Drugs

Beoordeling 4.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 4617 woorden
  • 4 november 2001
  • 69 keer beoordeeld
Cijfer 4.3
69 keer beoordeeld

Voorwoord Drugs zijn geen nieuw fenomeen. Reeds duizenden jaren bestaan er middelen welke als genotmiddel door de mens werd ingenomen of gebruikt.Opium en andere plantextracten waren reeds bekend in de tijd van de Romeinen, Oude Grieken en Egyptenaren
Cannabis sedert 2737 voor Christus bekent bij de Chinezen. Sinds het einde van de jaren zestig werd de drug populair in West-Europa, mede door toedoen van de FLOWERPOWER beweging, HIPPYS en PROVO’S. Hoofdzakelijk door de jeugd werden producten gebruikt die door andere culturen reeds waren gekend en aanvaard. Ook totaal nieuwe producten kwamen op de markt. Tot op heden komen er nog steeds nieuwe producten bij, denk maar aan CRACK. In de USA, meer bepaald Californië alwaar CRACK erg “in” is’ is CRACK reeds aan het verminderen in populariteit en wordt aldaar een nieuw product op de markt gebracht zijnde “CRANK”. CRANK maakt thans een pijlsnelle opgang in Californië. Het synthetisch product CRANK wordt vervaardigd in een labo en is samengesteld uit amfetamine. Op het einde van het jaar 1986 werd te PARIJS een congres gehouden tussen 16 landen behorende tot de Raad van Europa. Dit congres genaamd “POMPIDOU”, handelde uitsluitend over het probleem drugs. Minister GOL nam deel aan dit congres. Uit dit congres is gebleken dat CRANK nu al wordt getipt als vervanger voor CRACK en COCAÏNE. Door het congres werden twee voor ons belangrijke besluiten genomen: - financiële bezittingen van handelaars worden in beslag genomen - drugsmokkel over zee zal worden verhinderd door de grensbewaking aan de kust te verscherpen. De omvang van het drugsprobleem is moeilijk te bepalen. In elk geval gaat het druggebruik in stijgende lijn. In 1980 werd uit onderzoek vastgesteld dat er ongeveer 6300 gekende heroïne gebruikers waren. Onderzoek in 1985 wees uit dat er in dat jaar twee maal zoveel gekende heroïnegebruikers waren, dus een verdubbeling in vier jaar tijd. Uit het zelfde onderzoek bleek dat 73% van de gekende heroïnegebruikers tussen 20 en 30 jaar oud waren. Het druggebruik in ons land neemt verontrustende wendingen aan -Hasj en Marihuana zijn over het ganse land verkrijgbaar en zijn zeker niet alleen meer in de grote steden aan te treffen. -Het aantal zwaar drugverslaafden stijgt. De leeftijd van de druggebruikers daalt. Al de vermelde onderzoeken hebben betrekking op de sociaal niet-aanvaardbare drugs. Er bestaan echter ook sociaal aanvaardbare drug, zoals alcohol, tabak, kalmeermiddelen, enz… In 1983 werd per Belg 4kg tabak gerookt. In 1982 werd per Belg ongeveer 10,5 liter puur alcohol gedronken, in de vorm van bier, wijn, borrels, enz… Het aantal alcoholiekers wordt op 300000 geschat terwijl het aantal overdreven drinkers geschat wordt op 1 miljoen. België is ook recordhouder van de individueel gebruik van kalmeermiddelen en dit met 50 doses per jaar per inwoner. Het Nationaal Instituut voor Statistiek noteerde tussen 1979 en 1983, 63 overlijdens als gevolg van inname van kalmeermiddelen, alsook 2903 doden als gevolg van alcoholkwalen. Situering van ons land i.v.m. drugsproblematiek. België wordt algemeen aanzien als de belangrijkste transitplaats.Bijna dagelijks kan men in de kranten lezen dat er een al of niet grote hoeveelheid drugs werd onderschept in de Nationale Luchthaven Zaventem of aan één of andere grensovergang. Vanuit ons land worden de ingevoerde drugs dan door gezonden naar andere Europese landen. Meer en meer hebben de ingevoerde drugs, België als eindbestemming zodat kan aangenomen worden dat ook België met een ernstig druggebruik te maken heeft of zal hebben. Enkele cijfers: - In 1979 werd 16kg opiaten, 3kg cocaïne en 707kg cannabis in beslag genomen. - In 1984 werd daartegen 123kg opiaten, 99kg cocaïne en 3100kg cannabis in beslag genomen.
Legale en illegale drugs. Wanneer men spreekt over de illegale drugs dan moet men zeker ook spreken over de legale drugs. De legale drugs zoals alcohol, tabak, slaapmiddelen, enz… die in feite sociaalaanvaardbare middelen zijn, zijn net zoals de illegale drugs een probleem. Het gebruik van legale drugs leidt veelal tot misbruik met de dood tot gevolg. Daarbij komen nog de familiale drama’s, werk- en verkeersongevallen, financiële problemen, enz… In deze uiteenzetting zullen wij ons echter beperken tot de illegale drugs. THEORETRISCHE BEGRIPPEN. Wat zijn drugs? Zijn middelen, van natuurlijke of chemische afkomst die eenmaal opgenomen in het menselijk levend organisme, een verandering teweeg brengen van het gevoel, het bewustzijn, de waarneming en de gedragingen, die met dat doel worden ingenomen. Zijn drugs gevaarlijk? Inderdaad, drugs zijn gevaarlijk omdat: -er een verschillende werking is per - persoon - product - sfeer - hoeveelheid - periodiciteit - manier van inname - Ieder mens eraan verslaafd kan geraken. Waarom gaat iemand over tot het gebruik van drugs? nieuwsgierigheid
geldingsdrang
erkend willen worden door anderen
zoeken naar een ideaal
ontvluchten van de realiteit
omdat volwassenen en opvoeder verstek laten gaan
de drugmythe zelf
het gemakkelijk kunnen bekomen van drugs
De gevolgen van het druggebruik. Het gevolg van druggebruik is dat er een afhankelijkheid optreed, deze afhankelijkheid is psychosomatisch, d.w.z. een geestelijke en fysische afhankelijkheid. Psychisch: kan niet zonder drug zonder een gevoel van geestelijk onbehagen te ondervinden. Fysisch: het lichaam heeft de drug nodig om geen functiestoornissen te ondervinden. Deze afhankelijkheid treden niet altijd samen op! De fysische afhankelijkheid wordt bepaald door twee factoren: -Tolerantie: vergroten van de doses om het zelfde effect te bekomen. Soorten: - gewone: opvoeren van doses - cydische: verkorten van de tijd - cross: toevoegen van een tweede stof om de overdosis te vermijden - Abstinentieverschijnselen of onthoudingverschijnselen. Pseudo-ziekteverschijnselen die optreden wanneer het lichaam geen “drug” meer krijgt en een herstel van het lichaam begint. Het verloop van het druggebruik. 1° fase: eerste contact met drug
2° fase: - experimenteren – leren omgaan met drug

