Ruimtelijke inrichting van Nederland onderzocht

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas vwo | 2416 woorden
  • 27 maart 2004
  • 15 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
15 keer beoordeeld

Deelvraag 1: Waar liggen de havens van Mainport Rotterdam, hoe worden de haventerreinen gebruikt en waarom liggen ze dáár? De haven Rotterdam Mainport Rotterdam is de belangrijkste haven van Nederland. Daarbij is het ook nog een van de belangrijkste havens van de wereld. Mainport Rotterdam ligt aan de zee, is enkele kilometers breed en 40 kilometer lang. Allerlei producten uit de hele wereld komen naar Mainport Rotterdam. Vanuit Mainport Rotterdam worden de producten verder vervoerd naar de rest van Europa. Dat is dus een rede waarom de haven juist op die plek ligt. Ook een rede waarom Mainport Rotterdam zo groot kon worden komt doordat Rotterdam goede wegen heeft naar de rest van Europa. De havens Waar de havens liggen wil ik duidelijk maken met de volgende foto: Deze foto is een foto van de haven van Rotterdam. Misschien is het niet goed te lezen, maar er wordt bijgeschreven dat het gedeelte links boven de Maasvlakte is, daarna komt de Europoort, Calandkanaal en de nieuwe Waterweg. Waar ongeveer deze plekken op de kaart liggen, duid ik aan met een pijl. De functie van de Maasvlakte is dat er olie wordt opgeslagen. Ook wordt hier energie opgewekt door middel van steenkool, er is een opslagplaats voor vloeibaar aardgas en op de Slufter wordt bagger gedumpt van de haven. De Europoort is een havengedeelte waar elk jaar 250 PCTC’s langskomen met alleen maar Japanse auto’s. Die worden hier gelost, om vervolgens over heel Europa verdeeld te worden. Dan hebben we ook nog het Calandkanaal. Dit kanaal is zeer diep en goed geschikt voor grote oliecontainers. Ook is er de Nieuwe Waterweg. Deze heeft dezelfde functie als het Calandkanaal.
Deelvraag 2: Wat is de invloed van de distributiefunctie (Nederland distributieland) op de economie en infrastructuur van ons land? Distributieland Nederland is een distributieland. Dat komt waarschijnlijk ook door Rotterdam. Rotterdam heeft de grootste haven van de wereld en havens over de hele wereld voeren goederen naar Rotterdam waarnaar die goederen uit Rotterdam naar de rest van Europa wordt getransporteerd. Dit kan door pijpleidingen, per binnenschip, per vrachtauto of per trein. Natuurlijk zijn het kleinere ladingen en dus niet dezelfde lading als een mammoettanker waarmee de goederen binnenkwamen. Rotterdam heeft zich hierdoor ongeveer 100 jaar geleden ontwikkeld tot de poort van Europa, tot een transitohaven, oftewel een doorvoerhaven. De verdeling van goederen over Europa via Rotterdam is heel belangrijk voor ons image en voor onze economie. Vandaar dat Nederland een distributieland wordt genoemd. Helaas is de regering van Nederland niet tevreden met maar één distributie functie. Daarom is het de bedoeling dat ook Schiphol wordt omgebouwd tot een distributiefunctie. Als goederen in Rotterdam aankomen, bijvoorbeeld tv’s. Deze tv’s komen meestal uit landen zoals Amerika en Japan en andere Aziatische landen. Die zien Europa als een grote markt. Dus verpakken die landen hun producten in een grote container, dumpen het op een schip en dan naar Rotterdam. Vanuit Rotterdam worden die containers naar een plek gebracht, waar die containers worden uitgepakt, om bijvoorbeeld nog even alles te testen of om bij te werken. Daarna worden die tv’s overgebracht naar andere landen in Europa. Zo’n verdeelplaats heet een EDC, oftewel een Europees Distributiecentrum
