Is Cambodja een ontwikkelingsland?

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 3066 woorden
  • 28 april 2003
  • 263 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
263 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

IS CAMBODJA EEN ONTWIKKELINGS LAND?

Inleiding


Ik heb Cambodja gekozen, omdat ik nadat we de opdracht hadden gekregen een werkstuk te gaan maken over een ontwikkelingsland eerst op internet ben gaan kijken. Het viel me op dat er veel over Cambodja te vinden was. Daarom heb ik voor Cambodja gekozen. Verder ligt Cambodja in Azië en ik vind de cultuur van Azië erg fascinerend, vooral doordat het een boeddhistische samenleving is.
Tijdens mijn onderzoek ga ik vooral naar de werksectoren en de economie in Cambodja kijken.

Hoofdvraag
Is Cambodja een ontwikkelingsland?

Deelvragen
1 Wat is Cambodja voor een land?
2 Kloppen de kenmerken van ontwikkelingslanden bij Cambodja?
3 Wat is het BNP en wat zijn de inkomstenverschillen in Cambodja?
4 Hoe zijn de economische - en de werksectoren opgebouwd?
5 Hoe zit het met de productiemiddelen in Cambodja?
6 Hoe zit het met de infrastructuur in Cambodja?

Hypothese
Ik verwacht eigenlijk wel dat Cambodja een ontwikkelingsland is. Dit omdat Cambodja ten zuiden van de evenaar ligt. De meeste landen ten zuiden van de evenaar –ook wel derde wereldlanden genoemd- op Australië en Nieuw-Zeeland na zijn eigenlijk in ontwikkeling. Cambodja loopt vergeleken met het noorden achter.
Ook is er in Cambodja een burgeroorlog geweest die veel schade aan heeft gebracht. In oorlogstijd kan een land zich niet ontwikkelen, dus waarschijnlijk loopt Cambodja ook hierdoor achter met de ontwikkeling.

1 Wat is Cambodja voor een land?

Cambodja ligt in Zuidoost-Azië en wordt omringd door Thailand, Laos en Vietnam. Officieel heet Cambodja: Preah Réchéanachakr Kampuchea, dit betekent Het Koninkrijk Cambodja (Kampuchea). De hoofdstad van Cambodja is Phnom Penh.
De totale oppervlakte van Cambodja is 181.035 km², dit is ongeveer 4,4 keer zo groot als Nederland. Het inwoner aantal van Cambodja is 12 491 501, ongeveer 69 inwoners per km². In Cambodja wordt er betaald met de Riel, officieel spreken ze de taal de: Khmer. Toch wordt er ook veel Chinees, Vitnamees en Frans gesproken, dit omdat het vroeger een Franse kolonie was.
Het Engels wordt ook steeds meer gesproken.
De nationale feestdagen zijn 9 november, Onafhankelijkheidsdag (1953) en 13 april, het traditionele nieuwjaarsfeest.

De bevolkingsgroei ligt sinds 1980 op 2 à 3 % per jaar. 10% van de bevolking woont in de stad de rest woont in de kleine steden of dorpen, maar het grootste gedeelte van de bevolking woont op het platteland.
Het boeddhisme is sinds 1989 staatsgodsdienst, meer dan 90% van de bevolking is ook boeddhistisch, een heel klein deel is hindoeïstisch en een nog kleiner deel is islamitisch.

Cambodja is een constitutionele monarchie met een democratisch meerpartijensysteem. De Koning moet als hoogste politieke scheidsrechter optreden, hij is opperbevelhebber van de koninklijke strijdkrachten van Cambodja en voorzitter van de Nationale Defensieraad.
Het koningschap is niet erfelijk, de koning wordt gekozen door een troonraad die uit 7 leden bestaat. Zijn plaatsvervanger is de voorzitter van het parlement, die ook lid van de Troonraad is en de minister-president benoemt. Het parlement telt 120 zetels die eens in de vijf jaar gekozen worden.
In de grondwet van Cambodja zijn de mensenrechten vastgelegd.
Cambodja is verdeeld in vijf regio’s van waaruit het wordt bestuurd, verder in 19 provincies en twee aparte bestuurssteden (Phnom Penh en Sihanoukville).
Ook is Cambodja lid van de Verenigde Naties en ook bij de Asia Development Bank, dit is de wereldbank. Verder zit Cambodja bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Algemene Overeenkomst inzake Toerisme en Handel (GATT). Cambodja heeft geen militaire bondgenootschappen.