3° fase: groepsvorming
4° fase: kritiek fase – doses wordt opgedreven; er komt afhankelijkheid
5° fase: chronische fase – lichamelijke en fysische afwijkingen, er is geen tolerantie - abstinentieverschijnselen bij onthouding. CLASSIFICATIE + BESPREKING VAN DE “DRUG”. Drugs kunnen worden onderverdeeld in drie hoofddelen, nl.: PSYCHOLEPTICA: bewustzijnonderdrukkende middelen
PSYCHOANALEPTICA: bewustzijnsstimulerende middelen
PSYCHODISLEPTICA: bewustzijnsverstorende of hallucinerende middelen
De hoofddelen kunnen op hun beurt onderverdeeld worden. PSYCHOLEPTICA. ANALGETICA… pijnstillende
HYPNO-SEDATIVA… slaap of bedarendeµ TRANQUILLIZERS… kalmerende
ALCOHOL… roesmiddelen
INHALEERDERS… roesmiddelen
PSYCHOANALEPTICA. - ANTI-HYPNOTICA: verdrijven de moeheid belemmeren de slaap stillen de eetlust - ANTIDEPRESSIVA: werken op het humeur verbeteren de stemming
PSYCHODISLEPTICA. CANNABIS - Hasj - Marihuana

LSD
MESCALINE
PSYLOCIBINE
STP - DOM
PCP
MORNING GLORY
DMT – DET – DPT
PSYCHOLEPTICA. ANALGETICA. NIET-NARCOTISCHE PRODUCTEN pijnstillende doch verdovende middelen
ASPIRINE
FENACITINE
NARCOTISCHE PRODUCTEN werken verdovend + slaperigheid
Drie soorten: a. Opium + bereiding van opium
b. Opium - derivaten
c. Opium – surrogaten
OPIUM : afkomstig van de PAPAVER SOMNIFERUM
plant 0,70 tot 1,10m groot
klaprozen: rood, violet-wit – kop 9 tot 12cm

gerafelde bladeren – lengte 20cm
bloeiperiode: februari – maart
warm of gematigd klimaat
bloemen uitgebloeid… zaaddozen 4 à 5 per plant
wortels + bloemen + zaad zijn onschadelijk
Productie opium: In de niet-gehele rijpe zaaddozen worden in de late namiddag inkervingen gemaakt. Horizontaal… Midden-Oosten
Vertikaal… Gouden driehoek ’s Nachts komt het melksap (latex genoemd) uit de zaadbol. De latex stolt en word ’s anderdaags met een speciaal mes afgeschreept. De afgeschreepte substantie is de RUWE OPIUM
Van de ruwe opium wordt een opiumbrood gemaakt. Ruwe opium: bruin