Als Spanje bijvoorbeeld tv’s nodig hebben, bellen ze een EDC in Nederland en binnen 48 uur is de tv in Spanje op de goede locatie. Ons wegennet Zonder al die EDC’s, Schiphol en Mainport was de economie van Nederland nog een stuk minder. Grote economische landen zoals Japan en Amerika hebben in grote getallen gekozen voor Nederland. Dat komt door de goede kwaliteit van de infrastructuur. Maar om te zorgen dat Japan en Amerika producten naar Nederland blijven exporteren, heeft Nederland veel zorgen om de infrastructuur. Onze spoorwegen zijn net voldoende, en het meest gebruikt in Europa. Dat is op zich niet zo heel erg, maar het spoorwegennet is zowat aan het uiterste van zijn capaciteit. Maar een foutje en de dienstregeling draait de soep in. We hebben wel een geweldig wegennet, maar ontzettend veel files. Kortom: als we onze naam als distributie land willen behouden, moet er veel veranderen. Daarom heeft de regering drie projecten om deze naam te behouden. Project nummer 1 is de uitbreiding van Schiphol. Elk jaar groeien de passagiers met aantallen en binnenkort is Schiphol te klein, en dat moeten we niet hebben. Daarom komt er een 5e baan. Het is nog niet duidelijk wat hiervan de gevolgen zijn. Project nummer 2 is de hogesnelheidstrein, de HSL. De bedoeling is dat Nederland wordt aangesloten op het spoorwegennet van de supersnelle treinen van Europa die ongeveer 300 km per uur gaan. Hier zijn een heleboel vragen over zoals waar moet die spoorweg dan staan? Project nummer 3 is al in volle gang: de Betuwelijn. Deze lijn zal Mainport Rotterdam verbinden met het Duitse wegennet. Helaas gaat alles niet zoals geplant en men weet eigenlijk niet of die lijn er ook komt. Dit zijn de invloed van de distributie op de infrastructuur. Deelvraag 3: Wat zijn in Nederland de ruimtelijke gevolgen van de openlucht recreatie? Bruto en netto vrije tijd Je vrije tijd wordt opgedeeld twee soorten. 1. Bruto vrije tijd

2. Netto vrije tijd. Bruto vrije tijd is vrije tijd die niet vrij te gebruiken is, dus slapen, eten enz. Netto vrije tijd is de tijd daarnaast die echt wordt gebruikt om te doen wat je wilt. Huiswerk valt niet onder je vrije tijd omdat je het niet doet uit vrije wil. De openlucht recreatie is de afgelopen tijd toe genomen door de gestegen wel vaart en de verkorting van de werkdagen. Openlucht recreatie Met openluchtrecreatie worden de volgende dingen bedoeld: recreatie die buiten huis wordt uitgevoerd. Dit kan zijn, naar een pretpark, een dagje naar zee, noem het maar op. Het gevolg van deze openluchtrecreatie is dat het ruimte in beslag neemt. Tegenwoordig wordt er ook veel tijd besteedt aan een dagje in de natuur. Dit is bijvoorbeeld fietsen, naar een bos gaan enz. Dit is de echte openluchtrecreatie, waarbij het belangrijkste is het genieten van buiten. De afgelopen 50 jaar is de behoefte aan recreatie ruimte groot toegenomen. Dit heeft te maken met de welvaart, die is gestegen en ook met de toegenomen vrije tijd en ook door de komst van de auto en beter vervoer. Daarnaast is ook de bevolking goed gegroeid (van ongeveer 10 miljoen, 1950 tot ongeveer 17 miljoen 2004). Hierdoor is het groen ook een stuk minder geworden, zeker in grote steden. Natuurlijk is openlucht recreatie ook een kwestie van persoonlijke smaak en ook af van de omstandigheden. Je ziet niet zo gauw een rechter een heel dagje in zijn eentje naar Duinrell gaan en je ziet kinderen van 5 jaar niet zo snel naar een museum gaan over moderne kunst. Meer groen Er moet weer meer groen, en de overheid heeft dat ook door. Daarom zijn er nu in de buurt van steden recreatieterreinen, zoals parken, aangelegd, waar men nu kan wandelen, kan fietsen, kan zwemmen, kan