Eindopdracht: Grondstoffen

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas havo | 1276 woorden
  • 7 januari 2003
  • 35 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
35 keer beoordeeld

Volgens de club van Rome dreigen de grondstofvoorraden binnen honderd jaar uitgeput te raken. Er zijn drie manieren om dit tegen te gaan: a. de opsporing van nieuwe voorraden en het verbeteren van de winning uit bestaande voorraden. b. het vervangen van producten die gemaakt zijn van schaarse grondstoffen door producten uit nieuwe materialen. c. een toename van het hergebruik. Ik ga voor elk van deze drie genoemde manieren voorbeelden geven.
a. De opsporing van nieuwe voorraden en het verbeteren van de winning uit bestaande voorraden. De opsporing van goud: Omdat goud niet echt veel voorkomt en dus schaars is, is goud ook heel erg duur. Toch is er een heleboel vraag naar. Als je om je heen kijkt, zie je dat bijna iedereen wel sieraden draagt en diegenen die het kunnen betalen of die er veel voor over hebben, dragen sieraden van goud. Misschien juist omdat goud best schaars is, is er zoveel vraag naar, want dan kunnen mensen laten zien dat zij een schaars en duur gouden sieraad dragen. Het vinden van goud wordt steeds moeilijker en het wordt dus steeds schaarser. Het goud dat nog gevonden wordt, komt meestal uit Afrika. De opsporing van zilver: Zilver is niet echt schaars en is daarom ook veel goedkoper dan goud. Ook van zilver wordt veel sieraden gemaakt omdat mensen het mooi vinden omdat het glimt en omdat er makkelijk sieraden van te maken zijn. Wat ook veel gedaan wordt, is al bestaande dingen laten verzilveren. Bijvoorbeeld een oude spaarpot waar iemand heel erg aan gehecht is laten verzilveren, dat betekend dat er een dun laagje zilver over heen gaat. Maar een kwart van de zilverproductie van de wereld is uit zuivere zilverertsen afkomstig. Dat betekend dat drie kwart wordt verkregen als bijproduct bij de winning van goud, koper, zink en lood. Daardoor wordt er dus steeds weer meer gevonden en wordt zilver niet echt schaars. De opsporing van diamant: diamanten kun je in twee groepen verdelen: Sierdiamant en industriediamant. De sierdiamant wordt ook gebruikt voor sieraden, er worden dan kleine steentjes diamant verwerkt in bijvoorbeeld een ring. Dat is heel erg mooi, maar verschrikkelijk duur. Ook wordt kleding wel eens afgezet met diamant, bijvoorbeeld een trouwjurk voor het koningshuis of voor rijke sterren. Dat is vooral om te pronken met hun dure spullen. Industriediamant is een stuk goedkoper. Voorbeelden van industriediamant zijn schuurpapier en een diamantboor. Daar wordt diamant voor gebruikt omdat diamant het hardste voorwerp ter wereld is. Het slijt daarom bijna niet. Daarom kom je met een diamantboor bijna overal doorheen. Diamant wordt vooral gevonden in Zuid-Afrika, Namibië, Brazilië, Ghana, Angola en de Russische Federatie. Ongeveer tachtig procent daarvan is industriediamant en dus ongeveer twintig procent daarvan is sierdiamant. De opsporing van aardolie: Aardolie is niet echt schaars omdat er telkens opnieuw nieuwe voorraden gevonden worden. Aardolie is erg belangrijk voor ons bestaan want het wordt voor duizend en een dingen gebruikt, vooral in de industrie is het een onmisbare factor. Aardolie is ruwe olie en wordt voor een heel groot deel gevonden in het Midden-Oosten. Van de 1000 miljard vaten (een vat bevat 159 liter olie) voorraad op wereldniveau zit tweederde onder het zand van het Golfgebied. Ook zijn er nog teerzanden, dat is zeer zware asfaltachtige aardolie. Dit vindt je bijvoorbeeld in Venezuela. De voorraden worden hier op 1200 miljard vaten geschat, maar het probleem is dat het olieboren veel duurder is dan op de gebruikelijke wijze. De verbeteringen van de winning uit de bestaande voorraden komt doordat door de jaren heen steeds weer nieuwe technieken uitgevonden worden, waardoor het sneller gaat en minder kost en makkelijker is en beter is voor het milieu. b. Het vervangen van producten die gemaakt zijn van schaarse grondstoffen door producten uit nieuwe