Eieren

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 550 woorden
  • 24 maart 2001
  • 82 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
82 keer beoordeeld

Markten:

Het grote internationale aanbod en de dioxineaffaire hadden sterke invloed op de afzet van vee-, vlees- en eierproducten. De oplevering aan het begin van 1999 werd in het tweede kwartaal ruw verstoord door de dioxinecrisis. Ondanks enig herstel in het najaar bleven de producentenprijzen dramatisch laag. Als gevolg van, soms fors, hogere winkelprijzen konden consumenten daar onvoldoende van profiteren.

Productie:

Het productievolume van de vee-, vlees- en eiersector groeide nauwelijks of bleef gelijk, alleen in de runderensector nam de productie af met 11%. De bruto productiewaarde van de primaire bedrijven in de vee-, vlees- en eiersector nam daarentegen af met 7% tot Fl. 9,4 miljard. Het uitvoervolume vlees-, vee- en eierproducten nam met 3,5% toe tot 2,5 miljoen ton. De export van consumptie-eieren en eierproducten bleef met 8,2 miljard gelijk. De totale uitvoerwaarde daalde met3% tot Fl. 10,6 miljard. Alleen pluimveevlees realiseerde 3% stijging van de uitvoerwaarde.

Gebruik:

Tegenover de groei van de omvang van de Nederlandse bevolking met 0,7% stond een daling van het vleesgebruik per hoofd met een half % tot 87,9 kilogram. Daarmee bleef het gebruik op 1,4 miljoen ton. Met een toename van het gemiddeld eierverbruik met twee stuks tot 180 eieren zette de licht stijgende trend van de afgelopen jaren zich voort.

IKB:

De pluimveesector wil consumenten een veilig product van goede kwaliteit aanbieden. In de eiersector is daarom al in 1995 een systeem van Integrale Keten Beheersing (IKB) opgezet. Hiermee kunnen garanties worden gegeven worden over de manier waarop de producten zijn geproduceerd. De eisen voor IKB-ei hebben betrekking op het voer, de inrichting van stallen en het bedrijfsmanagement. Onafhankelijke instanties voeren inspecties uit.

Producties:

De eiproductie nam in 1998 met 400 miljoen toe tot bijna 9,7 miljard stuks. De productie in de pluimveesector internationaliseert. Steeds meer schakels in de keten gaan samenwerkingsverbanden met elkaar aan met buitenlandse pluimveehouders. Die ontwikkeling wordt mede in de hand gewerkt door de afgekondigde groeistop in de pluimveehouderij. Het toezicht op de kwaliteitsregelingen, productie en afzet van eieren gebeurt door het controlebureau voor pluimvee, eieren en eiproducten (CPE).

Scharrel:

Inmiddels komt bijna de helft ui scharrelstallen. Dit komt tegemoet aan de toenemende wens van de consumenten om diervriendelijker te produceren. De pluimveesector is voorstander van het stimuleren van de eierproductie in niet-batterijsystemen. Het probleem is dat de grote meerderheid van de consumenten en afnemers niet bereid is om meer geld te betalen voor een duurder scharrelei. De batterij heeft overigens voordelen op gebied van milieu, gezondheid, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden. De ammoniakuitstoot is de afgelopen 15 jaar met tweederde teruggedrongen. Een beperking van 90% ligt in het verschiet. Veel mest uit batterijstallen gaat naar enkele geslaagde mestverwerkingsprojecten.


Export:

De uitvoer van eieren, inclusief eiproducten, steeg in 1998 met bijna 15% tot bijna 8 miljard eieren. De uitvoerwaarde van consumptie-eieren, eiproducten en broedereieren bedroeg 959 miljoen. De meeste eieren bleven binnen €uropa. Door een betere concurrentiepositie groeide de export naar Afrikaanse bestemmingen, de Golfstaten en Hongkong.

Verbruik:

Het totale verbruik steeg met twee eieren tot 178 per hoofd van de bevolking. Hiervan werden 133 eieren ‘uit de dop’ geconsumeerd. De overige 45 eieren waren verwerkt in producten als gebak, ijs en zoetwaren.

week tot en met 4-mei 11-mei 18-mei 25-mei

aanvoer in 1000 stuks 1,75 1,75 1,75 1,75

48 gram fl 8,00 7,80 7,60 7,50
54 gram fl 8,60 8,50 8,30l 8,15
57 gram fl 9,00 8,90 8,70 8,50
59 gram fl 9,50 9,40 9,25 9,00
61 gram fl 9,80 9,80l 9,50 9,40
64 gram fl 10,70 10,70 10,50 10,50
67 gram fl 10,80 10,80 10,60 10,60

Eieren in Bfr. per 100 stuks, exclusief BTW.

wit x x

Medium 159 158

Large 169 173

Extra Large 211 227

bruin x x

Smal 130 126

Medium 161 158

Large 180 179

Extra Large 238 238Bron: LEI

REACTIES

G.

G.

Hoi

Ik zou graag je werkstuk willen gebruiken. Uit welk deel van het boek heb je dit gehaald? En dus uit de lijst van werkstukken achter in het boek

22 jaar geleden

L.

L.

Hallo,
Wij maken ook een werkstuk over eieren. Nu was onze vraag waar jij deze informatie vandaan hebt gehaald? Zou je eventueel wat bronnen willen opsturen? Alvast bedankt,
Luuk en Willem.

P.s. was deze opdracht ook jou eindopdracht bij ANW? En heb je eventueel nog wat meer informatie?

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.