Migratie in de VS

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 1368 woorden
  • 30 maart 2004
  • 69 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
69 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Inleiding Dit verslag gaat over de migratie is de Verenigde Staten. De mensen verhuizen soms van de ene staat naar de andere staat. Het doel is meer te weten komen over de binnenlandse migratie in de VS. In dit verslag komt antwoord op de volgende vragen: Deelvraag 1: Wat zijn de Snow- en Sunbelt? Deelvraag 2: Hoe zijn de migranten verdeeld over de Verenigde Staten en hoe is dat te verklaren? Deelvraag 3: Hoe verklaar je de binnenlandse migratie in de VS? Deelvraag 4: Wat vind men van de binnenlandse migratie? Hoofdvraag: Wat is na 1980 het patroon in de binnenlandse migratie van de VS en hoe kun je dat patroon verklaren? Deelvraag 1
Wat zijn de Snow-en Sunbelt?

Met de Snowbelt wordt het noordoosten van de Verenigde Staten bedoeld. Snowbelts komen voor in de noordelijke staten. Ze komen daar voor omdat daar eerst allemaal fabrieken stonden en alle migranten daarheen kwamen. Dat is nu allemaal oud en verlaten. De naam Snow Belt is aan die staten gegeven omdat het vooral ‘s winters heel koud is. Het was altijd het vestigingsgebied voor migranten. Sinds de jaren zestig is er een negatief migratiesaldo. Er trekken veel mensen weg. Zij trekken naar de Sunbelt.

Sunbelts komen vooral voor in Florida, Arizona, Nevada en Califorië. Het bevindt zich daar omdat het juist daar warm en zonnig is. Sunbelts komen dus voor in gebieden met een zonnig klimaat. Daar zijn veel lichte industrie en bedrijven in de dienstensector. Het is daar zonnig en er is een groot stedelijk centrum met universiteiten. Ook behoren de woestijnen tot de Sunbelt. In dit gedeelte van de Verenigde Staten groeit de bevolking het snelst. Deelvraag 2
Hoe zijn de migranten verdeeld over de Verenigde Staten en hoe is dat te verklaren?

Als je naar de verdeling van de migranten in de Verenigde Staten kijkt zie je dat er niet zo veel mensen naar het noordoosten van de Verenigde Staten verhuizen. De meeste mensen die migreren, verhuizen naar het zuiden en het westen. De verdeling van de migranten is als volgt verdeeld:

Van 1980 tot 1990 was het binnenlandse migratiesaldo in het noordoosten negatief. Maar dit was in het middenwesten ook het geval. In het westen en in het zuiden was het migratiesaldo daarentegen positief. Per jaar migreerden er wel meer dan 100.000 mensen naar het westen en het zuiden. Maar tussen 1990 en 1995 was dit anders. Het noordoosten was het enige gebied dat nog een negatief aantal binnenlandse migranten had, want het middenwesten kreeg ook een een positief migratiesaldo. Het zuiden bleef 100.000 migranten per jaar krijgen. Maar het aantal migranten in het westen van de Verenigde Staten is gedaalt in tegenstelling tot 1980 tot 1990, tot minder dan 100.000 migranten per jaar.

Maar je kan ook naar het aantal binnenlandse migranten per staat kijken. Als je kijkt naar de staten met een negatief migratiesaldo zie je dat dat er drie zijn. Californië, New-York en Illinois. In die staten was het migratiesaldo van 1995 tot 1996 minder dan –0,5%. In Nevada, Colorado, Arizona, North Carolina en Georgia is het migratiesaldo het hoogst, namelijk meer dan 1 %. Dat hoge migratiesaldo is te verklaren doordat de enorme instroom van migranten uit Latijns-Amerika voor een stedelijke crisis in Californië zorgde. Vele, vooral rijkere en oudere Amerikanen ontvluchten de Californische steden en vestigden zich in nabijgelegen staten als Nevada en Arizona. Uit New York gaan veel mensen weg, de belangrijkste reden hiervan is onder andere omdat de winters erg koud zijn, er valt veel sneeuw en de fabrieken raken verouderd en krijgen grote concurrentie, waardoor ze moeten sluiten en de mensen hun baan verliezen . Deelvraag 3
Hoe verklaar de binnenlandse migratie in de Verenigde Staten?
Veel hoger opgeleide jongeren verhuizen vaak naar plekken waar welvaart, ruimte, vrijheid en een goed klimaat is. Een voorbeeld hiervan is de “Sun Belt”, dit is een bijnaam voor het zon overgoten zuiden en westen van de Verenigde Staten. Dit gebied is voor bedrijven in de lichte industrie en de dienstsector de ideale plek, omdat zij weinig of zelfs helemaal geen grondstoffen nodig hebben en ze zich daarom kunnen vestigen waar ze willen. De locaties liggen vaak in een mooie omgeving met zee, bergen en prachtige huizen, een zonnig klimaat en een groot stedelijk centrum en universiteiten. Een andere reden waarom mensen migreren is dat ze geen werk hebben. Ze moeten daarom wel verhuizen. Vooral in het noordoosten van de Verenigde Staten zijn veel oude belangrijke industriegebieden. Veel migranten vestigden zich daar. Maar sinds de jaren 60 is het migratiesaldo (het verschil tussen vertrek en vestiging) negatief. Dit komt door doordat de fabrieken verouderd raakten en hevig beconcurreerd werden door Japan, Europa en lageloonlanden in Zuidoost-Azië. Dit was de economische reden om weg te gaan. Er was ook een sociale reden: na de verhuizing van de blanken naar de edgecity’s (voorsteden), verpauperden de zwarte woonwijken waardoor er in de jaren zestig zelfs gewelddadige rassenrellen uitbraken. Bovendien is het klimaat er slecht: de winters zijn koud. Maar door stadsvernieuwingen en nieuwe werkgelegenheid blijft deze “Snow Belt” met New York als zakelijk en Washington als politiek centrum voorlopig het kloppende hart van de Verenigde Staten. Oudere mensen gaan vooral naar plekken waar het klimaat goed is. Of er werk is maakt voor hen niet meer uit, omdat ze toch gepensioneerd zijn. Een voorbeeld is Sun City, in Arizona. Het is een rustige veilige woonomgeving waar ze kunnen golven, tennissen, zwemmen of joggen en het klimaat is erg goed. Ook de staten Florida en Nevada zijn populaire pensioenoorden.

