Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Klonen

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 4633 woorden
  • 2 januari 2003
  • 79 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
79 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Inleiding Waarom dit onderwerp: Ik ga mijn werkstuk over klonen houden. Ik ben op dit onderwerp gekomen, omdat ik een krantenartikel moest zoeken waar een onderwerp in stond waar ik een wetenschappelijke discussie over zou kunnen houden. Mijn moeder was toen in de krant een artikel over klonen tegen gekomen en zei tegen me dat klonen misschien wel een heel interessant onderwerp zou kunnen zijn. Ik vind naderhand dat ze daar volkomen gelijk in had. Het artikel is op de volgende bladzijde te vinden. Hoofdstukindeling: Inleiding
1: Hoe ver is de mens in het klonen? 2: Klopt het dat in België mensen gekloond kunnen worden? 3: Hoe gaat klonen in zijn werk? 4: Hoe denkt mijn omgeving over klonen? 5: Hoe denkt de maatschappij over klonen? 6: Hoe denk ik over klonen? Bronvermelding
Hoe ver is de mens in het klonen? De mens is al heel ver in het klonen. Volgens veel mensen zelfs al te ver, maar daar kom ik nog op terug. De grote interesse van de mens voor klonen begon pas in 1996, toen het schaap Dolly geboren werd, het eerste gekloonde zoogdier. Dit is echter niet wanneer de mens begon met het klonen. In 1952 lukte het Robert Briggs en T.J. King de eerste kerntransplantatie uit te voeren met kikkerembryo’s. Hoe kerntransplantatie in zijn werk gaat, leg ik later uit. In oktober 1993 meldden de Amerikaanse onderzoekers Jerry Hall en Robert Stillman dat zij klonen van menselijke embryo’s hadden gemaakt, door het klieven van embryo’s tot losse cellen. Deze hebben zij tot maximaal het 32e stadium uit laten groeien. Dat is precies het moment waarop het embryo geschikt is voor plaatsing in de baarmoeder om verder te groeien. Maar in plaats daarvan vernietigde Hall de klonen. Hoewel de klonen dus nooit het levenslicht zagen, veroorzaakte het nieuws grote commotie. Men wist toen ook niet zeker of de gekloonde embryo’s het wel zouden redden en tot een volwaardig mens uit zouden kunnen groeien. Het klieven van embryo’s tot losse cellen gebeurt ook al in de natuur, namelijk bij eeneiige tweelingen. Hierbij gebeurt het ook dat in een vroeg stadium de cellen van de bevruchte eicel in tweeën verdeeld worden. 14 maart 1997 werd bekend gemaakt dat het gekloonde schaap Dolly ter wereld was gebracht, gezond en wel. Maar Dolly was niet zomaar een gekloond schaap. Alle andere dieren die ooit gekloond waren, werden gekloond door een embryo te splitsen, maar Dolly werd gekloond uit een uiercel van een schaap. Dit was nog nooit eerder vertoond. Men dacht altijd dat als een cel van een organisme eenmaal beschreven was tot bijvoorbeeld een uier, dat die cel dan niet meer uit kon groeien tot iets anders dan een uier. De makers van Dolly hebben het tegendeel bewezen. Zij hebben bewezen dat je een uiercel, door hem in een soort slaaptoestand te brengen, weer naar een ‘onbeschreven blad’ terug kan brengen. Dit was een mijlpaal in de geschiedenis van het klonen. Begin 2001 leek het ook een soort wedstrijd te worden, wie het snelste een mens zou gaan klonen. De kranten stonden vol van artikels over omstreden artsen als de Italiaanse arts Severino Antinori en de Amerikaanse vruchtbaarheids-deskundige Panayiotis Zavos, die van plan zijn als eerste een menselijk kloon te gaan maken. Er is verder niks te vinden in oude krantenartikels over hoe dit verder is afgelopen, maar de oudste gekloonde embryo tot nu toe is twaalf weken oud geworden en komt van Amerika. Dat deze kloon niet ouder is geworden, komt omdat de wet in Amerika voorschrijft dat menselijke klonen niet ouder dan twaalf weken mogen worden. Hoewel dit niet zegt dat de wetenschappers van nu het niet zouden kunnen, is er dus naar de samenleving haar weten nog nooit een menselijke kloon