Milieuvervuiling

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 2434 woorden
  • 19 mei 2003
  • 1154 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
1154 keer beoordeeld

1. Inleiding We hebben een aardbol waarop we met z’n allen leven en die kan niet zomaar vervangen worden. Wanneer wij slecht voor de natuur en het milieu zorgen kunnen we zelf, of later onze kinderen en kleinkinderen, in de problemen komen. Dan zijn er bijvoorbeeld te veel bomen omgehakt of is het water en de lucht vervuilt. We kunnen dan niet meer gezond leven. De aarde is onze voorraadkamer en levert alles dat we nodig hebben. We moeten voorkomen dat de aarde geen voorraden meer heeft en het onze rommelkamer wordt. Het is toch niet prettig om tussen troep te moeten leven? Denk je eens in dat je eerst allerlei vieze rommel op moet ruimen voordat je bij je bed kunt komen! Er leven nu al veel dieren tussen het afval van de mens. Zoals vissen, mensen dumpen hun afval gemakkelijk in de zee of sloot terwijl er gewoon dieren leven. Er gaan dieren door omdat ze onder de olie zitten en veel kinderen in industriegebieden hebben last met adem halen door alle vieze rook die ze in moeten ademen. We moeten hier samen iets aan doen, voor het te laat is! Er zijn om precies te zijn drie verschillende soorten milieuvervuiling.  Luchtvervuiling  Watervervuiling  Grondvervuiling
Over deze soorten vervuilingen ga ik verder in mijn werkstuk meer vertellen. Over de hele wereld is er milieuvervuiling. Deze vervuiling komt voornamelijk door de mens. Als milieuvervuiling uit de hand zou lopen, zou dit wel eens heel schadelijk voor mens en dier kunnen zijn, daarom moeten we samen voor een schoon en beter milieu zorgen. Maar dit is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Mensen willen toch liever met de auto rijden dan op de fiets stappen. Want tijd is kostbaar, en als je een kwartiertje langer moet fietsen dan vijf minuten in de auto zitten is dat pure tijdverspilling.
2. Luchtvervuiling Lucht is een zeer belangrijk iets. Zonder lucht kan men niet leven. Luchtvervuiling bestaat al een lange tijd. Vroeger, toen de meeste huizen nog kolenkachels hadden, kwam er zoveel roet in de lucht dat de gebouwen zwart werden. Tegenwoordig zijn er andere oorzaken: producten die bij gebruik opstijgende chemicaliën verspreiden en huishoudelijk afval waar bij verbranding giftige stoffen vrijkomen. De belangrijkste bronnen van luchtvervuiling zijn de fossiele brandstoffen, als steenkool, olie en aardgas. Fabrieken, auto’s vliegtuigen, treinen etc. Ze vervuilen allemaal de lucht. De een meer dan de ander. Hieronder staat een tabel van vervuiling per kilogram brandstof per bepaald vervoersmiddel. In fabrieken worden producten gemaakt, zo komen er bij het maken allerlei schadelijke stoffen vrij. Al deze schadelijke stoffen komen zonder pardon in de lucht terecht. Niemand die er nog naar omkijkt dat deze gassen misschien nog wel eens gevaarlijk
zouden kunnen zijn voor de natuur, of zelf de mens. Ook auto’s zorgen voor een groot deel voor de milieuvervuiling. Kijk maar eens naar de uitlaatgassen. Eigenlijk denk je er nooit bij na, maar telkens als je met de auto rijdt komen er heel veel schadelijke stoffen vrij. Maar niet alleen de fabrieken en auto’s zorgen voor de luchtvervuiling. Mensen die roken doen er ook aan mee. Misschien niet zo bewust omdat er op deze manier nooit naar roken wordt gekeken, maar het is zeker een manier van milieuvervuiling. Straks krijgen we nog van dit soort affiches zoals hierboven. De lucht zal op een moment zo vervuild zijn dat het ook niet meer uitmaakt of je rookt of niet. Er moet natuurlijk nagedacht worden over oplossingen wat luchtvervuiling betreft. Het is niet zo gemakkelijk om dit zomaar te doen. Op elke schoorsteen van fabrieken zou een filter moeten komen om de schadelijk deeltjes niet zo gauw in de lucht te laten komen. De mens zou minder gebruik moeten maken van auto’s en meer op de fiets moeten gaan, of zouden beter gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Nog beter zou zijn om de mens in auto’s te laten rijden die op licht energie of op elektriciteit rijden, maar een nadeel hiervan is dat het voor geen mens te betalen is. Bij licht energie heb je dan ook nog dat als er geen zon is, dat dan misschien veel auto’s niet zouden kunnen rijden. De mens kan zelf ook wat dingen doen om de luchtvervuiling te verminderen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede isolatie in huis, zodat je minder hoeft te stoken om het warm te krijgen in huis. Bij verbranding is er immers wel een uitstoot van slechte lucht, zo zou dat beperkt kunnen worden. Deze oplossingen zouden natuurlijk wel wereldwijd toegepast moeten worden, maar dat is ook weer een groot probleem, China en de VS zijn wereldwijd de grootste vervuilers, en daar is niet snel beterschap op komst. China heeft in totaal meer dan 200 elektriciteitscentrales op kolen. Slechts vier doen er iets aan om de lucht de zuiveren, dat is dus lang niet genoeg, en helpt eigenlijk niets. 