Schalkhaar & Deventer

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 3525 woorden
  • 23 april 2009
  • 22 keer beoordeeld
Cijfer 6
22 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

INLEIDING
Dit werkstuk is gemaakt in het kader van een opdracht voor het vak aardrijkskunde in het schooljaar 2008-2009. De opdracht was het maken van een werkstuk over je eigen woonplaats. Schalkhaar is een klein dorp dat valt onder de gemeente Deventer (Overijssel). Ik woon hier al sinds 1997. Daarvoor heb ik het nabijgelegen Colmschate gewoond. Ook dit dorp valt onder de gemeente Deventer. Op het moment van schrijven woon ik nog aan de Oerdijk in Schalkhaar, maar rond de periode dat deze opdracht wordt ingeleverd bij de docent, woon ik (waarschijnlijk) aan de Frieswijkerweg, ook in Schalkhaar. Omdat Schalkhaar een te klein dorp is om veel over te vertellen, gaat dit werkstuk ook voor een groot deel over Deventer.

SCHALKHAAR IN HET ALGEMEEN
Schalkhaar is een klein dorp met ruim 4610 inwoners (op 1 januari 2006) en ligt in de gemeente Deventer. Dit is overigens pas sinds enkele jaren het geval. Schalkhaar kent voor een klein dorp toch aardig wat voorzieningen. Zo heeft het een eigen dorpskerk met 2 supermarkten, een kerk, sportvereniging en diverse winkels en ga zo maar door. Eén van de dichtst bij gelegen steden is Deventer. Door verschillende uitbreidingen van de laatste tientallen jaren, is Schalkhaar zowel aan de west-, zuid als oostzijde omringd door deze stad. Andere bekende dorpen in de buurt zijn Colmschate, Diepenveen, Heeten, Lettele en Okkenbroek.

Schalkhaar is ook bekend om haar legerplaats die het had in de Tweede Wereldoorlog. In de kazerne van Westenberg, opgericht in juli 1941, was het POB (Politie Opleidings Bataljon) gevestigd. Onder toezicht van de Duitsers werden hier Nederlandse politieagenten (bij)geschoold. Dit gebeurde onder de idealen van de SS. Na het einde van de oorlog werd de kazerne nog gebruikt door de Koninklijke Landmacht.

[De Westenbergkazerne in Schalkhaar tijdens de Tweede Wereldoorlog]

GESCHIEDENIS VAN DEVENTER
Dit hoofdstuk heb ik in verschillende onderdelen ingedeeld, zodat ik over alle delen het één en ander kan vertellen. De onderdelen die ik ga behandelen zijn:
• De geschiedenis van Deventer in het algemeen
• De Romeinse tijd
• De tijd van steden en staten (1000-1500 na Christus)
• Burgers en stoommachines
• Deventer tijdens de Tweede Wereldoorlog
• De tijd van de televisie en computer

DE GESCHIEDENIS VAN DEVENTER IN HET ALGEMEEN
Met name bij het vak geschiedenis wordt er veel gesproken over de prehistorie, zonder dat veel mensen weten wat dat nu eigenlijk is. De prehistorie is de periode waarover geen geschreven berichten bekend zijn en waarvan het dus ook moeilijk te achterhalen is hoe de mensen in die tijd leefden. Voor Nederland eindigde die periode rond 50 voor Christus, toen de Romeinen ons land binnen kwamen. De eerste invloeden van de Romeinen voor Deventer zijn pas 100 jaar later merkbaar. De eerste bewoners van Deventer waren vooral jagers en andere voedselverzamelaars die achter de dieren aan trokken en dus geen vaste woonplaats hadden. De eerste boeren vestigden zich al rond 3000 voor Christus. Over de tijd van de Romeinen is veel meer bekend, omdat die veel meer opschreven. De taal die men toen schreven was natuurlijk heel anders dan tegenwoordig. Ook door achtergebleven voorwerpen en botten is men veel te weten gekomen over deze tijd.