picknicken, of kan zonnen. Ook heidegebieden kunnen nu worden bewandeld en men kan er nu ook fietsen. De natuur moet ook worden beschermd. Er wordt veel aandacht besteedt aan bijvoorbeeld: paddenstoelen, nieuwe natuur enz. Deze ruimte die wordt gebruikt voor groen, is meestal van boeren geweest. Aangezien er veel te veel voedsel wordt geproduceerd, is het werk van sommige boeren overbodig. Deze boeren bieden dan hun boerderij aan voor verhuur, bijvoorbeeld een minicamping. Andere boeren verkopen hun land aan de overheid waar vervolgens een bos wordt geplaatst. In sommige gevallen zijn de boeren dan ook gelijk maar natuurbeheerder. Deelvraag 4: Hoe is het in Nederland gesteld met het fileprobleem en wat kan er aan gedaan worden? Files In Nederland is het niet zo goed gesteld met het file probleem, zeker als Nederland haar titel als distributie land wilt houden. Dagelijks wordt het verkeer opgehouden door die files. Vooral rond de randstad is het zeer ernstig gesteld met de files. Elke dag zijn er files en ongeveer zijn er zo’n 15000 files in een jaar, met een totale lengte van 67811 km. Dat is genoeg om de aardbol anderhalf keer rond te gaan. Toch is het niet zo dat het verkeer van Nederland steeds trager wordt, en verstopt raakt. Dat komt doordat mensen rond het jaar 2000 eerder op hun bestemming waren dan mensen in 1980 waren. Dit heeft te maken met meer snelwegen, meer opritten en meer rijstroken. In 1970 maakten er een stuk minder automobilisten een ritje op de snelweg (17%) dan in 1997. Dat was namelijk 33%. Ook is het zo dat als je in een file staat nog wel een snelheid hebt van circa 35/40 kilometer per uur, en dat is een stuk sneller dan de fiets. Dan komt er ook nog bij dat de meeste files maar een duur hebben van ongeveer een kwartier. 9% procent van de files ontstaan door wegwerkzaamheden, waardoor rijstroken uitvallen en de maximum snelheden verminderd worden. 15% van de files ontstaan door ongelukken, zoals botsingen en gekantelde vrachtwagens. Maar in de andere gevallen is het gewoon toegenomen drukte of versmalling van de weg. Vaak is er een file zonder rede. Als een automobilist op een drukke weg even wat remt om een bumperklever te laten schrikken, ontstaat er een kettingreactie waardoor iedereen remt. Als er iemand is die echt goed remt, duurt het een tijdje voordat hij weer is opgestart, maar dan staat er al een rij auto’s achter hem. Dit is eenvoudig recept voor een file. Wat ook een grote oorzaak is, is de gestegen welvaart. Dit is vooral omdat veel mensen en gezinnen zich een auto kunnen veroorloven en die gaan allemaal voor hun werk de snelweg op. ICT Tegenwoordig wordt er veel aan gedaan om files in goede banen te leiden, dat doen ze bij het TIC, het Traffic Information Centre. In de meldkamer van het TIC, in Utrecht is het verschrikkelijk chaotisch. De beeldschermen vertonen tientallen gekleurde stippen. Iedere stip heeft te maken met een elektronische lus, die in het asfalt zit verborgen. De kleur van de stip vertelt de snelheid van het verkeer die over de lus gaat. Als er een file is, gaat er een waarschuwingsknop branden en even daarna verschijnen er groene blokken op de monitor. Door een eenvoudige druk op de knop verschijnt er meer informatie over de file. Na ongeveer 5 minuten kan er een oorzaak worden vastgesteld. Dit hangt af van de verminderde snelheid. Als de snelheid snel is verminderd is er waarschijnlijk sprake van een ongeluk. Het TIC geeft deze informatie weer door aan andere, zoals radio zenders, ANWB, Teletekst, enz. Zo komt iedereen te weten dat er een file is door een ongeluk en wordt iedereen geïnformeerd.
