Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Overstromingen Banladesh

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 1390 woorden
  • 13 april 2007
  • 35 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
35 keer beoordeeld

Inleiding We hebben gekozen om ons verslag over Bangladesh te doen. Het leek ons heel erg interessant omdat Bangladesh in een paar opzichten veel op Nederland lijkt. Er is in beide landen heel veel water. Maar hoe komt het dat Bangladesh zo vaak overstroomt en Nederland niet. Misschien we door de dijken. Maar als Nederland geen dijken had zou het dan ook ieder jaar overstromen? Of hebben de overstromingen in Bangladesh met veel meer te maken dan dat er alleen veel rivieren zijn? Op al deze vragen zouden wij heel graag een antwoord hebben. We hopen dat we met het maken van dit verslag meer te weten kunnen komen over de overstromingen in Bangladesh. Wat is er gebeurd, waar en wanneer Bangladesh heeft een tropisch klimaat, en ligt net ten zuiden van de kreeftskeerkring. In Bangladesh zijn de winters van oktober tot maart mild en erg droog (de droge moesson). Van maart tot juni Is de zomer. Deze is heel erg heet en vochtig. Daar tussenin, van juni tot oktober valt het regenseizoen, de natte moesson. Eigenlijk is Bangladesh één grote delta. De rivieren de Ganges en de Brahmaputra komen samen in één rivier, de Meghna. De Meghna vertakt in vele andere riviertjes, en mondt dan uit in de Indische Oceaan.
Oorzaak van de waterrampen In de winter is het koel in Bangladesh. Er ligt een hogedrukgebied boven het land. Boven de afgekoelde zee ligt dan een lagedrukgebied. Er stroomt dan droge lucht van het land naar de zee. (zie plaatje.) In de zomer is het precies andersom. Boven de zee ligt een hogedrukgebied, en boven zuid Azië Ligt een lagedrukgebied. Er stroomt dan hele vochtige lucht van de zee naar het land. Als de lucht afkoelt boven Bangladesh gaat het regenen. Doordat Bangladesh erg laag ligt, met veer rivieren, overstromen die rivieren snel. Meestal is dit niet zo heel erg. Het heeft zelf een voordeel, want er komt een laagje modder op de oevers van de rivieren, zodat Bangladesh er vruchtbaar wordt. Maar soms overstroomt Bangladesh echt heel erg. Dijken breken dan door, en steden komen onder water te staan. Dit komt door cyclonen. Cyclonen ontstaan aan het einde van de zomer, als de zee op z’n warmst is. Ze ontstaan boven zee, en trekken dan in noordelijke richting naar Bangladesh. Daar richten ze veel schaden aan. Eenmaal aan land neemt de kracht snel af, waardoor alleen de kust gebieden last hebben van de cycloon. Wat voor soort waterramp? (natuur- of cultuurramp) De oorzaken van de overstromingen in Bangladesh zijn natuurlijke oorzaken. Ze ontstaan door verschillende natuurlijke oorzaken. Dit maakt dat de rampen die in Bangladesh voorkomen natuurrampen zijn. Er spelen ook menselijke factoren. Als Bangladesh meer geld had, zouden ze duiken kunnen aanleggen, en hoger gelegen gebieden. Dit kan helaas niet, waardoor er elke keer als er een grote overstroming komt, weer veel mensen omkomen. De directe schade Meestal met erge regenbuien in Bangladesh is er geen hele erge schade. Het is zelfs goed zoor het land. Met cyclonen in er vaak wel heel erg veel schade. Vooral aan de kust. De ergste overstromingen waren in 1960 en in 1970. Toen overstroomde beide rivieren, de Gangens en de Brahmaputra waardoor er 100.000 mensen omkwamen. In 1970 regende het zelfs zo hard dat ¾ van Bangladesh onder water kwam te staan. Ook in 1991 is Bangladesh weer getroffen door zware overstromingen. Bij deze ramp kwamen maarliefst 150.000 mensen om het leven. Schade op lange termijn De overstromingen laten slib achter die zorgt dat de grond vruchtbaar wordt, maar de overstromingen kunnen ook erg gevaarlijk zijn voor Bangladesh. Voor Bangladesh is het water zijn grootste vriend (vanwege het slib), maar ook meteen de grootste vijand. De mensen in Bangladesh zijn behoorlijk arm (83% moet rondkomen van minder dan 2 dollar per dag). Die hebben geen geld om bijvoorbeeld nieuw vee te kopen als dat verdrinkt of een nieuw huis te bouwen als dat wordt vernietigt, en worden dan dakloos worden of komen om van de honger. Een ander probleem is dat stilstaand (warm) water een broedplaats is voor bacteriën en parasieten. Veel mensen krijgen ziektes als diaree, dengue, malaria en huidaandoeningen. Aan een ziekte als diaree kan iemand in Bangladesh makkelijk overlijden. Daardoor sterven ook in de tijd na de overstroming erg veel mensen. De oogsten kunnen ook verwoest worden door die overstromingen. Waardoor de mensen in Bangladesh honger gaan lijden, en dan sterven er ook weer mensen. Maatregelen op dit moment In Bangladesh zijn zo’n 50 kilometer landinwaarts betonnen schuilhutten gebouwd. Er zijn ook meerdere projecten en organisaties die geld voor Bangladesh inzamelen en hulpverlening geven. Er loopt bijvoorbeeld op het moment een project van GUK (Gana Unnayan Kendra) waarbij mensen worden ingelicht over wat ze moeten doen als er een overstroming komt, en ze bijvoorbeeld te leren hoe ze met een verplaatsbaar kooktoestel gebruikt, of hoe je voorraden opslaat tijdens noodsituaties. Ook probeert GUK de bevolking te helpen om huizen in hooggelegen gebieden te bouwen, ruim duizend gezinnen krijgen hier hulp bij. GUK probeert daarbij vooral vrouwen te betrekken. Vrouwen worden in Bangladesh onderdrukt. GUK probeert om nog minstens 4000 gezinnen vaccins te geven om hun vee te beschermen en speciaal zaaigoed te geven dat tegen extreem nat en een extreem droog klimaat kan. Ook willen ze nog minimaal 6000 mensen inlichtingen geven over rampen en noodsituaties voor 2008.
