ILGA deze organisatie doet ongeveer het zelfde als het COC alleen dan internationaalen veel nadrukkelijker op politiek gebied. Het COC valt onder deze organisatie. Dan is er nog de ‘Gay and Lesbian Switchboard’ deze organisatie is een (voornamelijk) telefonische dienst die je kan bellen als je vragen hebt over je geaardheid of die van je vrienden. Ze zijn te vinden op www.switchboard.nl of op
Postbus 11573
1001 GN Amsterdam
Telefoonnummer 020 623 65 65
Faxnummer 020 638 04 07
Dan is er nog de stichting ‘Safe Service’ deze stichting houdt zich bezig met voorlichting over AIDS en veilig vrijen, zij verkopen de Hot Rubber condooms in de Benelux en doen de marketing en verkoop van Wet Stuff glijmiddel in Europa. Verder zijn er festiviteiten zoals de Gay Pride Parade (een soort carnaval met verklede praalwagens en mensen die meestal van homoseksuele geaardheid zijn.) Mag je in Nederland als vrouw met een vrouw trouwen? Vanaf april 2001 is het homo-huwelijk wettelijk toegestaan in Nederland, dit betekent dat homo’s en lesbiennes mogen trouwen. Het gaat overigens niet om een homo-huwelijk maar om een huwelijk, het geslacht van het koppel doet er niet meer toe. Deze echtparen hebben dezelfde rechten voor het aangaan, sluiten en beëindigen van hun huwelijk als hetero’s, er zijn echter ook verschillen; de regels aangaande kinderen zijn anders en andere landen erkennen het huwelijk dat in Nederland plaats vond vaak niet. Inmiddels kun je als je getrouwd bent als homoseksueel ook kinderen adopteren. Voordat het homo-huwelijk toegestaan was kon je als homoseksueel koppel al een geregistreerd partnerschap aangaan (vanaf 1998). Het grote verschil tussen geregistreerd partnerschap en het huwelijk is dat, als bij een huwelijk een kind wordt geboren de echtgenoot automatisch de vader is. Dit is bij geregistreerd partnerschap niet zo. In sommige andere landen of regio’s kun je als homoseksueel ook trouwen (b.v. op Hawaï), in een aantal van deze landen kun je wel trouwen maar heb je niet dezelfde rechten als een heteroseksueel getrouwd paar.
Homoseksualiteit en het geloof. Hoe denken de verschillende geloven over homoseksualiteit? Boeddhisme: Als je de verlichting wilt bereiken mag je geen seks hebben. Ook heteroseksueel gedrag mag niet laat staan homoseksueel. Als je als holebi voor je geaardheid wilt uitkomen word je verstoten door je familie. Binnen het boeddhisme krijg je een aparte plaats als je Homoseksueel bent. Dat noemen ze dan: de kathoi. De Kathoi staat tussen de mensenwereld en de godenwereld. Die mensen handelen in gelukwensen amuletten en andere religieuze onderwerpen of zitten in de prostitutie. Christendom: De Christenen geloven dat god de man en vrouw heeft geschapen om elkaar lief te hebben. Ze worden verliefd gaan trouwen krijgen misschien kinderen en worden dan ook samen oud. De Christenen leven volgens de bijbel en daarin staat dat seks thuis hoort in een monogame relatie. (Relatie waarin je maar 1 partner hebt). Er zijn verschillende stromingen binnen het Christendom en daarom ook verschillende ideeën over homoseksuelen. In de bijbel staat dat homoseksualiteit helemaal niet mag ook niet in monogame relatie’s. Dat is in de Orthodoxe visie. Er is ook nog een vrijzinnige visie. De vrijzinnige visie stelt homo en heteroseksualiteit gelijk aan elkaar. Homoseksualiteit is toegestaan maar dan wel binnen een monogame relatie. Er is ook nog een andere stroming in het christelijke geloof de Remonstranten, hun accepteren het als je een holebi bent en denken dat het geloven in god samen gaat met vrijheid en verdraagzaamheid.