[Romeins geschrift]

DE ROMEINSE TIJD
Deventer lag in de periode tussen 50 voor Christus en 500 na Christus (de Romeinse tijd dus) buiten de Romeinse Rijksgrens. Alles ten noorden van Arnhem werd ‘Germania Libera’ genoemd, oftewel het ‘Vrije Germanië’. Maar ook plaatsen die niet in dit gebied lagen, hadden ook vele andere steden banden met de Romeinen. In Deventer en Colmschate zijn veel archeologische opgravingen gedaan naar resten die, na onderzoek, van de Germanen bleken te zijn.

[Een tekening van een Germaans dorp]

TIJD VAN STEDEN EN STATEN
Deventer is met name in de periode 1000-1500 na Christus uitgegroeid tot één van Nederlands belangrijkste handelssteden. Het was ook een havenstad, omdat veel boten gebruik maakten van de IJssel en in Deventer aan konden meren. Deventer was ook lid van de Hanze. Dit was een handelsverbond van verschillende steden uit Noord- en Oost-Europa. In de 9e eeuw werden er ook veel vestingwerken gebouwd, zodat de burgers in Deventer veilig konden wonen.

[Schepen aan de kade van de IJssel]

BURGERS EN STOOMMACHINES
De tijd van de burgers en stoommachines is te verdelen in 2 delen. Het begin van de eeuw noemt men de Franse tijd, omdat er al vanaf 1795 Franse soldaten in Deventer waren gelegerd. Er is toen niet alleen in Deventer, maar ook in de rest van Nederland veel veranderd. Deventer werd in 1814 van de Fransen bevrijd door kozakken. In die tijd werden nieuwe stadsbestuurders benoemd, die vanaf dat moment de burgemeesters of wethouders worden genoemd. In 1848 kreeg Nederland een nieuwe grondwet, waarna er enkele jaren later de eerste gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden in Deventer.
Vanaf de jaren ’60 en ’70 van de 19e eeuw begon in Deventer de industriële ontwikkeling. De eerste stoommachine van de stad kwam al echter in de 17e eeuw bij ijzergieter van Nering Bögel.

DEVENTER TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG
Deventer werd tijdens de Tweede Wereldoorlog meerdere malen gebombardeerd door de geallieerden. Dit leidde voor veel onschuldige burgers tot de dood en ongeveer 8.500 huizen werden vernield, waardoor veel mensen ook nog eens dakloos werden. In de bossen van de Oostermaat bij Lettele werd in 1944 een lanceerbasis voor V1 raketten geïnstalleerd, waarvan de afzwaaiende raketten nog wel eens op Deventer terechtkwamen. Er werden dan ook veel gebouwen beschadigd tijdens WO II. Toen de oorlog was afgelopen werd er hard gewerkt om de stad zo snel mogelijk weer op te bouwen.
Zo werden er weg- en spoorvervoerbruggen gebouwd en werd de binnenvaart bevorderd met de bouw van de Prins Bernhardsluis. In 1951 was deze klaar en sindsdien verbindt het de IJssel met het basiskanaal. De naam die Deventer destijds had (Moskou aan de IJssel) werd gekozen omdat er in de jaren ’70 veel arbeiders werkten in grote textiel-, metaal en andere fabrieken.

STADSWANDELING DOOR DEVENTER
De binnenstad van Deventer is een ideale plaats om een leuke stadswandeling te maken. Tijdens deze wandeling komt u vele belangrijke gebouwen en monumenten tegen die veel kunnen vertellen over de geschiedenis van Deventer. Hier onder wil ik graag enkele van deze gebouwen beschrijven zodat u het herkent als u eens een wandeling door Deventer maakt. We gaan naar de volgende punten:
• De Waag
• Het pand De Drie Haringen
• De Rijkmanstraat nr.13
• Bergkerk
• Stadsplein de Brink
• Brink nr.23
• Roggestraat
• Voorster Gasthuis
• Vrouwengevangenis
• Deventer Koekwinkeltje