Cambodja is op dit moment nog niet helemaal opgebouwd. Door de burgeroorlogen is veel verwoest en heeft het land ook niet veel geld om de steden weer op te bouwen. Overal in Cambodja liggen nog landmijnen, dit zijn er ongeveer nu nog 6 miljoen. Hierdoor zijn ruim 35.000 mensen gewond geraakt en missen nu dus een deel van een been, arm of een ander lichaamsdeel. Elke maand komen er ongeveer 100 slachtoffers bij. Voor het opruimen van de mijnen krijgt Cambodja ook hulp uit het buitenland

2 Kloppen de kenmerken van ontwikkelingslanden bij Cambodja?

Bij deze deelvraag ga ik kijken of de kenmerken die het land Cambodja heeft over een aantal dingen overeen komen met de kenmerken van een ontwikkelingsland.
De kenmerken van een ontwikkelingsland zijn:
- Armoede
Dit kenmerk klopt. De armoede is erg groot in Cambodja het grootste deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Ook is er in Cambodja veel honger en ondervoeding. In Cambodja ligt het gemiddelde percentage Joules per dag lager dan dat het gemiddelde zou moeten zijn. Minder dan 9500 Joules is het gemiddelde terwijl men eigenlijk 10.000 Joules nodig heeft op een dag. Je kunt dus spreken van honger. Ook staat aangegeven, dat de levensomstandigheden in Cambodja zeer slecht zijn.

- Het land ligt meestal tussen 30º NB en de 30º ZB
Ook dit kenmerk klopt. Cambodja ligt ten zuiden van de evenaar en dus tussen 30º NB en de 30º ZB.
- Grote inkomstenverschillen
De inkomsten verschillen per inwoner van Cambodja heel erg, dus ook dit kenmerk klopt. Ik ga hier bij de derde deelvraag nog verder op in.
- hoge werkloosheid
Dit klopt voor een deel wel en voor een deel niet. 69% van de beroepsbevolking werkt in de landbouw. Er werkt een klein deel in de industrie en een nog kleiner deel in de diensten. Ook werkt er een heel klein deel in het toerisme. In de steden is wel veel werkloosheid, omdat in de steden alleen de sectoren industrie en diensten zijn. De industrie is in Cambodja niet echt goed opgang dus hier zijn niet veel banen in te vinden. Ook is de dienstensector klein en bied dus weinig banen. Je zou kunnen spreken van verborgen werkloosheid, maar dit is niet helemaal zeker.
- hoog percentage analfabeten
Een analfabeet is iemand die niet kan lezen of schrijven, omdat deze persoon hier nooit onderwijs in heeft gekregen. Vaak komt dit doordat er geld ontbreekt om scholen of leraren te betalen. Dit komt veel voor in Cambodja, want er is weinig geld. Ook kunnen ouders het schoolgeld vaak niet betalen, dus als er al een school is, is deze voor de meeste mensen onbetaalbaar.
Ook ontbreekt in Cambodja de leerplicht, waardoor leerlingen niet eens naar school moeten en dit recht dus ook niet hebben.
Verder leeft het grootste gedeelte van de bevolking op het platteland. Dit is niet echt een plek om een school neer te zetten. Ook moeten kinderen vaak op het land werken en kunnen ze niet eens naar school.
Ook in Cambodja is er een groot lerarentekort, als er al een leraar is wil deze meestal niet op het platteland gaan wonen, omdat het daar zeer primitief is en de kansen om hogerop te komen zijn veel kleiner dan in de stad.
Het percentage analfabeten in 1992 van de bevolking ouder dan 15 jaar lag dan ook erg hoog, namelijk tussen de 50 en 75 %. Hiervan is ongeveer 22% vrouw en 48% man.
- Het grootste deel van de bevolking werkt in de landbouw
Dit klopt heel zeker. In Cambodja werkte er in 1992 meer dan 70% in de landbouw, tegenwoordig is dit ongeveer 69%. Dit blijft toch het grootste deel van de beroepsbevolking. 77 % van de bevolking leeft op het platteland.
- Slechte sociale voorzieningen
In Cambodja zijn de sociale voorzieningen zeer slecht. De dorpen liggen ver uit elkaar, in de dorpen wonen grote gezinnen in vaak veel te kleine woningen. De nauwe behuizing, de afwezigheid van toiletten, de rondlopende dieren in en rond huizen en de afwezigheid van verharde wegen zijn bevorderende factoren voor infectieziekten. Ook de gezondheidszorg in Cambodja is erg slecht. Er zijn weinig dokters en als ze er zijn, zijn ze meestal niet zo heel goed opgeleid. In 1992 lag het gemiddelde aantal inwoners per arts boven de 10.000. De ziekte aids vergt de laatste tijd ook steeds meer slachtoffers.
- Veel oorlogen en conflicten
Momenteel is er geen oorlog in Cambodja, maar er is wel oorlog geweest.
Toen Cambodja een kolonie was van Frankrijk, zijn er 2 burgeroorlogen geweest, tussen Cambodja en Thailand en Vietnam tegen Cambodja. Thailand werd in die periode gesteund door Japan. In 1941 heeft Cambodja een aantal provincies afgestaan aan Thailand, maar met behulp van Frankrijk heeft Cambodja die in 1946 weer terug veroverd. Cambodja bleef toch onafhankelijkheid eisen en in 1953 werd Cambodja dan ook officieel onafhankelijk verklaard.
Op dit moment is er dus geen oorlog in Cambodja, maar doordat deze er wel zijn geweest zijn merkt men daar in Cambodja nog veel van.