Hindoeïsme: Bij de Hindoes komt homoseksualiteit bijna niet voor. Het is een verplichting te trouwen met iemand van het andere geslacht, Je kan bij de Hindoes naast je huwelijk gewoon andere relatie’s hebt, zolang je maar getrouwd bent met een vrouw of als vrouw zijnde met een man. Je kan dan ook gewoon een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Als je niet aan de verplichting doet, dus trouwen met iemand van het andere geslacht word je verstoten door de familie, wat een schandaal is. Als dat het geval is kun je een hirja worden. Dat is dat je geen man en geen vrouw bent. Hindoes geloven dat hijra´s bepaalde krachten hebben, omdat ze tussen de goden en de mensen staan. Elke wens of elke vloek die ze uitspreken komen dan ook uit. Daarom worden ze op speciale gelegenheden vaak gevraagd een wens uit te spreken. Ze worden daar goed voor betaald. Anderen komen in de prostitutie terecht. Islam: De Islam is verdeeld in 2 groepen: · Het soennisme. · Het sjiisme. Het Soennisme kent een groep: de Hanafieten en zij zijn de makkelijkste groep binnen deze stroming, Ze keuren homo-seksualiteit af. Zij zeggen wel: “ Homo’s moet je met rust laten, dat is hun zaak met God”. Het Sjiisme kent een andere groep: de Alevieten zij gaan heel gemakkelijk met allerlei zaken om. Zij nemen minder waarden aan regels en wetten binnen de islam. Ze duwen mensen niet in een hoekje ze laten en nemen de persoon zoals hij of zij is. Alevieten hebben geen problemen met homo-seksualiteit maar keuren het wel af. Mag je als homoseksueel zijnde kinderen adopteren? In Nederland is het sinds 1 april 2001 mogelijk, kinderen te adopteren als je een homoseksuele relatie hebt. In de wet staat het volgende: Adoptie door homoseksuelen. Twee vrouwen of twee mannen kunnen samen een kind in Nederland adopteren. De adoptanten moeten ten minste 3 jaar hebben samen geleefd. Verder moeten zij het kind samen een jaar hebben verzorgd en opgevoed. De termijn van verzorging geldt niet voor de situatie waarin twee vrouwen een relatie hebben en een van hen een kind krijgt. De partner van de moeder kan direct na de geboorte van dat kind een adoptie verzoek indienen bij de recht bank. Volgens de heer kortmann: “adoptie is alleen mogelijk indien de bloedverwantschap geen betekenis meer heeft, noch zal krijgen” De rechter doet hier meer uitspraken over. Een bijvoorbeeld: Twee vrouwen trouwen en een van hen laat zich kunstmatig insemineren. Het zaad is afkomstig van een anonieme donor of een vriend, die wel sperma wil leveren maar absoluut geen vader wil zijn. In dat geval heeft het kind niets van zijn oorspronkelijke vader te verwachten en de niet-biologische moeder het kind van haar vriendin adopteren. In een ander geval adopteren twee mannen een kind van een gezin dat uit elkaar valt. Dan kan het weer niet. Omdat de biologische ouders aanwezig zijn en de huishoudelijke problemen met maatschappelijke werksters meestal wel opgelost kunnen worden. Daardoor kunnen de twee mannen nog iets verwachten van de biologische ouders. Er mag ook pas geadopteerd worden als door de rechter is vastgesteld dat van de biologische ouder ‘niets meer is te verwachten’. In sommige gevallen is het handig als het kind wel weet wie de biologische vader is. Dit omdat hij misschien wilt weten wat voor erfelijke ziekte’s z’n vader heeft en of hij dit ook heeft, of emotionele belangen. De donor moet dan ook in de toekomst bij de rechter een afstandsverklaring afleggen. Dan blijft hij in voorkomende (medische,emotionele) gevallen beschikbaar, zonder dwingende juridische of afstammingrechtelijke band. Homoseksuele paren in Frankrijk mogen geen kinderen adopteren. Althans Frankrijk mag het je verbieden. In Engeland mag je wel gewoon kinderen adopteren als homoseksueel zijnde.
