Inhoud:
Titel:
1. Hoe ontstaat alcohol?
2. Wat is de formule van alcohol?
3. Wat is de geschiedenis van alcohol?
4. Hoe brouw je bier?
5. Hoe maak je wijn?
6. Hoe wordt sterke drank gemaakt?
7. Hoeveel alcohol bevat een glas bier, wijn of sterke drank?
8. Wat is absint?
9. Wat is het verschil tussen alcoholvrij en alcoholarm bier?
10. Wat zijn mixdranken, shooters, boosters en blasters?
11. Wat is binge drinken en wat zijn de risico’s?
12. Wanneer wordt alcohol slecht voor de hersenen?


13. Verkeer
14. Verslaving
15. bronvermelding

1. Hoe ontstaat alcohol
Bij een bepaalde temperatuur en op een goede voedingsbodem van sap of fijn gedrukte druiven vermenigvuldigt de gist zich snel. Bij het maken van alcohol zorgt de fabrikant ervoor dat de gist en het sap onder goede omstandigheden bij elkaar komen. De gist zorgt er dan voor dat de suikers zich voor de helft omzetten in alcohol en voor de andere helft in koolzuurgas.
Bij de gisting ontstaan ook allerlei andere stoffen, zoals stoffen die voor de smaak zorgen. Ook ontstaan er in zeer kleine hoeveelheden andere soorten alcohol dan de gewone alcohol Deze andere alcoholen worden wel foezelalcoholen genoemd. Methanol is hiervan de voornaamste. De foezelalcoholen hebben hetzelfde effect als gewone alcohol, maar worden trager afgebroken. Foezelalcoholen spelen een rol bij het ontstaan van een kater.
Naarmate de gisting voortschrijdt, neemt het alcoholpercentage toe. Het maximum bedraagt echter 15%. Bij dat percentage sterft de gist in zijn eigen alcohol.


Sterke drank/gedistilleerd:
Wil je een alcoholische drank produceren met een hoger percentage, dan moet je alcoholhoudende drank distilleren.
Dat is eenvoudig te doen, omdat alcohol bij verhitting eerder verdampt dan water. Men verhit de alcoholische drank, vangt de verdampte alcohol op en laat deze weer afkoelen. Zo ontstaat er een vloeistof met een hoger alcoholpercentage.
Graan:
Je kunt ook van graan alcohol maken. Daartoe moet het zetmeel in graan eerst omgezet worden in suikers. Bier wordt bijvoorbeeld van gerst gemaakt.
Men moet bij het maken bier er dus voor zorgen dat er enzymen ontstaan die het zetmeel in de gerst kunnen omzetten. Daarvoor laat men de gerst ontkiemen. De gerst wordt in bakken geweekt en op de juiste temperatuur gebracht.
De ontkiemde gerst (met enzymen) wordt vervolgens gedroogd. De gedroogde gerst heet mout. Aan het mout wordt dan water toegevoegd, waardoor een product ontstaat dat ‘wort’ genoemd wordt. Als de wort weer op temperatuur gebracht wordt, gaan de enzymen hun werk doen en wordt het zetmeel omgezet in suikers.
Aan de wort wordt vervolgens brouwerijgist toegevoegd, waarna alcohol en koolzuur ontstaan.

2. Wat is de formule van alcohol?
De chemische formule van alcohol is: CH3, CH2, OH. Alcohol (ofwel Ethylalcohol of Ethanol) is een heldere, kleurloze en smaakloze vloeistof met een zwakke geur.
Bij inname ontstaat een brandend gevoel. Alcohol lost goed op in water. Het wordt makkelijk in het bloed opgenomen en snel over het totale lichaamsvocht verspreid.
Alcohol beïnvloedt ons bewustzijn en leidt tot veranderingen in stemming en gedrag. De stof is rijk aan energie.
Een gram alcohol (een glas bier bevat 10 gram) levert 7 calorieën op. Er zijn honderden soorten alcoholen.
Het gaat hierbij om een rij van verbindingen waarvan ethylalcohol of ethanol de minst giftige is.
Methylalcohol (CH3 OH) is zo'n andere soort alcohol.
Het ziet er hetzelfde uit als ethylalcohol maar is veel giftiger. Het zit onder andere is spiritus. Methylalcohol is giftig voor de zenuwen. Na gebruik kan blindheid optreden. Isopropylalcohol is weer een andere verbinding en zit onder andere in lotion en antivries.
De andere alcoholen hebben diverse functies zoals schoonmaak- en ontsmettingsmiddel, conserveringsmiddel, grondstof voor verven, vernissen en lakken en als brandstof.