ter wereld gebracht. Klopt het dat in België mensen gekloond kunnen worden? Ik heb op internet gezocht en ben inderdaad veel krantenartikels tegen gekomen waarin geschreven staat dat er in België klinieken geopend zijn waar je een afspraak kan maken om jezelf te laten klonen. Ik heb op het internet geprobeerd te zoeken naar Belgische krantenartikels, maar tevergeefs. Op Belgische sites van kranten moet je betalen voor toegang tot het archief, dus ik heb ook niks in het originele artikel kunnen vinden. Wel ben ik een site van een religieuze groepering tegengekomen, genaamd de Raëlische revolutie, genoemd naar de man die deze groepering is begonnen, Raël. Raël heeft in 1997 een bedrijf opgestart dat hij Clonaid noemde. Op zijn website beweert hij het eerste bedrijf te zijn dat mensen kloont. Ze zeggen 200.000 dollar in rekening te brengen voor het klonen van een mens en 5.000 voor het klonen van een racepaard of een huisdier. Als je naar de site gaat, kan je daar gewoon op een link klikken en een bericht sturen naar een deel van hun afdeling, die dan ervoor zorgt dat je op de klantenlijst komt te staan. Ook kun je op deze site een link vinden naar de officiële site van de religieuze groepering, waar men beweert dat het leven op aarde gemaakt is door een professional in genetic screening en DNA die men God noemt, maar die eigenlijk Elohim heet. Hoe gaat klonen in zijn werk? Kerntransplantatie: Iedere cel waaruit een mens, een plant of een dier bestaat, bevat een celkern. Hierin bevindt zich de totale verzameling van erfelijke eigenschappen. Deze verzameling wordt het DNA genoemd. Uit een willekeurige lichaamscel wordt de kern verwijderd en overgebracht (getransplanteerd) naar een (onbevruchte) eicel waaruit de kern is weggenomen. Door een elektroshock versmelt de kern met de eicel en ontstaat zodoende een kunstmatig bevruchte eicel, die tot deling kan worden aangezet. Men laat dan de eicel in een schaaltje uitgroeien tot het 32-cellige stadium en vervolgens wordt dit embryo in de baarmoeder van een zogenaamde draagmoeder ingebracht om verder te kunnen uitgroeien. Het bekende gekloneerde schaap Dolly is op deze wijze tot leven gebracht. Dolly heeft dus eigenlijk drie moeders; een draagmoeder een donormoeder voor de eicel en een donormoeder voor de lichaamscel waar de kern uit gehaald is. Dolly heeft dus dezelfde erfelijke eigenschappen als de donor van de lichaamscel. Hoewel zij als het ware door drie moeders ter wereld is gebracht, lijkt ze toch sprekend op maar één moeder, namelijk de donormoeder van de, in dit geval, uiercel. Zoals ik al verteld heb lukte het pas in 1952 de eerste kerntransplantatie uit te voeren met kikkerembryo’s. De twee onderzoekers, Robert Briggs en T.J. King, verwijderden met behulp van een pipet de kern uit een onbevruchte eicel, en injecteerden in plaats daarvan de kern van een embryonale kikkercel. Hoewel hun experiment maar in driekwart van de gevallen een normaal ogend kikkervisje opleverde en de dieren nooit de gemiddelde volwassen leeftijd bereikte, hebben zij hier wel mee bewezen dat het in principe mogelijk is om via kerntransplantatie kikkerklonen te maken. Twinning-techniek: De Twinning-techniek komt ook in de natuur voor, namelijk bij eeneiige tweelingen. Bij eeneiige tweelingen wordt in een vroeg stadium, meestal na de eerste delingen, het embryo in tweeën gesplitst. Bij de Twinning-techniek worden de cellen gesplitst door middel van een chemisch mengsel dat wordt toegevoegd aan de zygote. Het beschermlaagje dat om de zygote zit, lost hierdoor op. Daarna voegen ze weer een andere stof toe die een nieuw kunstmatig beschermlaagje om de twee cellen apart maakt, waardoor een eeneiige tweeling ontstaat. De Twinning-techniek wordt al langere tijd toegepast voor het klonen van runderen. De Twinning-techniek is ook al gebruikt bij het klonen van mensen, maar het is onbekend of deze cellen kunnen volgroeien tot baby’s, omdat er expres ‘zieke’ cellen zijn gebruikt, die als het ware zichzelf vernietigen na 5 delingen, dus bij het 32-cellige stadium. De cellen gedroegen zich wel gewoon tot het 32-cellige stadium. Roslin-techniek: Tot nu toe heb ik beschreven hoe je een zygote kunt klonen, maar de Roslin-techniek maakt het mogelijk een volwassen zoogdier te klonen. De Roslin-techniek is vernoemd naar het instituut dat er in juli 1996 voor het eerst in slaagde een volwassen zoogdier te klonen. Het gekloonde dier was een schaap en werd Dolly genoemd. Bij de Roslin-techniek wordt eerst de kern van de eicel, die het DNA en dus alle erfelijke eigenschappen van de eicel bevat, verwijdert. Vervolgens wordt er aan de donorcel (de cel van het zoogdier dat gekloond gaat worden) een stof toegediend die de groei van de cel bevordert. Hierna wordt de donorcel op een kunstmatige wijze in een soort slaaptoestand gebracht, waardoor de cel zich niet kan delen en waardoor de cel naar een ‘onbeschreven blad’ terugkeert. Met dit ‘onbeschreven blad’ wordt bedoeld dat de cel, die eerst geschreven was als de functie te vervullen van bijvoorbeeld een levercel, weer naar het punt teruggaat waar hij was op het moment van bevruchting, toen niemand nog wist waartoe de cel uit zou kunnen groeien. Daarna worden aan de eicel en aan de donorcel bepaalde stoffen toegevoegd die zich aan het celmembraan hechten. De eicel en de donorcel worden samen gebracht, waardoor de toegevoegde stoffen zich gaan binden. Vervolgens worden de cellen in een elektrisch veld gebracht, waar ze een kleine stroomstoot krijgen. Door deze stroomstoot raken de celmembranen van de cellen beschadigd op de plaats waar ze elkaar aanraken. De celmembranen herstellen zich automatisch, maar vormen hierdoor één cel. Door deze stroomstoot wordt de cel ook geactiveerd tot verdere groei. Zes dagen nadat dit proces is gestart, wordt het klompje cellen door middel van een reageerbuis in de draagmoeder ingebracht. Dit klompje cellen gaat daarna automatisch naar de baarmoeder van de draagmoeder. De draagmoeder kan daarna gewoon normaal bevallen. Honolulu-techniek: Juli 1998 maakten wetenschappers van de universiteit van Hawaï in Honolulu bekend, dat zij drie generaties van muizen hadden gekloond. Vandaar ook de naam Honolulu-techniek. Deze techniek lijkt veel op de Roslin-techniek, behalve dan dat met de Roslin-techniek bijvoorbeeld geen muizen gekloond kunnen worden, omdat na de bevruchting de samengesmolten zaadcel en eicel van een muis zich direct beginnen te delen en die van een schaap pas na ongeveer 6 uur. Bij bevruchting van een eicel van een muis krijg je dus niet de kans om de bevruchte eicel apart te nemen én in de rustfase te brengen én de chemische stoffen toe te voegen én de stroomstoot toe te dienen, omdat hij al gelijk gaat delen. Ook kan de eicel van een schaap wat langer ‘wennen’ aan haar nieuwe kern. De Honolulu-techniek maakt het dus mogelijk om met een onbevruchte eicel te werken. Bij de Honolulu-techniek wordt gebruik gemaakt van het overbrengen van kern. Dat wil zeggen dat uit een onbevruchte eicel de kern wordt gehaald en uit de donorcel wordt ook de kern gehaald. De kern die uit de donorcel gehaald is, wordt vervolgens met een hele fijne naald in de eicel gezet. Ongeveer een uur nadat dit is gebeurd, heeft de eicel haar nieuwe kern geaccepteerd en nog eens vier uur hierna worden de samengesmolten cellen in een chemisch mengsel gedaan om ze te gaan laten delen. In dit mengsel zit een bepaalde stof die de groei van poollichaampjes stopt. Poollichaampjes zijn dochtercellen van een eicel, die de helft van de chromosomen van de eicel opnemen, zodat de eicel de andere helft van de chromosomen van een zaadcel kan ontvangen. Deze groei van de poollichaampjes moet gestopt worden, omdat er namelijk helemaal geen sperma te pas komt bij deze manier van klonen. Bovendien zou de eicel anders maar de helft van alle benodigde chromosomen bevatten, die nodig zijn om een mens te laten groeien. Als alles goed gaat, zal de cel zich een aantal keren gaan delen en daarna gewoon in de baarmoeder van een andere muis geplaatst kunnen worden. Daar zal de zygote gewoon verder groeien en na een normale draagtijd op natuurlijke wijze ter wereld gebracht worden. Tot nu toe is nog geen ene muis ‘serieuze defecten’ gaan vertonen, zoals het schaap Dolly kortgeleden wel begon te doen. Er is ook aangetoond dat deze gekloonde muizen zich ook gewoon kunnen voortplanten.