3. Watervervuiling Water gebruikt iedereen overal bij, een wereld zonder water is niet voor te stellen. Toch vervuilen mensen water, en niet zo’n beetje ook. Over de hele aarde is er ongeveer 1.5 miljard kubieke kilometer water, waarvan 30 miljoen kubieke kilometer vast ligt in gletsjers en sneeuw. Zo’n 100 kubieke kilometer is maar geschikt voor het leven op land. Jammer genoeg wordt het kleine beetje water dat nog bruikbaar is ook vervuild. De klachten over vies water begonnen zo’n duizend jaar geleden. Toen mensen hennep in water lieten weken om de vezels te bevorderen. Die vezels werden gebruikt om touw van te maken. Het weekwater stonk en was gevaarlijk. Nu hebben we nog steeds last van watervervuiling. Als water eenmaal gebruikt is, verdwijnt het niet zomaar. Het komt terug in de natuurlijke water kringloop. Gebruikt water is vaak vervuild door afval van fabrieken, boerderijen en woonhuizen. Dat afval kan schade toebrengen aan dieren en planten die in het water leven, en het kan op deze manier ziektes veroorzaken. In de rijkste landen is watervervuiling wel een probleem, maar er zijn strenge maatregelen om de vervuiling te beperken. In armere landen neemt de vervuiling toe en is het moeilijk schoon water te vinden. Sommige chemische afvalstoffen die in het water terecht zijn gekomen, lossen op zonder enig zichtbaar spoor achter te laten in het water, zodat vervuiling moeilijk te beheersen is. Olieraffinaderijen en krachtcentrales gebruiken koud water om de verbrandingsovens af te laten koelen, en het heet geworden water lozen ze in rivieren. Soms zinkt er een schip met olie aan boort, dat dan in zee terechtkomt. Vaak ruimen vrijwilligers de troep op en helpen de dieren die onder de olie zitten. Als een vogel te lang olie op zich heeft zitten gaat hij dood, want hij kan het moeilijk warm houden en kan niet vliegen omdat zijn vleugels door de olie aan elkaar geplakt zitten. De oplossing voor watervervuiling zou kunnen zijn om geen afval en oliën meer te stortten in de zee of ander soort water. Zo zou het water veel schoner zijn, en het zuiveren van water zou veel gemakkelijker gaan. 4. Grondvervuiling Er zijn twee soorten grondvervuiling: bovengrondse en ondergrondse. Bovengrondse is goed zichtbaar, en ondergrondse niet. De mens heeft voor deze vervuiling gezorgd, door de moeite niet te nemen naar de afvalbak te lopen of het bij zich te houden. Het ligt niet alleen op de grond, het zit er ook in. Als je zou graven zou je allemaal halfverteerd afval tegen kunnen komen. De snelste manier om van afval en giftige stoffen af te komen is, ze verbranden of in een gat in de grond dumpen. De verschillende lagen afval in de grond worden afgedekt met stevig plastic of veel zand en klei. De grond waarin het begraven wordt, word gebruikt als park of sportcomplex, of iets anders waar ze de ruimte onder de grond niet echt nodig hebben. Als het veel geregend heeft, kan het grondwater vergiftigd worden. Als het grondwater doorstroomt kan het landbouwgewassen vergiftigen en verwoesten. Oplossingen voor grondvervuiling zijn niet zo heel ingewikkeld, maar er zijn weinig mensen die er zin in hebben. Als je zelf gewoon je spullen in een prullenbak gooit, schiet dat al heel veel op. Er zouden ook meer stortplaatsen moeten komen. Maar ze moeten wel verkleind worden. Dat kan door geselecteerde ophaling, wat in de meeste gemeentes ook wel gebeurt. In de kleine Vlaamse gemeente Rumst is sinds het begin van de gescheiden ophaling het restafval verminderd met 60 %!!!! Zoals in de tabel hieronder wordt laten zien. Ook zou er meer aan de verpakking van bepaalde levensmiddelen moeten worden gedacht. Sommige levensmiddelen zijn zo dubbel ingepakt, dat het nut van de hele verpakking weg is en alleen maar voor meer restafval zorgt! 5. Gevolgen De gevolgen van milieuvervuiling voor de maatschappij zijn erg groot. De gevolgen voor de maatschappij zijn dat er veel mensen ernstig ziek zouden kunnen worden, en ze uiteindelijk dood gaan. Zo zal onze maatschappij al kleiner worden. Jonge mensen zullen ook aangetast worden door de vervuiling, en hun kinderen kunnen daarom ook ongezonder worden. OP den duur hebben we een maatschappij waar alleen nog maar zwakke mensen in leven, die niet lang te leven hebben omdat hun milieu zo ongelooflijk vervuild is. De gevolgen voor de productie en verkoop zijn ook groot. Mensen willen niet met kapjes op hun mond lopen, maar willen ook geen vergiftigd voedsel kopen. De verkoop gaat daardoor achteruit. Maar de dingen die aan het buitenland verkocht zou worden, verkopen ze ook minder snel, de mensen uit het buitenland willen wel dat hun producten van goede kwaliteit zijn. Zo zal er minder in ons land gekocht worden. Op deze manier gaan bedrijven failliet. Dan zullen er mensen ontslagen moeten worden. Deze mensen zullen aan het werk proberen te komen, maar dat zal ze nooit allemaal weer lukken. De overheid zal dan uitkeringen moeten betalen. Dit is allemaal wel een beetje dramatisch zo, maar in het ergste geval zou het zo kunnen gaan natuurlijk! Het is wel duidelijk dat dit absoluut rampzalig zou zijn! Daarom moet er nu wat gedaan worden, om te zorgen dat de mensen later gezond en welvarend kunnen leven.
