Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Onderontwikkeling in India

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 1430 woorden
  • 27 oktober 2002
  • 75 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
75 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina
Hoofdvraag: Wat zijn de kenmerken van het ontwikkelingsland India en hoe is het (voort)bestaan van het ontwikkelingsvraagstuk te verklaren? Deelvraag 1: Wat zijn de kenmerken van onderontwikkeling? Een groot kenmerk van onderontwikkeling is armoede. Op de eerste plaats heeft een mens voedsel en beschutting nodig. Met beschutting wordt kleding en behuizing bedoelt. Als je niet aan de eerste levensbehoefte kan voldoen ben je werkelijk arm. In sommige landen is de armoede zo groot dat veel mensen echt honger hebben. Honger is er in twee soorten: kwalitatieve en kwantitatieve honger. Bij kwalitatieve honger krijgen mensen wel voldoende voedsel om de maag te vullen maar de kwaliteit van de voedingsstoffen is niet goed. Het voedsel is te eenzijdig. Kwalitatieve honger kun je ook ondervoeding noemen. Bij kwantitatieve honger is de hoeveelheid voedsel niet genoeg om de maag te vullen. Bij dit geval gaan er mensen dood van de honger. Kwantitatieve honger is vaak het gevolg van een mislukte oogst, langdurige droogte of overstromingen. De menselijke oorzaak is vaak oorlog. Nog een kenmerk van onderontwikkeling is een slechte gezondheidstoestand in een land. Dit staat ook weer in verband met de lage inkomens. Omdat mensen geen geld hebben, hebben ze ook geen zuiver water. Ze wassen zich in het water waar ze ook van drinken. Veel mensen wonen daar in hutten. Zonder wc’s. Het water dient dus ook als riolering. Hieruit begrijp je dat de kans op ziekte erg groot is. De bevolking in ontwikkelingslanden groeit over het algemeen ook sneller dan de bevolking in rijke landen. Dit komt voor een deel door de armoede. De mensen hebben geen geld voor voorbehoedmiddelen. Maar vaak is het zo dat als de mensen wel voorbehoedmiddelen hadden, ze die toch niet zouden gebruiken. Elk kind is een werkkracht. Kinderen zijn nodig om het gezinsinkomen te verhogen. Ook zijn kinderen nodig voor later. Als je te oud bent, moeten je kinderen voor je zorgen. De snelle bevolkingsgroei is dus niet alleen het gevolg van de armoede. Het is ook de oorzaak. Een ontwikkelingsland kent ook vaak veel analfabeten. Dit zijn mensen ouder dan 15 die niet kunnen lezen en schrijven. Kinderen kunnen of mogen niet naar school omdat hun ouders hen verplichten te werken omdat ze anders niet rond kunnen komen. Deelvraag 2: Wat is per kenmerk de positie van India en (ter vergelijking) van Nederland? In India is ook veel armoede. Veel mensen in India wonen in krottenwijken of op straat. In Nederland heeft bijna iedereen wel een goed dak boven zijn hoofd. Ook hebben wij in Nederland elke dag wel wat anders te eten. In India hebben veel mensen kwalitatieve honger. Ze hebben wel genoeg eten maar bijna geen variatie. Dit betekent dat ze een groot eiwitten en mineralen tekort hebben. Dit leidt tot veel ziektes. In de tekst bij deelvraag 1 staat ook dat het de watervoorzieningen in India heel slecht zijn. Men gaat naar het dichtstbijzijnde open water. In Nederland hebben wij leidingwater en vinden wij dit nog gewoon ook. Wij wassen ons ook gewoon in schoon water en in elk huis staat wel 1 of meer wc’s. In Nederland hebben wij een veel minder snelle bevolkingsgroei dan in India. Wij hebben wel genoeg geld voor voorbehoedsmiddelen. Ook zijn kinderen niet nodig om later voor de ouders te zorgen. Bij ons zijn er voorzieningen zoals AOW en pensioen. Nederland heeft maar weinig analfabeten. Een kind is hier tot zijn achttiende leerplichtig en dus kan bijna iedereen hier lezen en schrijven. Er wordt heel goed gecontroleerd of iedereen wel naar school gaat. In India gaat het grootste deel van de kinderen niet naar school maar verricht arbeid tegen een laag inkomen.