3. Wat is de geschiedenis van alcohol?

'Mede' gemaakt van honing is waarschijnlijk het oudste alcoholische drankje. Het werd 8000 jaar geleden al gedronken. Het is waarschijnlijk toevallig ontstaan doordat honing en water op een warme plek met gist in aanraking kwam.
Bier was 5400 jaar voor christus al bekend. In Egypte zijn papyrusrollen gevonden uit 3500 voor Christus met het recept voor wijn. In Griekenland was wijn de belangrijkste drank. Beschilderde vazen en mokken laten uitbundige feestmalen zien waarbij wijn gedronken werd.
Er zijn aanwijzingen dat de Chinezen de destilleerkunst al vroeg machtig waren en ook de Grieken en Romeinen wisten uit wijn sterke drank te maken. Aan gedestilleerde dranken werden geneeskrachtige eigenschappen toegedicht.
Bij de Azteken had drank een religieuze rol. Dronkenschap was verplicht bij religieuze aangelegenheden. Als je je niet bezatte was dat een belediging voor de goden.
Ook de Germanen kenden het brouwproces. De consumptie nam sterk toe door de groei van de steden, de vele religieuze feesten en de gewoonte om gepekeld vlees te eten.
Na 1500 kwam daar het gebrek aan drinkwater bij. Het meeste bier werd in kloosters gebrouwen. Later kwamen er pas brouwerijen.
Problemen en regels
Alcohol leidde ook in de vroegste tijden al tot problemen.
Zo zei een Egyptische priester: "ik verbied u naar de kroeg te gaan, u zijt gedegenereerd gelijk de beesten".
In Griekenland noemde de dichter Hesiodes (700 voor Christus) druiven een geschenk van Dionysos, de God van de wijn.
Hij waarschuwde echter ook voor de gevolgen toen hij zei dat drank: "hersenen en tong van vorm zou veranderen".
In de Islamitische wereld werd alcohol vanwege de schadelijke gevolgen met succes verboden. Nog steeds wordt daar nauwelijks gedronken.
De Verenigde Staten werden tussen 1920 en 1933 drooggelegd. Met veel minder succes. Het gevolg van de drooglegging was dat drank toen illegaal gestookt werd. De kwaliteit hield te wensen over. Zo kostte de illegaal gestookte drank aan 35.000 mensen het leven; een nog grotere groep werd ernstig ziek. In 1930 waren er al een miljoen mensen gearresteerd wegens overtreding van het drankverbod. En in het illegale en criminele circuit werden 700 mensen vermoord. Na de economische crisis was het drankverbod niet langer te handhaven. Het geld van de drankaccijnzen was te hard nodig voor de opbouw van de economie.
In Nederland ontstonden in de 19e eeuw diverse organisaties die voor matigheid pleitten zoals de Volksbond tegen Drankmisbruik. Eind 19e eeuw werd de roep om staatsingrijpen steeds heviger. In 1881 komt de eerste drankwet, de voorloper van de huidige Drank en Horecawet. De wet wilde vooral het aantal verkooppunten voor sterke drank beperken.
In de jaren twintig werd in Nederland nauwelijks alcohol gedronken. In de jaren dertig is door de geheelonthoudersbeweging nog campagne gevoerd om via een soort gemeentelijk referendum (de Plaatselijke Keuze) op lokaal niveau tot een verbod op de alcoholverkoop te komen.
Er zijn een aantal vrijwillige volksstemmingen georganiseerd maar het verbod op Alcoholverkoop heeft het nooit gehaald (Bron: Belois & Goos. Min of meer alcohol, 1979).
Recente geschiedenis
Na de tweede wereldoorlog nam het gebruik van alcohol weer toe, maar bleef tot 1960 wel vrij laag. Daarna kwam het gebruik in een stroomversnelling. Sinds 1960 zijn we drie keer zoveel gaan drinken (Bron: NIGZ. feiten over alcohol, 1998).
De toename van het gebruik is aanleiding voor een nationale campagne. In 1996 begint de campagne: "Alcohol maakt meer kapot dan je lief is".
In november 2000 wordt de Drank en Horecawet aangescherpt.
Er mag geen drank meer verkocht worden in tankstations en winkeltjes langs de snelweg. Aan verenigingen die alcohol schenken worden strengere eisen gesteld. Op het moment dat er alcohol geschonken wordt moet er altijd iemand aanwezig zijn die een instructie heeft gevolgd over verantwoord Alcoholgebruik (IVA). Ook moeten verenigingen een reglement hebben met regels over het schenken van alcohol.
Uit onderzoek wordt duidelijk dat er Nederlandse jongeren veel gedronken wordt. In december 2006 start een nieuwe campagne: "voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind". De campagne wil ouders meer bewust maken van de risico's van het drinken van alcohol op jonge leeftijd. Ouders hebben een belangrijke rol bij het uitstellen van alcoholgebruik en moeten weer de regel durven stellen:''onder de 16 geen alcohol'
In 2007 verscheen een brief over het alcoholbeleid (VWS, 2007) In deze brief worden nieuwe maatregelen aangekondigd. Een van deze maatregelen is per 1 januari 2009 ingegaan. Tussen en 6.00 en 21.00 mag er geen reclame voor alcohol gemaakt worden op radio en TV.
In het nieuwe alcoholbeleid zal de burgemeester een grotere rol krijgen. Gemeenten moeten voortaan controleren of het verbod op verkoop van alcohol aan jongeren nageleefd wordt. De burgemeester krijgt de bevoegdheid om de alcoholafdeling van een supermarkt 12 weken te sluiten als ze in een jaar tijd 3 keer alcohol verkocht hebben aan jongeren.

