Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

India

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas havo | 1223 woorden
  • 22 oktober 2002
  • 54 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
54 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video
Het verschil in levensomstandigheden in India en Nederland Dit werkstuk gaat over India, en het voortslepende ontwikkelingsprobleem. Als uitgangspunt nemen wij een hoofdvraag, waar ik met behulp van deelvragen een (mogelijk) antwoord op probeer te vinden. Hoofdvraag: - Wat zijn de kenmerken van het ontwikkelingsland India en hoe is het (voort)bestaan van het ontwikkelingsvraagstuk te verklaren? Deelvragen: 1. Waaraan kun je zien da India een onderontwikkeld land is? - Armoede - Honger - Ziekte

2. Hoe komt het dat de bevolking zo snel groeid? - Geloof - Praktische redenen
3. Wat is de invloed van het kastensysteem? - Kastensysteem - Dienstsector = vluchtsector Deelvraag 1: Waaraan kun je zien dat India een ontwikkelingsland is? Waaraan kun je nou eigenlijk zien dat India een onderontwikkeld land is? De basiskenmerken van onderontwikkeling zijn: - Armoede - Honger - Ziekte
De overige kenmerken zijn onder anderen: - snelle bevolkingsgroei - laag percentage in industrie - hoog % werkers in landbouw - laag energieverbruik - slechte infrastructuur - laag ontwikkelingspeil (opgeleiden) Armoede in India. Armoede en welvaart worden vaak afgemeten aan het BNP; gemiddelde inkomsten per jaar per hoofd van bevolking. Als je het BNP van Nederland (€15000) vergelijkt met dat van India (€…) Zie je dat dat een groot verschil is. Natuurlijk is het zo dat mensen in India waarschijlijk minder geld nodig hebben omdat ze voor een (groot) deel hun eigen voedsel verzorgen. Honger. Er zijn twee soorten honger, kwantitatieve- en kwalitatieve honger. Kwantitatieve honger wil zeggen dat er gewoon niet voldoende voedsel is om de maag te vullen. Hierdoor kunnen mensen doodgaan van de honger. Kwalitatieve honger betekend dat er misschien wel voldoende voedsel is, maar dathet voedsel te eenzijdig is. Hierdoor worden mensen snel ziek en kunnen ze vroegtijdig sterven. Ziekte. Veel ziektes hebben als oorzaak honger (dit kan zowel kwalitatief als kwantitatief zijn) en onhygiëne bovendien weten de meeste mensen niet veel over gezondheid. Ligging.India ligt heel geïsoleerd van de rest van de wereld. De Himalaya in het noorden en de Indische oceaan in het zuiden. Waarschijnlijk heeft dat ook een rol gespeeld bij hun ontwikkeling. Conclusie 1 Deze drie hoofdkenmerken hangen erg met elkaar samen: Als je arm bent kun je niet genoeg eten kopen, zonder voldoende eten word je ziek, en als je ziek bent kun je niet werken, dus blijf je arm, enz. Deze redenering heeft met het antwoord op de hoofdvraag te maken. Deelvraag 2: Hoe komt het dat de bevolking zo snel groeit? In veel arme landen is er een bevolkingsprobleem. Dat probleem ontstaat - volgens de westerse wereld - doordat de bevolking té snel groeit, (de mensen krijgen te veel kinderen) want zodra het land iets meer verdient, komen er ook meer mensen met wie ze hun welvaart moeten delen. Volgens de mensen in India is het niet zo, ze zijn niet arm omdat ze veel kinderen hebben, maar ze hebben veel kinderen omdat ze arm zijn. Immers ieder kind brengt vanaf van af hun derde jaar meer op dan het kost. En bovendien heb je mensen nodig die voor je zorgen als je oud bent, WAO en pensioen kennen ze daar niet. De reden om veel kinderen te krijgen die hierboven genoemd is, is niet de enige reden; ook godsdienst telt mee; Het is je heilige plicht om zo veel mogelijk kinderen te krijgen. Het liefste zoons, want die brengen het meeste op. Dochters moeten trouwen en gaan ergens anders wonen, en bovendien moet je ook nog een bruidschat meegeven. Volgens westerse deskundigen moet dit probleem worden aangepakt, er moeten meer