DE WAAG
De Waag is een laatgotisch gebouw, dat wil zeggen dat alle beeldende kunsten en de architectuur stammen uit de laatmiddeleeuwse periode (1140-1500). Het gebouw bestaat uit 2 verdiepingen, een klok en 3 spitstorentjes. De bouw duurde van 1528 tot 1531. De Waag is in gebruik genomen als
onderdak van het huis De Twaalf Apostelen en schilderijen van Hendrick ter Brugghen. Sinds 1913 was De Waag een stedelijk museum, maar tegenwoordig zijn er het Historisch Museum Deventer en de VVV gevestigd.

[De Waag]

HET PAND DE DRIE HARINGEN
De Drie Haringen was een gilde met vier gebouwen. Behalve in Deventer staat er alleen ook nog één
in Arnhem. De leeuwenkop en schapenkop, die nog steeds in de voorgevels zitten, staan symbool voor liefdadigheid. Het pand De Drie Haringen is één van de mooiste 16e eeuws gebouwen die Nederland nog bezit.
Op de voorgevel staat de tekst “Dit. hus. is. godt. bequam. i. di. drie. vergulde. herick. is. si. naem. Ano. Domini. 1575” Wat deze tekst betekend is mij onbekend.

Het gebouw heeft voor verschillende zaken onderdak geboden:
1900-1932 leerlooierij
1932-1962 glas- en verfhandel en fietsenstalling
1962-1987 jongerensociëteit (café speciaal voor jongeren)
1987-heden studentenvereniging Quercus.

[Het Pand De Drie Haringen]

DE RIJKMANSTRAAT
Deze straat is vernoemd naar mevrouw Rikmond, een rijke vrouw, die zo bekend was dat de straat al in de 14e eeuw naar haar vernoemd was. In deze straat woonden inde 15e en 16e eeuw veel zogenaamde Bergenvaarders. Deze Hanze-kooplieden bij uitstek haalden uit het Noorse Bergen stokvis, die in Deventer in grote hoeveelheden werd verhandeld. Deventer staat nu nog bekend als “stokvissengat” (tevens ook de naam van Deventer tijdens carnaval). Aan het einde van de Rijkmanstraat ligt de middeleeuwse Houtmarkt; veel houtbewerkers vestigden zich ook in de Rijkmanstraat.

BERGKERK
De Bergkerk is het belangrijkste bouwwerk van het Bergkwartier. De kerk werd als romaanse kruisbasiliek in de jaren 1198-1209 gebouwd, door het klooster Varlar nabij Coesfeld in Duitsland. De kerk is voor Nederland uniek in ligging en in opbouw en onderstreept de invloed van de Hanzerelaties tussen Deventer en zijn achterland. In 1206 kwam de bisschop van Riga over om de kerk te wijden aan St. Nicolaas, de schutspatroon van kooplieden en schippers. In de 15e eeuw werd de kerk verbouwd tot een laat-gotische basiliek. De torens zijn bij deze verbouwing in baksteen verhoogd

[De Bergkerk]

STADSPLEIN DE BRINK
De Brink is al vanaf de Middeleeuwen één van de, zo niet het grootste marktplein van Nederland. Er werd dan ook veel onderhandeld. Het werd in de 14e eeuw al bestraat. Op de grond van toen kon niet gebouwd worden, omdat deze te drassig. “Brink” betekent trouwens ‘open vlakte in de bebouwde kom’, maar ook ‘rand’. De Brink doet tegenwoordig dienst als stadscentrum en het is ook de plaats waar de jaarlijkse straattheater festivals Deventer op Stelten en het Charles Dickens-festijn plaatsvinden. Ook is er elke vrijdag en zaterdag markt.

[De markt in Deventer]

ROGGESTRAAT
In de Middeleeuwen stonden in de Roggestraat stallen. Deze waren bedoeld voor de paarden van (markt)handelaren. De stallen zijn onlangs in de jaren ’90 volledig gerenoveerd.