kneedbaar ( door olie ) inwendig : sappig en vochtig
ammoniakgeur
bittere smaak
in de vorm van broden, staven en kleine balletjes
Kweekplaatsen: TURKIJE: beste opium… opium van SMIRNA
GOUDEN DRIEHOEK: - BIRMA - LAOS - THAILAND - NEPAL
INDIA, AFGHANISTAN, PAKISTAN, IRAN, IRAK
MEXICO
Van deze ruwe opium wordt dan gezuiverd opium gemaakt: donkerbruin
kleine tabletten in paraffine papier
Toedieningsmogelijkheden. Roken met opium (CHANDOO) Uitgerookte opium= DROSS (gelijkt op verkoolde druivenpitten) Oraal. smelten in de mond (snellere uitwerking ) inslikken
Inspuiten. Manieren: onderhuids… SKINPOPPING

in aders… MAINLINNING
in slagaders
in spieren
Afhankelijkheid. Geestelijk: zeer sterk
Fysisch: minder sterk
Opiumgebruiker wordt O-HOOKER genoemd
Er is tolerantie
OPIUM-BEREIDING. Producten: OPIUMINTCTUUR
LAUDANUM
Producten bestemt voor de farmaceutische nijverheid
OPIUMDERIVATEN. Producten: MORFINE
HEROÏNE
CODEÏNE
MORFINE
Deze naam werd afgeleid van MORPHEUS – Griekse god der dromen. MORFO, MORFIE, MUD
Morfinebase ( ruwe morfine) geelbruine vaste blokken
dragen gewoonlijks het getal 999 of hebben de afbeelding van een olifant
eveneens in de vorm van grijze bakstenen

Gezuiverde morfine. wit tot bruin poeder
vlokjes en kristalachtig (naaldvormig ) in poedervorm, tabletten, blokjes en vloeistof (kleurloos ) Afhankelijkheid
Geestelijk:enorm gevoel van macht en welbehagen… NODDING
Fysisch: zeer sterk aanwezig
Werkingsduur: 4uur
Heroine
STUFF, HERO, HORSE, SMACK
Is een alkaloïde van morfine ( bekomen door acetyleren) Werkingsduur: 4uur
Soorten: Soorten: Hero 1: MORFINE + ACETON
niet volledig gezuiverd + 75% is vloeibaar: purper tot bruin van kleur – azijngeur
Hero 2: HERO 1 met zuivering
vloeibaar zoals siroop
purper tot bruin van kleur – azijngeur
Hero 3: HERO 2 + STRYCHNINE + CODEINE + VERONAL
BROWN SUGAR genoemd
purper of bruinkleurige samengeklonterde kristallen
wordt voornamelijk gerookt

bij spuiten: opgelost met citroensap (verdunning) kan voorkomen onder beigekleurige patee
Hero 4: zuiverste vorm
witte kleur
vergelijkbaar met kalk of bloem
Bruine of Mexicaanse hero
werd bekomen door rechtstreekse acetylering van de ruwe opium zonder bijkomende zuiveringen
bruin uitzicht
sterke azijngeur
Heroïne gebruikt met cocaïne = SPEEDBALL
Ook wordt gebruik gemaakt van afval van heroïne. Deze afval wordt gerookt of opgegeten … dit noemt men RED CHICKEN. Deze afval bevat weinig of geen heroïne. Komt zelden voor. Wijze van toedienen
Opsnuiven van de rook: in brand steken van een spoor heroïne “kettinggeur” – genaamd LA CHASSE AU DRAGON

verhitten van heroïne op zilverpapier en de rook opsnuiven – genaamd CHINEZEN of BLOWEN
Spuiten: SHOT met FLASH tot gevolg
idem als bij Opium voor wat betreft de manier
GOLDEN SHOT … spuiten zelfmoord
GOLDEN FLASH … spuiten overleden aan gewone overdosis
Roken: heroïne in gewone gedraaide sigaret
Opsnuiven van het produkt: deze werkwijze kan de dood tot gevolg hebben
wordt echter meer en meer gebruikt teneinde te verhinderen dat men het virus AIDS zou krijgen of HEPATITIS B of D (geelzucht), door gebruik te maken van geïnfekteerde naalden. Afhankelijkheid
geestelijk: zeer sterk
fysisch: zeer sterk
tolerantie: op korte tijd doses verhogen
uitwerking van Hero: ongeveer 2 uur

CODEINE (METHYLMORFINE) SCHOOLBOY
werkingsduur: 4 uur
Soorten: afgeleid uit Opium (bekomen door methylisatie van morfine) minderwaardig produkt van de papaver
scheikundige samenstelling = surrogaat
Toepassing: geneesmiddel – hoestsiroop
vervangingsmiddel
minst gevaarlijke, maar laat gemakkelijk overgang naar ander produkt toe. Voor een “beter resultaat” wordt ASPIRINE bij codeïne gevoegd. Tolerantie: geen
Afhankelijkheid
geestelijk: in mindere mate
fysisch: zeer weinig
Voorkomen
wit kristalachtig poeder
reukloos
tabletten
komt voor in allerlei vormen zoals morfine
4. OPIUM-SURROGATEN
Produkten: PALFIUM
METHADONE
FENTANYL
PALFIUM

