Milieugebruiksruimte in Nederland en Nigeria

Beoordeling 4.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 927 woorden
  • 23 september 2001
  • 166 keer beoordeeld
Cijfer 4.6
166 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Hoofdvraag: Op welke manier kan men in een land op een zo duurzaam mogelijke manier met de milieugebruiksruimte omgaan?

Deelvraag 1: Wat is de omvang van de milieugebruiksruimte?

Nederland

Beschikbaarheid van water

In Nederland is voldoende water aanwezig, maar we verbruiken zoveel drink- en industriewater dat we waarschijnlijk over een aantal jaren te maken krijgen met verdroging.

Vruchtbaarheid van de landbouwgrond

In Nederland is de vruchtbaarheid erg groot. Op de meeste plaatsen in Nederland is de grond vruchtbaar tot zeer vruchtbaar. Toch is de vraag naar landbouwproducten groter dan we kunnen produceren.

Energiebronnen.

Nederland kent weinig energiebronnen. Er is in Nederland nog redelijk wat aardgas en een klein beetje olie. Veel aardolie halen we uit het Midden-Oosten. Uit aardolie wordt overigens ook de meeste energieproductie gehaald. Nederland zal nooit alles uit eigen land kunnen halen.

Beschikbaarheid van grondstoffen.

In Nederland zijn de grondstoffen zeer beperkt. Nederland heeft alleen een klein beetje steenzout, klei, zand en grind. De overige grondstoffen halen we meestal uit het buitenland.

Beschikbare oppervlakte voor menselijke activiteiten.

In Nederland is weinig ruimte voor menselijke activiteiten. Nederland is een klein land met een grote bevolking. De bevolkingsdichtheid is buiten de randstad kleiner dan binnen de randstad.

Nigeria

Energiebronnen

Aardolie heeft Nigeria genoeg. Nigeria beschikt over Afrika 's belangrijkste olievoorraden. Ook heeft het land aardgas reserves die tweemaal zo groot zijn als die van Nederland. Het gas wordt voor een klein deel gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Maar het overgrote deel wordt verbrand als afvalproduct van de oliewinning.

Beschikbaarheid van grondstoffen

Nigeria heeft redelijk wat grondstoffen, hierbij moet je denken aan steenkool, ijzererts, uranium, lood, tin, kali, marmer en een aantal andere delfstoffen. Dit zijn de stoffen die in winbare hoeveelheden voorkomen. Door de grote vraag naar aardolie zijn sommige steenkoolmijnen stil gelegd. De steenkool kan in de toekomst misschien weer bijdrage leveren, want het is wel van goede kwaliteit.

Beschikbare oppervlakte voor menselijke activiteiten

Het lijkt of Nigeria nog genoeg ruimte heeft. Maar in de toekomst zal men rekening moeten houden met de kwetsbaarheid van ecosystemen.

Beschikbaarheid van water

De beschikbaarheid van water is in Nigeria van gebied tot gebied verschillend. Zo valt er in het zuiden van Nigeria genoeg neerslag om in de zoetwaterbehoefte van de mens en de natuur te voorzien. In het midden en het noorden is de neerslag wat minder. Ook neemt de betrouwbaarheid van de neerslag noordwaarts af.

Vruchtbaarheid van de landbouwgrond

In Nigeria is de bodemvruchtbaarheid niet zo goed, omdat het tropisch regenwoud is gekapt. Hierdoor begon het uitspoelings- en uitlogingsproces en toen nam de vruchtbaarheid snel af. Er zijn twee soorten bodems die iets vruchtbaarder zijn, dit zijn bodems die regelmatig worden overstroomt met rivierwater en bodems die zijn gevormd uit metamorfe (= omgesmolten uit hoge druk en temperatuur) gesteenten. Deze bodems komen voor in het noorden, zuidwesten en het oosten. Al met al is het land geschikt voor uiteenlopende vormen van landbouw.

Deelvraag 2: Uit welke natuurlijke hulpbronnen bestaat de milieugebruiksruimte?