[Roggestraat in Deventer]

VOORSTER GASTHUIS
Het VoorsterGasthuis is in 1471 gesticht en diende als huisvesting voor “arme luyden veroldert ende kranck van leden verlammet” . Het gebouw is vorige eeuw in gebruik geweest als synagoge en als Joodse school. Vanaf 1796 mochten Joden zich in Deventer vestigen, wat dan ook vooral in het Bergkwartier gebeurde. Tegenwoordig zit hier het Etty Hillesumcentrum.

VROUWENGEVANGENIS
Deze gevangenis voor vrouwen werd gebruikt in de periode 1818-1905 voor “normale” gevangenen. Na de Tweede Wereldoorlog werden hier alleen nog vrouwelijke leden van de NSB opgeslagen.

[De Vrouwengevangenis]

DEVENTER KOEKWINKELTJE
Dit huis dient al sinds 1958 als het Deventer Koekwinkeltje van J.B. Bussink. De firma Bussink bestond in 1993 al 400 jaar, maar de Deventer Koek is nog veel ouder. Dit machtig lekkere koekje geniet al sinds de 15e eeuw internationale faam. Het interieur van het winkeltje is door de jaren authentiek gebleven en afkomstig uit een oude koekbakkerij, gevestigd aan de Lange Bisschopstraat (Deventer).

[Het Deventer Koekwinkeltje]

EVENEMENTEN
Deventer kent al jaren lang vele grote evenementen die jaarlijks honderdduizenden bezoekers trekken uit binnen- en buitenland. Daaronder verstaan we bijv. de Zomerkermis, de Deventer Boekenmarkt, het Dickens Festijn en Deventer op Stelten. Andere jaarlijkse evenementen zijn bijvoorbeeld het poëziefestival Het Tuinfeest , Sint Nicolaas intocht en de Deventer carnavals optocht.
De Deventer Zomerkermis, die elk jaar in het begin van juni georganiseerd wordt, is de grootste in zijn soort in Oost-Nederland. Vele spectaculaire attracties komen dan naar Deventer om zijn bezoekers van vele leuke uurtjes te voorzien. De Deventer Boekenmarkt, traditioneel gehouden op de 1e zondag van augustus, is zelfs één van de grootste van Europa. Met name de IJsselkade, maar ook andere straten en pleinen worden gebruikt om zo veel mogelijk boeken te (ver)kopen. Tijdens het Dickens Festijn, een tweedaags evenement dat al sinds 1990 door buurtbewoners wordt georganiseerd, lopen er veel verklede mensen rond in de (binnen)stad die de personages uit de boeken van Charles Dickens voor moeten stellen. Deventer op Stelten is misschien wel het grootste straattheaterfestival van Europa. Vele straattheaterorganisaties uit heel Europa (en een enkele zelfs van buiten Europa) laten hun kunsten zien tijdens dit 3-daagse evenement.
Ook in Schalkhaar is er één keer per jaar feest. Tijdens Schalkhaar Life! worden dan verschillende festiviteiten georganiseerd die met name in en rond het dorpskern plaatsvinden. Zo is er een mini-kermis met niet meer dan maar liefst 3 attracties, grijpautomaten en andere gokkasten. Ook zijn er in de sporthallen vaak optredens van lokale artiesten en wordt het weekend afgesloten met een braderie.

WINKELEN IN DEVENTER
Deventer kent veel winkels en uitgaansgelegenheden. De bekendste winkelstraten zijn de Walstraat, de Lange Bisschopstraat (ook wel bekend als de Lange B.), de Kleine Overstraat, de Grote Overstraat, de Smedenstraat en de Nieuwstraat. Ook kent Deventer sinds kort een nieuw winkelcomplex: De Boreel. Dit complex richt zich met name op winkels die een groot vloeroppervlak hebben, zoals de MediaMarkt, Telstar en Jumbo.

