Wat doet Nederland tegen de opwarming van de aarde?

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 1470 woorden
  • 15 juli 2008
  • 86 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
86 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Wat doet Nederland tegen de opwarming van de aarde?
In Nederland word er steeds meer aan gedacht om groene energie te gaan gebruiken. Ook de overheid is druk bezig. Ze proberen bijvoorbeeld om de iedereen uit de auto te krijgen en mensen met het openbaar vervoer te laten gaan. Ook geeft de overheid subsidies aan de mensen die nuttige en bruikbare ideeën hebben om het broeikaseffect tegen te gaan.

Wat moeten we doen tegen de opwarming van de aarde?
In Nederland moeten we vooral denken aan het stijgen van het waterpeil, want dat gaat erg omhoog. Er is berekend dat de zeespiegel de komende eeuw 1 meter zou gaan stijgen. En het zou meer gaan regenen. Dus dat betekend, dat als we niet willen dat Nederland onder water komt te liggen, dat we de dijk ook 1 meter omhoog moeten maken. We zullen ook meerdere en zwaardere pompinstallaties moeten bouwen ( omdat er meer hoogte verschil is ). En de rivieren zullen meer water gaan vervoeren.

Nederland doet ook mee aan het Kyoto-plan. In Nederland bijvoorbeeld moeten we van benzine en diesel binnen 2010, 5.75% uit biobrandstoffen bestaan. En de overheid is bezig om vanaf 2008 1,3 % energie te gaan besparen. De kans dat we dat gaan redden is nu toegenomen met 40%!
Het kabinet moet nu ook aan projecten meedoen. Ze doen bijvoorbeeld nu aan projecten in Oost-Europa mee ( het Joint Implementation bijvoorbeeld) en ze zijn ook in ontwikkelingslanden bezig. Daarmee helpen ze ook de vermindering van CO2 uitstoot. Ze trekken zo ongeveer tientallen miljoenen euro’s voor deze projecten uit.
Deze projecten worden steeds duurder omdat steeds meer rijke landen met zulke projecten willen meedoen.

Ook Gemeenten, provincies en stadsdelen hebben subsidie ontvangen om klimaatbeleid uit te voeren. Dat geld is voor projecten die in die regio zitten (het BANS-klimaat ). BANS staat voor het 'Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl'. Het bestuursakkoord zorgt ervoor dat het Rijk, provincies en gemeenten in het halfjaar gaan overleggen en dan allemaal afspraken maken over belangrijke beleidsthema's. Met dit wil het kabinet dichter bij de burgers, bedrijven en instellingen komen om te laten zien dat het gaat lukken. In het BANS-klimaat hebben de overheden ook afgesproken om zich meer in te gaan zetten voor het vermindering van broeikasgassen.

In Europa is er nu ook emissiehandel ingevoerd. Emissiehandel is de handel in emissierechten. Emissierechten geven landen of bedrijven het recht om broeikasgassen of andere schadelijke gassen uit te stoten, bijvoorbeeld kooldioxide (CO2), lachgas (N2O), gehalogeneerde koolwaterstoffen (hfk's) en bijvoorbeeld stikstofoxiden (NOx). Eigenlijk is emissiehandel de handel in emissieruimte. De emissieruimte geeft aan hoeveel een land of bedrijf van een bepaald gas mag uitstoten (emitteren).
Het Europese handelssysteem in CO2-emissierechten is op 1 januari 2005 van start gegaan. Het Nederlandse systeem van NOx-emissierechten is per 1 juni 2005 van start gegaan.
Zo willen ze dat er een beperkt aantal bedrijven broeikasgassen mogen uitstoten. En dat er nu duidelijk is welk land hoeveel mag uitstoten. Want nu vindt emissiehandel vooral plaats tussen bedrijven in de zware industrie die veel van deze stoffen uitstoten.

Welke alternatieven van energie bronnen hebben we?
Er zijn verschillende alternatieven van energie bronnen. In Nederland gebruiken we vooral windenergie, zonne-energie en ook een beetje verbranding van biomassa.

Kernenergie
Bij kernenergie maak je energie door ionen met elkaar te laten reageren. Er komen geen broeikasgassen vrij dus het is heel goed tegen de opwarming van de aarde, en het levert ook veel energie op. Alleen het probleem ervan is dat er radioactieve producten ontstaan door de reactie. Die radioactieve producten zijn heel giftig voor de mens, en we kunnen die producten niet zomaar verwijderen. Dit wordt vooral in het oosten van Europa gedaan.

Zonne-energie
Dit wordt steeds meer gebruikt, ook in Nederland. Dit wordt gedaan door zonnepanelen op je dak te zetten. Het grote nadeel is natuurlijk dat in Nederland niet altijd de zon schijnt. Per huishouden zijn zo’n 20 tot 40 zonnepanelen nodig.

Windenergie
Deze is tot nu toe de meest gebruikte en de meest schone manier. Een moderne windmolen kan een jaar lang 300 tot 500 jaar huishoudens te voorzien van energie. Het probleem is alleen natuurlijk dat er niet altijd een wind staat in Nederland. De meeste molens worden dan ook vlak bij water neergezet, omdat daar het meeste wind is. De regering wilt (omdat het niet zo mooi staat ) windmolenparken in de Noordzee gaan bouwen. Daar heeft niemand er last van.

