Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Acupunctuur

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 1546 woorden
  • 8 maart 2002
  • 55 keer beoordeeld
Cijfer 5.2
55 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
3 redenen waarom je echt never nooit niet in het buitenland moet studeren

Studeren in het buitenland, de ultieme droom van veel mensen, toch? Nou,
vergeet het maar! Waarom zou je jezelf onderdompelen in nieuwe culturen,
talen en ervaringen als je ook gewoon thuis in je onesie op de bank kunt
blijven zitten?

Check het hier
Inleiding:

Ik ga mijn artikel over acupunctuur schrijven. Ik heb daar voor gekozen, omdat ik een tijd bij de fisio heb gelopen en in dezelfde praktijk ook aan acupunctuur werd gedaan. Het interesseerde mij heel erg dat al die naalden in het lichaam werden gestoken en dat het geen pijn deed. Dat vond ik echt heel bijzonder. De ziektes die ik heb gekozen hebben met de longen te maken. De ziektes zijn: astma, chronische bronchitis. Deze ziektes komen allemaal voor in mijn familie een van mijn familieleden is zelfs mede gestorven daar een astma aanval. Het leek mij dan ook heel interessant om me daar verder in te verdiepen.

De theorie achter de Acupunctuur:


Acupunctuur is al een eeuwen oude alternatieve geneeswijze uit China en is ook een van de weinig in stand gebleven Chinese geneeswijze. Waarom de alternatieve geneeswijze is blijven bestaan is te danken aan de krachtige werkingen er van. Bijzonder is ook aan deze geneeswijze is, dat er geen inmengen zijn met de westerse medische geneeswijze. De kijk op de gezondheid is bij een acupuncturist compleet anders dan bij de westerse geneeswijze.

Met de westerse geneeswijze ziet men het lichaam en de geest als twee aparte componenten. Het lichaam is een soort machine die op voedsel en drinken werkt. De geest is iets waar men pas bij gedragsstoornissen zich mee bezig gaat houden. De westerse wetenschap is enorm en heeft zich op een razend tempo ontwikkeld. Maar ondanks de kennis die de westerse wetenschap op dit moment heeft blijven er nog veel mensen rond lopen die nog niet van hun klachten af zijn. Dat komt vooral dat de westerse medische wetenschap alleen de symptomen ervan geneest, maar niet de geestelijke beleving van een patiënt waardoor de kans op terug keer vergroot wordt. Er is dus in de westerse medische wetenschap een scheiding tussen het verrichten van chirurgische ingrepen, en de sessies die gehouden worden voor de geestelijke problemen. Wel is de laatste tijd de kloof verkleind tussen geest en het lichaam door meer geestelijke testjes, maar vergeleken met de acupunctuur is deze kloof nog steeds groot.
Bij acupunctuur ziet men het lichaam als een fenomeen. Lichaam en geest staan sterk met elkaar verbonden in de acupunctuur gebruikt men het yin en yang teken. Dit teken staat voor twee tegenovergestelde krachten die elkaar in evenwicht proberen te houden. In de oude Chinese wereldbeschouwing bestaat het universum uit een kringloop van levensenergie. Deze energieën noemt men qi of chi. Deze energie bestaat uit twee gedeelten. Een positieve gedeelte en een negatieve gedeelte. De yin staat voor het donkere, de schaduw. De yang staat voor het verlichte, de zon. Alles om je heen, de dingen, je gedachten, maar ook je gevoelens heeft te maken met een wisselwerking tussen die twee krachten. De stippen in het yin en yang tekeningetje heeft te maken dat er nooit helemaal 100% evenwicht is, maar dat er wel de drang naar is.
Als u zich emotioneel niet goed voelt of onder druk staat kan het gebeuren dat de harmonie tussen het lichaam en de geest verstoord wordt. Dat kan als gevolg hebben dat men ziek wordt, andersom kan het natuurlijk precies hetzelfde zijn dat door de ziekte de harmonie verbroken wordt. U moet wel begrijpen dat als de yin en yang even uit evenwicht zijn het niet wil betekenen dat u gelijk ziek bent dat hoeft niet.

De werking van acupunctuur:

De chinezen hadden al heel lang geleden uitgevonden dat de energie in het lichaam door een ingewikkeld stelsel van kanalen stroomt. Een complete circulatie van de energie duurt zo’n 24 uur. Er zijn zo’n twaalf hoofdkanalen of ook wel merdianen genoemd, deze staan in verbinding met de organen in het lichaam..
De energiehuishouding is afkomstig van onze organen, die vervolgens weer afhankelijk zijn van ons eet en drink gedrag. Maar ook de manier van leven heeft daar invloed op. Dat betekend dus dat elk mens compleet verschillend is.
Hoe kan een acupuncturist dan weten hoe hij een patiënt moet behandelen?
Dat doet men met de theorie van de vijf elementen.
Het belangrijkste van deze elementenleer is dat alles in beweging is en ineen soort cyclus loopt, zoals de seizoenen, het ritme van de dag, maar ook het functioneren van de mens. Wij kennen vier seizoenen, maar de chinezen gebruiken er vijf, dat vijfde seizoen noemen wij de nazomer. Elk seizoen is verbonden met een element. Men werkt in de Chinese geneeswijze niet met scheikundige elementen die in je in het periodieke systeem kunt plaatsen. De vijf elementen zijn:
Metaal, Water, Hout, Vuur, en Aarde.