In het centrum is er alleen op donderdagavond koopavond. Andere kleinere winkelcentra zijn onder andere
• De Boxbergerweg
• Runshopping centre De Snippeling
• Keizerslanden
• De Flora (Colmschate)
• De Vijfhoek
Deze winkelcentra hebben hun koopavond op vrijdagavond.

VERKEER EN (OPENBAAR) VERVOER IN DEVENTER
Deventer kent op dit moment twee treinstations: Station Deventer en station Deventer-Colmschate. Vroeger waren er in de omgeving meerdere stopplaatsen, maar deze zijn in 1920 gesloten. Het is goed mogelijk dat er in de toekomst twee extra voorstadstations (vergelijkbaar met Station Deventer-Colmschate en Apeldoorn-Osseveld) bij worden gebouwd. Vroeger exploiteerde de Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij Deventer – Ommen, kortweg de OLDO, de treinverbinding tussen Deventer en Ommen. Deze moest stoppen vanwege te hoge concurrentie van de autobus.
Vanaf station Deventer vertrekken rechtstreeks treinen in diverse richtingen. Hieronder een schematische weergave.

Intercity/stoptrein Station         
Stoptrein Twello A’doorn-Osseveld A’doorn
Intercity A’doorn          A’foort           Utrecht      Gouda                     Den Haag/ R’dam
Intercity A’doorn          A’foort           Hilversum  Duivendrecht           Amsterdam Centraal Schiphol
Intercity A’doorn          A’foort           Hilversum  Amsterdam Centraal

Stoptrein Zutphen Dieren Arnhem Nijmegen
Stoptrein Colmschate Holten Rijssen Wierden Almelo Hengelo En-sche-
de
Inter-nationaal Hannover (Duitsland) Berlijn (D) Szczecin (Polen)
Let op: Dit is slechts een kleine greep, anders zou de grafiek te lang worden.

Per auto is Deventer goed te bereiken via o.a. de A1, N337, N344 en N348. Ook rijden er veel bussen rond in Deventer. De vernieuwde dienstregeling van Connexxion zorgt ervoor dat er vanaf elke plek in de ochtend en middag om het kwartier een bus vertrekt naar enkele andere plekken in (de omgeving van) Deventer.

DE IJSSEL
De rivier de IJssel, die ook wel eens ter onderscheiding van de Hollandse IJssel de Gelderse IJssel wordt genoemd, stroomt ook langs Deventer. De IJssel is de Nederlandse aftakking van de Rijn. Hij takt zich af bij Westervoort (ten oosten van Arnhem) en vaart verder in noordoostelijke en later in noordelijke richting het Ketelmeer en het IJsselmeer. De IJssel is ongeveer 125 km lang. De IJssel vormt daarmee tussen Deventer en Hattem de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel, maar omdat hij op dat stuk geheel door Overijssels grondgebied stroomt, is ook het deel van de stad aan de andere kant van de IJssel van Overijssel. De IJssel verdeelt Deventer namelijk in 2 stukken.

[De IJssel, aangegeven op de kaart van Nederland]

De steden Zuthpen, Deventer en Kampen liggen het dichtst tegen de IJssel. Strikt genomen ligt Zwolle niet aan de IJssel (wel aan het Zwarte Meer), maar tocht wordt ook Zwolle als IJsselstad gezien.

Ook in de naam en de vlag van Overijssel is de IJssel verwerkt:
De blauwe horizontale balk stelt de IJssel voor.

