Het Fileprobleem

Beoordeling 4.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas havo/vwo | 1747 woorden
  • 14 november 2002
  • 45 keer beoordeeld
Cijfer 4.2
45 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

§. 20. Problemen rond Schiphol.

Hoofdvraag: Hoe moet het verder met de luchtvaart op Schiphol?

Deelvragen: Deelvraag 1. Wat is de topografie van Schiphol? Deelvraag 2. Waarom wil men de luchthaven laten groeien? Deelvraag 3. Waarom wil men de groei van Schiphol beperken? Deelvraag 4. Op welke alternatieve wijze kan men de problemen van Schiphol oplossen?

1. Beschrijven: Wat is de topografie van Schiphol?

Schiphol is een zeer groot vliegveld. Aantal belangrijke getallen van Schiphol heeft een huidige oppervlakte van tweeduizend driehonderd hectare, maar de totale oppervlakte van Schiphol van alle hangars is honderd tweeënvijftigduizend tweehonderd tachtig vierkante meter. De vier belangrijkste banen van Schiphol zijn de Kaagbaan, de Zwanenburgbaan, de Buitenvelderbaan en de Aalsmeerbaan. Er bestaat wel een vijfde baan, maar die wordt alleen gebruikt bij speciale weersomstandigheden. Schiphol ligt vier meter onder het Nieuw Amsterdams Peil heeft in totaal vijfentwintigduizend driehonderd achtenvijftig parkeerplaatsen voor auto's. Er rijden driehonderd zesenveertig treinen op één dag naar Schiphol, de best bezette treinverbinding in Nederland. Er zijn vijftig taxfree winkels op Schiphol die honderd twintigduizend artikelen verkopen. Er werkten in 1995 in totaal negenendertigduizend zeshonderd vierenvijftig mensen.

2. Verklaren: Waarom wil men de luchthaven laten groeien?

Schiphol zelf is vanzelfsprekend voor uitbreiding. Als er geen vijfde baan wordt aangelegd, stijgt het aantal vertragingen. Omdat de vliegtuigen langer in de lucht moeten blijven wachten om te kunnen landen, neemt de luchtvervuiling toe en de bereikbaarheid af. Ook zullen de omwonenden meer geluidsoverlast hebben omdat er meer vliegtuigen op de bestaande vier banen zullen moeten stijgen en landen. Hieronder ziet u het verloop van de ontwikkeling van het luchtverkeer op Schiphol.

Twee extra banen bij Schiphol is een vorm van uitbreiding. Een vijfde baan parallel aan Zwanenburgbaan en een zesde parallel aan Kaagbaan, althans volgens het plan van de PvdA. Die vijfde baan, de Bulderbaan komt er voor grote, lawaaierige vliegtuigen, hij moet in 2003 klaar zijn. Dit is een erg goed idee, voor zover Schiphol nog kan uitbreiden in haar nabije omgeving. Wanneer er een nieuw stuk luchthaven zal worden aangelegd, zullen twee andere banen sluiten zodat als de bestaande vijfde baan gebruikt gaat worden, zal het aantal woningen dat geluidshinder ondervindt met vijfduizend dalen. Ook zal door de uitbreiding een groot aantal banen gecreëerd worden. Door de Europese Unie en de internationalisering van het bedrijfsleven wordt bereikbaarheid steeds belangrijker. Gebieden met een mainport trekken daarom Europese hoofdkantoren, distributiecentra en andere belangrijke productievestingen aan. Als de groei van Schiphol stopt zal Schiphol slechts een nationaal vliegveld worden. Andere nationale vliegvelden zijn dan ook niet belangrijk meer. Voor de uitbreiding van Schiphol zijn vele verschillende alternatieven bedacht, die bij deelvraag vier beschreven worden. Ze gaan met name over aanvullende luchthavens op andere plekken in Nederland. Schiphol is het echter met geen van deze alternatieven eens, want wanneer er meerdere luchthavens zijn sluit het rooster van de vluchten niet netjes op elkaar aan. Twee halve mainports zijn samen geen hele mainport. Wanneer er twee luchthavens gebouwd zullen worden, zullen er ook veel extra woningen te maken krijgen met geluidshinder. Dan kan er beter een geheel nieuw vliegveld gebouwd worden. Dat levert alleen een groot bereikbaarheidsprobleem op.