JETRUM
Dit produkt wordt gebruikt in de wereld van travestieten – epileren
toedienen: zelfde als bij opium
werking: na 15 min …. duur 10 à 12 uur
METHADONE
Betreft een vervangingsmiddel voor heroïne
werkt enorm verslavend en is gevaarlijk
in pillen verkrijgbaar – doktersvoorschrift
men moet reeds 2x een ontwenningskuur gevolgd hebben en de gebruiker dient steeds onder kontrole te staan van een geneesheer (voor wettelijkheid) In het milieu wordt METHADONE gecombineerd met AMFETAMINES om de dodelijke doses te ontwijken. Werkingsduur: 4 – 6 uur. FENTANYL
CHINA WHITE

Is een Belgisch preparaat, bestemd voor zware verdovingen bij operaties
Uitzicht
Wettelijk produkt: kleurloze vloeistof
Illegaal produkt: wit poeder met uitzicht van heroïne. HYPNO-SEDATIVA
Barbituraten
Niet-barbituraten
BARBITURATEN – worden vervaardigd in labo’s
derivaat van barbituurzuur
kleine hoeveelheid : kalmerend
grote hoeveelheid: slaapverwekkend
Drie soorten: a. Inslaapmiddelen 15 à 30 min – duur 4 à 6 uur
b. Doorslaapmiddelen 15 à 30 min – dur 6 à 10 uur
c. In- en doorslaapmiddelen 1 uur – dur 12 à 16 uur
Voorkomen
tabletten, ampullen en zetpillen, meestal met rode, blauwe, gele of groene kleur
Soms wit of geel poeder – reukloos en bittere smaak – illegaal

Wijze van toedienen
Meestal inspuiten of oraal. Soms gecombineerd met amfitamine. Tolerantie: aanwezig
Merknamen: MEMBUTAL SECONAL VERONAL (zie Hero 3) LUMINAL
NIET-BARBITURATEN
Het zijn stoffen die scheikundig gezien niet behoren tot de barbituraten, maar die dezelfde uitwekring hebben en ook dezelfde gevaren inhouden. Merknamen: MERINAX REVONAL MOGADON
werkingsduur: 4 uur of langer, hangt af van de soort
TRANQUILLIZERS
Zijn synthetische produkten met als doel: geestelijke ontspanning bezorgen
inwendige conflicten bestrijden
angsten wegnemen
Soorten: Minor-tranquillizers
Major-tranquillizers
Algemeen
worden gebruikt om andere durgs van uitwerking te milderen
worden gebruikt in het milieu samen met amfitamines = DOWNER
Minor-tranquillizers: brengen loomheid teweeg

Merknamen: LIBRIUM VALIUM SERESTA ATARAX
Voorkomen: Pillen in alle vormen en kleuren – soms ook vloeibaar of zetpillen
Afhankelijkheid
geestelijk: klein
fysisch: onbestaande, tenzij na intens en overdreven gebruik
Tolerantie: soms aanwezig
Major-tranquillizers
werken nooit verdovend – nooit slaapverwekkend
zijn krachtig kalmerend
Merknamen: MOZINAN TRIFALON RESERPINE
Worden in het milieu weinig misbruikt wegens de onaangename neveneffekten. Voorkomen: idem als minor-tranquillizers
Afhankelijkheid: geestelijk: enorm klein
fysisch: enorm klein
INHALEERDERS
GLUE-SNIFFING
Opsomming: ACETON
ETHER

LIJM
ONTVLEKKER … Het gebruik van deze produkten stijgt meer en meer. PSYCHO-ANALEPTICA
ANTI-HYPNOTICA
AMFITAMINES
Oorsprong: Deze produkten worden op natuurlijke wijze getrokken uit de MA-HU-WANG plant, die EFEDRINE bevat. (terug te vinden in neusdruppels, hoestflessen en inhaleerprodukten astma) Momenteel worden deze stoffen echter synthetisch bereikt. Labo’s: legale
illegale: België, Nederland, Duitsland. Voorkomen: meestal onder de vorm van capsules, tabletten, ampoules en kristalpoeder. Er bestaan verschillende kleursoorten. Legaal: geneesmiddel
Illegaal: vloeistof of poedervorm
Toedienen: oraal

inspuiten
worden soms gebruikt met LSD of Mercaline
worden soms gebruikt samen met barbituraten = PURPLE HEARTS om een betere uitwerking te krijgen. Milieunamen: PEP, DOOP, SPEED, FLASH, DRIVER
KICK-DOWN: zeer actief, plots depressief
Merknamen: BENZEDRINE DEXEDRINE PERVITINE EFEDRINE
AMFITAMINE-ACHTIGEN
Scheikundige stoffen die eigenlijk dezelfde uitwerking hebben als amfitamines. Worden op de markt verkocht als vermageringsprodukten. Merknamen: PRELUDINE CAPTAGON REGENON
werkingsduur: 4 uur
CAFEINE
wit poeder
stimulerend produkt terug te vinden in koffie, thee en DOPING
NICOTINE
Plantaardige stof van de bladeren van de tabaksplant NICOTIANA. Stimuleert het zenuwstelsel door een kalmerende werking. Afhankelijkheid
geestelijk: sterk