GESCHIEDENIS VAN DE IJSSEL
De IJssel is een aftakking die waarschijnlijk tussen het jaar 0 en het jaar 1000 na Chr. is ontstaan. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat de IJssel pas tussen 600 en 950 na Chr. de vorm heeft gekregen zoals we hem nu kennen, waardoor de IJssel als een betrekkelijk jonge rivier wordt gezien. Romeinse geschiedenisschrijvers zeggen dat veldheer Drusus al in het jaar 12 voor Chr. een kanaal heeft gegraven vanaf de Rijn naar het Lacos Flevo (het huidige IJsselmeer). Het was een onderdeel van een veldtocht die als doel had het Romeinse rijk tot Elbe te vergroten. Het kanaal werd voltooid, maar het vervolg van de veldtocht mislukte jammerlijk. De Rijn bleef namelijk de noordgrens van het Romeinse rijk. Doordat Drusus dit kanaal groef, heeft dit de ontwikkeling van de IJssel bevorderd of misschien zelfs veroorzaakt.
De IJssel heeft ook nog een oude naam: Isala. Deze naam is net als de naam van de streek Salland afgeleid van de Salische Franken of Saliërs. De naam Isala zou referenties hebben met het Latijnse woord voor ‘stroom’. Ook de naam Salland heeft (in)direct met de IJssel te maken. Salland stamt namelijk af van ‘Salahon’, en dat betekent ‘daar waar de IJssel uitmondt.’

In de vroegere middeleeuwen groeiden steden als Zutphen, Deventer en Zwolle door hun groei bij de IJssel. 15 steden traden in de 15e eeuw toe tot de Hanze, waardoor de IJssel een belangrijke handelsroute is geworden.’

NEDERLANDSE HANZESTEDEN
• Groningen
• Nijmegen
• Roermond
• Tiel
• Venlo
• Zaltbommel
• Arnhem
• Deventer
• Doesburg
• Elburg
• Harderwijk
• Hasselt
• Hattem
• Kampen
• Oldenzaal
• Ommen
• Stavoren
• Zutphen
• Zwolle

GO AHEAD EAGLES
Go Ahead Eagles is samen met aartsrivaal FC Zwolle één van de twee clubs uit de provincie Overijssel. Vele mensen die bij Go Ahead Eagles hun profcarrière begonnen, hebben inmiddels een lange, rijke voetbalhistorie achter de rug. Wat dacht u bijvoorbeeld van Michel Boerebach, Paul Bosvelt, Wiel Coerver, René Eijkelkamp, Ruud Geels, Jan en Leo Halle, Joop Hiele, Barry Hughes, Gerrit Hulsman, Jan Jongbloed, Niels Kokmeijer, Jan Kromkamp, Oscar Moens, Marc Overmars, Demy de Zeeuw en Mike Zonneveld. Overmars heeft inmiddels besloten voor één seizoen terug te keren bij Go Ahead Eagles. Ook heeft de Deventer club vele bekende trainers gehad, zoals Frantisek Fadrhonc, Barry Hughes, Leo Beenhakker, Wiel Coerver, Fritz Korbach, Henk ten Cate, Robert Maaskant en Mike Snoei. De huidige trainer heet Andries Ulderink.
De historie van Go Ahead Eagles begint in 1902 als de club wordt opgericht als Be Quick. Ze speelden in de Apeldoornsche bond, waarin ook clubs als HVC en SSS speelden. In 1904 treedt Be Quick toe tot de Zutphense Bond. De wedstrijden werden gespeeld op de velden van Nederlands oudste voetbalclub: U.D. (later Koninklijke U.D.). In het seizoen 1904-1905, het eerste seizoen voor GAE, werd direct de 1e plaats veroverd. Deze plaats werd echter ontstolen, maar daarover is weinig bekend. Gevolg is wel dat GAE officieel dat seizoen op de 2e plaats eindigde. In 1906 trad GAE toe tot de N.V.B, tegenwoordig beter bekend als de KNVB.
Diezelfde N.V.B. zorgde ervoor dat Be Quick haar naam moest veranderen, dat voortaan Go Ahead ging heten. Vanaf dat moment ging de club ook spelen in de kleuren rood/geel.
Enkele jaren later speelt GA op de 1 na hoogste klasse, in de 2e klasse Oost. Na een kampioenschap in het seizoen 1910-1911 promoveren ze naar de hoogste klasse in de regio.