Waarom denken de mensen dat AIDS een homoziekte is? AIDS staat bekent bij veel mensen als een “homoziekte”. Maar waarom is dit verhaal in de wereld gekomen? Eerst werd de ziekte altijd bij homoseksuelen aangetroffen. Daarom werden de homoseksuelen al snel als boosdoener aangekeken. Een tweede redenen is een psychologische verklaring. Het is een soort zelfbescherming door heteroseksuelen. Heteroseksuelen denken “als het alleen maar in die groep voorkomt kan ik het niet oplopen”. Het is een manier op AIDS op afstand te houden, alleen werkt het niet. In veel landen waar homoseksualiteit al veel voorkwam kregen de homoseksuelen eerst de schuld toen de ziekte van AIDS op kwam dagen. Het is alleen niet zo! Om hetero’s te waarschuwen dat het geen homoziekte is, zijn er verschillende campagnes opgericht. Zij zorgen ervoor dat iedereen van elk risico groep wordt voorgelicht. Op scholen op verenigingen noem maar op. Er bestaan veel site’s waar kinderen en ook volwassen een keer een bezoekje kunnen nemen. Het is helemaal niet raar als je daar een keer een bezoekje aan brengt. Het is alleen maar goed, misschien heb je vragen maar durf je ze niet aan de dokter te stellen dan kun je een bezoekje aan de site nemen en misschien beantwoorden ze daar wel al je vragen. Aids is dus geen homoziekte!. Sommige mensen die dat denken zijn niet goed geïnformeerd maar dat is heel onwaarschijnlijk want je hoort tegenwoordig zoveel. Op de televisie, radio, kranten maar ook zeker jongerentijdschriften. De nieuwe generatie weet ondertussen wel dat het geen homoziekte is. Dat is voor de homo’s wat geruststellender dat het niet alleen door hun komt. Wat voor symbolen hebben Holebische bewegingen? LEATHER PRIDE-VLAG De leather pride-vlag is het symbool van het leermilieu en omvat datgene die van leer, jeans, sadomasochisme, bondage, dominantie uniformen, cowboys, rubber en andere fetisjen houden. De vlag werd voor het eerst gebruikt op de Mr.Leather wedstrijd in Chicago in 1989. Hoewel deze vlag veel gebruikt wordt in het homomilieu, is het geen specifiek homosymbool. De afwisselend zwarte en blauwe strepen verwijzen naar het uniform, het leer, enz. De witte streep en het rode hart daarentegen wijzen op de liefde, de genegenheid, de vriendschap die ook een deel is van het leermilieu. RED RIBBON De Aids Awareness Ribbon of de Red Ribbon staat symbool voor solidariteit en een engagement voor de strijd tegen aids. Dit project is ontstaan in 1991 in New York waar een groep kunstenaars op deze manier hulde wilde brengen aan collega’s die gestorven waren aan de gevolgen van aids. Het rode lintje werd snel populair en het werd een soort fashion statement voor beroemdheden op allerlei ceremonies. Het Red Ribbon Project blijft een kracht in het bevorderen van solidariteit en het benadrukken van verdere actie en onderzoek naar de ziekte. De grootste hoop van de initiatiefnemers is dat hun project op een dag niet langer nodig zal zijn. Regenboogvlag!. De Regenboogvlag is een recenter symbool van gay pride. Ze werd ontworpen in 1978 voor de San Francisco Gay and Lesbian Freedom Day Parade. De oorspronkelijke vlag had 8 kleuren als een uiting van de diversiteit in de holebi-gemeenschap: hot pink voor seks, rood voor leven, oranje voor genezing, geel voor zon, groen voor natuur, turkoois voor kunst, indigo voor harmonie en violet voor levenslust. Maar toen de vlag in 1979 in massaproductie ging, bleek dat sommige kleuren niet beschikbaar waren in de fabriek, dus werden hot pink en turkoois uit het ontwerp gehaald en indigo werd vervangen door koningsblauw. De vlag werd ook al snel populair buiten San Francisco en ze is erkend door het Internationaal Congres van Vlaggenmakers.