lichamelijk: onzeker
Er is duidelijk sprake van gewenning
Bij overmatig gebruik treedt er nicotinevergiftiging op. Bij plotseling stoppen treden er abstinentieverschijnselen op die van psychische aard zijn. COCAINE
Milieunaam: SNOW, COKE
Herkomst
In 1855 werd dor de Duitse scheikundige GAEDEKE de cocaïne – alkaloïde uit de coca-bladeren geïsoleerd. Cocaïne wordt geproduceerd uit de bladeren van de cocaplant (Erythroxylon Coca) die groeit in Zuid-Amerika langs de zuidelijke flanken van het Andesgebergte. De plant groeit op een hoogte van 500 tot 2000 meter. De beste coke is afkomstig van BOLIVIE. De coca-bladeren (ovale vorm 2,5 x 8 cm en bleekgroen van kleur) worden geoogst als de plant 3 à 4 jaar oud is. 20 jaar kan men van eenzelfde plant oogsten. Driemaal per jaar wordt er geoogst nl. maart, juni en oktober of november. De geur van de plant is zoals die van de laurierstruik. De cocaplant kan 5 meter hoog worden, doch om de oogst te vergemakkelijken worden de planten gesnoeid tot op een hoogte van 1 à 2 meter. Het plukken van de blaadjes geschiedt over het algemeen door de vrouwen en kinderen. Na het plukken worden de blaadjes gedroogd en na drie dagen bijeen geveegd. Vervolgens gaat men het cocaïne-extract uit het cocablad halen door toevoeging van kerosine, sodium en potasium carbonaat. Het bekomen mengsel wordt dan gefilterd. Coca-pasta wordt bekomen door na de filtering calcium carbonaat toe te voegen. Cocaïnebase wordt bekomen door aan de verkregen pasta, tijdens de zuivering, ammoniak toe te voegen. De bekomen coke is ongeveer 90% puur. Door toevoeging van aceton aan de cocaïnebase, bekomt men cocaïne HCL (Hydrocloride) die de basis vormt voor de productie van CRACK. Cocaïne in de geneeskunde

Ontstekingen: oog
neus
oor
keel
vaatvernauwende werking
Verdovingsprodukt gebruikt door tandartsen: XYLOCAINE
Voorkomen: Natuurlijk produkt
Komt hier zelden voor gezien pure cocaïne slechts enkele uren een stimulerende werking heeft. Deze cocaïne is meestal versneden met bv.: kalk
waspoeder
cafeïne
ephedrine
amfetamine … Synthetisch produkt
Cocaïne HCL: kristalachtige stof … witte kleur tot licht geel poedervormig gehouden in het licht: flikkering kan ook vloeibaar zijn samenvlokkend
Coca-pasta + cocaïne-Base = wit tot bruin kleurig ruwe structuur

Rose-Cocaïne: dient om te worden gerookt. Milieutermen
Geparelde cocaïne: PAERLESCENT
Vlokjes: FLAKE COKE
Poeder kristallen: MOTHER OF PEARL
Rose cocaïne: FREEBASE COKE Toedieningsmanieren: Snuiven
PRICE
Bij het snuiven wordt de zuivere cocaïne HCL gebruikt. Het wordt opgesnoven via de neus. Men gaat op een spiegel enkele lijntjes leggen. Veelal zijn er op die spiegel groefjes gemaakt om de cocaïne erin te leggen. De cocaïne wordt met een mesje enkele malen gesneden en in hoopjes verdeeld. Daarna trekt men lijntjes. Met een daarvoor bestemd buisje of met een tot fijn buisje opgerolde bankbiljet, wordt de cocaïne afwisseld door het ene en dan door het andere nesugat opgesnoven. Met 1 gram coke kan men ongeveer 30 lijntjes leggen. Het aantal lijntjes welke men legt is afhankelijk van de tolerantie. Na het snuiven wassen sommige gebruikers hun neus om verbrandheid van de neusbramen tegen te gaan. Veel C-HOOKERS (benaming voor een cocaïnomaan) hebben een perforatie van het neustussenschot. Chinezen of Chasse au Dragon
Op een vel aluminiumfolie wordt een hoeveelheid Freebase cocaïne gelegd. De folie wordt onderaan verwarmd en de ontstane dampen worden opgesnoven via een kokertje, of ook zonder. Inspuiten