In de hoogste klasse ging het na enkele seizoenen, waarin Go Ahead respectievelijk op de 5e, 6e, 5e en 2e plaats eindigde, steeds beter. In de kampioenscompetitie, gehouden in 1916, moest alleen Willem II voorgelaten worden.
De eerste landstitel was echter van 1917. Go Ahead won namelijk de kampioenscompetitie met daarin onder andere clubs als Willem II, U.V.V., Utrecht en Be Quick Groningen. Na enkele oostelijke titels werd de Deventer club in 1922 voor de tweede keer landskampioen.
Sinds dat moment zou Go Ahead nog 2 keer de landstitel winnen: in 1930 en in 1933. Niemand had toentertijd gedacht dat het tot op de dag van vandaag nooit meer zou gebeuren….

Vanaf 1923 ging Go Ahead voetballen in het stadion waar het nu nog altijd speelt: de Adelaarshorst. Het is tegenwoordig één van de weinige stadions die in een woonwijk ligt.
Het stadion kent een capaciteit van 6700 toeschouwers. Het hoogste aantal bezoekers is echter 25.000 tijdens de Europacup II wedstrijd in 1962 tegen Celtic.

KRANTENBERICHTEN MET BETREKKING TOT SCHALKHAAR EN DEVENTER

Historisch pand Assenstraat vol asbest

DEVENTER - Een pand aan de Assenstraat in Deventer is vandaag ontruimd. Het gebouw uit 1874 zit vol asbest. In het gebouw waren zes eenmansbedrijfjes gevestigd.
Ze moeten nu per direct elders onderdak vinden. De bedrijven huren het gebouw via FMT Vastgoedbeheer als anti-kraak. FMT heeft nog andere panden en daar kunnen de bedrijven op korte termijn terecht.

Het asbest is gevonden in de kelder en op de begane grond. Stichting Wonen Boven Winkels heeft het pand gekocht en wil er appartementen in bouwen. Het asbest werd ontdekt tijdens een routine-onderzoek.

Veertig miljoen voor onderhoud

DEVENTER - De komende vier jaar is er 40 miljoen Euro beschikbaar voor het opknappen van wegen, verlichting, riolering, groen en speelplekken.
De gemeente Deventer heeft de onderhoudsplannen tot en met 2012 gereed.

Het concept voor het Meerjarenonderhoudsprogramma en het Meerjarenprogramma Infrastructuur Deventer is afgerond en ligt vanaf volgende week woensdag ter inzage. Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen enkele weken lang kanttekeningen plaatsen bij de planning, waarna B en W het werkschema officieel vaststellen.

VERANDERINGEN ( infrastructuur)
Dit jaar wordt meteen een flink deel van de beschikbare 40 miljoen aangesproken. Er staat voor 15 miljoen euro aan onderhoudsplannen gepland.

De komende jaren, en ook in 2009, is er veel geld nodig voor het opknappen van de Rivierenwijk en het Tuindorp en het Oranjekwartier op Keizerslanden. Daarnaast worden vanaf volgend jaar alle straten en de openbare ruimte op Borgele aangepakt. Andere projecten die onder meer voor volgend jaar gepland staan zijn: de reconstructie van de Boxbergerweg (tussen spoor en Diepenveenseweg), het Noorderplein en de Ossenweerdstraat, alsmede de Oranjelaan in Diepenveen.

In de komende jaren staat verder onder meer het opknappen van de Koningin Wilhelminalaan in Schalkhaar (2010), het fietspad langs de IJsselkade en de straten van buurtschap Looërmark (beiden 2011) en de herinrichting Brinkgreverweg, Rielerweg en Van Oldenielstraat (2012) gepland.

AFSLUITING
Dit is dan het einde van het werkstuk van Bas van Haaren over Schalkhaar en Deventer. Ik hoop dat u er met bewondering naar gekeken hebt en er ook veel informatie uit hebt kunnen halen.

BRONVERMELDING
Voor dit werkstuk heb ik vooral gebruik gemaakt van het internet. Alleen voor het hoofdstuk “Stadswandeling door Deventer” heb ik gebruik gemaakt voor het boekje “Stadswandeling door de Hanzestad Deventer; het Bergkwartier en de Brink”.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.