Conflicten zijn er ook geweest. Er zijn bijvoorbeeld ongeveer 2 à 3 miljoen doden gevallen toen Pol Pot aan de macht was, tijdens de terreur-regime. Eerst studeerde Pol Pot in Frankrijk, waar hij een marxistische studieclub had. Na drie keer te zijn gezakt voor zijn eindexamen ging Saloth Sar, zoals hij echt heet, terug naar Cambodja. Hier nam hij contact op met de Rode Khmer, een groep extreme communisten. In 1975 werd hij leider van de Khmers en de eerste minister van het land. Na 4 jaar trad hij af.
- Erg slechte infrastructuur
Ook dit kenmerk klopt de infrastructuur in Cambodja is heel erg slecht. Geld om dit te verbeteren is er niet. In deelvraag 3 wordt hier verder op in gegaan.
- hoge geboortecijfers
Ook heeft Cambodja hoge geboortecijfers, dus ook dit kenmerk klopt. De geboortecijfers liggen hoog ongeveer 5%. In 1992 was het aantal levendgeborenen min het aantal sterfgevallen per 1000 inwoners tussen de 20 en de 30. In 2001 waren dit er gemiddeld 65. Dit is dus de natuurlijke groei. Het aantal geboorten met de sterfgevallen erbij lag in 1992 per 1000 inwoners tussen de 36 en de 45. In vergelijking met de rest van de wereld is dit veel.
In Cambodja komt zuigelingensterfte veel voor. Dit is wanneer het kind sterft in zijn eerste levensjaar. In 1992 lag het aantal per 1000 levendgeborenen tussen de 100 en de 150. Ook de gemiddelde levensverwachting is niet hoog in 1992 lag deze tussen de 30 en de 40 tegenwoordig wordt men gemiddeld 56,8 jaar. Vrouwen worden gemiddeld 59,1 jaar en mannen 54,6 jaar.

3 Wat is het BNP en wat zijn de inkomstenverschillen in Cambodja?

Het BNP is het bruto nationaal product. Hieronder verstaan we de waarde van de totale hoeveelheid goederen die door de landbouw, mijnbouw, industrie en dienstensector in een jaar worden voortgebracht, ook wel nationaal inkomen genoemd. Het BNP van een land wordt gedeeld door het aantal inwoners van een land. Zo ontstaat het BNP per hoofd van de bevolking. Het BNP wordt altijd in Amerikaanse dollars weergegeven, dit is handig voor het vergelijken.

Vergeleken met de rest van de wereld, ligt het BNP van Cambodja heel erg laag. Het bruto nationaal product gecorrigeerd naar koopkracht per inwoner in dollars in 1991 tussen de 750 en de 1500 dollar. Om te laten zien hoe laag dit BNP is vergelijken we het met het BNP van Nederland, dit is 9000 of meer.

Ook is de inflatie in Cambodja sinds 1985 sterk gestegen. De gemiddelde jaarlijkse geldontwaarding in procenten in de periode 1990 en 1993 was 500 of meer. Cambodja is dus één van de landen met de sterkste jaarlijkse geldontwaarding.

De inkomsten verschillen per inwoner van Cambodja heel erg. Er zijn maar weinig mensen in Cambodja die veel verdienen. Dit kleine aantal mensen is voornamelijk zo rijk geworden door kapitaal. Dit zijn vaak grootgrondbezitters, die arme boeren op hun land later werken Deze rijke bevolkingslaag haalt het BNP van Cambodja wel iets op, maar niet veel. Het grootste gedeelte van de Cambodjaanse bevolking leeft onder de armoedegrens.