Hoe denkt mijn omgeving (ouders, broertje, vrienden) over klonen? Om erachter te komen wat mijn omgeving (familie en vrienden) nou eigenlijk van klonen vindt, heb ik aan een goede vriendin, en mijn moeder een aantal vragen gesteld. Voordat ik ze deze vragen gesteld heb, heb ik ze wat meer over klonen verteld, net zoals eerder in dit werkstuk, zodat ze tenminste zouden weten wat klonen nou eigenlijk is. Wat vind je van het klonen van vee? Kim: Ik vind dit niet juist, omdat er van alles mis kan gaan én alle dieren bijzonder horen te zijn. Ze horen, net zoals mensen, iets aparts, iets eigens te hebben. Mijn moeder: Vee wat je bij een boer vindt, oké. Een schaap wat geen winden laat, bijvoorbeeld. Of een koe dat drie keer zoveel melk levert en maar eenderde mest, oké, als dat een beter milieu tot doel heeft. Huisdieren ligt weer wat gevoeliger vanwege het karakter. Maar een tandenloze tijger heeft wel wat. Wat vind je van het klonen van mensen, om zo bijvoorbeeld kinderloze koppels aan kinderen te helpen? Kim: Ook dit vind ik niet juist, want er zijn ook andere manieren om toch kinderen te krijgen als iemand onvruchtbaar is. Ook hoort iedereen iets persoonlijks te hebben en dat heb je dan niet. Er is ook een te grote risicofactor dat het na verloop van tijd mis gaat met de kloon. Mijn moeder: Ik vind het best een saai idee, omdat als ik naar mijn kinderen kijk, iets van mezelf en mijn man zie. Talenten, uiterlijke kenmerken, aanleg en weerzien: ik zie iets van opa’s en oma’s, maar ook nieuwe, unieke dingen. Dat is eigenlijk het wonder, het absoluut fantastische van een kind. Wat vind je van Amerika, gezien hun wetten dat een gekloonde embryo niet ouder dan het 32-cellig stadium mag worden? Kim: Daar heb ik op zich geen moeite mee, zolang het nuttig wordt gebruikt. Tot dit stadium heb ik er niks op tegen, maar ik zeg daarmee ook niet dat ik helemaal vóór het klonen ben. Mijn moeder: genetische manipulatie werd eerst ook tot een laboratorium beperkt en kijk nu maar eens naar al die gemanipuleerde velden maïs, graan, enzovoorts. Ze draaien het toch zo dat het alleen in het voordeel van ons, de mensheid, is en de normen vervagen dan snel. Denk je dat snel de eerste menselijke kloon ter wereld gebracht zal worden en dat dit feilloos zal verlopen? Kim: Nee, dat denk ik niet. Een mens is immers een ingewikkelder organisme dan een schaap en daar kunnen dan meest waarschijnlijk ook sneller dingen in fout gaan. Als nu bij dieren, zoals Dolly, al serieuze defecten te zien zijn, dan zal het bij een mens ook geheid fout gaan. Mijn moeder: Wellicht wordt er al aan gewerkt. Heb je genoeg geld, dan kun je alles voor elkaar krijgen. Ik zie het al gebeuren dat een giga magnaat zijn eigen opvolger zeker stelt. Via een draagmoeder ook nog eens, want die kun je als het ware ook al ‘kopen’. Feilloos: wat komt daarvan naar buiten?! Achter gesloten deuren zal dat wel zijn.