6. Oplossingen Oplossingen vinden zijn altijd moeilijk omdat je niet wilt dat de ene oplossing iemand of iets anders lastig valt. Het beste dat je kunt doen is het probleem bij de oorzaak aanpakken. Omdat dit niet altijd kan, zou het probleem verminderen ook een goed begin zijn. Mensen consumeren veel, wat voor een hoop afval zorgt. Maar een hoop van dat afval valt te recyclen. Er moeten dan wel vanuit de gemeente van een plaats, plaatsen komen waar gescheiden afval verzamelt kan worden. Als dat gebeurt zou de afvalhoop al wel kleiner worden. Zelf kan je ook aan recycling doen, door bijvoorbeeld een drinkfles mee naar school te nemen, en deze te vullen met drinken uit een pak of fles, in plaats van elke dag weer een nieuw pakje. Verder kan je hier nog aan denken: - Zoek uit waar het plaatselijke recyclagecentrum is, en maak er gebruik van. - Doe je lunch in een trommel, in plaats van een zakje of folie. - Gebruik een flesje en vul hem steeds opnieuw. - Gooit nooit afval in zee of rivieren - Gooi nooit afval op straat. 7. Andere milieuproblemen Natuurlijk zijn vervuilingen van de natuur niet het enige waar we ons nu druk om moeten maken. Er zijn heel veel problemen in de natuur waar we aan moeten denken en rekening mee moeten houden. Overstromingen Elke week is er wel ergens een overstroming ter wereld. Overstromingen verwoesten oogsten en brengen ziektes met zich mee. Maar ze kunnen ook nuttig zijn. In tropische landen, zoals Bangladesh, verspreiden moessonoverstromingen slib dat de akkers vruchtbaar maakt. Moessonoverstromingen zijn overstromingen in landen rond de evenaar. Die landen kennen natte en droge seizoenen, in plaats van koude en warme. In Zuid-Azië begint het natte seizoen, of de moesson, met zware onweersbuien, waarbij op één dag meer dan dertig centimeter regen kan vallen. Deze stortbuien maken het moeilijk zich te verplaatsen, vooral in laaggelegen gebieden, waar het water langzaam zakt. DE meeste overstromingen zijn echter schadelijk en de gevolgen worden steeds ernstiger. Dat komt doordat er steeds meer mensen wonen in gebieden die vatbaar zijn voor overstromingen. Ook het veranderende wereldklimaat is een oorzaak. Overstromingen waren tussen 1986 en 1995 verantwoordelijk voor de helft van de slachtoffers bij natuurrampen.
El Niño De westkust van Zuid-Amerika is normaal één van de droogste plekken op aarde, maar elke drie of vier jaar verandert het weerpatroon. De zee wordt warmer, vissen verdwijnen en grillige stormen veroorzaken modderstromen, die huizen mee kunnen wegspoelen. Deze verstoring, El Niño, maakt een deel uit van de natuurlijke kringloop. Zure regen Wanneer steenkool of aardolie wordt verbrand, komt er zwaveldioxide vrij, een erg zuur gas. In de atmosfeer lost dit op in waterdruppels en veroorzaakt zure regen, waardoor bomen ziek worden en sterven. Zure regen tast ook het leven in meren en rivieren aan en vreet aan stenen gebouwen. Moderne krachtcentrales hebben zuiveringssystemen die de rook zuiveren, maar auto’s niet. Ozongas Aan de grond is het een gevaarlijk gas, maar in de lucht vormt het een schild, dat ons beschermt tegen het ultraviolette licht van de zon. De ozonlaag is aangetast door de CFK’s, dat zijn chemicaliën die werden gebruikt in spuitbussen, koelkasten en plastic verpakkingen. In 1987 is het internationaal verboden geworden om het gas nog te gebruiken. Maar de schade die CFK’s aan de ozonlaag toebrengen zal op z’n vroegst in 2050 volledig hersteld zijn. Sommige CFK’s hebben meer dan 100 jaar nodig om te verdwijnen.
8. Mijn eigen mening Ik vind zelf dat we dit probleem aan moeten pakken want als we dit niet doen, zal het op een dag mis gaan. Meestal moet er eerst iets goed fout gaan voordat er ergens iets aan gedaan wordt. Laten we dat deze keer is omdraaien: voordat er iets fout gaat, zorgen dat er straks niks meer fout kan gaan. De overheid moet fabrieken die een zuivering hebben op hun schoorsteen geld moeten geven als beloning. Om het zo aantrekkelijker te maken voor andere fabrieken dit ook te doen. Zo zou de overheid veel kunnen doen. Meer prullenbakken plaatsen, en plaatsen waar je gescheiden afval kan brengen. Als iedereen zijn rotzooi in prullenbakken gooit, of bij zich houdt zal het allemaal ook al een hoop schelen. Want je moet altijd onthouden: een beter milieu begint bij jezelf. Bronvermelding http://www.duitslandweb.nl
http://www.antenna.nl
http://users.skynet.be
http://www.proauto.nl
http://www.scholieren.com
http://www.van-nie.com
http://www.proto.nl
http://www.healt.no.nl
http://www.vvtb.nl
http://www.nlto.nl