Maatregelen voor de toekomst Er zijn veel organisaties die zich bezighouden met Bangladesh (NOVIB, brac, GUK) en ook heel veel projecten. Die proberen Bangladesh te helpen verder te ontwikkelen zodat het ooit helemaal op eigen benen kan gaan staan. Het Nijmeegse bedrijf Haskoning heeft bijvoorbeeld al tientallen dijken ontworpen voor Bangladesh. Machines zijn peperduur in Bangladesh, maar arbeidskrachten niet. Via een werk voor voedsel project worden duizenden Bengalen ingezet voor het bouwen van dijken om grote rampen in de toekomst te voorkomen. Toekomst Het is in Bangladesh nu de droge tijd. Er zijn dus nog geen overstromingen geweest dit jaar. Op het moment wordt er in Bangladesh verder gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid in het deltagebied. Bangladesh was daarmee pas nog in het nieuws, want de regering van Bangladesh heeft op 9 maart ’07 een contract van 3,9 miljoen gesloten met DHV. DHV gaat proberen om het deltagebied veiliger te maken (door verbetering dammen etc.). Het project van DHV is een vervolg op een project dat tot 2001 liep en ongeveer hetzelfde deed. Voor de rest lopen er nu in Bangladesh nog een aantal projecten om het onderwijs, de gezondheidszorg, mensenrechten, enzovoort te verbeteren. Afsluiting Voor ik begon met dit project wist ik wel dat Bangladesh vaker was overstroomt, maar niet precies waardoor (dat van de moesson en de cyclonen wist ik niet). Toen ik begon met zoeken naar organisaties die Bangladesh helpen, kwam er echt heel veel tegen. Ik wist niet dat er zoveel organisaties zijn voor het helpen van 1 land. Ik denk dat als Bangladesh een rijk land zou zijn de rampen een stuk minder zouden zijn, omdat er dan hele goede dijken zouden worden gemaakt en dat er veel meer hulp voor de slachtoffers zou zijn vanuit de regering (ziekenhuizen, uitkeringen, hulpverleners). Ik denk dat met goede hulp voor het verbeteren van de dijken en met goede hulp voor de bevolking de rampen in de toekomst wel wat minder zouden kunnen worden. Maar die cyclonen zijn wel een probleem, want die houd je niet buiten de deur met een paar dijken en ze verwoesten alles. Als Nederland geen goede dijken zou hebben, zou het altijd voor de helft onderwater staan en zouden er in natte tijden overstromingen komen. Alleen hier zouden niet allemaal tropische ziektes opduiken, of er zouden geen cyclonen komen die alles verwoesten. Daarmee hebben wij het hier toch een stuk makkelijker (misschien raken er hier wel mensen onderkoeld). Gebruikte bronnen Internet · http://www.hetklokhuis.nl/lees/dossiers/read/dossier_intro.cfm?did=F746988D-2A58-BF62-E33AC49C3EF15214 (verslag over reis naar Bangladesh) · http://nl.wikipedia.org/wiki/Bangladesh (nuttige informatie) · http://home.tiscali.nl/~ajweel/graafchill/water.html (nuttige informatie} · http://www.nieuwsdossier.nl/dossier/1985-05-25/Bangladesh+overstroomd (gebruikt voor dodentallen overstromingen) · www.unicef.org ·
www.caritas.org.au · www.jongeren.woordendaad.nl · www.dfid.gov.uk · www.Cnn.com · www.novib.nl · www.schooltv.nl · www.zeeba.nl · www.plan-belgie.org Atlas · 126-127 K7 L7 · 170-171 E3 E31 Overig · Scriptiepakket voor jongeren vanaf 10 jaar van het centrum voor mondiaal onderwijs.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.