4. Hoe brouw je bier?
Bier wordt gemaakt van gerst. Om alcohol te maken zijn suikers nodig. Gerst bevat geen suiker maar wel zetmeel. Het zetmeel moet dus omgezet worden in suikers. Dat gebeurt met behulp van enzymen. Om die te krijgen moet men de gerst eerst laten ontkiemen. Het brouwen van bier gaat in de volgende stappen:
1. De gerst laten ontkiemen.
2. De gerst laten drogen. Er ontstaat mout.
3. Het mout malen
4. Het mout vermengen met water
5. Het mout met water zeven. Er ontstaat wort
6. Het wordt koken
7. Het toevoegen van biergist
8. Het bier laten rusten
1. De gerst laten ontkiemen
De grondstof voor bier is een speciale gerst, brouwgerst.
De gerstekorrels laat men eerst ontkiemen. Dat gebeurt door ze in water te weken. Door het ontkiemen ontstaan enzymen, die later nodig zullen zijn om het zetmeel in de gerst om te zetten in suiker.
In Duitsland mag voor de productie van bier alleen gerst gebruikt worden en geen andere granen. Dit ligt vast in het zogenaamde Reinheitsverbot. In Nederland mogen naast gerst ook andere granen gebruikt worden zoals maïs.
2. De gerst laten drogen
De ontkiemde gerst moet nu gedroogd worden. Dat doet men door er warme of hete lucht door te blazen. Het drogen noemt men ook wel "eesten". Door de hete lucht stopt het ontkiemen.
Ook verkleuren de gerstekorrels. Hoe heter de lucht, hoe donkerder de kleur. Van donkere gerstekorrels maakt men donker bier. Het product dat nu ontstaan is heet mout.
3. Het mout malen
Het mout moet nu geplet worden. Het resultaat is een grof moutmeel bestaande uit het binnenste van de gerstekorrels en de beschermende schilletjes ofwel het kaf of blies. Dat kaf zal later gebruikt worden om het bier te filteren.
4. Het mout vermengen met water
Het grove moutmeel wordt nu met water vermengd en verhit tot aan het kookpunt. Het brouwsel ruikt al naar bier en lijkt op pannenkoekenbeslag. Het wordt een aantal keren verhit en weer afgekoeld. Door de verhitting gaan de enzymen die al bij het ontkiemen ontstaan zijn, hun werk doen.
Zij zetten het zetmeel dat in de gerst zit om in suiker.
5. Het mout met water zeven
Vervolgens gaat men het brouwsel zeven. Dat gaat als volgt. Men laat het kaf van de gerstekorrels in het beslag of brouwsel naar beneden zakken, waardoor zich onder in de ketel een dikke laag vormt. Onder die laag bevindt zich een zeef. Het brouwsel gaat door het kaf en de zeef heen. Het product dat nu ontstaan is, heet wort. Een brouwer zal proberen zoveel mogelijk extract uit deze filtering te halen door er nog eens extra water overheen te sproeien. Het brouwsel kan hierdoor wel te dun worden. Je kunt dit vergelijken met het zetten van koffie, waarbij je water over de gemalen koffie giet.
Ook dan probeer je de gemalen koffie zo goed mogelijk te benutten; maar blijf je er water overgooien, dan krijg je slappe koffie.
6. Het wort koken
Vervolgens wordt de wort gekookt en wordt voor de smaak hop toegevoegd. Dat koken is nodig om de wort op de juiste sterkte te brengen. Door het extra water kan het wort immers te dun geworden zijn. Ook wordt door het koken het wort steriel en stopt de werking van de enzymen.
7. Het toevoegen van biergist: het maken van alcohol
Daarna koelt men het brouwsel af en wordt biergist toegevoegd. De biergist zorgt ervoor dat de suikers omgezet worden in alcohol en koolzuur. Verder ontstaan door de gist allerlei aromatische bijproducten. Veel brouwerijen kweken hun eigen gist. Gist is een deel van het brouwgeheim.
8. Het bier laten rusten
Na de gisting laat men het bier rusten. Het wordt nog eenmaal gezeefd en vervolgens in flessen gedaan. Het alcoholpercentage van een gewoon pilsje ligt standaard rond de 5%. Behalve het alcoholgehalte is voor de smaak en kwaliteit ook het zogenoemde stamwortgehalte van belang.
De stamwortgehalteis het gehalte aan opgeloste stoffen in bier. Het heeft te maken met de hoeveelheid gerst en eventueel andere granen, die in opgeloste vorm in het bier terug te vinden is. Het stamwoordgehalte in bier varieert van 8% tot 16%.
Bij een pilsje is het stamwoordgehalte ongeveer 11% tot 12%.
Op de Nederlandse etiketten van bierflesjes wordt het stamwort gehalte niet vermeld. In bijvoorbeeld Duitsland doet men dat wel. Nogal wat Nederlanders raken in Duitsland in verwarring, omdat ze het stamwortgehalte aanzien voor het alcoholpercentage.
Het hele brouwproces duurt 3 maanden.