Hoe denkt de maatschappij over klonen? De maatschappij heeft een verdeelde mening over klonen. Ik zal de ideeën van de maatschappij op een religieus niveau gaan bekijken. Ook zal ik gaan kijken hoe wetenschappers over klonen denken en ik zal gaan kijken hoe koppels die geen kinderen kunnen krijgen op de gebruikelijke manier, over klonen denken. Religieus: Als je denkt aan hoe men religieus tegen klonen aan kijkt, zullen veel mensen benieuwd zijn wat de paus vindt van klonen. Daarom heb ik gezocht en gevonden, een krantenartikel over de paus en over wat hij vindt van klonen. In zijn wekelijkse audiëntie heeft hij tegenover een paar artsen die de audiëntie bijwoonden, het volgende gezegd: "Het ware humanisme kan nooit wetenschappelijke methoden en proeven toestaan die een bedreiging vormen voor het leven." Dit heeft de paus gezegd, drie dagen nadat Amerikaanse onderzoekers mededeelden dat ze voor het eerst een menselijke embryo gekloond hadden. Ook schreef het Vaticaan in een verklaring het volgende: "Ondanks de goede bedoelingen moet dit project als moreel verwerpelijk ten stelligste worden veroordeeld. De wetenschappers hebben niet alleen met cellen, maar ook met het menselijk leven geknoeid." De paus, en dan eigenlijk het hele christendom, wijzen het klonen van mensen dus sterk af. Echter, niet iedereen is tegen het klonen van mensen. Zo is er in Amerika een religieuze groepering, genaamd de Raëlische beweging, die vóór het klonen van mensen is en die zelfs al een website hebben opgestart, waar je jezelf als het wijze ‘in kan schrijven’ op een wachtlijst. Zodra de eerste baby gekloond en ter wereld gebracht is, zal het bedrijf, genaamd Clonaid, beginnen met het klonen van mensen op verzoek en tegen een betaling van $200.000. Wetenschappelijk: Over het algemeen vindt de wetenschap het natuurlijk helemaal te gek dat ze zo ver gekomen is, dat ze mensen kan klonen. Ik heb op het internet alleen persberichten en sites kunnen vinden, waar wetenschappers hun lof uitspreken over het feit dat mensen gekloond kunnen worden. Het zou ook best raar zijn als dat niet zo zou zijn, omdat veel wetenschappers er veel tijd in hebben gestopt om dit te kunnen realiseren. Dat ik geen wetenschappers ben tegen gekomen op het net, die tegen het klonen van mensen zijn, betekent echter niet dat zij niet bestaan. Bij kinderloze koppels: Wat als een koppel een kind wilt, maar dat niet kan, omdat het bijvoorbeeld een homoseksueel koppel is of een man en vrouw die onvruchtbaar zijn. Dan is het klonen van een man of vrouw van het koppel een perfecte oplossing, want dan lijkt het kind tenminste op één van de twee partners, in plaats van op een paar totale vreemden. Klonen is dan toch een mooie oplossing om een koppel aan een kind helpen waar ze liefde aan kunnen geven en waar ze voor kunnen zorgen. Bij klonen met de bedoeling om kinderloze koppels toch aan een kind te kunnen helpen, kun je echter heel veel tegens verzinnen. Kinderloze koppels kunnen toch ook in-vitrofertilisatie laten toepassen? Of als het alleen de vrouw is die onvruchtbaar is, kun je toch ook naar een draagmoeder zoeken? En wat moeten we dan met al die weeshuizen die vol zitten met kinderen die hopen op een dag nog eens geadopteerd te worden en in een gezin terecht te komen dat van ze houdt en om ze geeft? Stel nou dat een homoseksueel koppel toch zou beslissen een gekloond kind te willen. Naast het idee dat het gekloonde kind na verloop van tijd ‘serieuze defecten’ zou kunnen gaan vertonen, net als het schaap Dolly, heb je ook nog de discussie tussen de partners, wie gekloond gaat worden. En wat als er mensen zijn die bijvoorbeeld willen dat hun kind een kloon van een popidool wordt, maar het desbetreffende popidool wil dit niet? Moeten er dan allerlei wetten ingevoerd worden, waarin staat dat mensen alleen gekloond mogen worden als diegene die gekloond wordt, erin toestemt? Want geloof maar dat er toch mensen zijn die dan stiekem een haar proberen te krijgen van zo’n popidool, om het stiekem toch te klonen. Dan help je toch meer problemen de wereld in, dan dat je er de wereld uit helpt? Hoe denk ik over klonen? Ik heb niet echt een uitgesproken mening over klonen. Ik weet wel zeker dat ik mezelf nooit zou laten klonen, ik zie er het nut gewoon niet van in, maar of ik ook zou zeggen dat het voor de samenleving verboden zou moeten worden, dat nou ook weer niet meteen. Ik merk wel dat als je alle voors en tegens op een rij zet, het makkelijker is de voors te ontkrachten, dan de tegens. Ik zal nu de voors en tegens opsommen en zeggen wat ik er persoonlijk van vind.