De cocaïne wordt opgelost in wat water. Het mengsel wordt verwarmd in een lepel gehouden boven een vlam. Het wordt verwarmd om het mengsel tot lichaamstemperatuur te brengen. Vervolgens wordt de stof rechtstreeks in de aders gespoten (MAINLINING) Injecties onder de huid (SKINPOPPING) of in de spieren (intramasculair) zijn weinig effeciënt. Het effect begint onmiddellijk en duurt ongeveer 10 min. Spijsvertering
Het eten omvat het kauwen van de cocabladeren. Dat gebruik situeert zich enkel in de gebieden alwaar de cocabladeren wordtn geteelt. Het is ook zo dat coca de honger stilt of de eetlust remt en bevat bovendien veel vitaminen. Roken
BLOWEN
Sigaret: coca-pasta, die ruw is, wordt gerookt in een gewone sigaret of een joint. Op het uiteinde van de sigaret wordt een hoeveelheid droge coca-pasta gestopt. Free-basen: cocaïne-base wordt in de kop van een waterpijp gestopt. In de pijp zit geen water maar een hoeveelheid alkohol. De cocaïne wordt verhit. De ontstane dampen worden via de waterpijp naar binnen gezogen. Freebase-cocaïne (rookcocaïne) is beter dan cocaïne HCL om te roken. Free-base is beter oplosbaar. Cocaïne wordt veelal ook met heroïne genomen … SPEEDBALL, effect verbeteren. Cocaïne wordt ook genomen samen met morfine: effect verminderen. Cocaïne is een bijtend product: bij aanraking met de tong … bevriezing. Afhankelijkheid
geestelijk : zeer snel
gebruiker hunkert naar het product … CRAVING
fysisch: zeer weinig
Tolerantie: geen of zeer weinig. CRACK
Milieunaam: ROCK
Crack verscheen voor het eerst in 1984 en dit langs de Oostkust van de Verenigde Staten. Crack is een goedkopere vorm van cocaïne. Althans dit wordt verondersteld. Het is echter zo dat dit een valse veronderstelling is gezien het feit dat 1 gram cocaïne even duur is als 10x10 mgram Crack, zijnde de hoeveelheid welke men evenredig nodig heeft. Crack is lichtbruin tot beige van kleur. Het heeft een steenachtig uiterlijk; daarom wordt CRACK ook ROCK genoemd. CRACK wordt meestal gerookt in een glazen pijpje (SPACE SHIP) op de wijze van het Free-basen. De vrijgekomen rook wordt geïnhaleerd. Hetprodukt kan ook gewoon vermengd worden in een tabaks- of marihuane sigaret. Het effekt van CRACK is daarbij niet zo fel. Crack wordt meestal verpakt in kleine plastiek doorzichtige flesjes (flesjes waar steentjes voor een aansteker in bewaard worden). Bij het roken is er na ongeveer 5 sec. een intense flash. Het effekt van het produkt houdt 5 tot 7 minuten aan. Men krijgt een aangename kick. Verschil met cocaïne
coke: verslaving na 1 à 2 jaar intens gebruik

crack: verslaving na 4 à 6 weken, soms na 1 week
Produktie
COCAINE HCL + BAKING SODA + WATER
Dit geeft een melkachtige vloeistof. Dit verhit men op een kookplaat. Naargelang het mengsel kookt, vermindert de hoeveelheid. Men voegt er steeds water bij en laat het verder koken. Het mengsel zal steeds witter en helder worden. Op een bepaald ogenblik, bij het koken, zal een olieachtige substantie aan het oppervlakte komen drijven. Hierna neemt men een geheel regelmatig weg van de kookplaat, teneinde alles gedeeltelijk te laten afkoelen. Geleidelijk aan voegt men er ijswater aan toe, waarbij kleine gele balletjes (olieachtig) op de bodem zullen vallen. Laat men het geheel verder verhitten en afkoelen, dan verkrijgt men een brokkelig vast geheel namelijk CRACK. ANTI-DEPRESSIVA
In deze groep onderscheiden wij: Tricylische produkten
MAO-remmers
Hebben een opbeurende werking van het humeur en de stemming. Tricyclische produkten nemen het angstgevoel weg en worden beschouwd als zijnde veilig en kunnen worden voorgeschreven door een huisarts. MAO-remmers werken voornamelijk een depressieve toestand tegen. Ze worden beschouwd als zijnde gevaarlijk. Worden daarom meestel gebruikt in hospitalen. Worden meestal niet voorgeschreven door huisartsen. PSYCHO-DESLIPTICA
1.Cannabis: Marihuana

