GSM's

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas havo | 669 woorden
  • 29 november 2001
  • 69 keer beoordeeld
Cijfer 5
69 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW

Zijn GSM’s noodzakelijk? Je kijkt er niet meer van op als in de rij voor de kassa in de supermarkt iemand staat te bellen met zijn vriendin. Of als op school het horloge van je buurman begint te piepen en er korte berichten worden doorgegeven. Deze nieuwe communicatiemogelijk-heden hebben grote invloed op onze samenleving, op economisch en op sociaal gebied. Maar de één zegt dat GSM's schadelijk zijn, de ander zegt weer dat het een mens sneller maakt! Hier-onder het "wel en wee van de GSM"! (Inleiding).

Communicatie
Hoe belangrijk is communicatie eigenlijk voor ons? Of anders gevraagd: wat zou er gebeuren communicatie ons in de steek laat? Het ant-woord is duidelijk maar afschuwelijk. Alle mensen op aarde zullen sterven. Zonder het communiceren tussen mensen zullen de ba-by's niets meer leren. Zo zou iedereen op den duur sterven. We hebben ook nog een technische kant. Stel je voor: alle com-municatiemiddelen laten ons in de steek. Dan zou er binnenkort een raket op onze school kunnen vallen! "Ja gene-raal", zegt een soldaat dan, "de raket ging opeens helemaal zijn eigen weg. Je ziet het al: communicatie(middelen) is/zijn onmisbaar! (Vraag 1). Maar zijn alle communicatiemiddelen on-misbaar? We communiceren op allerlei manieren: verbaal en non-verbaal, met een GSM en met een Faxapparaat, een vaste tele-foon, SMS, modem, Luidspreker, noem maar op! (Vraag 2. ) Door trillingen wordt alles voor je gedaan. Trilling --> Membraan gaat trillen --> Magneetje trilt mee --> Trilling wordt omgezet in elektri-sche stroompjes --> Bij de ontvanger gaat dit precies andersom en "Hallo met Piet de Visser". De natuurwetenschap kan dus meepraten als het gaat over communicatie. (Vraag 3). De techniek heeft dus ook grote invloed op onze Communicatie. Door de techniek kunnen communicatiemiddelen gemaakt worden. Eerst was er de telegraaf. Toen kwam de telefoon, gevolgd door de fax. Nu is er al e-mail, WWW en GSM. Al deze veranderingen hebben invloed op de samenleving. Worden mensen niet Asocialer? En kunnen door deze technieken niet de meest gruwelijke wapens gemaakt worden? De communicatiemiddelen zouden ons meer tijd moeten geven. Maar integendeel: iedereen heeft nog nooit zoveel stress gehad als nu! (Vraag 4)

Gezondheid
Mobiel bellen kan een mens sneller maken. Er is geen sprake van een negatief effect op de geestelijke prestaties. Dit blijkt uit een Brits onderzoek naar de gezondheidseffecten van mobiel telefoneren. Het reactievermogen nam bij de proefpersonen toe. (Argument 1). Is dit niet erg tegenstrijdig met andere berich-ten over de gezondheid? Zaktelefoons zouden kunnen leiden tot geheugenverlies of zelfs kanker door elektromagneti-sche straling. Het weefsel beschadigt dan. Het herstelt zich wel weer maar het herstellend vermogen van levende cellen is beperkt. Teveel straling is dus gevaarlijk. (Argument 2).

Apparatuur
In ziekenhuizen en in vliegtuigen mag je niet mobiel bellen wegens het gevaar dat medische en elektrische apparatuur van slag raakt. Dit is gevaarlijk! Stel je voor dat je in het zie-kenhuis bent en je moeder belt je op om te vragen of dat je een pond paling op de markt wilt halen. Je loopt net langs de opera-tiekamer en een man sterft door storing in de apparatuur. Of er stort een vliegtuig neer. Allemaal beangstigende voorbeelden, maar het kan realiteit worden. (Argument 3).

Milieu
Overal schieten ze als paddestoelen uit de grond: dikke anten-nes. Op huizen en op masten, overal staan ze. Ze staan natuur-lijk nog goed hoog ook, zodat je ze goed kan zien. Dit is wel erg lelijk toch? Maar ja, als meneer X zo nodig moet
bel-len.....! (Argument 4)

Opsporing
Pasgeleden is er meer duidelijkheid gekomen in de zaak van
mishandeling van mevrouw H. Boonstra-Raatjes. De politie heeft gekeken waar GSM-antennes het mobieltje van de belager heb-ben gesignaleerd en zo kon de route vastgesteld worden die hij heeft gereden. Dit is een voordeel van de GSM: Opsporingsmoge-lijkheden. (Argument 5).

Argument 1 komt uit het artikel: mobiel bellen kan een mens sneller maken. Argument 2 komt uit het artikel: De uitstraling van de GSM. Argument 3 komt uit het artikel: De uitstraling van de GSM. Argument 4 komt uit het artikel: Snellere Regulering GSM-mastten. Argument 5 komt uit het artikel: Op het spoor via GSM

REACTIES

R.

R.

Hallo,

We hebben jouw werkstuk over gsm-gebruik gevonden hier op scholieren.com.
Wij hebben aanstaande dinsdag een presentatie over gsm-gebruik en gsm-straling en wij zouden het erg op prijs stellen als je nog enige informatie voor ons hebt, zoals websites, artikels, enz... Kortom; alles wat we zouden kunnen gebruiken voor onze presentatie.

We hopen snel van je te horen!
Hartelijk dank voor je hulp,

Ralf en Robert

21 jaar geleden

J.

J.

jij bent egt een rare gozer.. dus alle mensen gaan dood als er geen telefoons meer waren..::S::S:S:S:S:S:S:S:S:S:S:S:SS: jah richtig
maak dat de kat wijs..

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.