4 Hoe zijn de economische - en de werksectoren opgebouwd?

De werksectoren in Cambodja zijn opgebouwd tussen landbouw, industrie, diensten (waar onder ook het toerisme valt) en mijnbouw. De grootste sector is de landbouw, die draagt voor 50,6% bij aan het BNP van Cambodja. Daarna is de diensten sector het grootst, deze draagt voor 34,6% bij aan het BNP. De industrie draagt hier 14,8% aan bij. De mijnbouw is weinig van belang. Er wordt fosfaat gewonnen in enkele provincies en er zijn reserves van ijzer, edelstenen, bauxiet, silicon en mangaan. Geld voor investeringen die nodig zouden zijn ontbreekt. Energie wordt vooral gewonnen uit waterkracht.

Niet zoals in de meeste landen in India is rijst het meest verbouwde product in de landbouw. Er wordt maïs, bonen, maniok, bananen en tabak verbouwd. De belangrijkste landbouwstreken in Cambodja liggen aan de Mekong en aan de Tonle Sap, dit zijn twee rivieren. Vroeger behoorde alle landbouwgrond tot de overheid, tegenwoordig behoort de grond gewoon aan de boeren.
Ook de bosbouw is een belangrijk deel van de landbouwproductie. Het grootste deel van de in 1995 800.000 ha van de bosbouw wordt geëxporteerd naar Maleisië en Indonesië. Rubberproductie is ook een aardig groot deel van de export, namelijk 12%. Visserij komt ook veel voor in Cambodja, omdat dit een belangrijke voedselvoorziening van de bevolking is. Zeevisserij is bijna helemaal verdwenen, maar zoetwatervisserij komt steeds meer op gang.

De industrie van Cambodja is niet erg goed opgebouwd na de oorlog en men richt zich maar op een paar producten; sigaretten, zeep en rubber. In de industrie heeft slechts 4% van de arbeiders een opleiding. Van de geproduceerde producten wordt veel geëxporteerd naar Thailand. De belangrijkste exportproducten zijn rubber, tabak, hout en sojabonen. Omdat Cambodja een tekort aan geld heeft om de industrie te laten bloeien en ook om goede machines te kopen vindt er bij geldgebrek uitwisseling van goederen plaats.
De meeste industrie is in de hoofdstad Phnom Penh. Nieuwe fabrieken voor textiel, landbouwwerktuigen, cement en papier zijn in aanbouw of al in gebruik. Voor de opbouw van deze fabrieken heeft Cambodja na de oorlog veel steun gehad van bevriende landen, zoals de Sovjet-Unie en het Oostblok.

De dienstensector stelt bijna niets voor in Cambodja. De dienstensector bedraagt nog minder dan 5%. Ook het toerisme valt onder de diensten. Het toerisme is nog helemaal niet op gang. Zeker niet na de oorlog, omdat delen van het land nog helemaal niet veilig zijn, ook is er nog niet veel opgebouwd.
Voor 1970 was er nog wel toerisme, maar dit verdween daarna helemaal. De mensen die toen aan de macht kwamen isoleerden het land helemaal.
Pas in 1983 veranderde dit een beetje. Er kwamen toeristen voor dagtochtjes naar Angkor Wat en de Bayon, twee hindoeïstische tempelcomplexen, de toeristische trekpleisters . Deze excursies kostten veel geld, dus kwamen er niet veel mensen op af. Het toerisme is nog steeds niet op gang en blijft heel erg achter met de omliggende landen, zoals Thailand, mede door de politieke situatie van Cambodja.

5 Hoe zit het met de productiemiddelen in Cambodja?


De economie heeft in Cambodja een groot aantal jaren stil gestaan, dit door de moeilijke jaren in en na de oorlog. De grote delen van de bevolking doen aan zelfvoorzienende landbouw, dit is een belangrijk en duidelijk ontwikkelingskenmerk. De 77% die in de landbouw werkzaam is leeft vooral van rijst, maïs, kippen en runderen.
De andere producten uit Cambodja zijn: rubber, mangaan en timmerhout. De export van hout neemt wel af, omdat het tropisch hout is en men hier steeds meer op gaat letten. De mensen bouwen vaak hun eigen huizen van het hout. Verder leeft 75% van de inwoners van Cambodja leeft rondom de vruchtbare oevers van het meer de Tonle Sap, met een wateroppervlakte zes keer zo groot als het IJsselmeer.
Men verwacht dat het percentage van de bevolking dat in de dienstensector werkt sterk gaat toenemen binnen een korte tijd.
Ook de verstedelijking neemt toe en is nu gemiddeld 23%.
Ook gaat de zwak ontwikkelde industrie van Cambodja erg te maken krijgen met multinationale bedrijven die zich in het land willen vestigen om de met name lage loonkosten. Hierdoor kan het BNP wel eens flink gaan stijgen.