Ganja
Hasj
Hasjolie
Oorsprong
Afkomstig van de CANNABIS SATIVA, INDICA of RUDERALIS. Alhoewel elk van deze soort in een andere landstreek worden gekweekt, kan men stellen dat de plant overal ter wereld kan worden aangetroffen waar een warm en gematigd klimaat heerst. De plant vinden we terug tussen Centraal-Azië tot Zuid-Siberië. In ons land kunnen echter ook kleine plantages worden aangetroffen of illegale kweekplaatsen zoals op publieke stortplaatsen, open plekken in het bos, spoorwegbermen, enz… Tevens zijn er in ons land hennepplantages. De ligging van deze plantages zijn bij wet vastgesteld. De legale geproduceerde hennep wordt gebruikt of aangewend als isolatiemateriaal voor bieten. De eerste sporen van het gebruik van cannabis vinden we terug in Chinese geschriften van de jaren 2737 voor Christus ten tijde van keizer CHEN HUNG. Marihuana werd toen gebruikt als pijnstillend en eetlust bevorderend middel. In de westerse maatschappij werd de cannabis sativa gebruikt voor het vervaardigen van touw. In 1839 werd de cannabis door de Ierse arts O’SHAUGHESSY in toenmalige Brits-Indië en herontdekte de geneeskundige eigenschappen van marihuana. Voorkomen. Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en het terrein kan de grootte van de plant variëren van 90cm tot 50 meter Éénjarige plant is rijp 3 maanden na ontkieming. Zaad = kempzaad
Ze is voorzien van uitgerafelde en gekartelde bladeren 5,7 tot 13. Gelijken op bladeren van de wilde kastanje. De vrouwelijke planten zijn het meest interessant, maar ook de mannelijke planten worden gebruikt. Bij het opgroeien ontwikkelt de vrouwelijke plant aan de toppen een kleverige hars, om de bestuiving door een mannelijke plant mogelijk te maken. Deze hars bevat het THC gehalte (TETRAHYDROCANNABINOL – geijkte afkoting DELTA 9 THC) of het actieve bestanddeel dat noodzakelijk is om de roestoestand (HIGH zijn) te bewerkstellen. Achtereenvolgens zullen wij nu de verschillende cannabisproducten bespreken alsook hun gebruiksvorm. Marihuana. BHANG, WEED, GRASS, STUFF, KIF, POT… Is de gedroogde en versneden hennepplant, meestal als tabak gerookt, met een laag THC gehalte

Het zijn voornamelijk de bladeren die gebruikt worden. Variëren van grijsgroen tot roodbruine kleuren, dit naargelang de herkomst. Wordt gerookt in een pijpje, JOINT of STICK. Wordt echter ook in thee en aldus oraal gebruikt. Marihuana omvat 0,5 tot 2% THC gehalte. B. GANJA. STUFF, SHIT, SINSEMILLA
Is de versneden cannabis, afkomstig van geselecteerde planten met een harsgehalte dat 3 keer hoger ligt dan de gewone marihuana. Het lijkt op gedroogde en fijngewreven munt. Is van grijsgroene kleur en het verspreidt een geur van gedroogde hooi dat vuur heeft gevat. C. HASJISCH. STUFF, POT, SHIT
Oorspronkelijke benaming. CHARAS bereid uit zuivere hars van speciaal gecultiveerde planten verzameld door arbeiders (vrouwen en kinderen), gekleed in overgooiers van leer, die tussen de planten rennen, waardoor het hars zich op het leer vastzet. Vervolgens wordt het van de kleding afgeschraapt en samengekneed tot platen, broden, koeken, kubussen. In de kleinhandel vinden we ze terug in de vorm van “bagetten”, met een THC-gehalte van ongeveer 10%. Deze vorm is bij ons bekend als Hasjisch. De kleuren van de hasj varieert naargelang het land van herkomst waarbij tevens kan gezegd worden dat ook de kwaliteit (THC) varieert naargelang het land van herkomst. We onderscheiden: Libanese: geel tot roodachtige kleur, wat korrelig
Marokkaanse: groen tot bruinachtig, dunne platen 4mm dik
Pakistaanse: zwart, oliehoudende geelkleurige platen 4mm dik
Turkse: groenkleurige dikke platen
Afghaanse: zwartbruine kleur, in staven
Nepalese: zeer zwarte kleur, in staven
Casmirse: zwarte kleur, mals(olie) D. Hasjolie
Dit is zonder twijfel de meest zuivere vorm van de cannabisproducten. Het THC gehalte is dan ook veel hoger, tot 60 à 70%. Wijze van gebruik. Hasj en marihuana worden doorgaans gerookt: Sigaret: JOINT gebruikt in groep
STICK of REEFER individueel gebruikt

Hasjpijp: kleine kegelvormige pijp CHILLUM genaamd. Wordt ook vermengd in thee
Hajs-olie: een druppel (al of niet aangelengd met ether) op de top van een sigaret of overlangs op een sigaret (gewone of joint) Afhankelijkheid. Geestelijk: klein doch treedt er een bepaalde verminderde reactie op – kan leiden tot paranoïde psychose
Fysisch: klein
Tolerantie: klein
2. L.S.D. 25 (lysergzuur diethylamide) ACID, TRIP, BEAST
Een synthetische of half-synthetische product in 1938 door de Zwitserse professoren STOLL en HOFMAN ontdekt. De basis voor LSD is een schimmel van de moederkoren. Het Getal 25 betekent dat het gaat om de 25° van een reeks analoge verbindingen samengesteld door het labo. LSD is een fantasticum (hallucinerend middel) die waarnemingsstoornissen veroorzaakt. - kleuren worden intens - vormen veranderen - men “ziet” muziek - men “voelt” kleuren - kleuren, tijd en ruimte worden anders beleefd