5. Hoe maak je wijn?
Wijn wordt gemaakt van druiven. Op het velletje van de druif zit de natuurlijke gist. Wanneer de gist in contact komt met het sap van de druif ontstaat alcohol.
De druiven worden geplukt en vervolgens geperst. Daarna gaat het druivensap de gistkuip in.
Witte wijn wordt gemaakt van witte en rode druiven. Na het persen verwijdert men onmiddellijk de schillen en pitten om verkleuring van het sap te voorkomen. Bij rode wijn verwijdert men de schillen niet. Bij rosé gaan de schillen even de gistkuip in om er snel weer uitgehaald te worden.
Het moment waarop men de gisting stopzet is belangrijk. Wijn is zoet wanneer men de gisting snel stopzet. Er zitten dan nog veel suikers in de wijn. De wijn is droog als men het vruchtensap helemaal uit laat gisten. De wijn is mousserend als de wijn al in de fles is gedaan wordt voor de gisting is stopgezet. De gisting gaat dan in de fles door waardoor het koolzuur pas bij de opening kan ontsnappen.
Behalve de gisting zijn er nog andere factoren die de smaak van wijn bepalen. Dat zijn de soort druiven, de ouderdom van de druivenstokken en het aantal druivenstokken per hectare.

6. Hoe wordt sterke drank gemaakt?
Bij het laten gisten van vruchtensap ontstaat een alcoholpercentage van maximaal 15%. Bij die hoeveelheid gaat de gist dood. Wil je een hoger alcoholpercentage dan moet je het drankje met 15% alcohol laten verdampen. Alcohol verdampt eerder dan water. Als je het drankje met 15% alcohol verhit ontstaat er damp die relatief veel alcohol bevat. Deze damp kun je opvangen en laten afkoelen. Dit kun je een aantal keer herhalen totdat je het gewenste alcoholpercentage krijgt.
Dranken tot 15% worden zwak alcohol houdende dranken genoemd. Dranken daarboven sterke alcoholhoudende drank.
Als grondstof voor gedistilleerde drank kunnen vruchten of granen dienen. Gebruik men granen dan moet men net zo als bij bier het geval is de zetmelen in granen eerst omzetten in suikers.
Hieronder een tabel met een aantal sterke dranken en de grondstof die men voor de productie gebruikt heeft.
Cognac, Armagnac, Brandy Wijn
Grappa Druivenschillen en pitten. Grappa woart genaakt van het restant dat overblijft na het persen van wijn.
Calvados Appel wijn
Rum Suikerriet
Jenever, korenwijn, whisky
Granen
Wodka, aquavit Granen, aardappels of suikerbieten
Tequila Agave
Brandenwijn aardbeien, bramen, bosbessen, pruimen, peren, kersen etc.
Likeuren Kruiden, vruchtenschillen die men laat trekken in water met alcohol

7. Hoeveel alcohol bevat een glas bier, wijn of sterke drank?
Een glas alcohol bevat ongeveer 12 ml alcohol. Dat is ongeveer 10 gram. Dus of je bier, wijn of jenever in het daarvoor bestemde glas drinkt krijg je ongeveer 10 gram alcohol binnen.
Hieronder een tabel met het aantal milliliter per glas en het aantal milliliters alcohol per glas. Ook geven we weer hoeveel standaardglazen je uit blikje of fles kunt halen.
ml per glas blikje of fles Alcohol; Percentage; aantal milliliters Alcohol; Aantal Grammen
Alcohol;  Aantal Standaard Glazen
Bierglas; 250; 5%; 12,5; 10; 1
Bierflesje; 330; 5%; 16,5; 13,2; 1,3
Bier 1/2 liter; 500; 5%; 25; 20; 2
Wijnglas; 100; 12%; 12; 9.6; 1
Wijnfles; 750; 12%; 90; 72; 7
Port Glas; 60; 20%; 12; 9.6; 1
Port fles; 750; 20%; 150; 120; 12
Mixdrank/Flesje; 275; 5,6%; 15,4; 12,32; 1,2
Shooter; 20; 20%; 5; 4; 0,4
Glas sterke drank; 35; 35%; 12,25; 9,8; 1
Fles sterke drank; 750; 35%; 262; 210; 21
Het aantal grammen per glas bepaal je door het aantal milliliters te vermenigvuldigen met het soortelijkgewicht van alcohol, dit is 0,8. Je ziet dat elk standaardglas bevat in ml en grammen ongeveer evenveel alcohol.
Wel wordt je van sterke drank eerder dronken. Dit komt omdat sterke drank sneller in het bloed terechtkomt. 