3. Verklaren: Waarom wil men de groei van Schiphol beperken.

Schiphol wil uitbreiden door middel van een extra landingsbaan. Hierbij treden echter verschillende problemen op: men wil een vijfde baan aanleggen, maar omwonenden zijn hier niet blij mee, want door die vijfde baan zullen er meer vluchten komen waardoor ook de geluidsoverlast zal toenemen. Ook de natuur wordt door de aanleg van de extra baan beschadigd. Een tweede zorg van omwonenden is dat zodra er meer vluchten komen, ook de kans op een vliegtuigongeluk toeneemt. Een vliegveld heeft erg veel effect op de omgeving. De grootste regionale effecten zijn vooral geluidsoverlast, veiligheidsrisico’s, ruimtebeslag, gezondheidsproblemen en lokale luchtverontreiniging. Omdat de grond in de buurt van Schiphol erg vruchtbaar is en er veel boeren wonen zullen die zeker in opstand komen; er zijn al veel mensen een rechtzaak begonnen tegen de uitbreiding van Schiphol. Doormiddel van onderzoek heeft men bewezen dat lawaai tot gezondheidsproblemen kan leiden zoals bijvoorbeeld slaapstoornissen, vermoeidheid en stress. Er zijn ook veel mensen die last hebben van de luchtvervuiling, die binnen een straal van tien kilometer vanaf Schiphol zorgt voor gezondheidsklachten zoals astma. De uitbreiding van Schiphol heeft niet alleen gevolgen voor de nabije omgeving; er treden ook mondiale effecten op. Een vliegtuig zorgt voor erg veel vervuiling en luchtverontreiniging. Voorbeelden daarvan zijn de uitstoot van CO2, NOx, SO2, VOS en vaste organische stoffen (roetdeeltjes). NOx en SO2 uitstoot draagt bij aan verzuring (zure regen), NOx en VOS dragen bij aan de smogvorming. Dit geldt vooral voor afstanden binnen de duizend vijfhonderd kilometer. Wanneer je een hogesnelheidstrein met een vliegtuig vergelijkt, zie je dat een hogesnelheidstrein het milieu ruim 70% minder vervuilt. De CO2 uitstoot van een vliegtuig is zelfs vijf keer zoveel als die van een trein. Dat is een erg groot verschil. Men verwacht dat in de toekomst de gevolgen nog veel erger worden en dat dit percentage de komende decennia gaan verdubbelen. Deze stoffen tasten de ozonlaag aan en leveren een bijdrage van 3,5 tot 8% van het broeikaseffect. Op dit moment is het vliegverkeer verantwoordelijk voor 1% van de aantasting van de ozonlaag, maar dit kan toenemen tot 6- 45%. Een ander probleem wordt gevormd door de ijswolken die ontstaan door de waterdamp. Het is niet bewezen, maar vermoedelijk hebben deze wolken namelijk effect op het klimaat. Het probleem is nu nog niet groot, maar wanneer het vliegverkeer blijft toenemen is de verwachting dat rond 2050 bijna 5% van de lucht boven Europa met deze wolken bedekt zal zijn.