DE ROZE DRIEHOEK De roze driehoek is één van de oudste en meest verspreide symbolen die in het holebi-milieu gebruikt worden om zijn seksuele voorkeur kenbaar te maken. Dit symbool dateert uit de tijd van Wereldoorlog II en verwijst naar het herkenningsteken dat homoseksuele gevangenen in concentratiekampen in nazi-Duitsland moesten dragen, zoals de gele davidster voor joden. In de jaren 70 werd de roze driehoek opnieuw opgepikt door groepen die opkwamen voor homorechten en het is ondertussen uitgegroeid tot een herkenningsteken en symbool van homotrots of gay pride. Wat is een homofoob? Een homofoob is iemand die overdreven angstig is tegenover homoseksuelen, deze angst is voor hem gegrond. De kenmerken van een homofoob zijn; 1. Je denkt onmiddellijk aan hun seksualiteit als je een homoseksueel tegenkomt. 2. Je kunt geen empathie opbrengen wanneer een homoseksuele vriend verdrietig is over een stukgelopen relatie. 3. Je wilt liever niet naast een homoseksueel iemand zitten. 4. Je denkt dat je homoseksuelen kunt herkenen. 5. Je gebruikt termen als homo, flikker, mietje, lesbo en pot als scheldwoorden. 6. Je vraagt heteroseksuelen wel naar hun partner en homoseksuele vrienden niet. 7. Je kust wel heteroseksuele bekenden, maar een homoseksuele geef je het liefst niet eens een hand. 8. Wanneer een homoseksueel je aanraakt denk je meteen dat hij seksuele bijbedoelingen heeft. 9. Je gebruikt beschuldigende stereotyperingen als; homoseksuelen zijn seksueel ongeremd, radicaal en zij willen heteroseksuelen rekruteren om homoseksueel te worden etc. 10. Je accepteert wel openbare uitingen van heteroseksuele geliefden, maar je wordt onpasselijk van dezelfde homoseksuele uitingen. 11. Je vraagt je steeds af wie het mannetje en wie het vrouwtje is binnen de homoseksuele relatie. 12. Je vindt dat homoseksuelen niet zoveel om gelijke rechten moeten vragen. 13. Je gaat er automatisch vanuit dat degene die je ontmoet heteroseksueel is. 14. Je denkt dat iemand homoseksueel is geworden omdat hij geen heteroseksuele partner kon vinden. 15. Je denkt dat iemand homoseksueel is geworden ten gevolge van seksueel misbruik. 16. Je verteld anderen niet graag dat je homoseksuele vrienden hebt of dat je actief bent binnen een gelijke-rechten-beweging omdat je bang bent dat men zal denken dat je zelf homoseksueel bent. 17. Je reageert niet op discriminerende uitingen omdat je niet geassocieerd wilt worden met homoseksualiteit. Wat is de conclusie? De conclusie uit de onderzoeksvraag is: ‘Nederland is anno 2004 zeer vergevorderd in de acceptatie tegenover homoseksuelen, Vooral als je dit vergelijkt met andere landen en werelddelen. Er kan natuurlijk nog veel verbeteren, mensen hebben nog steeds veel vooroordelen die niet kloppen.’ De verdere conclusie is dat; · homoseksuelen in de eerste plaats mensen zijn. · hun seksuele geaardheid geen keuze en geen ziekte is. · homoseksualiteit niet onnatuurlijk is omdat het ook in het dierenrijk voor komt. · homoseksualiteit zeer waarschijnlijk genetisch bepaald is. · homoseksuelen in Nederland kunnen trouwen en dezelfde rechten en plichten hebben binnen hun huwelijk als een heteroseksueel echtpaar. · homoseksuelen in Nederland ook kinderen mogen adopteren onder bepaalde voorwaarden. · Er verenigingen en organisaties zijn die zich inzetten voor deze minderheidsgroep. · Er nog veel moet veranderen in de acceptatie van mensen, zodat het voor de homoseksuelen een stuk aangenamer wordt.

REACTIES

J.

J.

Jarenlang werd homoseksualiteit in de medische wereld gezien als een ziekte. Het werd gezien als een seksuele afwijking.In de jaren ’50 werd homoseksueel gedrag officieel erkend als zijnde een psychiatrische ziekte. Door hevige protesten en ophef vanuit de Amerikaanse politiek in 1973 werd homoseksualiteit echter niet langer gezien als ziekte en sindsdien wordt homoseksualiteit binnen de psychiatrie genegeerd....Dus,door hevige protesten en ophef vanuit de Amerikaanse politiekdat is niet meer?...

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.