Een LSD trip duurt ongeveer 3 à 5 uur. Een zeer kleine hoeveelheid is voldoende om het gewenste effect te bekomen, van 1 gram kan men ongeveer 10.000 doses maken. Duidelijke merkbare werking heeft men bij 0,0003 gram. LSD werd of wordt gebruikt bij de behandeling van het Concentratiekampsyndroom. - er bestaat een risico te “flippen”: een trip welke men niet meer in de hand heeft( men “vliegt” omdat men denkt te kunnen vliegen) - soms zware hallucinaties, soms aangenaam, soms onaangenaam: het laatste word BAD TRIP genoemd. - Kans op een “FLASH BACK”: na weken of maanden zonder dat men het product had gebruikt, een vroegere “trip” opnieuw beleven. - Werkingsduur: 1 à 6 uur
Voorkomen. - kleurloze vloeistof en reukloos: gedruppeld op een suikerklontje of reepjes papier: PAPER TRIPS (ook op vloeipapier en dergelijke) - vaste vorm: pillen en capsules van allerlei kleur - kristalfijn poeder
Toedienen. - intraveneuze inspuiting: praktisch nooit toegepast - oraal - inhalatie (soms spuitbus – is zeldzaam) - aanbrengen op schaafwonden
Afhankelijk
Lichamelijk: bestaat niet
Geestelijk: hangt af van de persoon en de hoeveelheid. Tolerantie. Cydische tolerantie: tijd verminderen
Crosstolerantie: door gebruik van Mescaline
3. MESCALINE
In 1886 door de Duitse famoloog Louis LEWIN geïdentificeerd uit de Mexicaanse cactus PEYOTEL. De PEYOTE-cactus groeit 7/8 onder de grond en 1/8 boven de grond en doet denken aan de kleine groepjes knopachtige paddestoelen. Uit de knoppen wordt de MESCALINE getrokken. Mescaline is veel minder sterk dan LSD. Voorkomen. - als gedroogde en verpulverde plant - verwerkt in pillen, capsules van allerlei kleur - vloeipapiertjes of suikerklontjes (zie LSD) Toedienen. - meestal oraal (kauwen van de knoppen - inname pillen, capsules, in thé - uitzonderlijk injecteren - werkingsduur: 6 à 12 uur
4. PSYLOCIBINE

Als natuurlijk product terug te vinden de Mexicaanse paddestoel PSYLOCIBINE MEXICANA, alweer deze door de Azteken “het vlees der goden” wordt genoemd. Komt onder scheikundige vorm van de pillen en capsules of als vloeistof gebruikt op een suikerklontje. De paddestoel heeft een klein kopje en een zeer slank steeltje. De kleur varieert van geel, oker naar groenachtig. In gedroogde vorm is het donkerbruin. Toedienen. - als plant versnipperd en oraal ingenomen - ook gerookt in een pijpje of een sigaret gemengd met tabak - de pillen worden eveneens oraal ingenomen - kan tevens geïnjecteerd worden (komt weinig voor) - werkingsduur: 6 à 8 uur
5. STP – DOM
SCIETIFICALLY TRAEDED PETROLEUM
Grote verwantschap met amfetamines en mescaline. Wordt voornamelijk in de USA gebruikt. Meestal komt het voor in blauwe, groene of gele pillen. Bij ons is het uiterst zeldzaam aan te treffen. Werkingsduur: lage doses = LSD
Doses 10 à 15 mg = 2 à 3 dagen
6. PCP (PHENECYCLIDINE). PEACE PILL, ANGEL DUST
Is een drug die voornamelijk voorkomt in de veeartsenij en die gebruikt wordt als tranquillizer. Het verlengt de pijndrempel. Toedienen. - gerookt als joint of stick - snuiven - spuiten - spijsvertering
Voorkomen. - pillen en tabletten - poedervorm
7. MORNING – GLORIE. Zijn zaden van de plant MORNING-GLORIE, namelijk van een wilde variëteit IPMOEA VIOLACEA. Deze zaden kunnen vrij verkocht worden. Het wordt scheikundig verwerkt onder de vorm van pillen. Is veel minder sterk dan de eerder vermelde hallucinogenen. 8. DMT – DET – DPT. Is de afkorting voor: - DIMETHYLTRYPTAMINE - DIETHYLTRYPTAMINE - DIPROPYLTYPTAMINE
Samen met de stof “BUFOTENINE” komt DMT voort uit de huid van bepaalde padden uit het vlees van de vliegezwam. Scheikundig bewerkt komt het voor als vloeistof of verwerkt in pillen die van rode of groene kleur zijn. Bij de inboorlingen van Haïti en Brazilië wordt het gebruikt als snuifmiddel

Werkingduur: 40 à 50 min.

REACTIES

V.

V.

ik ben geeen fouten tegen gekomen, maar ik vroeg me af of je in je zoektocht, mensen zijt tegengekomen die door misbruik onvruchtbaar werden !!!!!!
ik hoop van jullie iets te horen, baaaai, thx


15 jaar geleden

U.

U.

Ik vind het wel een goed verslag.
Je hebt zeker wel veel tijd in gestoken he stijn.
Maarja je krijgt iniedergeval een komplimentje van me.

21 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.