Het element Metaal hoort bij de herfst, Water bij de winter, Hout bij de lente, Vuur met de zomer en de Aarde met de nazomer.
De herfst en de winter horen bij yin en de zomer en de lente horen bij yang. De nazomer valt er precies tussenin, je zou ook wel kunnen zeggen dat deze neutraal is. De Chinese artsen gingen erg ver in het uitwerken van de seizoenen, naar veel onderzoeken konden zij zelf het verband met de seizoenen en de organen trekken. Ze brachten onze hele relatie met de seizoen in kaart, maar ook ons biologisch ritme werd in kaart gebracht.
Elke verstoring in de natuurlijke cyclus in en buiten in het lichaam zal een reactie oproepen van de tegengestelde kracht, omdat het evenwicht hersteld wil worden. Als we precies weten waar en waardoor de verstoring heeft plaats gevonden kan men de patiënt al een heel eind op weg helpen. Maar voor een behandeling zal er nog een theorie moeten worden uit gevoerd deze beschrijven we later in dit artikel.

Dit is het schema van de vijf elementen en de verhoudingen daar tussen:

hout vuur metaal water aarde
Dagritme ochtend middag avond nacht Namiddag
Richting Oost Zuid West Noord Centrum
Seizoenen Lente Zomer Herfst Winter Nazomer
Klimaat Wind Heet Droog Koud Vocht
Gedrag Beginnen Actie Afbouwen Rusten Bezinning
Organen yin Lever Hart Long Nier Milt
Organen yang Galblaas Dunne darm Dikke darm Blaas Maag
Uiting Schreeuwen Lachen Huilen Kreunen Zingen
Gevoelens boosheid vreugde verdriet Angst overdenken

Een andere belangrijke methode voor het vaststellen van een diagnose is de polsdiagnose. De polsdiagnose is nauwelijks te vergelijken met wat de westerse medische wetenschap doet met het onderzoeken met de pols. De medische wetenshap letten allen op het ritme van de polsslag. De Chinese wetenschap denkt hier heel anders over. Zij zeggen dat de pols wel meer dan honderd eigenschappen vertoont. Zo heeft hippocratus ooit meer dan 18 boeken over de polsdiagnose geschreven.
Dit zijn de twee belangrijkste methoden die een acupuncturist toe past voor dat hij een behandeling vast stelt. Maar een acupuncturist kijkt ook naar de tong, geestelijke gesteldheid van de persoon, huid, haar, ogen, koude of warme plekken op het lichaam en naar de pijndruk punten op het lichaam.


De ziektes:

Er zijn veel ziektes die je met acupunctuur kunt behandelen. Zo ook astma.
Astma is een aandoening aan de longen en gaat vaak samen met kortademigheid en piepende ademhaling. Dat komt door de vernauwing van de fijne bronchi door kramp van de in de wand gelegen gladde spier, zwelling van het slijmvlies en de productie van heel taai slijm. Bij het uitademen heb je het meeste last van de vernauwing van de bronchi. Meestal eindigt zo’n aanval naar 2 a 3 uur. De oorzaak van astma is meestal allergie. Velen zijn allergies voor huismijt Astma is soms te genezen, maar word meestal verzacht door alle allergische stoffen zo veel mogelijk uit huis te halen en door medicijnen die vaak pufjes worden genoemd Er zijn vrij veel mensen in Nederland die last hebben van astma. De westerse medici denken dat dat komt door de steeds meer vervuilde buitenlucht. Astma kan ook worden bestreden door acupunctuur, het kan niet genezen worden, maar wel verzacht. Het is dus een soort medicijn die de aanvallen onderdrukt. Zo als bij elke patiënt gaat er weer eerst een lang gesprek vooraf waarin bepaalde zaken gevraagd worden. Dan past men het model van de vijf elementen toe. Dan gaat men verder met de andere onderzoekjes en deze moeten uitwijzen hoe men behandeld gaat worden Het wil niet zeggen dat elke patiënt met astma hetzelfde behandeld word, zoals al eerder in dit artikel is bij acupunctuur elk mens compleet anders en zal er dus ook een andere geneeswijze nodig zijn.
Ook Chronische bronchitis kan met acupunctuur worden genezen. Hierbij is het wel mogelijk om de ontsteking geheel te genezen.
Chronische bronchitis is een chronische ontsteking in de slijmvlies van de bronchi. Symptomen van de zieken zijn: hoesten, opgeven van sputum en kortademigheid. Meestal krijgt men last in de winter om dat dan het infectie gevaar groter is dan in de warmere maanden. Over het algemeen hebben de mannen meer kans op infectie dan de vrouwen en dan meestal boven de leeftijd van 40. De ziekte word bevorderd door roken. Roken bevorderd alle longziekten en het is dan ook heel verstandig om te stopen met roken als je een long aandoening hebt. De meeste mensen met een longaandoening roken gewoon door en dat bevorderd de genezing niet en werkt het heel erg tegen. Mensen met een rook verslaving en een longaandoening kunnen voor allebei terecht bij de acupuncturist. Het wordt al vaak gedaan dat alle twee in een keer worden behandeld en de effecten daarvan zijn erg goed.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.