Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
Open Dag = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Dag dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel je vragen. Én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo? 

Meld je dan nu aan!

Inleiding
Onze energievoorziening is erg betrouwbaar. Zo betrouwbaar dat we het zelfs gewoon zijn gaan vinden om het elke dag moeiteloos weer te krijgen. Pas als er een stroomstoring komt zien we hoe belangrijk energie eigenlijk voor ons is. Niets doet het meer en alles loopt in het honderd. Maar als we dit zo willen blijven houden moet er veel veranderen. De energiebronnen die we nu het meeste gebruiken raken op, daarom houden we ons werkstuk over het alternatief: groene energie. We hebben ons werkstuk in gedeeld in deelvragen en een hoofdvraag. Die hebben we beantwoord en soms hebben we hier een plaatje bij gezet.
Hoofdvraag:
Waarom gebruik je groene energie eerder dan grijze energie?


Deelvragen:
1. Wat is groene energie?
2. Wat is grijze energie?
3. Wat is het verschil tussen de gevolgen van het gebruik van grijze en groene energie?
4. Welke vormen van groene energie heb je?
- wat houden die in?
- hoe worden ze gewonnen?
5. Welke vormen van grijze energie heb je?
- hoe ontstaan die?
Antwoorden op de deelvragen:
Antwoord 1:
Groene energie is elektriciteit die is opgewekt met behulp van duurzame energiebronnen, die nooit op gaan - ze zijn onuitputtelijk. Duurzame energie is schoon, betrouwbaar en bij de winning en omzetting geeft het nauwelijks schadelijke effecten voor het klimaat. Het wordt ook wel duurzame stroom, natuurstroom of ecostroom genoemd. Als je groene energie gebruikt help je de klimaatsverandering tegen te gaan. Voorbeelden van groene energie: zon, water, wind en biomassa.
Antwoord 2:
Grijze energie is elektriciteit die is opgewekt met behulp van fossiele energiebronnen. Fossiele energiebronnen kunnen opraken – ze zijn uitputtelijk. De winning en omzetting geven schadelijke effecten voor het klimaat. Voorbeelden van grijze energie: steenkool, aardolie en aardgas.