Jongere mensen verhuizen dus vooral om economische redenen, gepensioneerden kiezen voor een gebied met een goed klimaat. Deelvraag 4
Wat vind men van de binnenlandse migratie?

Ik vind dat de VS een mooi land is. Je kunt er goed migreren, doordat er goede autowegen zijn, en ook zijn er goede verhuisbedrijven waarmee je zelfs over de hele wereld kunt verhuizen, waaronder “Mayflower”. En omdat er één taal gesproken wordt (Engels). En omdat er overal een herkenbare omgeving is met dezelfde MacDonalds, Burger Kings, Pizza Hut, Sears, Barnes & Noble etc.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Ik vind dat de VS een mooi land is. Je kunt er goed migreren, doordat er goede autowegen zijn, en ook zijn er goede verhuisbedrijven waarmee je zelfs over de hele wereld kunt verhuizen, waaronder “Mayflower”. En omdat er één taal gesproken wordt (Engels). En omdat er overal een herkenbare omgeving is met dezelfde MacDonalds, Burger Kings, Pizza Hut, Sears, Barnes & Noble etc.

Ook vind ik het zeer begrijpelijk dat de mensen naar de zonnige gebieden met veel werkgelegenheid in het Zuidwesten van de Verenigde Staten migreren, omdat mensen (vooral in de Verenigde Staten, denk maar aan de “American Dream”) veel geld willen verdienen en daarbij graag in gebieden met een goed klimaat wonen. Conclusie Deelvraag 1
Wat zijn de snow- en sunbelts?

Een snowbelt is een plek waar veel huizen en economische industrie is. Het is daar altijd s’ winters heel ijzig. Een sunbelt is een bijnaam voor het zonovergoten zuiden en westen van de VS. Het is er dan ook 300 dagen zonnig. Vooral Florida, Arizona en Nevada scoren daarbij hoog.

Dit wil je ook lezen:

Deelvraag 2
Hoe zijn de migranten verdeeld over de Verenigde Staten en hoe is dat te verklaren?

Als je naar de verdeling van de migranten in de Verenigde Staten kijkt zie je dat er niet zo veel mensen naar het noordoosten van de Verenigde Staten verhuizen.

Deelvraag 3
Hoe verklaar de binnenlandse migratie in de Verenigde Staten?

Jongere mensen verhuizen dus vooral om economische redenen, gepensioneerden kiezen voor een gebied met een goed klimaat.

Hoofdvraag
Wat is na 1980 het patroon in de binnenlandse migratie van de VS en hoe kun je dat patroon verklaren?

Tussen 1980 en 1990 vertrokken veel Amerikanen weg uit het midden en het noordoosten naar het zuiden en het westen. Dit is te verklaren. Doordat mensen in het noorden en het midden zware klappen in de economie kregen vertrokken de mensen naar het zuiden en het westen waar het economisch goed ging en er een hoog opleiding niveau is. Tussen 1990 en 1995 vertrokken er veel mensen uit het noorden naar het zuiden. Ook gingen er veel mensen naar het midden en het westen. Dit is te verklaren doordat de mensen uit het noorden die vooral werkten in de lichte industrie en in de dienstensector, vertrokken naar het zuiden, omdat daar veel mensen woonden en die konden dan hun producten kopen en van hun diensten grbruik maken. Alleen vormde Californië een uitzondering doordat er een grote stroom migranten uit Zuid-Amerika zorgde voor een stedelijke crisis. Evaluatie Van dit werkstuk heb ik geleerd wat de Snow- en Sunbelts zijn. Ik wist ook niet hoe het met de binnenlandse migratie in de Verenigde Staten zat. Nu weet is dat men meer van de Snowbelt naar de Sunbelt migreert.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.