Jongens gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Oplossing file probleem

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 669 woorden
  • 17 april 2002
  • 307 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
307 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij een maatschappelijke studie?

Misschien is een studie Sociologie of Antropologie dan wel iets voor jou! Bij beide opleidingen ga je aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken. Wil jij erachter komen welke bachelor bij jou past? Kom in maart proefstuderen aan de VU.

Meer informatie
Deelvraag 1: Beschrijving van het fileprobleem. Iedere dag zijn er weer tal van files op de Nederlandse snelwegen. Een file is niks anders dan een stilstaande of langzaambewegende rij auto’s. Elke dag staan er een helboel mensen in de file. In de spitsuren, de tijd dat iedereen naar huis gaat of net op weg ergens naartoe is, is het het drukst. Men probeert de file vaak voor te zijn door iets eerder weg te gaan. Deelvraag 2: Verklaring voor het fileprobleem: Er zijn vele verklaringen voor het fileprobleem, een aantal daarvan zullen we o peen rijtje zetten: 1) Er zijn in het algemeen veel teveel auto’s op de weg, door de toegenomen welvaart. 2) Het samenvoegen van grote snelwegen en het invoegen van bijv. twee- naar driebaanswegen. 3) De begin- en eind tijden van de meeste werknemers zijn vrijwel hetzelfde, waardoor rond die uren vaak files ontstaan, deze worden ook wel spitsuren genoemd. 4) Veel mensen wonen te ver van hun werk waardoor ze lange afstanden (over de snelwegen) moeten afleggen. 5) Er zijn in Nederland haast alleen maar twee- in plaats van driebaanswegen. 6) Natuurlijk zijn er ook veel ongelukken, wat vaak ook lange files veroorzaakt. 7) Deze ongelukken veroorzaken niet alleen op de rijbaan waar het ongeluk is gebeurd voor files maar ook op de andere rijbaan. Men is dan vaak nieuwsgierig en let niet meer goed op wat er op de eigen weghelft gebeurd. 8) Ook het slechte weer is een belangrijke oorzaak van het fileprobleem. Het regent veel en dat zorgt voor slechter zicht en gladdere wegen, waardoor men een langere remweg heeft. Maar ook de verblindende zon en sneeuw zorgen voor files. 9) Toerisme is ook een belangrijke oorzaak. Vooral tijdens de schoolvakanties

10) Dan zijn er natuurlijk ook nog de wegwerkzaamheden die vaak zorgen voor extra invoegen en andere opstoppingen. 11) Tenslotte het vracht- en werkverkeer, die langzamer rijden en elkaar vaak inhalen terwijl dat bij wet verboden is. Deelvraag 3: Mogelijke oplossingen voor het fileprobleem: 1) Men mag niet meer dan 1 auto per huishouden, tenzij daar een absolute noodzaak voor is. Dan is een uitzondering mogelijk. 2) Niet iedereen moet rond dezelfde tijden beginnen en eindigen met werken. 3) Men moet dichterbij het werk gaan wonen. Bijv in dezelfde stad/hetzelfde dorp. 4) Er moeten bredere rijbanen komen, meer drie- en vierbaanswegen. 5) Heggen tussen beide rijrichtingen, dan kan men zich alleen bezig houden met de eigen weghelft. 6) Strengere controles en hogere boetes/straffen op overtredingen. 7) Bij slecht weer lagere snelheden en bij zeer slecht weer een rijverbod. 8) Verbeteren van openbaar vervoer. 9) Minder huurauto’s voor het buitenlandse toerisme. 10) Bij wegwerkzaamheden zo minmogelijk weg afzetten. En sneller afmaken. 11) Een aparte rijstrook voor vracht- en werkverkeer. 12) Een absoluut alcohol verbod. 13) Tol heffing. Deelvraag 4: De beste oplossing voor het fileprobleem: Twee van de eerder genoemde mogelijke oplossingen zijn volgens ons de beste oplossingen: Ten eerste het verbeteren van het openbaar vervoer: Dit zal betekenen dat: - Er meer bussen en treinen zullen moeten komen, maar ook ander openbaar vervoer als taxi’s en trams. - Bovendien zullen de kosten om met het openbaar vervoer te gaan moeten dalen. - En moeten de tijden beter aangehouden worden; minder vertragingen, lang genoeg wachten zodat alle passagiers goed kunnen instappen, etc. Dan kan men beter uitrekenen welke bus/trein/tram men hebben moet om alsnog optijd op het werk te zijn en zal het openbaar vervoer aantrekkelijker worden om mee te reizen waardoor men sneller het openbaar vervoer zal verkiezen boven de eigen auto en dan zullen misschien uiteindelijk ook het aantal auto’s per huishouden afnemen. Ten tweede de strengere controles en hogere boetes/straffen: Dit zal betekenen dat: - Men strenger en meer moet gaan controleren met name op het alcoholgebruik en op de snelheidsovertredingen. - Daarbij zullen er hogere boetes moeten worden vergeven en zal sneller het rijbewijs moeten worden ingenomen. Door deze straffen en strengere controles zal men dan worden afgeschrikt en zich nog maal bedenken wat de gevolgen zullen zijn van de wetsovertreding die men anders misschien zou hebben begaan. Door deze reden zou het fileprobleem snel moeten verminderen.

REACTIES

N.

N.

dit werk is duidelijk een herhaling van wat reeds eerder werd aangehaald, doch het file probleem heeft veel eer iets te maken met vlot verkeer dan met de aangehaalde items. indien men het file probleem wil oplossen dient men echter van deze idefix af te stappen en andere manieren te hanteren om dit te vermijden. het is perfect mogelijk de huidige files met minimuum de helft te verminderen door de vlotheid van het verkeer te veranderen en niet door de aangehaalde items, er is een spreekwoord :" wat baat kaars en bril als de uil niet zien wil"


14 jaar geleden

E.

E.

Bedankt heeft me geholpen bij mijn project.

7 jaar geleden

B.

B.

Echt een heel goed idee dank je wel

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.