Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Loodswezen

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas havo | 1491 woorden
  • 6 augustus 2008
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 7.1
13 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Loodswezen

Ons verslag gaat over loodswezen. Nederlandse loodsen bieden 24 uur per dag hun diensten aan en dragen bij aan vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer van een naar de havens in Nederland en België.

Het bijzonder aan dit beroep is dat je met verschillende schepen van diverse afmetingen te maken hebt. Je vaart onder verschillende omstandigheden in- en uit. Het is een grote verantwoording om loods als beroep te zijn. Je komt wind en stroming tegen, er zijn verschillende waterstanden en het vraagt een goede concentratie. Het is dus vaak erg spannend.

Het mooie bestaan van zeevaren te behouden is een mooie reden om loods als beroep te hebben. Het loods zijn is dynamisch professioneel onder alle omstandigheden 24 uur per dag.


Veel kapiteins vinden het fijn om een loods aan boord te hebben. Je krijgt een specialist aan boord die alle in’s –en out’s kent, die communicatie kan verzorgen, die getraind is in het varen met zo’n schip en uiterst deskundig is in een bepaald gebied.

Loodsbestuurder

Op kritische momenten moet je in je achterhoofd hebben wat je doet als er iets mis gaat. Je weet dat je kritische situaties tegemoet gaat, terwijl ze op dat moment nog niet zichtbaar zijn.

Loodscoördinator

De loodsdienstcoördinator regelt de inzet van de loods en ook de inzet van het materieel.

De loodsdienstleider en de loodsdienstcoördinatoren, de verkeersleider en de vaarwegbeheerders, zitten in het zelfde gebouw. Daardoor werken ze efficiënter, omdat er kortere communicatielijnen zijn.

Contact met de tenderbemanning is goed, altijd collegiaal. De tenderbemanning is belangrijk voor de loods. Zij halen ons af op volle zee, onder vaak wel kritische omstandigheden. Overstap is een belangrijk moment. De tenderschipper of stuurman moet heel vaardig zijn.

Nederland is een Europees doorvoerland. Ieder havengebied heeft zijn eigen kenmerken en deltalandschap met veranderende geulen en stromingen. Dat vraag om permanente anticipatie. ( je ziet iets, en je moet meteen weten wat je gaat doen)

Loodswezen Nederland bestaat uit 4 regio’s:
Loodswezen Noord, Amsterdam – IJmond, Rotterdam – Rijnmond, Schelde – monde.
Elke regio heeft z’n eigen routine en deskundigen. Die kunnen door een kenniscentrum ook ingezet worden voor de maritiem indeling in het binnen –en buitenland.

In Nederland vindt onderzoek plaats voor de aanleg van de Maasvlakte 2, maar ook software voor marginaal varen, en ideeën worden vanuit ’t kenniscentrum ontwikkeld.


Internationaal geniet het Nederlandse loodswezen aanzien.

Schelde-monde :
Schelde-monde is een fantastisch gebied. Er is een rivier, het is er druk van verkeer, je kunt er interessant manoeuvreren bij de sluizen die altijd op stroom staan.

R’dam-rijnmond: Rotterdam-rijnmond is een groot gebied, er komen alle soorten schepen en er zijn allerlei soorten vaarwegen
Bijvoorbeeld kanalen, rivieren en havens zoals in Scheveningen, Schiedam, Vlaardingen, Dordrecht, en de Moerdijk.
De Europoort in een bekent gebied. Dat hele gebied is te groot om door 1 loods bestuurt te worden.

Noord: Loodswezen noord is een grillig gebied met zandbanken, geulen en eb –en vloedschade. Het is een bijzonder kwetsbaar gebied.

Nederlands loodswezen bestaat uit loodsmaatschappen, een beroepsorganisatie, een Nederlandse loodscoöperatie en het facilitair bedrijf.
Het facilitair bedrijf verleent ondersteunde diensten zoals: facturatie, incasso, kwaliteitsbewaking, personeelszaken en marketing.

De loods is de adviseur van de kapitein, en hij zorgt dat het schip op een veilige, behoedzame en vlotte manier van de ene plek naar de andere plek vaart.


Geschiedenis

Voor de 17e eeuw was er nog helemaal niks dat te maken had met de loodsdienst in de Maasmond. Maar er waren toch een paar beslissingen die aangaven dat ze wel inzagen dat het belangrijk was om een haven te hebben. Er zijn ook oude voorschriften gevonden die zeiden dat er in de 15e eeuw loodsen waren in de Maasmond. Ik ga een paar belangrijke jaartallen opnoemen, en ik ga vertellen wat er daar gebeurde.

In 1280 werd de ingang van de Maas voorzien van een baken en verlichting van de schepen die langs Brielle naar Rotterdam vaarden. Een baken is een soort van merkteken dat het vaarwater aanwijst.
In 1358 sloot Machteld van Voorne een verdrag dat onder andere gaat over 'Het gat van de Maze', waarin staat dat er maar vier tonnen gelegd mogen worden voor de beveiliging van de scheepvaart.
In 1451 krijgt de stad Goeree van Frank van Borssele toestemming om de tonnen te verplaatsen, opnemen en uitleggen.
In 1563 moet het gebruik van een loods verplicht onder de last van Philip de tweede.
Vóór 1563 stond dit onder toezicht van de stad Brielle, die ook de last droeg van Rotterdam, Delft en Schiedam.
In 1615 zorgde de overheid voor regels voor de Maasmond.
In 1646 maakt Rotterdam binnenloodsen aan, maar er was toen nog geen georganiseerde loodsdienst.
In 1661 moet elk schip dat nog binnenkomt op de loods één Gulden betalen.
In 1662 besluiten ze dat er loodsdiensten komen in: Den Briel, Hellevoetsluis, Dordrecht, Vlissingen, Gouda en Amsterdam.
In 1795 word de Bataafse republiek in het openbaar kenbaar gemaakt en word de loodswezen 'het comité der zaken Marine' gesteld.
In 1800 worden de loodsen aan boord gebracht van de schepen door middel van de 'gewone vissersschepen'.