4. Op welke alternatieve wijze kan men de groeiproblemen van Schiphol oplossen?

Zelfs als er een vijfde landingsbaan zal worden aangelegd zal de ontvangstcapaciteit van Schiphol snel niet meer goed genoeg zijn om een erg belangrijke mainport te worden. De regering vreest dat Schiphol nog maar weinig kan groeien, waardoor het vliegverkeer zal gaan uitwijken naar andere landen. Daarom wordt er gezocht naar een nieuwe locatie om uit te breiden. Deze tweede luchthaven zou dan een soort aanvulling op Schiphol zijn. Het moet gebouwd worden om een deel van het luchtverkeer van Schiphol over te nemen. De twee landingsbanen die het meeste overlast veroorzaken kunnen dan gesloten worden. Voor deze tweede luchthaven zijn verschillende mogelijke plaatsen. Het eerste alternatief is Markerwaard. Een uitbreiding in Markerwaard zal voor ons in het noorden een uitkomst zijn, want als daar een uitbreiding komt zal er een hogesnelheidstreinverbinding komen met het noorden van Nederland. Verder heb je daar weinig milieuoverlast. Een nadeel zijn de vele vogels die er rondvliegen. De zwanen die er rondzwemmen zouden in een van de motoren van opstijgende vliegtuigen terecht kunnen komen. Een ander nadeel is dat het afgelegen ligt voor de Randstad. Ook zijn er veel milieuactivisten er tegen en is besloten het gebied niet in te polderen. Een tweede optie is uitbreiding Schiphol in de Noordzee. Er zal een betere verbinding ontstaan tussen het transport met schepen en het transport met vliegtuigen. De nachtvluchten zouden hier ook gemakkelijk op kunnen stijgen, omdat de omgeving minder last heeft van het lawaai. Bij een eventuele vliegtuigramp zullen de gevolgen voor de omgeving veel minder zijn. Maar als Schiphol zou gaan uitbreiden in de Noordzee zal het hele kustgebied totaal veranderen. Er zullen zandbanken komen, net zoals je nu al in Zeeland ziet. Ook gevaarlijk is de zeewind die nogal eens van richting verandert, wat levensgevaarlijk kan zijn voor vliegtuigen die bezig zijn met de landing. Ook zou die nieuwe luchthaven te dicht bij Schiphol liggen, zodat de aanvliegroutes dwars door elkaar heen lopen. Om drukte te voorkomen zullen er ook veel verbindingen met het vliegveld moeten worden aangelegd. Er zouden ondergrondse verbindingen moeten komen, wat net als het bouwen van de luchthaven ontzettend duur is. Weer een ander alternatief is een aanvullende luchthaven in het IJsselmeer. De voordelen hiervan zijn dat er genoeg ruimte is om in de toekomst te blijven uitbreiden en het niet zoveel werk is en lang niet zo duur zal zijn als een aanvullende luchthaven in de Noordzee. Er zitten wel erg veel nadelen aan. Een vliegveld in het IJsselmeer zal ernstige geluidsoverlast opleveren en er zal een spoor en wegennet aangelegd moeten worden om de luchthaven goed bereikbaar te maken. Hierdoor zullen de natuurgebieden in de omgeving aangetast worden. Ook is het in de buurt van het Markermeer, dat dient als drinkwaterbekken. Bij een aanvullende luchthaven in het IJsselmeer zal dit water vervuild worden. Uitbreiding naar Lelystad toe is ook een van de alternatieven. Op dit moment is de luchthaven bezig om de kleinere vliegtuigen richting Lelystad te dirigeren. Een voordeel van deze uitbreiding is dat het inwoneraantal er gering is. Nadeel is weer de milieuoverlast in omliggende gebieden. Een andere mogelijkheid voor uitbreiding van Schiphol is Dinteloord. Dat ligt vlakbij Zeeland in Noord-Brabant. Dinteloord ligt dichtbij Schiphol en het gebied eromheen is niet erg verstedelijkt, maar de Brabantse stedenrij en Rotterdam liggen te dichtbij om er een uitbreiding van Schiphol te bouwen. De milieuactivisten willen het liefst zien dat Schiphol niet uitgebreid wordt of zelfs helemaal verdwijnt en er een groot, modern, uitgebreid trienstation voor terugkomt. Een treinstation voor hoge snelheidstreinen met verbindingen naar grote steden, zoals Parijs en Hamburg. Dan kunnen de passagiers vanaf Parijs of een andere grote stad in Europa, het vliegtuig pakken en op reis gaan. Op de volgende pagina ziet u een plaatje waarop de verbindingen richting Schiphol staan. Dit zijn er ontzettend veel en wanneer er een aanvullend vliegveld komt, zullen er ook een heleboel nieuwe verbindingen moeten worden gemaakt. Onder andere daarom is een tweede locatie een probleem.

5. Waarderen: Onze eigen mening over de groeiproblemen.

Wij vinden het moeilijk om onze mening over dit probleem te vormen, omdat alle mogelijkheden voornamelijk veel economische voordelen en milieubelastende nadelen hebben. Hiertussen moet dus een afweging gemaakt worden. Toch hebben we voor een alternatief gekozen wat we persoonlijk het beste vinden. Hieronder
De locatie in de Noordzee lijkt erg goed, alleen is erg extreem. Persoonlijk denken wij dat de overheid daar beter niet aan kan beginnen, want wanneer er één bedrijf zich op zee vestigt worden dat er vanzelf meer, waardoor de zee vervuild wordt en bovendien de haven van Rotterdam ook nog door in de problemen komt. Het idee van de PvdA vonden wij wel erg goed, alleen wanneer Schiphol nog verder zou willen groeien zou het in de problemen komen. Ook een tweede locatie had wel voordelen, alleen wat dat betreft zijn we het met de KLM eens; twee halve mainports zijn samen geen hele.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.