8. Wat is absint?
Absint is een groen drankje dat gemaakt wordt van alcohol en alsem. Thujon is de werkzame stof in de plant. Verder bevat absint veel alcohol, zo'n zestig tot tachtig procent. Absint werd in het verleden gebruikt door kunstenaars, zoals: Vincent van Gogh, Picasso, Edgar Allan Poe,Oscar Wilde.
Het is een gifgroen drankje met een intens bittere anijsachtige smaak. Het bevat 55% tot 70 % alcohol.
De Alsem Absinthium is een struik van ongeveer 1 meter hoog die onder andere in Zwitserland groeit. De alsemplant bestaat uit 0,25% tot 1,3% etherische olie. Deze olie bestaat voor 60% uit thujon (of thujone).Thujon is de werkzame stof in de plant.
Alcohol onttrekt de etherische olie en dus ook thujon uit de alsemplant. De plant bevat ook absinthine. Dit veroorzaakt de bittere smaak.
Om de bittere smaak te verzachten worden aan absint anijs, koriander en andere kruiden toegevoegd. Omdat het dan nog erg bitter smaakt wordt nog suikerwater toegevoegd. Dat gebeurde eind negentiende eeuw volgens een vast ritueel. Eerst deed men de absint in het glas. Vervolgens hield men een geperforeerd lepeltje met daarop een suikerklontje boven het glas. Daar overheen goot men water waardoor de suiker langzaam oploste. Het drankje werd troebel van kleur, vergelijkbaar met als je water bij Pernod doet.
Alsem als kruid is gedroogd verkrijgbaar bij smartshops. Het middel kan ook zonder alcohol gebruikt worden. Het wordt dan gedronken als thee of gerookt.
Vanwege de intens bittere smaak is pure alsem thee bijna niet te drinken. Het toevoegen van pepermuntblad of anijs kan de bittere smaak verzachten.
Voor roken geldt hetzelfde als voor thee: het is extreem bitter.
Om een rookbare mix te maken, mengen gebruikers de alsem soms met kruiden als Wild Lettuce, Wijnruit en Pepermuntblad.
Ook het gebruik van een sigarettenfilter bij het roken wordt door smartshops aangeraden omdat je op die manier de bittere smaak niet in je mond en op je lippen proeft.
Geschiedenis
Henri Pernod begon in 1797 de eerste absintdistilleerderij in Zwitserland. Door de eeuwen heen werd absint ook wel de Groene Fee, de Pest en de Koningin van de Vergiften genoemd.
Pernod en Ricard bestaan nog steeds als een alcoholische drank. De alsem is echter vervangen door een extra dosis anijs.
Terugkijkend naar het verleden is niet helemaal duidelijk of de giftige werking alleen maar aan de thujon toe te schrijven viel.
Zo werd vroeger op grote schaal met het drankje geknoeid en werd bijvoorbeeld kopersulfaat toegevoegd om de groene kleur van absint op te peppen. Ook heeft het hoge alcoholpercentage waarschijnlijk bijgedragen aan de klachten. Bovendien is het de vraag of men de alcohol altijd wel op de goede manier bereidde.
Wat doet het?
Absint veroorzaakt een roes. Licht en kleur worden anders ervaren en je kunt hallucinaties krijgen. Een kleine dosis werkt licht verdovend, eetlustopwekkend en geeft een vreedzaam en geruststellend gevoel. Een hogere dosis kan duizeligheid of hoofdpijn veroorzaken. Nog hogere dosissen (of de zuivere etherische olie) werken hallucinerend, kramp opwekkend en hebben een verlammend effect. Bij overdosering ontstaat er vergiftiging met diarree, bewusteloosheid, coma en dood tot gevolg. Gebruik van zeer hoge dosissen alsem of zuivere olie wordt daarom ten zeerste afgeraden.
De typische felgeel tinten die van Gogh in zijn schilderijen gebruikte komen voort uit zijn ervaringen met absint.
Oscar Wilde schreef ooit over het effect van absint: 'Na het eerste glas zie je de dingen zoals je ze graag wilt zien. Na het tweede glas zie je de dingen zoals ze niet zijn en na het derde glas zie je de dingen zoals ze werkelijk zijn en dat is nog het meest afschuwelijke van alles.'
Verslavingskans
Gebruik van absint is zowel geestelijk als lichamelijk verslavend.
Overige risico's
Langdurig gebruik kan leiden tot lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Bij chronisch gebruik veroorzaakt absint hersenbeschadiging gekenmerkt door psychose, hallucinaties en intellectuele aftakeling; deze hersenbeschadiging is voor een belangrijk deel te wijten aan het hoge alcoholgehalte.
Men sprak in de vorige eeuw van absinthisme, een ziekte waarbij verslaving, epileptische aanvallen en hallucinaties optraden.
De wet
In Nederland was de productie en verkoop van absint vanwege de risico's verboden. De wet over absint stamt uit 1909. De absintwet is daarmee nog ouder dan de opium wet. In Frankrijk werd absint in 1915 verboden. Door een gerechtelijke uitspraak van een aantal jaren geleden is de absint wet op dit moment niet meer van kracht. Absint mag nu dus verkocht worden.