Voors: Veel mensen zeggen echter dat klonen het leven van veel mensen zou kunnen redden. Iedereen heeft wel in de gaten dat er veel te lange wachtlijsten zijn voor donoren in Nederland. In veel gevallen zouden mensen sterven zonder een donororgaan of ze zouden daardoor hun hele leven lang elke dag drie tot vier uur in het ziekenhuis door moeten brengen. Wat voor een leven is dat dan? Maar als je mensen gaat klonen, kunnen zij weer donor worden en de levens van andere mensen redden, of niet? Maar denk dan eens na bij het idee dat je voor al die klonen onderdak moet vinden, totdat ze groot en volwassen genoeg zijn om donor te kunnen worden. En wie moet al die embryoklonen in hun buik dragen? Eer al die klonen oud genoeg zijn om donor te worden, zijn er toch ook allang andere mensen oud genoeg om donor te worden. En een kloon is toch meer dan alleen een donorleverancier, het is toch zeker ook een levend en gevoelens ervarend wezen? Je kunt toch niet verwachten dat mensen bereid zijn om een kloon al die jaren te verzorgen als een echt mens en er net zoveel om te geven als om een echt mens terwijl ze de kloon naar verloop van tijd af moeten staan, omdat men zijn of haar organen nodig heeft. Wie zijn wij om te beslissen over iemands leven ten koste van dat van een ander, kloon of geen kloon. Wat als een koppel een kind wilt, maar dat niet kan, omdat het bijvoorbeeld een homoseksueel koppel is of een man en vrouw die onvruchtbaar zijn. Dan is het klonen van een man of vrouw van het koppel een perfecte oplossing, want dan lijkt het kind tenminste op één van de twee partners, in plaats van op een paar totale vreemden. Maar zoals ik ook al in het vorige hoofdstuk bij de paragraaf “Bij kinderloze koppels” heb uitgelegd, zijn er veel meer technieken om onvruchtbare mensen aan een kind te helpen of er anders een te adopteren. Ook komt er nog eens bij te kijken, waar men de grens trekt, wanneer iemand, zoals een popster, niet gekloond wil worden. Zoals ik al eerder zei: “Dan help je toch meer problemen de wereld in, dan dat je er de wereld uit helpt?” Tenslotte nog zijn er veel mensen die het idee prachtig dat mensen gekloond kunnen worden, omdat ze zo de mensen kunnen klonen die een hoge intelligentie hebben. Zo maak je het menselijk ras slimmer en kun je ervoor zorgen dat deze klonen hun intelligentie weer met de wereld delen door die banen te nemen waar mensen met hoge intelligentie voor nodig zijn. Maar wat als er dan minder begaafde mensen zijn, die gewoon kinderen willen krijgen door middel van geslachtsgemeenschap. Daar krijg je dus naar de meeste waarschijnlijkheid geen hoogbegaafde kinderen van. Hebben deze kinderen dan wel nog gelijke kansen, als alle klonen de betere banen krijgen. Dan krijg je dus hetzelfde effect als wat zich in Amerika zo groots afspeelt, discriminatie. In Amerika speelt discriminatie nog steeds een grote rol. Ook op tv zie je dit vaak terug komen, dat veel blanken zeggen dat gekleurde mensen een lager ras zijn en dat ze al hun banen in pikken. Het woord ras alleen al is totaal onacceptabel. Want wie gelooft nou werkelijk dat klonen zonder meer in de maatschappij worden geaccepteerd? Ik hoop dat u toch wel wat slimmer bent dan dat en in de gaten heeft dat klonen het heel zwaar zullen krijgen in onze samenleving. Discriminatie tegenover onze gekleurde medemens is nog niet eens opgelost, wat moeten wij dan verwachten als er nog een ‘ras’ bij komt, de kloon? Tegens: Nou moet u eens terugdenken aan de tijd dat Hitler aan de macht was en het ‘perfecte volk’ wilde creëren. Hij was van mening dat alle mensen blauwe ogen en blond haar moesten hebben. Hij probeerde dit zo te krijgen door alle mensen die niet deze eigenschappen hadden, te steriliseren. Als ik aan klonen denk, moet ik altijd aan Hitler denken, want is dat niet precies wat we aan het