Oplossingen voor het fileprobleem Hier volgen enkele oplossingen voor het file probleem. Carpoolen: Carpoolers rijden met elkaar mee in de auto. Dagelijks zijn dat 770000 Nederlanders, die met elkaar mee rijden naar en van het werk. Vandaar dat het carpoolen handig is tijdens de spits en ook beter is dat het openbaar vervoer. Iedereen die een auto bezit die besluit een met een ander mee te rijden, verkleint de file en is goedkoper uit. De carpooler, zowel chauffeur als medepassagier, heeft minder brandstof en andere autokosten en betaalt minder parkeergeld. Inhaalverbod vrachtwagens: Deze maatregel is sinds juni 1997 ingevoerd en houdt in dat vrachtwagens niet mogen in halen en dus op de linkenbaan moeten blijven. Dit wordt gedaan om de wegcapaciteit beter te benutten. Op de veel wegen, maar niet allemaal, geldt dit niet de hele dag, maar alleen rond de spits. Extra rijstrook in de spits: Dit betekent dat er tijdens de ochtend en de avond spits de vluchtstrook gebruikt mag worden of dat op sommige wegen van een tweebaansweg een driebaansweg wordt gemaakt. Dit gebeurde door een klein gedeelte van de vluchtstrook er bij te pakken. Accijnzen: Ook probeert de overheid het autogebruik te verminderen door gebruik te maken van accijnzen, dit houdt in dat de accijnzen op de autobrandstof omhoog gaan en de motorrijtuigenbelasting omlaag gaan. Hierdoor wordt auto rijden duurder voor mensen die veel rijden per jaar. Men hoopte hiermee het autogebruik terug te dringen, maar dit lukte niet. Iedereen ging gewoon in het buitenland tanken, omdat die niet de hoge accijnzen hebben. Betaalstroken
Bij deze oplossing wordt er een nieuwe rijbaan naast de oude gemaakt. De automobilisten moeten betalen om hier overheen te rijden. Ze kunnen kiezen: betalen en doorrijden of gratis in de file staan. Hierdoor zou het verkeer beter moeten worden verdeeld over de weg en dus minder files ontstaan. Maar als iedereen over de betaalstrook wil zal deze oplossing niet veel helpen: ook op deze strook zal het verkeer vast komen te staan, als er bijvoorbeeld een ongeluk is. Openbaar vervoer: De overheid doet er heel veel voor om mensen te stimuleren om met het openbaarvervoer te gaan. Helaas dat het openbaar vervoer de drukte in de spits nu al niet meer aan kan. Er zijn wel projecten bezig, de Hogesnelheidstrein en de Betuwelijn, ook zijn er plannen om een light-railsystem in de randstad te maken. Hoofdvraag: Wat is de invloed van het vervoer op de ruimtelijke inrichting? Na deze deelvragen kan ik de hoofdvraag beantwoorden. Vervoer Voor vervoer moeten er allerlei voorzieningen worden geplaatst. Bijvoorbeeld: de auto. Die kan niet rijden op een hobbelig onverharde weg. Daarvoor legt men wegen aan. Aangezien dat Nederland nu veel auto’s heeft, moeten die allemaal op een weg. Dit heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting. Waar eerst een bos stond, staat nu een autoweg. Door deze auto’s verandert de ruimtelijke inrichting. Dit voorbeeld kun je ook gebruiken voor Schiphol. Daar moeten vliegvelden worden gebouwd wat ten koste gaat van de natuur. Door onze naam distributie land, moet er veel worden gedaan aan onze infrastructuur. Dit gaat ook weer ten koste van de ruimtelijke inrichting. Wat ook een probleem is voor de ruimtelijke inrichting zijn de snelwegen, die nog steeds niet voldoen aan de eisen van de overheid. Overal zijn files die moeten worden opgelost, waarschijnlijk om weer meer ruimte in gebruik te nemen. Als je dit zo bekijkt zal het snel gedaan zijn met de ruimtelijke inrichting. Openluchtrecreatie Wat daar wel tegenstaat is dat de mens tegenwoordig behoefte heeft om zich buiten te recreëren, wat inhoudt dat er veel natuur moet worden geplaatst. Hier moet zelfs het vervoer rekening mee houden en wordt de ruimtelijke inrichting toch weer behoedt door asfalttering of door andere dingen.
Bron Boeken: · Lesboek blz. 46,47,48,50,51,52, 53,56,106
Internet: · http://www.degeo.nl/_degeo/pagina.asp?pagkey=22191 · http://huiswerk.scholieren.com/werkstukken/verslag.php?verslagid=11031 · http://www.port.rotterdam.nl/eic/algemeen/technis/frames1.htm · www.google.nl · http://huiswerk.scholieren.com/werkstukken/verslag.php?verslagid=11364

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.