REACTIES

J.

J.

wohh dit is echt een super werk stuk! allen let volgende keer op je Nl dat is erg slecht.

13 jaar geleden

D.

D.

Dankje,voor informatie groetjes Danny & Aryan

11 jaar geleden

I.

I.

best veel info maar let op je nederlands

11 jaar geleden

D.

D.

Wow dit is echt een hele goede samenvatting ik heb er echt wat aan gehad.

11 jaar geleden

E.

E.

dit vindt ik super wat wil j nog meer je krijgt zoveel informati zoals j nodig hebt

10 jaar geleden

C.

C.

wat is de belangrijkste oorzaak van milieuvervuiling ?

10 jaar geleden

B.

B.

ik vond het een heel goed werkstuk, en ik heb er heel veel aan gehad!!!!
Benji

10 jaar geleden

N.

N.

Heel goed gemaakt maar inderdaad let op je nederlands

9 jaar geleden

I.

I.

heey!

dit is echt supergoed!
net wat ik nodig had!
ik wil het doorgeven aan iedereen en ik wist niet hoe ik het moest zeggen. met dit kom ik heel ver!

9 jaar geleden

F.

F.

Hallo, ik zou graag willen weten welke soorten watervuilingen er zijn. weet jij dat?

8 jaar geleden

E.

E.

ik snap het niet

8 jaar geleden

K.

K.

misschien kan je er ook iets in voorlaten komen over wat er met de dieren gebeurd bij milieuvervuiling.

7 jaar geleden

A.

A.

Het is echt en interessant werkstuk en leerzaam
(veel gebruikt)

7 jaar geleden

L.

L.

echt super fijn ik doe mijn werkstuk ook over milleu vervuiling ik was de hele tijd aan het zoeken maar nu heb ik het eindelijk dit werkstuk is een dikke 10 waard

6 jaar geleden

J.

J.

sorry dat ik een een heb gegeven.
dat ging perongelijk
het is een super werkstuk!!!!!

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.