voorlichtingsprogramma’s op touw worden gezet, en aan voorbehoedsmiddelen moet makkelijk te komen zijn. Het is waarschijnlijk een hele klus om mensen in India er te van overtuigen dat ze echt minder kinderen moeten gaan krijgen om wat minder arm te worden. Als je kijkt naar de bovenstaande grafiek zie je hoe groei van de bevolking zich ontwikkeld heeft. In het begin van de 20e eeuw was er bijna geen groei waar te nemen. Rond 1965 was het geboorteoverschot enorm, dat is in de laatste meting ook weer wat afgenomen. Conclusie 2 Veel mensen in India hebben goede redenen om veel kinderen te krijgen, ze denken daardoor minder arm te worden. Volgens westerse deskundigen is dit niet de juiste oplossing.
Deelvraag 3: Wat is de invloed van het kastensysteem? In India is er een kastensysteem. Dat houdt in dat mensen ondergeschikt of zelfs onaanraakbaar zijn. Officieel is dit systeem afgeschaft, maar in veel dorpen is het nog gewoon van kracht. In de steden begint dit een beetje te vervagen omdat je van alle mensen in een stad natuurlijk niet persoonlijk kunt kennen. Wat is een kaste nou precies? Een kaste is een streng gescheiden groep mensen. Die als een grote familie met elkaar leven. De ene kaste is ondergeschikt aan een andere. Je kunt ook niet trouwen met iemand uit een lagere of hogere kaste. De mensen geloven dat als je je hele leven goed bent, dat je in je volgende leven in een hogere kaste geboren wordt. In je leven zelf kun je niet in een hogere kaste komen. Zelfs als je gestudeerd hebt, of een goed lopend bedrijf bezit, krijg je niet meer aanzien. Daar tegenover staat dat als je in je leven slecht bent, je in je volgende leven in een lagere kaste terugkomt, of soms zelfs als dier ( dat is ook de reden dat veel Hindoes vegetarisch leven. Misschien wel van mensen die niet weten waar je vandaan komt, maar als je in je geboorteplaats komt, blijf je ondergeschikt aan en hogere kaste. In India is de dienstsector de vluchtsector. Dit betekent dat veel mensen die niet gestudeerd hebben, vluchten naar de dienstsector, dit komt veel voor in arme landen. In India is het zo geregeld dat een op de zes banen in de dienstsector voor de laagste kasten zijn. Maar dat wil niet zeggen dat deze mensen ook hetzelfde behandeld worden als de rest. In veel bedrijven zijn er in de kantine speciale kranen en bekers voor de onaanraakbaren. Conclusie 3 Officieel is het kastensysteem afgeschaft en is India een democratisch land. Maar in de praktijk heerst het kastensysteem nog. Een meer ontwikkeld land moet in elk geval gelijkwaardigheid kennen, en respecteren. Er is nog een lange weg te gaan. Eindconclusie - Als eindconclusie bij de eerste deelvraag kwam eruit dat arme mensen in een soort kringloop van armoede zitten. Waar je bijna niet uit kunt komen. - In de tweede conclusie zag je dat de mensen die zo veel kinderen krijgen er redenen voor hebben. - Het kastensysteem in India is officieel wel afgeschaft, maar eigenlijk is het er nog! Mede daardoor is er een groot verschil tussen arm en rijk. - De situatie in India is een beetje dubbel, aan de ene kant da armen die moeten vechten voor hun bestaan, aan de andere kant de rijke machthebbers en stedelingen met een goede opleiding. In Nederland is het verschil tussen arm en rijk niet zo heel groot vergeleken bij India. Het grote nadeel van dat verschil is dat de armen steeds armer worden (zie concl. 1)en de rijken steeds rijker. Het oplossen van dit probleem is niet zo eenvoudig! Er zijn al veel mensen geweest die er over hebben nagedacht. Ik denk dat men in India met vereende krachten en een goed bestuur aan het werk moet gaan. En ze zullen moeten investeren in gezondheidszorg en Infrastructuur.

REACTIES

B.

B.

Dit vaerhaal waaaaaas tteaw gewk.

20 jaar geleden

P.

P.

goed werkstuk

19 jaar geleden

R.

R.

bedankt!!!

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.