Deelvraag 3: Wat precies is het kastensysteem en wat houdt het in? In India is de bevolking verdeelt in allerlei soorten kasten. Je blijft je hele leven in één bepaalde kaste. Je kan dus niet naar een hogere kaste. Elke kaste heeft zijn eigen beroep: wassers, smeden, bakkers enzovoort. Maar je moet niet alleen het beroep kiezen van je kaste, je bent ook verplicht om met iemand van je eigen kaste te trouwen. Ook moet je je houden aan de regels van je kaste. In die regels staan vaak de begrippen ‘rein’ en ‘onrein’. Bepaald soort voedsel is onrein. Maar ook mensen van de laagste kasten zijn onrein. Ze worden ‘onraakbaren’ genoemd. Als iemand van een hogere kaste zo iemand toch per ongeluk aanraakt moet die zich meteen gaan wassen. Maar het kastensysteem wordt niet alleen gekenmerkt door gesloten groepen, het is ook hiërarchisch. Dat betekent dat de ene kaste hoger in de rang is dan de andere. Het kastensysteem is er doordat het grootste deel van de mensen in India Hindoes zijn. Bij het Hindoeïsme gelooft men in reïncarnatie. Dit betekent wedergeboorte. Als je in je vorige leven veel slechte dingen had gedaan, kom je ook in een lage kasten. Als je veel goede dingen had gedaan, word je geboren in een hoge kaste. Dit wordt karma genoemd. Het kastensysteem houdt de ontwikkeling van de individuele mens en de maatschappij dus tegen. Toch zijn er grote steden waar het kastensysteem vervaagt. Niet iedereen kent elkaar daar persoonlijk. Deelvraag 4: Wat is het gevolg van de economische toestand in India voor de kinderen? De economische toestand in India is erg slecht. Dit heeft gevolgen voor heel veel mensen. Maar vooral voor de kinderen. In India is er veel kinderarbeid, dit komt omdat er in India (te) veel mensen wonen en het een erg arm land is. Arme gezinnen proberen zoveel mogelijk kinderen te krijgen omdat dat hun heilige taak is, maar ook omdat die kinderen vanaf hun 3 jaar kunnen werken voor de kost. Maar er zijn ook kinderen die op deze manier proberen te overleven omdat ze geen ouders meer hebben en er niemand verder is die voor hen zorgt. Die kinderen werken bijvoorbeeld in (asbest)mijnen. Het werk wat de kinderen hier moeten doen is zwaar en het kost veel kracht en energie. Ook de gezondheid van de kinderen is er heel slecht aan toe. De kinderen werken heel de dag in zo’n mijn en ze krijgen allemaal giftige stoffen binnen. Veel van die kinderen sterven dan ook vroeg. Ook veel kinderen werken in fabrieken. Daar werken ze zo’n 10 uur per dag onder erg slechte omstandigheden. Ze mogen bijna geen pauze nemen en het werk is zwaar en heel erg vermoeiend. Omdat de kinderen meestal nog heel jong zijn en ze steeds zitten of staan in dezelfde houding, raken veel van hen misvormt. Ook hebben de kinderen vanwege het vele lawaai vaak een gehoorafwijking. Het grootste deel van de werkende kinderen zij meisjes. Dit komt doordat meisjes toch uitgehuwelijkt worden en het dus niet zo belangrijk is dat ze naar school gaan, om later een goed inkomen te kunnen verdienen. Een goed alternatief is dus werken. Voor jongens ligt dit nog iets anders. Zij gaan iets vaker naar school, ook al is het percentage dat naar school gaat nog altijd laag. Van de jongens gaat tweederde naar school en van de meisjes slechts de helft. Extra informatie: Behalve het kastensysteem heeft India ook nog een andere vorm van ongelijkheid. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen staan altijd lager dan de man. Volgens het hindoeïsme moet de man zijn vrouw aanbidden als een god. Als er een kind wordt geboren, willen de ouders altijd het liefst dat het een jongen is. Hiervoor zijn drie redenen; Je hoeft een jongen geen bruidsschat mee te geven, ze zijn sterker en ze kunnen bij je overlijden de brandstapel aansteken. Zuid Azië wordt heel duidelijk begrenst. Aan de noordkant het Himalaya-gebergte en aan de zuidkant door het water van de Indische Oceaan. India is een heel complex land. De natuur telt heel veel verschillende gebieden. Van tropische regenwouden tot met sneeuw bedekte bergtoppen. Het is dus ook het land van tropische wervelstromen, lange droogteperiodes en verwoestende overstromingen. Op India ligt ook nog eens een grote breuklijn Hierdoor zijn er al veel aardbevingen geweest. Zoals al gezegd is er in India sprake van een enorme mensenmassa. De grote bevolking is onderverdeelt in honderden volken. De meeste volken hebben een eigen taal en ook vaak eigen regels. Dit zorgt ook weer voor veel tegenstellingen. Antwoord op de hoofdvraag: De kenmerken van India zijn: - Het land heeft een grote bevolking met een hoog geboortecijfer; - De Indiase maatschappij is verdeelt in kasten; - Er is armoede en kwantitatieve honger; - Er zijn veel analfabeten; - Er is veel kinderarbeid; - Laag BNP per hoofd; - Het land telt veel verschillende gebieden; - Er is een complexe maatschappij

REACTIES

R.

R.

Hoi Marlies,

heel erg bedankt voor je werkstuk ik heb er een 8,5 voor gehaald.

-x- roos

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.