6 Hoe zit het met de infrastructuur in Cambodja?

Doordat het toerisme naar Cambodja in de jaren zestig op gang kwam, waren er redelijke voorzieningen voor toeristen, met hotels, goed berijdbare wegen en vliegverbindingen. In 1970 kwam hier een eind aan met het begin van de Indochinese oorlog. In deze oorlog zijn de wegen verslechterd of vernietigd, bruggen zijn in slechte staat en er zijn weinig spoorlijnen. Na de oorlog wilde de Wereldbank hulp geven door middel van betere wegen aan te laten leggen. Ook door de aanwezigheid van de meer dan 20.000 VN-soldaten, die moesten toezien op de vrede, werd de infrastructuur voor het toerisme verbeterd, met de aanleg van wegen, hotels, restaurants en winkels.
In 1992 was het wegennet 141.800 km lang, waarvan slechts 2.600 km was geasfalteerd. Door sabotages van guerrillastrijders en slecht onderhoud is het wegennet in slechte toestand.
Kompong Som is de internationale haven aan de Golf van Thailand, vanuit hier wordt veel geïmporteerd en geëxporteerd. Bij Phnom Penh is een internationale luchthaven die is aangelegd in 1995. Vliegreizen in Cambodja zijn meestal niet zo duur.
De infrastructuur in Cambodja is dus slecht, maar wordt wel steeds beter. Dit is een ontwikkelingskenmerk.

Conclusie

Is Cambodja een ontwikkelingsland?
Deze stelling klopt zeker. Bij de deelvraag: Kloppen de kenmerken van ontwikkelingslanden bij Cambodja? Heb ik gekeken wat de kenmerken van ontwikkelingslanden zijn. Daarna heb ik gekeken of deze kenmerken overeen komen met de situatie in Cambodja. De kenmerken bleken allemaal overeen te komen. Ik ben op een paar kenmerken verder ingegaan. Het BNP was erg laag en de inkomstenverschillen bleken weer erg hoog te zijn. Het grootste gedeelte van de bevolking werkte in de landbouw en het kleinste in de diensten. Met de economie van Cambodja bleek het niet zo goed te gaan, de economie heeft zelfs een paar jaar stil gestaan. Dit gaat overigens wel steeds beter. Verder is de infrastructuur in Cambodja erg slecht en dit is ook een belangrijk ontwikkelingskenmerk. Cambodja is dus een ontwikkelingsland en daarmee klopt ook mijn hypothese.

Bronnenlijst

*Encyclopedie
*Encarta encyclopedie
*Boek: Cambodja
*Boek: In het verre oosten
*Grote Bosatlas
*reisbureau Nijenhuis
*Internet:
-www.reisomdewereld.nl/zuidoostazie/cambodja.html
-www.worldrover.com/country/cambodia_main.html
-http://asiatravel.com/cambinfo.html
-http://imagesoftheworld.org/Cambodia/best.html
-http://www.cama.nl/cambodja.htm

Evaluatie

Ik vond het leuk om aan dit werkstuk te werken. Ik ben veel te weten gekomen over Cambodja. Toen ik plaatjes voor dit werkstuk aan het zoeken was heb ik toch ook wel schokkende foto’s gezien, uitgehongerde kinderen en kasten vol met doodshoofden van oorlogsslachtoffers.
Ik vind het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan ontwikkelingslanden en ik vind ook dat rijke landen zoals Nederland deze landen hulp moeten geven.
Ik heb erg veel tijd in dit werkstuk gestoken, meer dan ik eigenlijk had gepland. Dit eigenlijk ook omdat ik graag meer wilde weten dan in het begin.

Werkplan

Land uitkiezen
Hoofdvraag maken
Deelvragen maken
Tijdsplanning maken
Informatie zoeken op internet
Informatie zoeken in de bibliotheek
Inleiding en hypothese maken
Deelvragen uitwerken
Conclusie maken
Evaluatie maken
Plaatjes zoeken
Afwerken werkstuk
Inleveren werkstuk

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.