Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Kernrampen

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 871 woorden
  • 20 november 2001
  • 67 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
67 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur šŸ”. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
Kernrampen Op 30 september vond er in een Japanse opwerkingscentrale een kernongeval plaats. (Een opwerkingscentrale is een plaats waar men brandstof voor een kernreactor aanmaakt.) De plaats van de ramp is meer bepaald Tokaimura, een stad op ongeveer 140 km ten noorden van Tokio. 49 personen, vooral werknemers werden bestraald. Van drie van hen was de toestand kritiek. De oorzaak van het ongeluk was, net als in Tsjernobyl, een menselijke fout. Het liep mis toen arbeiders een te grote hoeveelheid uranium-235 aan een uranium - stikstof mengsel (salpeterzuur?) toevoegden. Men mengde er in plaats van 2.4kg uranium 16kg bij. Het gevolg ervan was dat er in het mengsel spontaan een kettingreactie op gang kwam, waarbij veel energie en straling vrijkwam. In een deel van de centrale stegen de radioactieve waarden tot 10 000 keer het normale niveau. In een straal van 2 kilometer rond de opwerkingsfabriek werd 10 keer de normale waarde gemeten. De opwerkingsfabriek was niet uitgerust om de nucleaire straling binnen te houden. In kerncentrales wordt de nucleaire kettingreactie zorgvuldig in de hand gehouden, maar als ze per ongeluk optreedt op een plaats waar dat niet de bedoeling is, kan ze zeer gevaarlijk zijn. In een kerncentrale es er namelijk een beschermende mantel rond de reactor gebouwd. (In de Doelse kerncentrale zijn er zelfs 2 gebouwd met daartussen een gebied van lage druk. +verklaring?) De Japanse autoriteiten evacueerden meteen 150 mensen in de buurt en ruim 300 000 mensen in een straal van 10 km rond Tokaimura werden aanbevolen binnen te blijven en deuren en ramen te sluiten. De Japanse overheid heeft het ongeluk een 4 gegeven op een schaal van 1 tot 7 voor der ernst van kernongelukken. Tsjernobyl haalde 7, Three Miles Island 5. Quotering 4 betekent dat een beperkte hoeveelheid radioactiviteit is vrijgekomen buiten de centrale. Volgens de autoriteiten zal het Tokaimura- incident enkel lokale gevolgen hebben. Nucleaire ramp in Tsjernobyl
Hoe? Ingenieurs wilden weten wat er zou gebeuren bij stroomonderbreking à experiment op 20/04/1986: het vermogen van de nieuwste reactor werd verminderd. à opeenstapeling van flaters

1. De noodkoeling van de centrale wordt stilgelegd. Het vermogen van de reactor was toen al tot op de helft teruggevallen. 2. Uitstellen van het experiment i. v. m. de stroomvoorziening in het land (bevel van de autoriteiten) Gevolg: reactor reageert met vertraging. 3. Een paar uur later wordt de proef hervat. Uitschakeling van automatische piloot, er is nu manuele bediening. Manipulatiefout: vermogen van de reactor daalt enorm. 4. Men haalt meer regelstaven dan toegestaan uit de reactorkern om het vermogen te doen stijgen. 5. De reactor verliest zijn stabiliteit, maar de proef wordt voortgezet. Uitschakeling van de laatste beveiliging opdat de proef niet zou mislukken. à De reactor slaat op hol à Eerst explodeert de reactor, daarna de centrale
Stralingsziekte
Wat doet straling met het lichaam? Radioactieve straling zorgt ervoor dat de atomen van het menselijk lichaam elektrisch worden geladen wat gevaarlijk is voor de gezondheid. Natuurlijke (achtergrond) straling doet relatief weinig schade aan het lichaam, die bovendien verholpen wordt door het lichaam zelf. Wanneer het lichaam echter wordt blootgesteld aan onnatuurlijk hoge straling, kan het geen weerstand bieden. Cellen die het meest gevoelig zijn voor radioactieve straling: · Witte bloedcellen, die ziekte bestrijden · Cellen van de ingewanden · Cellen die witte en rode bloedcellen maken
De impact van de straling op deze cellen leidt tot de eerste symptomen. Wat zijn de symptomen? De eerste symptomen zijn onder andere: · Misselijkheid · Overgeven · Diarree · Vermoeidheid
Deze kunnen gevolgd worden door: · Hoofdpijn · Haarverlies · Permanente verdonkering van de huid · Bloedarmoede
In sommige situaties, waar er sprake is van zeer hoge straling (zoals in Tsjernobyl) kan men er aan sterven binnen 2 tot 4 weken. Degenen die 6 weken na bestraling nog in leven zijn, genezen meestal wel. Op lange termijn echter kan men van de straling klierkanker krijgen, vooral in endocriene en hormoon -afscheidende klieren, zoals schildklierkanker. Wetenschappers die de slachtoffers van de ramp in Tsjernobyl bestudeerden, kwamen tot de ontdekking dat bestraald genetisch materiaal kan worden overgeleverd van generatie op generatie. Genetische misvormingen blijken 2x meer voor te komen bij kinderen van families die waren blootgesteld aan radioactieve neerslag. De kans op kernrampen
Een week na het incident in Tokaimura heeft zich in Kobhasho opnieuw een nucleair ongeluk voorgedaan: in een van de vaten in de opslagplaats zat een lek waardoor een kleine hoeveelheid straling vrijkwam. De straling bleef wel ruim onder de veiligheidsnorm, verklaarde het bedrijf. Een gelijkaardig voorval was al eerder gebeurd in dezelfde opslagplaats op 28/09. De reactie op dit incident kwam in Vlaanderen van Greenpeace, die vreesden dat zo'n voorval zich ook wel eens zou kunnen voordoen op grotere schaal met ernstigere gevolgen in Dessel, meerbepaald in de opslagplaats die wij daar bezocht hebben. Hier bewaren ze niet enkel Uranium 235, de kernbrandstof waarmee het ongeval in Japan, Tokaimura, begonnen was, maar ook het honderden malen krachtigere reactorplutonium. De overheid reageerde hevig door te laten weten dat ze, hoewel de kans op zo 'n ongeval vrijwel 0 is, toch klaar zin voor een nucleaire ramp. Verder besloot de regering ook geen plutonium meer te exporteren naar Japan omdat ze vrezen dat de Japanse regering zijn kerncentrales niet onder controle heeft. Ook Amerika reageerde door een onderzoek in te stellen naar de veiligheid van Amerikaanse kerncentrales. Het is nog altijd beter te voorkomen dan te genezen! http://www.verslagen.com/verslagen/werkstukken/wetenschappen/kernrampen.shtm
http://www.democrats.org.au/sa/Browse/Waste.htm

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.