Antwoord 3:
Gevolgen van het gebruik van grijze energie:
- bij de winning komen er schadelijke stoffen vrij
- de fossiele voorraden op aarde raken op
- sommige stoffen (uitlaatgassen) die vrij komen versterken het broeikaseffect (bv. CO2)
- sommige schadelijk stoffen tasten het milieu aan
Gevolgen van het gebruik van groene energie:
- bij de winning komen er geen schadelijke stoffen vrij
- de bronnen voor groene energie raken niet op
- er komen bij het gebruik geen stoffen vrij die het broeikaseffect versterken
- groene energie is schoon en tast het milieu niet aan
Antwoord 4:
Alle groene energie vormen zijn mogelijk door de zon.
Zonne-energie
De zon geeft licht en warmte, deze zijn beide als energiebron te gebruiken.
Licht kan door zonnecellen opgevangen worden, die kunnen het licht omzetten in elektriciteit. Deze zonnecellen worden samengevoegd in zonnepanelen, die je op het dak van je huis kan plaatsen. Zonnepanelen leveren ook op bewolkte dagen elektriciteit, want wolken helpen juist meer zonlicht op te vangen: stralen die van de aarde worden teruggekaatst, worden door de wolken nogmaals naar de aarde gereflecteerd.
Warmte kun je gebruiken als energiebron om water te verwarmen.
Windenergie
Wind ontstaat door de warmte van de zon, het draaien van de aarde en de wrijving van de lucht met het aardoppervlak.
Met windmolens wordt uit de wind energie gehaald. Die energie kan worden omgezet in elektriciteit.
De moderne windmolen (windturbine) heeft ronddraaiende wieken de zogenaamde rotorbladen. Hoe meer rotorbladen en hoe langer de rotorbladen, hoe groter de energieopbrengst.
Waterkracht
De stroming van water kun je nu gebruiken voor energie-opwekking. Dit wordt in moderne waterkrachtcentrales gedaan. Er wordt hierbij vaak gebruik gemaakt van stuwmeren (waterkracht op grote schaal). Door het bouwen van een dam wordt water in een meertje opgeslagen. Het opgeslagen water hierin wordt door molens omgezet in elektriciteit.
Grootschalige waterkrachtcentrales horen niet bij de duurzame energie, omdat ze onvriendelijk voor het milieu zijn. Ze zijn bijvoorbeeld gevaarlijk voor vissen. Ook wordt er soms gebruik gemaakt van kleinere stromingscentrales, waarbij het water niet eerst wordt opgeslagen, maar direct wordt gebruikt als energiebron. De kleinere centrales horen wel bij de duurzame energiebronnen als ze milieuvriendelijker zijn. Waterkracht is op dit moment de meeste belangrijkste duurzame energiebron in Europa; bijna 20 % van de elektriciteit wordt met waterkracht geproduceerd.
Biomassa
Biomassa is de energie uit organisch materiaal, zoals planten, bomen of mest. . Biomassa wordt bijvoorbeeld gehaald uit houtafval uit de bosbouw, plantaardig afval uit de landbouw zoals stro, plantaardig afval uit de landbouwindustrie en speciaal geteelde energiegewassen
Biomassa wordt net als grijze energie door verbranding omgezet in warmte en elektriciteit. Het verschil bij biomassa is dat de volgende generatie bomen en planten de CO2 (de stof kooldioxide) weer in zich opnemen. Het verspreidt zich daardoor niet in de lucht en is daarom niet echt onvriendelijk voor het milieu.
Voor het gebruiken van biomassa zijn biomassa-centrales nodig. Biomassa wordt ook gestookt in kolencentrales.
Antwoord 5:
Steenkool
Resten van dode planten vormen in moerassen dikke veenlagen. Als de waterspiegel stijgt, wordt een laag klei of zand op het veen afgezet. In de loop van miljoenen jaren worden de lagen zand en klei steeds dikker.
Druk en temperatuur stijgen door het gewicht van de bovenliggende lagen.
Na miljoenen jaren is het veen samengeperst tot bruinkool. Druk en temperatuur nemen toe, doordat er steeds meer lagen zand en klei worden afgezet.
Na miljoenen jaren is de bruinkool samengeperst tot steenkool.
Aardolie
Aardolie of ruwe olie is een donkerkleurige vloeistof die in de bodem zit en die ontgonnen wordt op diepten, die tot 9000m kunnen bedragen. Het is een complex mengsel van koolstof- en waterstofatomen.
Aardolie ontstond uit een proces dat reeds honderden miljoenen jaren geleden van start ging. Dierlijke en plantaardige resten hebben zich ca. 300 miljoen jaar geleden neergezet op de zeebodem, samen met verweringsproducten, die ontstonden door natuurlijke erosie nabij de monding van rivieren en stilstaande wateren. Langzamerhand werd dit bezinksel bedekt met nieuwe lagen sedimenten. Daardoor ontstond een zuurstoftekort en kon het verrottings- en afbraakproces niet worden voltooid. Geofysische veranderingen zorgden ervoor dat deze sedimenten bedekt werden onder zand- en kleilagen. Door blootstelling aan hoge drukken, temperaturen en micro-organismen, gedurende miljoenen jaren, ontstond uit deze afgestorven organismen aardolie. De aardolie zit als het ware gevangen in een poreuze laag (spons) tussen ondoordringbare lagen.
Aardgas
Ruim 300 miljoen jaar geleden was het in Nederland veel warmer en vochtiger. Door deze warmte groeiden bomen en planten veel groter en ze stonden op een ander soort bodem. Deze was modderig en zacht: moeras. De bomen stonden erg dicht tegen elkaar aan. Als ze omvielen en doodgingen, ontstond er een domino-effect. De bomenlaag zakte steeds verder weg en werd bedekt door verschillende grondlagen. Door het gewicht van deze lagen, werd de bomenlaag helemaal samengeperst. In combinatie met de warmte die de aarde vanbinnen van zichzelf heeft, veranderde hierdoor de bomenlaag in steenkool.
Door de warmte dampt er aardgas uit die steenkool. Gas wil altijd stijgen en als het tussen zandkorrels door kan, gebeurt dat ook. Maar gas kan niet door een laag zout of klei. Dat betekent dat er gas blijft zitten tussen de zandkorreltjes. Zo’n zandlaag met gas erin, noemen we een gasbel.
Bronnen
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardgas
- http://kinderenwebhotel.be/WO_ruimte/steenkool.htm
- http://www.vreg.be/vreg/marktgeving/info.htm
- http://www.greenprices.nl
- http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7560
- http://www.milieucentraal.nl/data/ groene_energie/groeneenergie_algemeen.html
- http://www.energysaver.nl/espages/algemeen/shared/infopages/grijzeenergie.htm

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

waar is antwoord van de hoofdvraag dan?

15 jaar geleden