materialen. IJzer en aluminium voor fietsen die vervangen worden door koolstofvezels: Doordat de frames van fietsen steeds meer worden gemaakt van koolstofvezels omdat dat sterker, makkelijker en sneller is, wordt het verbruik van aluminium en ijzer minder. Natuurlijk rubber door synthetische rubbersoorten: Hierdoor wordt er minder natuurlijk rubber gebruikt. Anders zou het natuurlijke rubber heel erg snel schaars geworden zijn. De wereld gebruikt verschrikkelijk veel rubber. Koperen kabels die vervangen worden door kabels van glasvezel: Dit is vooral het geval bij de kabelbedrijven die nu hun koperkabels aan het vervangen zijn voor het veel snellere glasvezel. Door deze verandering kun je gebruik maken van o.a. internetten via de kabel (ADSL). Maar wat vooral belangrijk is dat door deze maatregel het verbruik van koper sterk omlaag gaat. Het vervangen van kabels door draadloze verbindingen: Doordat er veel meer gebruik van draadloze verbindingen wordt gemaakt (zijn bijna even snel als kabelverbindingen), vindt er dus ook een vermindering plaats van het aantal kabels dat nodig is. En gaat de verkoop van mobiele telefoons flink omhoog. Verpakkingsmateriaal van karton en papier die vervangen worden door plastic: Door het plastic kunnen verpakkingen beter en makkelijker dicht worden gemaakt en vindt er een vermindering plaats van het gebruik van karton en papier. Wol en katoen die vervangen worden door synthetische stoffen, zoals nylon en polyacryl: Doordat de wol en katoen zijn vervangen door synthetische stoffen, zijn er ook minder schapen voor wol nodig. Het produceren van synthetische stoffen gaat ook veel sneller en wordt meestal ook mooier gevonden. Ook zijn er veel mensen die niet tegen wol kunnen of het niet lekker vinden zitten, voor hen is nylon een goede uitvinding. c. Een toename van het hergebruik. Papier: Ook deze bakken zijn verspreidt over het hele land. Ze worden ook op sommige plaatsen opgehaald met grote karren langs de deur zoals bijvoorbeeld op scholen en bij sommige bedrijven. Als papier gerecycled wordt, hoeven er niet telkens weer nieuwe bomen gekapt te worden. Schoenen: In een heleboel schoenenwinkels kun je je oude en of kapotte schoenen inleveren en zij zorgen er dan voor dat ze bij het recyclingbedrijf komen. Glas: De Glasbakken waar je het glas in moet doen zijn over het hele land verspreidt. Je moet het sorterend in de bak doen, namelijk bruin, groen en kleurloos glas omdat het glas verhit en gesmolten wordt en als er dan allerlei kleuren door elkaar in zitten, wordt het één vieze kleur. Of ze zouden alles nog zelf moeten sorteren en dat is weer een heleboel extra werk dat eigenlijk niet nodig is. Kleding: Deze kan je ook in bakken doen, die door het hele land verspreidt staan. Ook wordt er eens in de 2 maanden een zak in je brievenbus gegooid, waar je dan oude, afgedankte kleren in kan doen en voor een bepaalde datum voor je huis moet zetten. Meestal gaat die kleding dan naar ontwikkelingslanden of naar opvanghuizen, daarom wordt er ook altijd bij vermeld dat de kleding nog wel bruikbaar moet zijn. Ook kun je altijd je afgedankte kleren inleveren bij Het Leger des Heils. Daar kunnen daklozen of hele arme mensen dan kijken of er iets bruikbaars voor hun tussenzit. Klein chemisch afval (batterijen, verfresten en afgewerkte olie): Deze kun je naar de gemeentewerken brengen en af en toe staan er ook bakken voor lege batterijen in de supermarkten. Klein Chemisch Afval wordt ook door een speciale vrachtwagen opgehaald en dat gebeurt en keer in de maand. GFT afval (Groente-, Fruit- en Tuinafval): Dit afval wordt in de zogenaamde groene containers (kliko’s) gedaan en eens om de twee weken opgehaald. Hiervan kan compost gemaakt worden en dat kan gebruikt worden voor de landbouw. Staal: Als je bijvoorbeeld je oude, kapotte fiets inlevert bij een recyclingbedrijf, dan kunnen zij het weer tot een bruikbare fiets opknappen of naar de Hoogovens brengen om het daar te verhitten en dat wordt het weer staal wat ze overal voor kunnen gebruiken.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.