India vergeleken

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vwo | 516 woorden
  • 19 november 2001
  • 62 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
62 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Hoofdvraag: Wat zijn de kenmerken van het ontwikkelingsland India en hoe is het voortbestaan van het ontwikkelingsvraagstuk te verklaren?

Dienstensector als vluchtsector ( India-Nederland )

Omdat in India ongeveer de helft van de bevolking analfabeet is, heeft dat deel eenvoudige en slecht betaalde baantjes. Voor hen is de dienstensector een vluchtsector. Maar aan de bovenlaag van de arbeidsmarkt staat een groep jonge, goed opgeleide mensen. Zij zijn vanaf de dorpsschool doorgestroomd naar bijvoorbeeld de universiteit. Er is, na de Verenigde Staten, geen land waar jaarlijks zoveel mensen afstuderen. Dat kan te maken hebben met het feit dat India een groot land is met veel inwoners, maar waarschijnlijk blijft het aantal afgestudeerden toch groeien.

Laag energieverbruik ( India-Nederland )

Het energieverbruik van een land wordt afgemeten aan het gebruik van brandstoffen (zoals steenkool, aardolie en aardgas). Tussen 1990 en 1999 was het energieverbruik in Nederland (in kg olie) 5622 en in India 297. Dat is een behoorlijk groot verschil. Laag energieverbruik is dus een van de kenmerken van een ontwikkelingsland, maar eigenlijk is dit niet helemaal eerlijk. In ontwikkelingslanden wordt er dan wel geen gebruikgemaakt van die bepaalde brandstoffen, er wordt wel gebruikgemaakt van een ander soort energie: die van mens en dier. Een voorbeeld hiervan is ossen die de ploeg trekken in plaats van landbouwmachines.

Dienstensector als vluchtsector ( India-Pakistan )

Tussen 1990 en 1999 gaf de regering in India 3,3 % van het BBP uit aan schoolopleidingen en gaf de Pakistaanse regering daar 2,3 % van hun BBP aan uit. Dat scheelt misschien niet zoveel, maar dit kan wel zeggen dat India een groter BBP heeft of dat Pakistan niet zoveel geeft om een goede schoolopleiding.

Laag energieverbruik ( India-Pakistan )

Tussen 1990 en 1999 was het energieverbruik (in kg olie) in India 297 en in Pakistan 253. Maar zoals al uitgelegd werd in de vergelijking van Nederland met India is het niet zo eerlijk om een ontwikkelingsland op grond van een laag energieverbruik te beoordelen.

Hoofdvraag: Wat zijn de kenmerken van het ontwikkelingsland India en hoe is het voortbestaan van het ontwikkelingsvraagstuk te verklaren?

Ten eerste heb je natuurlijk te maken met de sociale infrastructuur. De verschillende kasten zorgen ervoor dat de mensen die arm zijn geboren ook arm blijven. Er zijn in India meer arme dan rijke mensen. Het gedeelte van de bevolking dat arm is blijft dus vaak arm.

Door de armoede neemt men veel kinderen, want zij leveren immers vanaf hun derde levensjaar meer op dan dat ze kosten en ze zijn een oudedagsvoorziening. De bevolking vind dus dat de armoede tot veel kinderen leidt terwijl de rijke landen ( die aan ontwikkelingssamenwerking doen) juist vinden dat veel kinderen tot armoede leidt. Zonder samenwerking tussen beide partijen valt de bevolkingsgroei en dus de armoede niet te bestrijden.

Door de slechte infrastructuur van India willen veel rijke, buitenlandse bedrijven geen zaken doen met de Indiase bedrijven. Er zijn weinig verharde wegen en men is niet in heel India bereikbaar (telefoon, internet). Dit kost tijd en tijd is geld.

Dit wil je ook lezen:

Maar zodra je India gaat vergelijken met Pakistan, blijkt dat Pakistan een stuk minder ontwikkeld is. Pakistan heeft bijvoorbeeld een lager energieverbruik en een hoger percentage analfabetisme. Bijna alle ontwikkelingskenmerken zijn negatief voor Pakistan vergeleken met India.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.