Gewoon vissersschip.

In 1813 komen de besturing van de betonning, de bebakening en de verlichting onder toezicht van het departement van de marine.
In 1827 word er een begin gemaakt aan het graven van een kanaal dwars door het eiland Voorne.
In 1835 word er bepaald dat er loodsdiensten komen voor de zeegaten van Texel, Vlieland en Terschelling en in het Zuiden voor Goederede, Brouershaven en de Maas.
In 1855 ondersteunt het b&w van Rotterdam het denkbeeld om het Zeegat van de Nieuwe Maas te verbeteren. De regering besluit een onderzoek te doen en geeft die opdracht aan de ingenieur P. Caland.
In 1858 word in Nederland de bouw voltooid van het eerste lichtschip voor de Noordzee.
Een lichtschip.

In 1859 komt er een eerste loodswet. De loodswet gaat over dat alle zee en binnenloodsdiensten in ons land samen moeten komen en samen een Rijksloodswezen moeten zijn.
In 1860 worden volgens de loodswet van 1859 alle binnenloodsdiensten opgeheven.
In 1866 word op 31 oktober door de prins van oranje de eerste schep in de grond gestoken, dat doet hij om de waterweg van Rotterdam naar de zee te verbeteren.
In 1868 word op 26 november de verbinding van het kanaal naar de Noordzee gemaakt, in December is het kanaal helemaal klaar.

In 1870 gaan 2 loggers (boten) voor het eerst via het kanaal naar de zee.
In 1872 komt er beton op de waterweg van de loodswezen. Toen het beton er lag, nam de scheepsvaart steeds toe.
In 1880 word er voor de nieuwe waterweg een kotter, die de schepen helpt de goederen erop en eraf te krijgen.
In 1882 gaan ze de petroleum verlichting vervangen door de nieuwe gasverlichting.
In 1891 word in mei een gasboei vervangen door het lichtschip Maas.
In 1920 kunnen de havenloodsen beslissen of ze in bepaalde gemeentediensten willen komen.
In 1922 krijgen ze het eerste motorloodsvaartuig.Het schip is in 1907 gebouwd en is 17 meter lang en heeft een motor die het schip 5 mijl per uur doet lopen.
In 1924 word de eerste loodsschoener mét een motor gebruikt.
Een schoener.
In 1927 word het kanaal dat Nieuwe Sluis met Hellevoetssluis verbind geopend.Het kanaal heeft een ruimte van 10 km en is aan elk uiteinde afgesloten door een schutsluis.De diepte van het kanaal is 5.5 meter en heeft een breedte van 10 meter op de bodem en 37 meter op de waterspiegel.
In 1937 krijgen de loodsvaartuigen van de nieuwe waterweg allemaal kanonnen van 3.7 cm. om te voorkomen dat de schepen de waterweg verlaten zonder dat ze toestemming krijgen van de Nederlandse overheid.
In 1949 word de eerste radarreflector geplaatst.

In 1950 word de loodsjol vervangen door de motorjol.
In 1957 komt er een nieuwe loodswet.
Vóór 1963 waren er alléén zee en loodswezen, maar vanaf 1963 vaart de loods naar zee en naar binnen en van binnen naar de zee.
In 1964 haalt de loodswezen een wereldrecord met de 'Albatros'. Dit is het grootste vaartuig dat ooit is gebouwd, en het is gebouwd van een huid, en het heeft dekken en schotten van polyester.
Het vaartuig heeft een lengte van 23.40 meter en een waterverplaatsing van 35 ton.
In 1966 besteld de loodswezen 2 loodsvaartuigen.
In 1967 besluit de regering mee te doen aan het verdiepen van de Eurogeul. De diepte wordt 68 Voet.
In 1969 worden er in April proeven gedaan voor wat de beste kleding is voor een helikopterloods, op 28 April wordt er voor het eerst een Britse tanker per helikopter beloodst.
In 1973 wil het rijk opheffing van de Rotterdamse havenloodsdienst, de gemeente van Rotterdam is het daar niet mee eens en geeft stevig verzet.
In 1975 wordt de Eurogeul geschikt gemaakt voor schepen tot 68 Voet.Later wordt de Eurogeul weer geschikt gemaakt voor schepen tot 72 Voet.
In 1980 Verandert de loodsdienst van defensie in de V&W.

In 1987 Wordt de Eurogeul weer geschikt gemaakt voor schepen met 74 Voet diepgang.
In 1992 krijgen op 11 November de loodsen Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-IJmond en Scheldemonden een eigen loodsen-helikopter.
In 1996 is er een ontwerp gemaakt van een Swath loodsvaartuig. Het idee wordt verder uitgewerkt, zodat er modelproeven geprobeerd kunnen worden.
In 2001 wordt op 23 Februari de nieuwe helikopter: de SA 365 N3 gebruikt.
De helikopter.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.