9. Wat is het verschil tussen alcoholvrij en alcoholarm bier?
Alcoholvrij bier mag maximaal 0,1% alcohol bevatten. Het stamwortgehalte moet minstens 2,2% zijn (Het stamwortgehalte is het gehalte aan opgeloste granen en gerst die in opgeloste vorm in bier terug te vinden is).
Alcoholarm bier mag hooguit 1,2% alcohol bevatten. Het stamwortgehalte moet eveneens minstens 2,2% zijn.
Net zoals voor gewoon bier, is de bereiding van alcoholvrij- en alcoholarm bier vastgelegd in de zogenoemde Bierverordening van 1976. Alcoholvrij- en alcoholarm bier kunnen op twee manieren gemaakt worden:
1. Door een aangepaste vergisting waarbij weinig alcohol ontstaat
2. Door een volledige vergisting waarna de alcohol aan het bier onttrokken wordt.
Behalve alcoholarm en alcoholvrij bier zijn er ook bieren met een laag alcoholpercentage. Zo heeft Lingen's Blond van Heineken 2 % alcohol en Amstel light 3,5 % alcohol.  

10. Wat zijn mixdranken, shooters, boosters en blasters?
Sinds 1995 is aanbod van alcoholische dranken uitgebreid met mixdrankjes, shooters, alcopops en boosters en blasters.
- Mixdrankjes zijn kant-en-klaar gemixte drankjes van een bestaande gedestilleerde drank en cola of vruchtensap. Ze zitten in blikjes van 200 tot 330 ml, met 5 tot 7% alcohol.
- Shooters zijn alcohollikeuren met een alcoholpercentage van circa 20%. Ze worden verkocht in kleine flesjes met een inhoud van 20 ml.
- Alcopops worden gemaakt door vergisting van vruchtensappen. Ze worden vekocht in blikjes van 330 ml en bevatten 5% alcohol.
- Boosters (alcoholvrij) en blasters (met alcohol) bevatten oppeppende stoffen als cafeïne en guarana.
Alcoholhoudende mixdranken
Mixdrankjes worden gemaakt op basis bestaande gedestilleerde dranken zoals wodka, jenever en rum, en dan vermengd met cola of jus d'orange of citroen. Ze worden kant-en-klaar aangeboden in blikjes van 200 tot 330 ml, met een alcoholpercentage van 5 tot 7 %. Je kunt deze drankjes ook zelf mixen.
De mixdrankjes mogen in Nederland alleen verkocht worden op plaatsen waar de verkoop van zwakalcoholische dranken is toegestaan en alleen aan personen van 16 jaar en ouder. Een voorbeeld van een mixdrank is een Bacardi Breezer en een baco (Bacardi-cola).
Shooters
Shooters zijn alcohollikeuren met een alcoholpercentage van circa 20%. Shooters worden verkocht in kleine flesjes met een inhoud van 20 ml. Soms zijn shooters vermengd met licht stimulerende stoffen zoals cafeïne en guarana.
Shooters mogen uitsluitend worden verkocht door de slijter en in horecagelegenheden en mogen alleen verkocht worden aan personen van 18 jaar en ouder.
Alcopops
Alcoholpops worden gemaakt door de vergisting van vruchtensappen van onder meer grapefruit en citroen. Bij pops maakt men dus geen gebruik van bestaande gedestilleerde dranken. Door de vergisting ontstaat er alcohol.
Vervolgens wordt het vruchtensap nog eens extra vermengd met alcohol en koolzuur. De drankjes worden verkocht in blikjes en flesjes van 330 ml. en bevatten meestal 5% alcohol.
Alcopops mogen in Nederland worden verkocht aan personen van 16 jaar en ouder en zijn uitsluitend verkrijgbaar in gelegenheden waar de verkoop van zwakalcoholische dranken (minder dan 15%) is toegestaan
Boosters en Blasters
Boosters zijn alcoholvrije frisdranken met een stimulerende werking ten gevolge van de toevoeging van bijvoorbeeld cafeïne of guarana. De verkoop van deze drankjes is toegestaan aan personen van alle leeftijden en door iedere winkel. Een voorbeeld van een booster is Red Bull.
Blasters zijn mixen van boosters en sterke, gedestilleerde drank (vaak wodka) met een alcoholpercentage van 10%.
Ze worden verkocht in flesjes met een inhoud van 20 ml en mogen alleen verkocht worden aan personen van 16 jaar en ouder en uitsluitend op alle plaatsen waar zwakalcoholische dranken mogen worden verkocht.
Het lastige van al deze drankjes is dat je moeilijk kunt bepalen hoeveel alcohol je nu eigenlijk binnen krijgt. De hoeveelheid en het alcoholpercentage verschillen immers per flesje/blikje.
Je moet dus even gaan rekenen.
Kijk eerst op het blikje of fles hoeveel cl dit bevat en kijk vervolgens naar het alcoholpercentage. Als je bijvoorbeeld een mixdrankje uit een blikje van 250 cl drinkt en het alcoholpercentage is 7% dan krijg je 7x 2,5 cl = 17,5 cl alcohol binnen. Een glas bier, wijn of sterke drank bevat ongeveer 12,5 cl. alcohol. Kortom dit blikje bevat 1,5 glas, 2 blikjes bevatten 3 glazen.  