doen zijn, als we mensen gaan klonen, het perfecte volk te gaan creëren? Iedereen kan precies zeggen hoe hun zoon of dochter eruit moeten gaan zien. Het enige dat je hoeft te doen, is aan een cel van de persoon te komen, die jij wilt dat als het ware je dochter of zoon wordt. Wat is er dan nog speciaal aan iemand, als ze allemaal op elkaar lijken? Ook vind ik klonen onnatuurlijk. Het gaat regelrecht tegen alle natuurwetten in. In de natuur is er sprake van een bepaald evenwicht waarin alles perfect op elkaar afgestemd is. Dat hoor je niet te verstoren, anders stort alles in elkaar. Denk maar aan toen u klein was en nog met van die houten blokjes speelde. Als u een goed figuur maakte, bleef het in evenwicht, maar zodra je ook maar één blokje uit het figuur haalde, dat eigenlijk heel belangrijk was voor dat figuur, zou een deel van het figuur, of misschien wel het hele figuur in elkaar storten. Dan heeft het zo lang geduurd om zoiets moois op te bouwen en dan haal je een bouwsteentje weg. Alles ligt dan in duigen en dan moet je opnieuw beginnen, beetje bij beetje het figuur opnieuw op te bouwen, in de hoop dat het net zo mooi wordt als tevoren. Maar de kans die er bestaat dat je dat niet lukt, is toch te groot, het risico dat je neemt is toch te groot? Nog zoiets, voor de mensen die in een God geloven, zal klonen ook iets zijn dat niet hoort. Als je zou gaan klonen, zou je voor God gaan spelen en dat hoort niet. Het druist toch tegen alle principes in die je door de kerk geleerd krijgt. Om de paus te citeren: "Het ware humanisme kan nooit wetenschappelijke methoden en proeven toestaan die een bedreiging vormen voor het leven." Zo zijn er nog meer sociale gevolgen. Als men gaat klonen, zullen veel mensen het idee krijgen dat er twee verschillende rassen zijn, de homo sapiens en de kloon. De vraag is of de kloon ooit wel echt door de maatschappij geaccepteerd wordt. Ze zullen als minderwaardig worden beschouwd. En als ze echt door de maatschappij geaccepteerd worden, zal dat wel al heel lang duren. Ook zal het voor zo’n kloon heel moeilijk worden. Er kan een identiteitscrisis ontstaan. Welke ouders zullen hun kinderen dat nou aan willen doen, ze te moeten vertellen dat ze een kloon zijn van bijvoorbeeld zo’n aardige man die ze eens op vakantie hebben leren kennen. Het zal voor zo’n klein jochie dan heel moeilijk zijn om te begrijpen dat hij niet uniek is. Hetzelfde is nu nog altijd met kinderen die geadopteerd zijn. Velen beginnen zich af te vragen of ze hun vader nog wel ‘pap’ kunnen noemen, omdat het eigenlijk niet hun biologische vader is. Met ouder zijn is het net zo leuk om te kunnen zeggen dat ze bepaalde eigenschappen van hun hebben, maar dan kan je alleen dingen zeggen zoals dat je zoon of dochter echt die mooie kleur ogen heeft die je buurman of buurvrouw ook heeft. Elke dag dat je wakker wordt, zie je dan een jongere versie van je buurman of je vrouw door huis slenteren. Dat zou toch heel raar zijn? Bronvermelding Ik heb op verscheidene zoekmachines gezocht. Ik heb op www.ilse.nl en op www.google.nl gezocht naar plaatjes onder de zoekopdracht van ‘klonen’ ‘kloneren’ en ‘kloon’. Ook heb ik op www.startpagina.nl gezocht naar persberichten onder dezelfde zoekopdrachten als voor de plaatjes. Verder heb ik informatie opgedaan op www.scholieren.pagina.nl en op www.biotechnologie.nl. Tevens heb ik op www.telegraaf.nl in het archief gezocht onder dezelfde zoekopdrachten als bij de plaatjes. Via deze site ben ik ook op de site van de religieuze groepering Raël gekomen, www.clonaid.com en
www.rael.org.

REACTIES

P.

P.

het is een goed werkstuk !!!!

21 jaar geleden

E.

E.

ik moet voor een school een verslag maken over klonen en ik wil graag nog een paar tips voor dat ik bengin met mijn verslag dus tips mensen tips tnx ;D

10 jaar geleden

G.

G.

ik had een ander werkstuk gelezen die vind ik toch wat beter

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.