Nederland

De natuurlijke hulpbronnen van Nederland zijn: water, landbouwgrond, aardgas, (beetje) aardolie, steenzout, klei, zand en grind.

Nigeria

De natuurlijke hulpbronnen van Nigeria zijn: water, landbouwgrond, aardolie, aardgas, steenkool, ijzererts, uranium, lood, tin, kali, marmer, en in kleine hoeveelheden nog een paar andere delfstoffen.

Deelvraag 3 : Welke problemen doen zich met betrekking tot de milieugebruiksruimte voor ?

Nederland

Beschikbaarheid van water: Nederland heeft te maken met verdroging, dit komt niet omdat er niet genoeg neerslag valt, maar omdat Nederland te veel verbruikt. Bodemvruchtbaarheid: Er doen zich in Nederland geen problemen voor wat betreft de bodemvruchtbaarheid, het overgrote deel van de Nederlandse grond is erg vruchtbaar. Energiebronnen: Nederland heeft maar weinig energiebronnen, alleen aardgas en een beetje aardolie. Toch heeft Nederland nog geen problemen omdat ze de nodige energie wel importeren uit andere landen. Dit kan in de toekomst echter wel problemen geven, als de voorraden opraken, want Nederland zal nooit zelfvoorzienend kunnen zijn. Beschikbaarheid van grondstoffen: Het probleem is dat Nederland weinig grondstoffen heeft, alleen een beetje steenzout, zand, klei en grind. Beschikbare oppervlakte voor menselijke activiteiten: Nederland heeft niet erg veel ruimte voor menselijke activiteiten, dit komt door de kleine oppervlakte en grote bevolking, toch zijn er delen in Nederland waar meer ruimte is.

Nigeria

Beschikbaarheid van water: De beschikbaarheid van water is in Nigeria erg verschillend, in het zuiden is het voldoende terwijl het in het midden en noorden iets minder is. Het grootste probleem is dat de neerslag in het noorden erg onbetrouwbaar is. Bodemvruchtbaarheid: Het probleem is dat in sommige delen van Nigeria de vruchtbaarheid erg laag is, dit geldt vooral voor gebieden waar het tropisch regenwoud gekapt is. Energiebronnen: Energiebronnen zijn voor Nigeria geen probleem, deze zijn er genoeg. Nigeria beschikt zelfs over de belangrijkste olievoorraden van Afrika. Beschikbaarheid van grondstoffen: Ook heeft Nigeria voldoende grondstoffen, deze factor levert dus ook geen problemen op. Beschikbare oppervlakte voor menselijke activiteiten: Op dit moment levert dit nog geen problemen op, maar men zal in toenemende mate rekening moeten houden met de kwetsbaarheid van ecosystemen.

Deelvraag 4: Welke maatregelen (kunnen) worden genomen om deze problemen op te lossen?

Nederland

Bij Nederland proberen ze te bezuinigen op water, energiebronnen en grondstoffen. Met de ruimte in Nederland proberen ze alles zoveel mogelijk op elkaar te bouwen, maar dat helpt niet echt. Volgens ons moeten ze iets strengere maatregelen nemen.

Nigeria

Nigeria is een arm land en het is daarom ook moeilijk om maatregelen te treffen, want overal is geld voor nodig. Bij het water ligt het puur aan het weer, dus dat is gokken. De regering probeert het kappen van de regenwouden te stoppen, maar dat wil nog niet echt lukken.

REACTIES

F.

F.

Hallo!

Ik had een vraagje, kun je mij nog meer informatie geven over nigeria of welke sites ik veel info kan vinden (niet in het engels) Je kunt me die info mailen!

MVG
FIKRIA

20 jaar geleden

L.

L.

ik vind dit geen goed werkstuk want ze geven helemaal geen informatie over milieuproblemen en daar zit ik al de hele tijd naar te ZOEKEN!!!! ik vind het geen goed werkstuk.............

groeten lucherdien

18 jaar geleden

S.

S.

Ik wilde je graag effe vragen waar je de bronnen vandaan hebt gehaald ltr sander

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.