Tornado's

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 490 woorden
  • 3 juni 2003
  • 83 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
83 keer beoordeeld

Hoofdvraag: Wat is een tornado? Deelvragen: Wat is er nodig om een tornado te vormen? Voor het ontstaan van een tornado zijn er drie dingen nodig: Vochtige lucht dat verwarmd is door het land of door de zee, koude droge lucht en opstijgende kracht. Verder moet er een flink temperatuurverschil zijn met het aardoppervlak en moet er voldoende vocht zijn bij de grond. Hoe ontstaat een tornado? Een tornado ontstaat wanneer de koude droge lucht bovenin toestroomt of wanneer het onderin heel warm en vochtig wordt. Alle energie die is opgeslagen in de warme lucht komt dan tegelijk vrij. Zo stijgt de warme lucht met een grote snelheid op. Doordat de windrichting met de hoogte draait en steeds groter wordt, draait de lucht rondjes. Deze toestromende lucht stijgt daarna ook op. Dit proces wordt een tornado genoemd. Hoe sterker de lucht rondjes draait en opstijgt, hoe sterker de tornado.
Hoe sterk kan een tornado zijn? Om te zien hoe sterk een tornado is, zijn ze in schalen verdeelt. Die schalen noemen we Fujita. Je hebt: F0, F1, F2, F3, F4, F5, (de F staat dan natuurlijk voor Fujita). Hier een klein overzichtje: Schaal Windsnelheid (km/h) F0 64-117 licht F1 118-180 matig F2 181-251 Aanzienlijk F3 252-330 Zwaar
F4 331-417 Zeer zwaar F5 > 418 Catastrofaal Een tornado kan dus behoorlijk sterk zijn. Waar komen de meeste tornado’s voor? De meeste tornado’s komen voor in de Verenigde staten, China, Bangladesh of India. Dat zijn gebieden waar veel warmte en vocht is. Het beroemdste tornado-gebied is de ‘’tornado Alley’’. Dat ligt in het midden van Amerika. Daar komen er gemiddeld 1200 tornado’s in een jaar voor, er sterven jaarlijks 70 mensen door tornado’s en gemiddeld
1500 gewonden. De meeste tornado’s komen daar voor op het vlakke land. Dat komt doordat een heuvelachtig/bergachtig gebied, de ontwikkeling van een tornado meestal tegen houd. Toch is dat niet altijd zo. Een heuvelachtig/bergachtig gebied houdt geen zware buienwolken van 15 km hoog tegen, waar de tornado’s in kunnen ontstaan. In Europa komen er niet zo veel tornado’s voor. Slechts een paar windhozen uit Nederland. Verder komen schadelijke tornado’s nog wel eens voor in Frankrijk, Belgie en Engeland.
Wat was de ergste tornado ooit? De meest schadelijke tornado ooit is de Tristate-tornado. Deze tornado kwam voor in de staten: Missouri, Illionis en Indiana op 18 maart 1925. Door die tornado kwamen 695 mensen om het leven. De tornado was 350 kilometer, en duurde ongeveer 4 uur. De langste tornado ooit was op 26 mei 1917. Hij kwam voor in Illiionis en Indiana. Daarbij ontstond een schadespoor van 469 kilometer. Conclusie: Wat is een tornado? Een tornado is een zeer snelle draaikolk van lucht die onder een onweerswolk hangt. Een tornado wordt pas echt een tornado genoemd als de slurf van de tornado tegelijkertijd in contact staat met de grond en met de onweerswolk. Je ziet de slurf niet altijd. Het kan soms ook zijn dat een tornado meerdere slurven heeft.

REACTIES

P.

P.

ik maak een opdracht en zo kwam ik bij jullie echt goed hoor

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.