Waterkracht
Dit wordt eigenlijk nauwelijks gebruikt in Nederland. Dat komt doordat wij niet veel hoogteverschillen hebben. In Noorwegen en in de Alpen word deze manier wel heel veel gebruikt.
Er zijn 2 verschillende manieren, grootschalige en kleinschalige waterkracht. Grootschalig is met een stuwdam, en kleinschalige is met een dynamo in een rivier.

Verbranding van biomassa
Dit is het verbranden van biologische producten. Dit lijkt slecht te zijn voor het milieu, omdat wanneer je biologische producten verbrand komt er veel CO2 vrijkomt. Maar in de energiecentrales waar ze biomassa’s verbranden zetten ze evenveel nieuwe bomen weer neer, als dat ze gekapt hebben. En die halen evenveel CO2 uit de lucht als dat er vrij komt. Die “nieuwe” bomen worden weer als biomassa gebruikt. Dit wordt dan ook wel de hernieuwbare bron genoemd.
De volgende zijn geschikt als brandstof:
- houtafval uit de bosbouw
- plantaardig afval uit de landbouw
- plantaardig afval uit de landbouwverwerkende industrie
- speciaal geteelde energie gewassen
In Nederland zijn er nu twee van dit soort centrales. Vooral in Scandinavië komen ze veel voor. De energie wordt veelal gebruikt voor stadsverwarming

Wie doen er wat tegen de opwarming van de aarde in Nederland?
Er zijn al een heleboel actiegroepen in Nederland om opwarming tegen te gaan. Ik heb hier de grootste actie voerders uit Nederland. Dat is Milieudefensie. Milieudefensie is een hele grote actiegroep die nu al zo ongeveer 90 duizend leden en ook donateurs heeft. De leden die doen mee aan acties, verven spandoeken en helpen met administratieve klussen. Het bestaat nu al 35 jaar, en ze voeren dan ook niet alleen in Nederland actie maar ook in het buitenland. ( zie plaatje; logo van de Milieudefensie)

Wat is er al gedaan tegen klimaat verandering?
Er zijn al een aantal dingen gedaan om klimaat veranderingen, bijvoorbeeld de magneetzweeftrein. De magneetzweeftrein die zweeft 10 millimeter boven een baan door middel van een magneetveld. Het komt vooruit door een wisselend magnetisch veld. Er wordt dus geen CO2 of andere brandstoffen die verkeerd zijn voor het milieu gebruikt. Ook verbruiken ze minder energie doordat ze het remmende effect (omdat ze geen wielen hebben) weg. Alleen om de magneten te maken heb je energie nodig en de aanlegkosten zijn hoog.

Wat kun je zelf doen tegen klimaat verandering?
Je kunt thuis zelf ook een heleboel doen, je kunt je eigen energie gaan beperken.

Bijvoorbeeld verlichting. Verlichting verbruikt 1/6 e deel van het totale elektriciteit van een gemiddelde huishouden. Je kunt dit verminderen door spaarlampen te kopen, in plaats van bijvoorbeeld spotjes. Spaarlampen gaan langer mee en ze zijn energie zuiniger. De overheid wilt de spotjes dan ook gaan verbieden omdat ze zoveel stroom vergen. Ook zijn er elektronische spaarlampen, die zijn vooral handig als je je lamp vaak aan en uit doet. En je moet natuurlijk kijken dat je lampen niet aanlaat terwijl je ze niet nodig hebt.

Bij kopen van apparaten moet je ook goed opletten voor of het energie zuinig is. ( je kunt bijvoorbeeld kijken naar het stroomverbruik op jaarbasis, en of het een energiezuinig apparaat is (a-label is het zuinigst)).

Het verkeer veroorzaakt in Nederland 20% van de CO2-uitstoot, en de helft daarvan zijn personenauto’s. Dus om zelf mee te helpen, helpt het als je of met de fiets, lopend, met het openbaar vervoer of gewoon met iemand anders meereizen.

Om het milieu te helpen kun je ook doen door 2e handse apparaten te kopen. De levensduur van het apparaat word langer ( dat bespaart grondstoffen en energie) en er ontstaat minder vervuiling doordat er minder gestort of verbrand wordt.

Wat ik van de samenwerking vond?
Ik vond de samenwerking heel goed verlopen. We hebben er allemaal hard aan gewerkt. We hadden wel nog wat moeite met op tijd plannen, op het laatst moest ik nog wel veel doen. Maar dat was dan wel het enige wat een beetje fout liep. We hadden samen ook de vragen voor het interview gemaakt, en de vragen gingen goed. In het begin was het allemaal wel nogal veel, maar we gingen even samen zitten en we keken hoe we het konden inkorten, en we konden weer verder.

Bronnen:
http://www.klimaatplan.nl/nieuws/bericht2.html
http://www.waterland.net/index.cfm/site/Nederland%20Waterland/pageid/55B691EB-02BF-AE38-9B473EB65B7866C9/index.cfm
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/milieu/weer_en_klimaat/klimaatverandering/
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=22070
http://www.milieudefensie.nl/activiteiten
http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vhihr5su6uye?ctx=vh72ma0flbwg
http://www.vlinderstichting.nl/pdf/klimaatverandering_doen.pdf
www.top10.hier.nu (energie zuinigste types van bepaalde apparaten)

REACTIES

N.

N.

je bent een oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.dikke gek

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.