11. Wat is binge drinken en wat zijn de risico’s?
Binge is het Engelse woord voor braspartij. Binge drinken wil zeggen het drinken van 6 glazen alcohol of meer bij een enkele gelegenheid. In de VS definieert men binge drinking als het stijgen van het bloedalcoholgehalte tot 0,8 promille of meer. Als een man 6 glazen in twee uur drinkt, heeft hij dit promillage. Binge drinken heeft de volgende risico's:
1. Schade aan organen;
2. vergrote kans op black-out;
3. stijging van de bloeddruk;
4. alcoholvergiftiging;
5. vergrote kans hartinfarct;
6. overgewicht en verhoogde bloeddruk op latere leeftijd.
1. Schade aan organen
Het gaat met name om organen die direct met alcohol in aanraking komen zoals de slokdarm en de maag.
2. Grote kans op black-out
Bij een black out vergeet je wat er tijdens het drinken gebeurd is. Informatie uit het korte termijn geheugen wordt niet doorgegeven aan het lange termijn geheugen. Daarom weten mensen die veel gedronken hebben de volgende dag niet meer hoe ze naar huis gekomen zijn of waar ze hun fiets hebben neergezet. Het geheugen functioneert ook de dag na het drinken niet optimaal. Het opslaan van informatie gaat na een avondje stappen toch moeilijker.
3. Stijging van de bloeddruk
Tijdens het drinken stijgt de bloeddruk, bij de afbraak van alcohol kan de bloeddruk weer dalen.
4. Alcoholvergiftiging
Een alcoholvergiftiging kan optreden bij een promillage van 4. Je zenuwstelsel raakt dan verdoofd, waardoor je bewusteloos kunt raken. Bij jongeren ligt dit promillage veel lager.
Bij schoolkinderen kan bij een promillage van 2 al een alcoholvergiftiging optreden.
5. Vergrote kans op hartinfarct
Dit risico geldt niet zozeer voor jongeren, maar wel voor mensen waarbij de bloedvaten al aangetast zijn door aderverkalking. Tijdens en na het weekend neemt het aantal hartinfarcten toe. Binge drinkers hebben een 5 tot 6 keer grotere kans op een hartinfarct.
Alcohol en afvalstoffen hebben een direct gevolg op de hartspier. Hierdoor kunnen hartritmestoornissen ontstaan. Een propje kan losraken en een vat verstoppen.
Alcohol verhoogt de bloeddruk tijdens het drinken, maar tijdens de afbraak kan de bloeddruk weer dalen onder het normale niveau. Deze grote schommelingen in de bloeddruk kunnen bijdragen aan het ontstaan van een hart- en herseninfarct.
6 Gevolgen op latere leeftijd
Regelmatig binge drinken op jonge leeftijd heeft ook gevolgen op latere leeftijd. Als je vanaf een jaar of 13 regelmatig binge drinkt en dit blijft doen, dan heb je op 24-jarige leeftijd een vier keer grotere kans op overgewicht en hoge bloeddruk.  

12. Wanneer wordt alcohol slecht voor de hersenen?
Bij veel drinken kan een verlies van de uitlopers van de zenuwcellen in de frontaalkwab optreden. Bij 2.5 glas per dag werd nog geen krimp in de frontaalkwab gevonden, vanaf 3 was er nog geen duidelijk verschil te zien. Bij 6 glazen per dag neemt het risico duidelijk toe (Popelier, 2002). Door het verlies van de uitlopers van de zenuwcellen maken zenuwen minder goed contact met elkaar. Dat kan gevolgen hebben voor het geheugen de concentratie en het kritisch en analytisch kunnen denken.  

