Aarde

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 516 woorden
  • 27 mei 2005
  • 34 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.4
  • 34 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Islam en Wetenschap (1)

DE SCHEPPING VAN DE AARDE IN ZES DAGEN

Allâh, de Heilige, de Verhevene, zegt in de Koran o.a. in 10:3: “Waarlijk, Allâh is jullie Heer, Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen.......”
Heeft het in dit tijdperk van atoombommen, internet en enorme vooruitgang in wetenschappelijke kennis nog zin om o.a. zaken zoals hierbovengenoemd te verkondigen aan de mensen, in het bijzonder aan de schoolgaande jeugd?
Sommige geleerden interpreteren het aangehaalde vers letterlijk, voor het gemak te noemen these. Anderen vatten het op als te zijn figuurlijk, voor het gemak te noemen antithese. Is er een verzoening, oftewel een synthese, mogelijk tussen die twee standpunten? Ons inziens wel.

Allâh zegt in de Koran, 41:9: “(O Mohammad) Zeg (aan de mensen): Geloven jullie werkelijk niet in Hem Die de aarde in twee dagen heeft geschapen?.....”
Twee verzen verder (41:11) maakt Allâh duidelijk, dat de hemel uit de oernevel (of oergas) in twee dagen werd geschapen. Hieruit trekken wij de conclusie, dat het helaal en de aarde als gloeiend hete massa letterlijk in twee dagen werden geschapen.
In 41:10 lezen wij: “En Hij (Allâh) maakte bergen op haar (op de aarde) en Hij zegende haar (maakte de aarde vruchtbaar) en Hij bepaalde de maat (trof alle voorzieningen) in vier volledige dagen, voor de vragenden.” Uit dit vers leiden wij af het afkoelingsproces van de aarde en haar geschikt maakte voor bewoning door planten, dieren en mensen (de kroon der schepping). Dit proces van het bouwrijp maken van de aarde (atmosfeer, zeeën, bergen, zwaartekracht, waterkringloop, etc. etc.) heeft figuurlijk vier dagen, oftewel vier perioden / tijdvakken geduurd.
Hoe kunnen we bewijzen dat de vier dagen figuurlijk zijn bedoeld? Op het einde van vers 10 staat: “... voor de vragenden.” Dat wil zeggen dat slechts wetenschappers een tipje van de sluier kunnen lichten van wat er zich zou hebben plaatsgevonden, omdat volgens de Koran (18:51) er geen getuigen waren toen de hemel en aarde werden geschapen. Wetenschappers verdelen de ontwikkeling van de aarde in vier tijdperken van elk zoveel miljoen of miljard jaren. Die zijn:
(1) Precambium of Oertijd, (2) Paleozoïcum, (3) Mesozoïcum en (4) Neozoïcum.
Samenvatting: De schepping van de aarde in zes dagen kunnen we in twee fasen splitsen: a) twee dagen voor de letterlijke schepping in een gloeiend-vloeibare bol en b) vier dagen, figuurlijk bedoeld, voor het bouwrijp maken voor bewoning. Zie hier de synthese!
Uit het bovenstaande komt naar voren, dat de aarde niet bij toeval of uit zichzelf is ontstaan of dat ze doelloos is geschapen.
Volgens onze berekening, afgeleid uit de Koran, blijkt dat de aarde werd geschapen in ten hoogste vijfmiljoenste (0,000005) seconden. Dus in een oogwenk of zelfs minder. De Koran, 36:83, zegt: “Waarlijk, wanneer Hij iets wil (scheppen), dan zegt Hij er slechts tegen: “Wees,” en het is.” Die vijfmiljoenste seconden bij Allâh zijn volgens onze aardse telling gelijk aan twee dagen.

Wij hopen, dat aan deze uitleg de wetenschappers en de jeugd enige nut zullen hebben. Verder hopen we, dat men de schepping van de aarde in zes dagen niet beschouwt als een mythe of legende.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

L.

L.

heel leuk maar je moet meer hoofdstukken gebruiken en betere zinsbouw maken

17 jaar geleden