13. Verkeer
Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen kan een dergelijk onderzoek verlangen als zij twijfelen aan je rijgeschiktheid door je alcoholgebruik.
Doel van dit onderzoek is erachter te komen of je afhankelijk bent van alcohol of dat je alcohol misbruikt.
Hiertoe worden drie onderzoeken uitgevoerd.
Een bloedonderzoek, een lichamelijk onderzoek en een psychiatrisch onderzoek.
Weiger je medewerking aan het onderzoek, dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard.
Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen verlangt een onderzoek door een psychiater naar alcoholafhankelijkheid of alcoholmisbruik als je:
- in het verkeer aangehouden wordt met een promillage van 1,8
- al eens een EMA gevolgd hebt en blijkbaar niet in staat bent tot verandering
- binnen 5 jaar 4 keer aangehouden wordt met een promillage tot 0,8
- een tweede keer aangehouden wordt en medewerking weigert
Het onderzoek bestaat uit:
1. Bloedonderzoek
2. Psychiatrisch onderzoek
3. Lichamelijk onderzoek
Deze drie onderzoeken samen moeten antwoord geven op de vraag of er sprake is van afhankelijkheid of misbruik.
Weiger je medewerking, dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard.
Het onderzoek wordt geleid door een speciaal daarvoor opgeleide psychiater.
Voordat betrokkene met de psychiater gaat praten, moet hij bloed afstaan in het ziekenhuis.
De uitslag van het bloedonderzoek wordt geanalyseerd door de psychiater.
Na het bloedonderzoek volgt het lichamelijk onderzoek en het gesprek met de psychiater.
De psychiater stelt vervolgens de diagnose.
De conclusie van de psychiater gaat naar het CBR. De conclusie kan zijn:
- geschikt, maar moet wel een EMA volgen
- alcoholafhankelijk
Als de conclusie is 'geschikt', kom je alsnog in aanmerking voor de EMA.
Er kan dan sprake zijn van een mentaliteitskwestie, die door de EMA wellicht veranderd kan worden.
Als de conclusie is 'alcoholafhankelijk' of 'alcoholmisbruik', wordt je rijbewijs ongeldig verklaard.
Je bent dan dus rijongeschikt verklaard.
Als je het niet eens bent met de beslissing van het CBR, moet je binnen twee weken bezwaar aantekenen en een second opinion vragen (die je wel zelf moet betalen).
Je kunt het rapport van het bloedonderzoek opvragen.
Je zou dat rapport dan kunnen bespreken met bijvoorbeeld je huisarts.
Als je in de toekomst opnieuw een rijbewijs wilt hebben, zul je opnieuw het onderzoek moeten ondergaan.
Hieruit zal moeten blijken of je je problemen met alcohol hebt opgelost en of je rijgeschikt verklaard kunt worden.
Als je in het nieuwe onderzoek rijgeschikt wordt verklaard, krijg je een geldig rijbewijs, maar slechts voor 1 jaar.
Daarna moet je weer in onderzoek.
Word je ook dan geschikt verklaard, dan mag je 3 jaar rijden.
Na 3 jaar moet je weer het onderzoek ondergaan, waarna je 5 jaar mag rijden.
De reden waarom je om de zoveel tijd weer het onderzoek moet ondergaan is de grote kans op terugval.

14. Verslaving
Je raakt niet zomaar verslaafd. Daar gaan vaak jaren overheen. Risico lopen mensen die de alcohol voortdurend gebruiken om van stemming te veranderen. Ze merken dat ze zonder alcohol niet meer vrolijk kunnen worden of hun spanningen of angsten niet meer kwijt kunnen raken.
Erfelijke belasting vormt ook een risico. Volgens Amerikaans onderzoek is bekend dat als één van de ouders een alcoholist is, er een 34% grotere kans is, om ook alcoholist te worden. Als beide ouders alcoholist zijn is er zelfs een 40% grotere kans.(1)
Verschijnselen Verslaving
Bij mensen die verslaafd raken zie je in de loop van de tijd de volgende verschijnselen optreden:
1. Drinken voor het effect.
De drinker wil de uitwerking van alcohol voelen. Hij drinkt voor het effect. In toenemende mate heeft hij het effect nodig om zich goed te voelen. Zonder alcohol voelt hij zich slecht.
2. Gewend raken aan alcohol.
Tegelijkertijd went het lichaam van de drinker aan alcohol.
Hij moet steeds meer drinken om het effect nog te voelen.
Het drinken voor het effect aan de ene kant en de toenemende gewenning aan de andere kant, zorgen ervoor dat de drinker steeds meer drinkt.
3. Last hebben van ontwenningsverschijnselen.
Op een gegeven moment treden ook nog ontwenningsverschijnselen op zoals slecht slapen, transpireren, trillen en angstig en gespannen worden.
De onthoudingsverschijnselen vormen een reden om weer te gaan drinken.
4. Problemen hebben met familie/vrienden.
In toenemende mate krijgt de drinker problemen met familie en werk. Problemen die eerder het gevolg zijn van het vele drinken dan de oorzaak ervan. De problemen worden bestreden door opnieuw te drinken. Zo komt de drinker in een spiraal naar beneden terecht.
5. Last hebben van controleverlies.
Als er lange tijd veel gedronken is, kan controleverlies optreden. De drinker is dan niet meer in staat om na een aantal drankjes te stoppen en drinkt door tot totale dronkenschap. 

15. bronvermelding
http://www.jellinek.nl


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.